Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelitokatakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoiosiraiobaphetraganopterygon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Lo­pa­do­te­ma­kho­se­la­kho­ga­meo­kra­nio­lei­psa­no­dri­my­po­trim­ma­to­sil­phio­ka­ra­bo­me­li­to­ka­ta­ke­khy­me­no­ki­khle­pi­kos­sy­pho­phat­to­pe­ri­ste­ra­lek­try­o­nop­to­ke­phal­lio­kig­klo­pe­lei­o­la­gōi­o­si­rai­o­ba­phē­tra­ga­nop­te­rý­gōn er et 183-bokstavers ord for en fiktiv rett nevnt i Aristofanes' komedie Kvinnene i folkeforsamlingen (v. 1169–1175).

På gresk har ordet i sin originale form 171 bokstaver: λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανοδριμυποτριμματοσιλφιοκαραβομελιτοκατακεχυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερα λεκτρυονοπτοκεφαλλιοκιγκλοπελειολαγῳοσιραιοβαφητραγανοπτερύγων.
Ordboken Liddell-Scott-Jones omtaler ordet «navnet på en rett sammensatt av alle slags godbiter, fisk, kjøtt, fugl og sauser.»[1]

Måltidet var en frikassé, med 17 søte og sure ingredienser, inkludert dvergdykkerhode, honning, eddik, fisk, sylteagurk og følgende:

Rolle i stykket[rediger | rediger kilde]

Matriarkene som forekommer i Kvinnene i folkeforsamlingen prøver å behandle alle likt. De lager dette måltidet for å kunne servere mat som dekker alles behov.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata