Magnetisk anomalitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Bangui magnetske anomalitet i sentral-Afrika og Kursk-anomaliteten i Øst-Europa (begge i rødt)

I geofysikken er en magnetisk anomalitet en lokal variasjon i Jordens magnetfelt som resulterer fra variasjoner i kjemien eller magnetismen til fjell. Kartlegging av variasjon over et område er verdifullt for å oppdage strukturer skjult av overliggende materiale. Den magnetiske variasjon (geomagnetisk reversering) i etterfølgende bånd av havbunnen parallelt med midthavsrygger var viktige bevis på havbunnsspredning, en konsept som var sentralt i teorien om platetektonikk.