Mal:Rf-transport

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Forrige stasjon     Neste stasjon
Maldokumentasjon


Formål[rediger kilde]

{{Rf-linje}} gjør det mulig å navigere mellom artikler som beskriver steder langs en transportstrekning.

Bruk[rediger kilde]

Følgende maler blir brukt:

{{Rf-transport-start}} - tabellstart, påkrevet
{{Rf-transport}} - overskriftsmal med spalteoverskrifter, anbefalt som første overskriftsmal
{{Rf-transport-neste}} - overskriftsmal uten spalteoverskrifter, anbefalt ved overskrifter lenger ned i tabellen
{{Rf-linje}} - denne malen
{{slutt boks}} - tabellslutt, påkrevet

Alle maler bortsett fra tabellstart og -slutt kan kombineres etter behov.

Parametre[rediger kilde]

Parameter Beskrivelse Merknader
system Systemet som strekningen tilhører Kvalifiserer malene linjer og stasjoner, se lenger ned.
linje Linjens betegnelse Det er her fordelaktig med en kort betegnelse, for eksempel Linje 1 istedet for T-banelinje 1. Dersom en ikonmal benyttes i midtspalten bør ikonmalens parameter brukes her.
type Kan brukes for å skille mellom trafikktyper på en linje. Ikke påkrevet
forrige Forrige stasjon/holdeplass, til venstre Dersom parameteren mangler, blir Endestasjon vist. Se nedenfor om endestasjoners navn.
neste Neste stasjon/holdeplass, til høyre Dersom parameteren mangler, blir Endestasjon vist. Se nedenfor om endestasjoners navn.
vender1, vender2 Brukes for sekkestasjon. vender1 for venstre side, vender2 for høyre. Dersom parameteren = ja, blir Skifter retning vist.
notis1 Tilleggsinformasjon om venstre linje Ikke påkrevet
notis2 Tilleggsinformasjon om høyre linje Ikke påkrevet
notismidt Tilleggsinformasjon om stasjonen Ikke påkrevet
enveis1 Ingen trafikk i retning forrige stasjon Ikke påkrevet
enveis2 Ingen trafikk i retning neste stasjon Ikke påkrevet
motsatt Venstre og høyre endestasjon bytter plass. Brukes for å få bedre oversikt i infoboksen. Forrige og neste stasjon bytter ikke plass. Ikke påkrevet
rader1, skjul1 Brukes til å samle flere linjer i én forrige-boks. Ikke påkrevet. Se eksempler lenger ned. F.eks: rader1=2 for 2 rader.
rader2, skjul2 Brukes til å samle flere linjer i én neste-boks. Ikke påkrevet. Se eksempler lenger ned. F.eks: rader2=3 for 3 rader.
radermidt, skjulmidt Brukes til legge midtboksen over flere rader. Ikke påkrevet. Se eksempler lenger ned.
overgang Overgang til en stasjon i nærheten. Ikke påkrevet. Se eksempler lenger ned.
gren Betegnelse på en eventuell grenlinje. Ikke påkrevet
vis Visningsmerke. Ikke påkrevet, se {{filtergruppe}} for detaljer.

For hvert trafikksystem som beskrives av malene er det dessuten nødvendig å opprette to maler:

Mal:<system> linjer - beskriver hvordan midtspalten skal fremstilles

Denne malen inneholder informasjoner om

  • hvilke farger som skal vises for de enkelte linjene
  • om linjene skal symboliseres ved hjelp av ikoner
  • hvordan lenker til artikler om linjene skal utformes.

Eksempel: {{Ruter linjer}}

Mal:<system> stasjoner - beskriver hvordan venstre og høyre spalte skal fremstilles

Denne malen inneholder informasjoner om

  • hvilke endestasjoner som skal angis i venstre og høyre boks
  • hvordan lenker til artikler om stasjonene skal utformes.

Eksempel: {{Ruter stasjoner}}

Eksempler[rediger kilde]

Denne boksen i artikkelen om Røa stasjon:

Forrige stasjon   T-banen i Oslo   Neste stasjon
T-banen i Oslo#Linje 2
ØsteråsEllingsrudåsen

blir laget slik:

{{Rf-transport-start}}
{{Rf-transport|tittel=Oslo T-bane}}
{{Rf-linje|system=Ruter|linje=Linje 2|forrige=Ekraveien|neste=Hovseter}}
{{slutt boks}}

De to systemmalene som må opprettes er {{Ruter linjer}} for midtspalten og {{Ruter stasjoner}} for venstre og høyre spalte.

Midtspalten[rediger kilde]

{{Ruter linjer}} inneholder blant annet

 | Linje 2=db2f36
 | #default={{U-ikon/Oslo|{{{1}}}}}

Disse parametrene er:

  1. fargen som skal brukes for linje 2
  2. ikonmalen som skal brukes. Artikkellenken er i dette tilfellet fastlagt i ikonmalen. {{Rf-linje}} og {{U-ikon/Oslo}} bruker begge parametre av formen Linje n, dette forenkler oppsettet av malene.

Sidespaltene[rediger kilde]

{{Ruter stasjoner}} inneholder blant annet

 | Linje 2venstre=Østerås
 | Linje 2høyre=Ellingsrudåsen
 | #default=[[{{{stasjon}}} stasjon|{{{stasjon}}}]]

Disse parametrene er:

  1. endestasjon linje 2 for venstre spalte
  2. endestasjon linje 2 for høyre spalte
  3. standard lenkemønster for T-banestasjoner

Se også[rediger kilde]