Hopp til innhold

Mal:Planetboks stjerne

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Maldokumentasjon

Formål[rediger kilde]

Dette er en serie av maler som brukes for eksoplaneter

Bruk[rediger kilde]

Planetboks start[rediger kilde]

{{Planetboks start
| navn = <!--Planetens navn-->
}}

Planetboks bilde[rediger kilde]

{{Planetboks bilde
| bilde =      <!-- kun bildenavn og filtype -->
| bildetekst =   <!-- teksten som vises under bildet -->
| markør =     <!-- filnavnet til markøren -->
 |markørstørrelse = <!-- størrelsen på markøren, angi kun tall, ikke px -->
 |venstre =     <!-- den relative posisjonen fra venstre, angi kun tall, ikke % -->
 |topp =      <!-- den relative posisjonen fra toppen, angi kun tall, ikke % -->
}}

Planetboks stjerne[rediger kilde]

{{Planetboks stjerne
|stjerne =   <!-- Stjernen som planeten går i bane rundt -->
|stjernebilde = <!-- Stjernebildet som stjernen ligger i -->
|ra =      <!-- Stjernes rektascensjon -->
|dek =     <!-- Stjernens deklinasjon -->
|vismag_v =   <!-- Stjernens tilsynelatende størrelsesklasse -->
|avstand_ly =  <!-- Planetens avstand til jorden i lysår -->
|avstand_pc =  <!-- Planetens avstand til jorden i parsec -->
|klasse =    <!-- Spektralklassen til stjernen planeten går i bane rundt -->
|masse =    <!-- Massen til stjernen planeten går i bane rundt, angitt i solmasser -->
|radius =    <!-- Radien til stjernen planeten går i bane rundt, angitt i solraider -->
|temperatur =  <!-- Temperaturen til stjernen planeten går i bane rundt, angitt i Kelvin -->
|metallisitet = <!-- Metallinnholdet til stjernen planeten går i bane rundt relativt til solen, angitt i [Fe/H]-->
|alder =    <!-- Alderen til stjernen planeten går i bane rundt, angitt i gigaår -->
}}

Planetboks separasjon[rediger kilde]

{{Planetboks separasjon
|posisjonsvinkel = <!--posisjonsvinkelen angitt i grader -->
|epoke = <!--Epoken for observasjonen -->
|separasjon_mbs = <!-- Observert separasjon, angitt i millibuesekunder (mbs) -->
|separasjon = <!-- Observert separasjon, angitt i astronomiske enheter (AE) -->
|t_tilnærming = <!-- Tidspunkt for den nærmeste tilnærmingen til kildeobjektivet (Juliask dato, JD) -->
|alpha = <!-- Vinkelen mellom kildebanen og linsesystemaksen (grader) -->
}}

Planetboks karakteristikk[rediger kilde]

{{Planetboks karakteristikk
|masse =      <!-- Sann masse sammenlignet med Jupiters masse (valgfri) -->
|jordmasse =    <!-- Sann masse sammenlignet med jordens masse (valgfri) -->
|min_masse =    <!-- Minimum masse sammenlignet med Jupiters masse (valgfri) -->
|min_jordmasse =  <!-- Minimum masse sammenlignet med jordens masse (valgfri) -->
|radius =      <!-- Radiusen sammenlignet med Jupiters (valgfri) -->
|jordradius =    <!-- Radiusen sammenlignet med jordens (valgfri) -->
|radius_megameter = <!-- Radius, angitt i megameter (valgfri) -->
|tetthet =     <!-- Gjennomsnittlig tetthet, angitt i kg/m³ -->
|tetthet_gcm =   <!-- Gjennomsnittlig tetthet, angitt i g/cm³ -->
|gravitasjon =   <!-- Overflategravitasjonen, anitt i m/s² -->
|jordgravitasjon = <!-- Overflategravitasjonen sammenlignet med jordens -->
|temperatur     <!-- Planetens temperatur, angitt i Kelvin -->
}}

Planetboks bane[rediger kilde]

{{Planetboks bane
|epoke =       <!-- Epoken som banen gjelder for -->
|store halvakse =   <!-- Store halvakse angitt i astronomiske enheter -->
|store halvakse_gm = <!-- Store halvakse angitt i gigameter -->
|store halvakse_mbs = <!-- Store halvakse angitt i millibuesekunder -->
|apoapsis =      <!-- Apoapsis angitt i astronomiske enheter -->
|apoapsis_gm =    <!-- Apoapsis angitt i astronomiske enheter -->
|periapsis =     <!-- Periapsis angitt i astronomiske enheter -->
|periapsis_gm =    <!-- Periapsis angitt i gigameter -->
|eksentrisitet =   <!-- Banens eksentrisitet -->
|omløpstid =     <!-- Omløpstid angitt i dager (valgfri) -->
|omløpstid_år =    <!-- Omløpstid angitt i år (valgfri) -->
|omløpstid_timer =  <!-- Omløpstid angitt i timer (valgfri) -->
|omløpshastighet =  <!-- Omløpshastighet i km/s -->
|inklinasjon =    <!-- Banens inklinasjon angitt i grader -->
|baneplanknute =   <!-- Baneplanknuten angitt i grader --> 
|perihelargument =  <!-- Perihelargument angitt i grader --> 
|midlere anomali =  <!-- Midlere anomali angitt i grader --> 
|midlere lengdegrad = <!-- Midlere lengdegrad angitt i grader -->
}}

Planetboks oppdagelse[rediger kilde]

{{Planetboks oppdagelse
|oppdagelsesdato =  <!-- Dato for når oppdagelsen fant sted -->
|oppdagere =     <!-- Hvem som oppdaget planeten -->
|oppdagelsesmetode = <!-- Hvilken metode som ble brukt for oppdagelsen -->
|oppdagelsessted =  <!-- Ved hvilket observatorium oppdagelsen ble gjort -->
|oppdagelsesstatus = <!-- Publisert/Bekreftet/Upublisert/Trukket tilbake... -->
}}

Planetboks katalog[rediger kilde]

{{Planetboks katalog
|navn = <!-- Andre navn i andre kataloger -->
}}

Planetboks referanser[rediger kilde]

{{Planetboks referanser
|stjerne = <!-- Betegnelsen til primærstjernen til eksoplaneten slik den brukes i EPE -->
|planet = <!-- Bokstaven til planeten (b, c, d, ...), slik den brukes i EPE; default er b -->
|simbad = <!-- Betegnelsen brukt i SIMBAD, hvis forskjellig fra EPE -->
}}

Planetboks slutt[rediger kilde]

{{Planetboks slutt}}

Eksempler[rediger kilde]

Se også[rediger kilde]