Magisk tall

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et magisk tall i kjernefysikk er betegnelsen på et antall nukleoner (protoner eller nøytroner) som gir en fordeling med fulle skall i atomkjernen. Slike atomkjerner har spesielt høy bindingsenergi per nukleon og derfor spesielt høy stabilitet. Per 2018 er det sju kjente magiske tall: 2, 8, 20, 28, 50, 82 og 126.