Magog

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Magog var i oldtiden et navn som ble brukt om et folk nord for Midtøsten; trolig ble det brukt om skyterne.

Ifølge det gamle testamente var Magog en av sønnene til Jafet. Josefus sier at Magog ble stamfar til skyterne.

Noen har hevdet at det er en forbindelse mellom navnene Magog og magyar.

Den svenske biskopen og historieskriveren Johannes Magnus (1488–1544) hevdet i sin ganske fantasifulle historiske fremstilling at Magog gjennom sine to sønner ble stamfar til sveene og goterne. Den finske skribenten Daniel Juslenius (1676–1752) hevdet på sin side at finnene stammet fra Magog.