Mal:Markup

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Maldokumentasjon

Formål[rediger kilde]

Denne malen brukes til å presentere markup eller kode ved siden av utdataene som gjengis.

Parametere:

 • unavngitt 1: Innhold i rad 1, kolonne1
 • unavngitt 2: Innhold i rad 1, kolonne 2
til og med
 • unavngitt 39: Innhold i rad 20, kolonne 1
 • unavngitt 40: Innhold i rad 20, kolonne 2
 • t1: Tittel for kolonne en; standard er Markering
 • t2: Tittel for kolonne to; standard er Gjengir dette
 • tittel: Tabellens tittel; standard er ingen
 • ingentittel: Når det er definert, undertrykkes tabell og kolonnetitler
 • margin: sett tabellens venstremarg i em

Cellen Markering er forhåndsformatert med <pre< for å beholde linjeskift og mellomrom, men stylet til å tillate tekstbryting i cellen. Det er vanligvis ønskelig å escape innholdet i cellen Markering slik at markeringen vises ved å bryte markeringen i <nowiki>. Det er ikke teknisk mulig å legge inn denne funksjonaliteten i malen.

I celles Gjengir dette, er innholdet vanligvis unescaped markering kopiert fra cellen Markering. Det er noen tilfeller der dette avviker:

 • Hvis den første linjen inkluderer wikimarkup som må starte på en ny linje slik som #, * eller ; bruk {{crlf2}} før første linje, se eksemplene under.
 • Overskriftmarkup slik som ===1=== vil vise innholdsfortegnelsen; bruk {{falsk overskrift}}.
 • Noen maler vil plassere siden i en vedlikeholdskategori, som vanligvis ikke er ønskelig:

Eksempler[rediger kilde]

Markering Gjengir dette
'''Fet tekst'''

Fet tekst

''Kursiv tekst''

Kursiv tekst