Mal:Runeberg.org

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

Formål[rediger kilde]

Mallen Runeberg.org används för att länka till Prosjekt Runeberg, på samma sätt som man skulle göra en extern länk, men med alla snedstreck utbytta mot vertikala streck i mallanropet. Sista parametern (sista ledet i adressen) kan lämpligen åtföljas av mellanslag och en länktext. Länktexten ska i normalfallet alltså inte vara en egen parameter. När man vill länka till startsidan för ett verk (vilket är rätt ovanligt), kan sista parametern inledas endera med index.html eller med mellanslag.

Mallens uppgift är att fylla i rätt författare, titel och årtal, för att skapa en användbar källhänvisning. Mallen kan inte vara heltäckande. Den ger inte användbar information för samtliga verk i Projekt Runeberg. Avsikten är att täcka de vanligaste användningsfallen och att utöka mallen efterhand.

Mallens kod är något krånglig, vilket visserligen gör att mallen är svår att uppdatera, men desto lättare att använda.

Bruk[rediger kilde]

  1. Leta på rätt sida i Projekt Runeberg, till exempel för en biografi om Harald Sohlman, sidan http://runeberg.org/sbh/b0482.html
  2. Kopiera adressen och lägg till artikelnamnet, som en extern länk, [http://runeberg.org/sbh/b0482.html Sohlman, Harald]
  3. Ta bort det inledande http://, byt hakeparenteserna runt URL:en [ ] mot dubbla klammeparenteser {{ }} och skråstreken / mot vertikal strek |
  4. Nu är anropet klart: {{runeberg.org|sbh|b0482.html Sohlman, Harald}}
  5. När sidan sparas, visas resultatet: Sohlman, Harald i Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (2. utgave, 1906)

Eksempler[rediger kilde]

Anrop Resultat
{{runeberg.org|authors|tingsten.html Herbert Tingsten}} Herbert Tingsten, forfatterpresentasjon i Prosjekt Runeberg
{{runeberg.org|brehm|ryggrad|0100.html Knotten}} Knotten i Alfred Brehm, Djurens lif (2. utgave, 1888), De ryggradslösa djuren
{{runeberg.org|dbl|13|0119.html Pingel, Christian}} Pingel, Christian i Carl Frederik Bricka, Dansk biografisk Lexikon (1. utgave, 1899)
{{runeberg.org|dialektl|0059.html Berg-söta}} Berg-söta i Johan Ernst Rietz, Svenskt dialektlexikon (1862–1867)
{{runeberg.org|eurkonst|0114.html Dumas, Marie}} Dumas, Marie i Arvid Ahnfelt, Europas konstnärer (1887)
{{runeberg.org|hvemerhvem|1973|0200.html Hagerup, Inger Johanne}} Hagerup, Inger Johanne i Bjørn Steenstrup, Hvem er Hvem? (11. utgave, 1973)
{{runeberg.org|haandlex|1|0341.html Dampkjøkken}} Dampkjøkken i Chr. Johnsen, Norsk Haandlexikon for almennyttige Kundskaber (1881)
{{runeberg.org|halvforf|3|0279.html Kjerulf, Theodor}} Kjerulf, Theodor i Jens Braage Halvorsen, Norsk Forfatter-Lexikon 1814–1880 (1892)
{{runeberg.org|ink|1|0699.html Brandrør}} Brandrør i Haakon Nyhuus, Illustreret norsk konversationsleksikon (1907–1913)
{{runeberg.org|jekforf|0348.html Kjerulf, Theodor}} Kjerulf, Theodor i Jens Edvard Kraft, Norsk Forfatter-Lexicon 1814-1856 (1863)
{{runeberg.org|lantuppsl|0471.html Hopfogning av virke}} Hopfogning av virke i Herman Juhlin-Dannfelt, Lantmannens uppslagsbok (1923)
{{runeberg.org|linnstrom|1|0300.html Ekbohrn, C. M.}} Ekbohrn, C. M. i Hjalmar Linnström , Svenskt boklexikon. Åren 1830–1865 (1867–1884)
{{runeberg.org|muslex|0612.html Nilsson, Christina}} Nilsson, Christina i J. Leonard Höijer, Musik-Lexikon (1864)
{{runeberg.org|nf Nordisk familjebok}} Nordisk familjebok i Prosjekt Runeberg
{{runeberg.org|nfaa| Första bandet A-Barograf}} Första bandet A-Barograf i Nordisk familjebok (1. utgave, 1876)
{{runeberg.org|nfaa|0123.html Aftonfjärilar}} Aftonfjärilar i Nordisk familjebok (1. utgave, 1876)
{{runeberg.org|nordflor|224.html Luktviol}} Luktviol i Carl Lindman, Bilder ur Nordens flora (2. utgave, Wahlström och Widstrand, Stockholm 1917–1926)
{{runeberg.org|pgosterg|0301.html Engström, Einar}} Engström, Einar i Porträttgalleri från Östergötland (1937)
{{runeberg.org|salmonsen|2|12|0891.html Jena}} Jena i Christian Blangstrup, Salmonsens Konversationsleksikon (2. udgave, 1922)
{{runeberg.org|sbh|b0482.html Sohlman, Harald}} Sohlman, Harald i Herman Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (2. utgave, 1906)
{{runeberg.org|spg|21|0098.html Louise Pyk}} Louise Pyk i Adolf Lindgren og Nils Personne, Svenskt porträttgalleri (1897), bd. XXI. Tonkonstnärer och sceniska artister
{{runeberg.org|sqvinnor|0297.html Maria Euphrosina}} Maria Euphrosina i Wilhelmina Stålberg, Anteckningar om svenska qvinnor (1864)
{{runeberg.org|statskal|1925|0245.html Stenhammar, Waldemar}} Stenhammar, Waldemar i Sveriges statskalender 1925
{{runeberg.org|svda|1926|0063.html Ekmanska regeringen}} Ekmanska regeringen i Svenska Dagbladets Årsbok - fjärde årgången, händelserna 1926 (1927)
{{runeberg.org|sveapres|0151.html 154. Otto Conrad Waldemar Cedercrantz}} 154. Otto Conrad Waldemar Cedercrantz i Anton Anjou, Kongl. Svea hofrätts presidenter samt embets- och tjenstemän 1614–1898 (1899)
{{runeberg.org|svekon19|2|0243.html Mimmi Zetterström}} Mimmi Zetterström i Georg Nordensvan, Svensk konst och svenska konstnärer i nittonde århundradet (1928), II. Från Karl XV till sekelslutet
{{runeberg.org|svetym|0643.html Oskar}} Oskar i Elof Hellquist, Svensk etymologisk ordbok (1:a opplag, 1922)
{{runeberg.org|svlartid|1924|0301.html Direktör S. A. Tornberg 60 år}} Direktör S. A. Tornberg 60 år i Svensk Läraretidning (1924)
{{runeberg.org|svlihist|0210.html Carl David af Wirsén}} Carl David af Wirsén i Karl Warburg, Svensk litteraturhistoria i sammandrag (6. utgave, 1904)
{{runeberg.org|tektid|1931s|0003.html Fribordsbestämmelser}} Fribordsbestämmelser i Teknisk Tidskrift (1931), avdelningen för Skeppsbyggnadskonst
{{runeberg.org|uppfinn|7|0395.html Skrufångare}} Skrufångare i Friedrich Georg Wieck, Uppfinningarnas bok (1873-1875), del 7: Verldshandeln
{{runeberg.org|vemardet|1957|1002.html Tingsten, Herbert}} Tingsten, Herbert i Vem är det 1957
{{runeberg.org|vemarvem|sthlm62|1332.html Tingsten, Herbert}} Tingsten, Herbert i Vem är Vem? : Stor-Stockholm (2. utgave, 1962)
{{runeberg.org|vemindu|0021.html Algers, Börge}} Algers, Börge i Gunnar Prawitz, Vem är vem inom handel och industri? 1944–45
{{runeberg.org|vemvardet|0159.html Rodhe, Eva}} Rodhe, Eva i Vem var det? (1944)