Hopp til innhold

Mål (målsetting)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
FNs mål for bærekraftig utvikling

Et mål eller målsetting (på riksmål også målsetning) er en klart formulert tanke, ide eller intensjon om en ønsket framtidig tilstand eller sluttpunkt som et individ eller organisasjon planlegger å oppnå. Mål kan gi retning til videre arbeid og styre utviklingen mot målet. Mål er det ønskede sluttresultatet, mens plan, oppgaveløsning og strategi er framgangsmåten som brukes for å oppnå målet. Strategi er målrealisering, det man tenker å gjøre for å oppnå målene. En måte å sørge for at man når et mål, er å sette en tidsfrist for når oppgavene som utføres for å nå målet, skal være utført. Motivasjon kan være et viktig element i å nå et mål. Effektivitet er grad av måloppnåelse, det vil si i hvilken grad har man oppnådd målet. Her spiller også tid og innsats brukt for å nå målet inn.

  • Jacobsen, Dag Ivar og Thorsvik, Jan. Hvordan organisasjoner fungerer, 3 utgave. Fagboklaget. 2007 ISBN 978-82-450-0517-2