Liste over land etter BNP per innbygger

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Liste over verdens land etter bruttonasjonalprodukt per innbygger ifølge IMF-data

Bruttonasjonalprodukt per innbygger kan anses som et produksjons- og velstandsnivå for en stat eller et område, målt som total verdiskaping i løpet av et år, delt på antall hjemhørende innbyggere i landet. Bruttonasjonalproduktet (BNP) viser verdien av alt som produseres i et land i løpet av et år, også kalt verdiskaping. Nasjonalregnskap ble utviklet i Europa i årene før og etter andre verdenskrig, og Verdensbanken data for 1960 gjengir tall fra nasjonale kilder. Det første forsøket på å beregne alle lands BNP per innbygger gjorde Verdensbanken i 1966, for året 1964[1] For de minst utviklede landene som ikke satte opp egne nasjonalregnskap, måtte Verdensbanken anslå verdiskapingen.

Bruttonasjonalprodukt per innbygger gir en indikasjon av produktiviteten (produksjon per sysselsatt) og inntektsnivået (inntekt per innbygger) i et land, men det er viktig å være klar over at et slikt tall kan skjule både ulikheter i arbeidsdeltakelse og ulikheter i økonomisk fordeling. Når man legger til inntektene et land henter fra utlandet (i form av overføringer, renteinntekter, aksjeutbytte, konsernbidrag, osv), får man det mer komplette begrepet bruttonasjonalinntekt per innbygger, mens begrepet inntekt per innbygger bare innbefatter den delen av verdiskapingen som går til å avlønne folk gjennom lønns- eller kapitalinntekt, delt på antall innbyggere. BNP per innbygger innbefatter også investeringer og nettoeksport som ikke nødvendigvis kommer folk til gode i form av personlig inntekt.

Veksttakten av størrelsen Bruttonasjonalprodukt per innbygger justert for prisstigning, er ensbetydende med begrepet økonomisk vekst, som måles i prosent eller som indeksverdi (100+x). Økonomisk vekst er altså det samme som økt BNP per innbygger målt i faste priser.

Det er bare den bosatte, registrerte befolkningen som regnes som «innbygger» under begrepet - utenlandske midlertidig bosatte, asylsøkere, og flyktninger som ikke har fått opphold, regnes ikke med i grunnlaget for BNP per innbygger.

Metodologi[rediger | rediger kilde]

Bruttonasjonalprodukt kan måles på tre hovedmåter: i løpende priser, i faste priser, eller etter kjøpekraftpariteter. Løpende priser er målet for BNP i faktiske priser, såkalt monetær verdi. BNP i faste priser er fratrukket den del av økningen som skyldes inflasjon, etter såkalt reell verdi. BNP etter kjøpekraftparitet (Purchasing Power Parity) er målet for hvor stor kjøpekraft den aktuelle verdiskapingen gir lokalt, altså justert for lokalt prisnivå og valuta-kurs. Den sistnevnte metoden vil gi høyere tall for fattigere land med lave prisnivåer. BNP etter kjøpekraftpariteter, ofte forkortet BNP (kkp) (engelsk: GDP (ppp)), gir et bedre bilde av levestandarden fordi målet avspeiler forskjeller i kostnadsnivå for livsopphold.[2][3] På den annen side er målet også villedende fordi inntekten må brukes til å kjøpe en mengde varer som ikke har forskjellig pris men som kjøpes til verdensmarkedspris (olje, metaller, biler, elektronikk, osv).

Det er også en utfordring å sammenlikne BNP per innbygger mellom land, fordi man må omregne verdiskapningen fra lokal valuta til en felles valuta - som regel amerikanske dollar. Dermed oppstår det måleutfordringer over tid dersom valutakursene svinger sterkt. Eksempelvis har det norske nasjonalproduktet svingt en del i årene 2010-2016 grunnet svingninger i oljeprisene, men endringene i BNP for Norges del har vært sterkere målt i dollar enn målt i norske kroner, fordi dollarkursen har svingt ekstra mye. Det som tilsynelatende ser ut som store svingninger mål i dollar, kan gi et misvisende bilde hvor det kanskje ikke var svingninger i verdiskapingen i det hele tatt, bare i dollarkursen.

Flere økonomier, som ikke blir sett på som selvstendige staters (Verden, EU, og enkelte biland), er inkludert i listen fordi de figurerer i kildene. Disse økonomiene er ikke rangert i de følgende tabeller, men blir oppført i rekkefølge for sammenligning. Ikke-suverene områder, tidligere land, og andre spesielle inndelinger blir markert i kursiv.

Liste over land og biland[rediger | rediger kilde]

Tabellene neenfor gjengir data fra Verdensbanken, med unntak av enkelte land hvor kilden er Det internasjonale pengefondet (IMF). Alle tall er i løpende US dollar (US$).

Verdensbanken - nominelt BNP per innbygger, US$
[4]
Verdensbanken - kjøpekraftjustert BNP per innbygger, US$
[5]
Rang Land 2015

[6][7]

2010

[8][9][10]

2005

[11]

1995

[12]

1980

[13]

1965
1964

[14]

1 Monaco Monaco[15] 144 246 126 656 101 993 51 529
2 Liechtenstein Liechtenstein (2014)[16] 179 479 141 165 104 994 78 762 20 672
3 Luxembourg Luxembourg 101 910 104 965 80 290 52 831 17 114 2 780 1 770
4 Sveits Sveits 80 990 74 277 54 798 48 541 18 785 2 621 2 030
Macao Macao 75 574 52 375 25 059 18 139
5 Norge Norge 74 505 87 657 65 775 34 875 15 772 2 165 1 520
6 Qatar Qatar 66 347 66 347 70 306 15 849 34 987
7 Irland Irland 60 664 48 539 50 887 19 177 6 388 1 024 800
8 San Marino San Marino (IMF) 60 664 47 039
9 Australia Australia 56 554 51 874 34 017 20 385 10 202 2 280 1 730
10 USA USA 56 207 56 207 48 374 28 782 12 598 3 828 3 020
11 Singapore Singapore 53 630 46 570 29 870 24 937 4 927 516 460
Færøyene Færøyene[17] (2013) 53 613 47 398 35 847
12 Danmark Danmark 53 015 58 041 48 800 35 351 13 884 2 244 1 650
Bermuda Bermuda (2013) 52 436 55 245 75 882 33 990 11 218 2 282
13 Island Island 50 734 41 676 56 250 26 851 14 943 2 724 1 550
14 Sverige Sverige 50 585 52 076 43 085 29 914 16 857 3 008 2 040
15 Nederland Nederland 44 293 50 338 41 577 28 885 13 616 1 708 1 260
16 Storbritannia Storbritannia 43 930 38 710 41 524 22 756 10 032 1 851 1 520
17 Østerrike Østerrike 43 665 46 657 38 242 30 253 10 843 1 375 1 020
18 Canada Canada 43 316 47 448 36 190 20 578 11 135 2 740 1 940
19 Finland Finland 42 405 46 202 38 969 26 274 11 232 1 882 1 440
Hongkong Hongkong 42 351 32 550 26 650 23 498 5 700 677 320
20 Tyskland Tyskland[18] 41 177 41 786 34 697 31 730 12 092 1 540
21 Belgia Belgia 40 357 44 380 36 967 28 657 12 933 1 836 1 460
22 Grønland Grønland[19] 39 569 40 533 29 089
23 De forente arabiske emirater De forente arabiske emirater 39 102 35 049 39 439 26 847 41 826
24 New Zealand New Zealand 38 202 33 691 27 751 17 400 7 468 2 151 1 760
25 Frankrike Frankrike 36 527 40 703 34 879 27 038 12 713 2 042 1 540
26 Israel Israel 35 729 30 662 20 611 18 029 5 643 1 429 1 070
Guam Guam 35 440 30 700 26 496
Andorra Andorra 41 186 18 461 12 377
EU 38 706 32 047 33 658 19 845 8 314 1 327
27 Japan Japan 34 474 44 508 37 218 43 440 9 417 920 660
28 Brunei Brunei 30 968 35 268 26 102 15 929 25 413 1 113
29 Italia Italia 30 049 35 849 31 959 20 596 8 429 1 305 850
Puerto Rico Puerto Rico (IMF) 29 620 26 436 21 959 11 579 4 503 1 111 980
30 Kuwait Kuwait 28 975 38 498 35 490 16 882 20 869 4 429 3 290
31 Sør-Korea Sør-Korea 27 105 22 087 18 640 12 333 1 705 109 120
32 Spania Spania 25 684 30 736 26 511 15 430 6 192 775 530
33 Malta Malta 35 881 23 820 21 088 9 114 3 948 410
34 Republikken Kypros Republikken Kypros 23 075 30 819 25 325 15 098 4 232 530
35 Bahamas Bahamas 22 888 21 922 23 406 12 240 6 339 2 145
36 Bahrain Bahrain 22 688 20 722 17 959 10 377 8 538
37 Taiwan Taiwan (IMF) 22 358 19 262 16 503 13 076 2 367 190
38 Saudi-Arabia Saudi-Arabia 20 733 22 689 13 740 7 651 16 892 190
39 Slovenia Slovenia 20 730 23 438 18 169 10 691
40 Portugal Portugal 19 220 22 539 18 785 11 783 3 369 521 340
41 Hellas Hellas 18 008 26 918 22 552 12 959 5 894 889 510
42 Tsjekkia Tsjekkia[20] 17 557 19 764 13 318 5 765 1 200
43 Trinidad og Tobago Trinidad og Tobago 17 322 16 684 12 323 4 246 5 746 807 590
44 Estland Estland 17 075 14 639 10 338 3 044
45 Oman Oman 16 627 19 281 12 377 6 262 5 182 101
46 Saint Kitts og Nevis Saint Kitts og Nevis 16 145 13 704 11 174 6 987 1 567 276
47 Slovakia Slovakia 16 090 16 601 11 669 4 799
48 Barbados Barbados 15 558 15 906 14 224 8 537 4 014 360
49 Uruguay Uruguay 15 525 11 938 5 221 5 984 3 486 702 540
50 Seychellene Seychellene 15 390 10 805 11 093 6 750 2 329 329
51 Litauen Litauen 14 252 11 985 7 863 2 169
52 Latvia Latvia 13 667 11 326 7 559 2 329
53 Chile Chile 13 653 12 860 7 615 5 137 2 577 699 450
54 Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda 13 567 12 127 11 372 7 842 1 790
55 Palau Palau 13 501 8 979 9 711 5 520
56 Argentina Argentina 13 467 10 276 5 077 7 373 2 738 1 272 650
57 Panama Panama 13 134 7 937 4 917 3 494 2 332 649 450
58 Polen Polen 12 566 12 600 8 021 3 683 930
59 Ungarn Ungarn 12 366 13 026 11 162 4 481 890
60 Kroatia Kroatia 11 580 13 506 10 224 4 795
61 Costa Rica Costa Rica 11 406 8 199 4 697 3 279 2 022 373 360
62 Tyrkia Tyrkia 10 980 10 672 7 384 2 898 1 564 386 240
63 Kasakhstan Kasakhstan 10 510 9 071 3 771 1 288
64 Ekvatorial-Guinea Ekvatorial-Guinea 10 347 17 136 10 851 281 198 233
Verden 10 130 9 509 7 271 5 401 2 516 590
65 Malaysia Malaysia 9 644 9 071 5 594 4 328 1 775 310 260
66 Russland Russland 9 329 10 675 5 324 2 666
Sovjetunionen Sovjetunionen 890
67 Mauritius Mauritius 9 252 8 000 5 116 3 600 1 177 220
68 Grenada Grenada 9 212 7 366 6 755 3 413 1 246
69 Mexico Mexico 9 143 8 960 7 987 3 656 2 802 489 430
70 Romania Romania 8 959 8 298 4 676 1 660 710
71 Surinam Surinam 8 819 8 303 3 595 1 564 2 191 418 330
72 Brasil Brasil 8 757 11 224 4 770 4 841 1 940 261 220
73 Venezuela Venezuela (IMF) 8 494 10 317 5 418 3 376 4 368 967 780
74 Maldivene Maldivene 8 396 6 331 3 489 1 565 268
75 Saint Lucia Saint Lucia 8 076 7 196 5 810 4 356 1 240
76 Kina Kina 8 069 4 561 1 753 610 195 99 95
77 Nauru Nauru 8 053 4 913 3 094
78 Libanon Libanon 8 047 8 737 5 339 3 863 390
79 Cuba Cuba[21] 7 602 5 676 3 779 2 790 2 025 360
80 Gabon Gabon 7 389 8 754 8 754 4 566 5 869 425 280
81 Dominica Dominica 7 080 6 912 5 224 3 139 785
82 Bulgaria Bulgaria 6 994 6 843 3 894 1 554 2 239 650
83 Saint Vincent og Grenadinene Saint Vincent og Grenadinene 6 740 6 232 5 065 2 923 819 176
84 Botswana Botswana 6 532 6 346 5 351 3 015 1 060 77 65
85 Den dominikanske republikk Den dominikanske republikk 6 469 5 451 3 681 2 073 1 142 229 210
86 Montenegro Montenegro 6 461 6 682 3 675
87 Turkmenistan Turkmenistan 6 433 4 439 1 705 590
88 Ecuador Ecuador 6 205 4 657 3 022 2 136 2 242 455 190
89 Colombia Colombia 6 045 6 251 3 386 2 471 1 204 303 270
90 Peru Peru 6 030 5 023 2 755 2 218 1 045 445 270
91 Hviterussland Hviterussland 5 949 6 030 3 126 1 371
92 Thailand Thailand 5 815 5 075 2 894 2 845 683 138 110
93 Sør-Afrika Sør-Afrika 5 770 7 363 5 415 3 753
94 Aserbajdsjan Aserbajdsjan 5 500 5 843 1 578 397
95 Serbia Serbia 5 237 5 412 3 528 2 197
Jugoslavia Jugoslavia 380
96 Irak Irak 4 947 4 503 1 850 3 912 240
97 Jamaica Jamaica 4 966 4 683 4 082 2 278 1 239 554 430
98 Iran Iran 4 958 6 273 3 122 1 592 2 440 248 210
99 Fiji Fiji 4 922 3 652 3 659 2 541 1 893 317
100 Belize Belize 4 850 4 344 3 933 2 996 1 351 378 360
101 Republikken Makedonia Republikken Makedonia 4 834 4 543 3 038 2 244
102 Namibia Namibia 4 738 5 192 3 573 2 382 2 404
103 Libya Libya (IMF) 4 708 12 150 8 468 5 162 210
104 Bosnia-Hercegovina Bosnia-Hercegovina 4 575 4 612 2 968 486
105 Samoa Samoa 4 149 3 454 2 571 1 322
106 Guyana Guyana 4 137 3 026 1 099 817 773 327 260
107 Algerie Algerie 4 133 4 463 3 100 1 445 2 190 248 230
108 El Salvador El Salvador 4 127 3 747 2 835 1 693 780 275 260
109 Paraguay Paraguay 4 109 3 227 1 507 1 904 1 287 184 200
110 Jordan Jordan 4 096 3 679 2 203 1 471 1 647 512 220
111 Tonga Tonga 4 094 3 548 2 595 2 108 573
112 Albania Albania 3 954 4 094 2 709 761 380
113 Mongolia Mongolia 3 944 2 650 999 632 480
114 Guatemala Guatemala 3 924 2 826 2 078 1 408 1 082 273 290
115 Sri Lanka Sri Lanka 3 845 2 820 1 260 721 273 152 130
116 Tunisia Tunisia 3 828 4 140 3 195 1 978 1 373 218 180
117 Georgia Georgia 3 765 2 965 1 530 569
118 Angola Angola 3 696 3 529 1 444 353 60
119 Armenia Armenia 3 610 3 218 1 644 456
120 Kosovo Kosovo 3 575 3 283 2 191
121 Egypt Egypt 3 548 2 603 1 168 944 520 166 150
122 Marshalløyene Marshalløyene 3 386 3 143 2 646 2 357
123 Indonesia Indonesia 3 336 3 114 1 261 1 026 491 70
124 Swaziland Swaziland 3 137 3 690 2 874 1 768 898 180 85
125 Bolivia Bolivia 3 077 1 981 1 046 888 812 223 140
126 Mikronesiaføderasjonen Mikronesiaføderasjonen 3 016 2 839 2 353 2 065
127 Tuvalu Tuvalu 2 970 3 022 2 178 1 195
128 Kapp Verde Kapp Verde 2 954 3 313 2 048 1 252 496
129 Filippinene Filippinene 2 878 2 130 1 195 1 061 685 187 140
130 Palestina Palestina 2 866 2 339 1 455 1 327
131 Marokko Marokko 2 847 2 834 2 014 1 428 1 077 207 170
132 Vanuatu Vanuatu 2 806 2 966 1 886 1 390 981
133 Nigeria Nigeria 2 655 2 328 808 264 874 117 100
134 Bhutan Bhutan 2 614 2 179 1 247 589 332
135 Sudan Sudan 2 314 1 477 680 468 388 140 95
136 Honduras Honduras 2 326 1 933 1 312 685 698 217 190
137 Laos Laos 2 159 1 141 475 364 310 60
138 Usbekistan Usbekistan 2 138 1 377 547 586
139 Ukraina Ukraina 2 125 2 965 1 829 936
140 Vietnam Vietnam[22] 2 107 1 334 700 289 514 105
141 Nicaragua Nicaragua 2 096 1 527 1 175 898 674 275 320
142 Salomonøyene Salomonøyene 1 922 1 272 881 1 446 732
143 Djibouti Djibouti 1 862 1 326 905 790
144 Moldova Moldova 1 833 1 632 831 477
145 Republikken Kongo Republikken Kongo 1 712 2 737 1 637 756 927 168 140
146 São Tomé og Príncipe São Tomé og Príncipe 1 625 1 130 811
147 India India 1 613 1 346 707 370 264 118 90
148 Pakistan Pakistan 1 431 1 040 712 494 303 116 90
149 Kiribati Kiribati 1 425 1 493 1 215 725
150 Elfenbenskysten Elfenbenskysten 1 421 1 220 932 757 1 227 213 200
151 Jemen Jemen 1 402 1 309 814 278 90
152 Ghana Ghana 1 361 1 313 498 385 412 266 230
153 Kenya Kenya 1 350 967 520 331 447 105 90
154 Papua Ny-Guinea Papua Ny-Guinea (2014) 1 367 771 947 771 154 120
155 Zambia Zambia 1 314 1 463 691 417 650 304 160
156 Kamerun Kamerun 1 244 1 183 952 649 782 141 110
157 Bangladesh Bangladesh 1 210 758 484 320 223 106
158 Syria Syria[23] 1 200 2 807 1 510 794 1 463 274 180
159 Myanmar Myanmar 1 195 988 247 65
160 Kambodsja Kambodsja 1 163 786 474 323 134 120
161 Øst-Timor Øst-Timor 1 162 850 478
162 Mauritania Mauritania 1 158 1 203 698 608 462 174 140
163 Kirgisistan Kirgisistan 1 121 880 477 364
164 Lesotho Lesotho 1 074 1 173 863 569 329 59 60
165 Zimbabwe Zimbabwe[24] 1 019 714 445 628 932 297 210
166 Nord-Korea Nord-Korea[25][26] 1 013 724 640 662 856 210
167 Tadsjikistan Tadsjikistan 919 738 337 214
168 Senegal Senegal 909 1 002 774 558 626 260 170
169 Tanzania Tanzania 872 702 442 181 70
170 Haiti Haiti 815 662 465 360 75
171 Benin Benin 784 758 602 367 378 110 70
172 Tsjad Tsjad 777 897 660 207 229 126 70
173 Sør-Sudan Sør-Sudan 759 1 562
174 Nepal Nepal 744 592 317 206 131 67 70
175 Eritrea Eritrea (IMF) 741 396 277 187
176 Mali Mali 730 708 488 282 248 65
177 Komorene Komorene 728 769 622 488 401
178 Rwanda Rwanda 710 564 287 218 244 46 50
179 Uganda Uganda 694 595 316 280 99 110 80
180 Etiopia Etiopia 646 341 162 134 50
181 Burkina Faso Burkina Faso 616 575 407 236 283 82 45
182 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 597 544 425 223 138
183 Sierra Leone Sierra Leone 588 405 288 204 327 145 120
184 Afghanistan Afghanistan 584 553 250 275 101 85
185 Guinea Guinea 554 439 303 469 70
186 Togo Togo 551 488 372 306 418 110 85
187 Mosambik Mosambik 528 419 369 160 298
188 Den demokratiske republikken Kongo Den demokratiske republikken Kongo 475 318 219 136 546 233 70
189 Gambia Gambia 475 563 432 737 399 85
190 Liberia Liberia 452 327 169 65 453 183 180
191 Somalia Somalia 426 50
192 Madagaskar Madagaskar 402 413 275 235 464 145 95
193 Malawi Malawi 363 459 280 141 201 57 40
194 Niger Niger 359 348 250 199 419 172 75
195 Den sentralafrikanske republikk Den sentralafrikanske republikk 348 446 327 333 350 91 90
196 Burundi Burundi 304 231 151 168 223 52 50
Rang Land $ År
Macao Macao 140,358 2014
1 Qatar Qatar 140000 2014
2 Luxembourg Luxembourg 91048 2013
3 Kuwait Kuwait 83840 2012
4 Singapore Singapore 78763 2013
5 Brunei Brunei 71777 2013
6 Norge Norge 64406 2013
7 De forente arabiske emirater De forente arabiske emirater 59845 2012
8 Sveits Sveits 56950 2013
9 Saudi-Arabia Saudi-Arabia 53644 2013
Hongkong Hongkong 53216 2013
Bermuda Bermuda 53056 2012
10 USA USA 53042 2013
11 Nederland Nederland 46162 2013
12 Irland Irland 45684 2013
13 Østerrike Østerrike 45079 2013
14 Oman Oman 45334 2012
15 Sverige Sverige 44658 2013
16 Tyskland Tyskland 43884 2013
17 Bahrain Bahrain 43851 2013
18 Danmark Danmark 43782 2013
19 Australia Australia 43202 2013
20 Canada Canada 42753 2013
21 Island Island 41859 2013
22 Belgia Belgia 41575 2013
23 Finland Finland 39740 2013
24 Storbritannia Storbritannia 38259 2013
25 Frankrike Frankrike 37532 2013
26 Japan Japan 36223 2013
Aruba Aruba 36017 2011
27 Italia Italia 35281 2013
Puerto Rico Puerto Rico 34752 2013
28 New Zealand New Zealand 34732 2013
29 Ekvatorial-Guinea Ekvatorial-Guinea 33768 2013
30 Spania Spania 33094 2013
31 Sør-Korea Sør-Korea 33062 2013
32 Israel Israel 32491 2013
33 Trinidad og Tobago Trinidad og Tobago 30446 2013
34 Malta Malta 29127 2013
35 Tsjekkia Tsjekkia 29018 2013
36 Slovenia Slovenia 28859 2013
37 Republikken Kypros Republikken Kypros 28225 2013
38 Portugal Portugal 27804 2013
39 Slovakia Slovakia 26497 2013
40 Estland Estland 25823 2013
41 Hellas Hellas 25667 2013
42 Litauen Litauen 25454 2013
43 Russland Russland 25248 2013
44 Seychellene Seychellene 24588 2013
45 Polen Polen 23690 2013
46 Malaysia Malaysia 23338 2013
47 Ungarn Ungarn 23334 2013
48 Bahamas Bahamas 23264 2013
49 Kasakhstan Kasakhstan 23214 2013
50 Latvia Latvia 22569 2013
51 Chile Chile 21942 2013
52 Saint Kitts og Nevis Saint Kitts og Nevis 21396 2013
53 Kroatia Kroatia 21351 2013
54 Libya Libya 21046 2013
55 Antigua og Barbuda Antigua og Barbuda 21028 2013
56 Uruguay Uruguay 19594 2013
57 Panama Panama 19416 2013
58 Gabon Gabon 19264 2013
59 Romania Romania 18974 2013
60 Cuba Cuba 18796 2011
61 Tyrkia Tyrkia 18783 2013
62 Venezuela Venezuela 18198 2013
63 Mauritius Mauritius 17714 2013
64 Hviterussland Hviterussland 17620 2013
65 Libanon Libanon 17174 2013
66 Aserbajdsjan Aserbajdsjan 17143 2013
67 Mexico Mexico 16370 2013
68 Surinam Surinam 16071 2013
69 Botswana Botswana 15752 2013
70 Bulgaria Bulgaria 15732 2013
71 Iran Iran 15590 2013
72 Barbados Barbados 15574 2012
73 Palau Palau 15096 2013
74 Brasil Brasil 15038 2013
75 Irak Irak 14951 2013
Verden[27][28] 14,402 2013
76 Thailand Thailand 14394 2013
77 Montenegro Montenegro 14132 2013
78 Turkmenistan Turkmenistan 14004 2013
79 Costa Rica Costa Rica 13876 2013
80 Algerie Algerie 13320 2013
81 Serbia Serbia 13020 2013
82 Sør-Afrika Sør-Afrika 12867 2013
83 Colombia Colombia 12424 2013
84 Den dominikanske republikk Den dominikanske republikk 12186 2013
85 Kina Kina 11907 2013
86 Jordan Jordan 11783 2013
87 Peru Peru 11774 2013
88 Maldivene Maldivene 11657 2013
89 Grenada Grenada 11645 2013
90 Republikken Makedonia Republikken Makedonia 11612 2013
91 Tunisia Tunisia 11125 2013
92 Egypt Egypt 11089 2013
93 Ecuador Ecuador 10890 2013
94 Saint Vincent og Grenadinene Saint Vincent og Grenadinene 10491 2013
95 Saint Lucia Saint Lucia 10488 2013
96 Dominica Dominica 10343 2013
97 Albania Albania 9931 2013
98 Sri Lanka Sri Lanka 9738 2013
99 Namibia Namibia 9583 2013
100 Indonesia Indonesia 9561 2013
101 Bosnia-Hercegovina Bosnia-Hercegovina 9536 2013
102 Mongolia Mongolia 9435 2013
103 Jamaica Jamaica 8893 2013
104 Kosovo Kosovo 8884 2013
105 Ukraina Ukraina 8790 2013
106 Belize Belize 8487 2013
107 Paraguay Paraguay 8093 2013
108 Armenia Armenia 7776 2013
109 El Salvador El Salvador 7764 2013
110 Fiji Fiji 7750 2013
111 Angola Angola 7736 2013
112 Bhutan Bhutan 7,405 2013
113 Guatemala Guatemala 7297 2013
114 Marokko Marokko 7198 2013
115 Georgia Georgia 7160 2013
116 Swaziland Swaziland 6685 2013
117 Guyana Guyana 6546 2013
118 Filippinene Filippinene 6536 2013
119 Kapp Verde Kapp Verde 6416 2013
120 Bolivia Bolivia 6131 2013
121 Republikken Kongo Republikken Kongo 5869 2013
122 Samoa Samoa 5769 2013
123 Nigeria Nigeria 5602 2013
124 India India 5418 2013
125 Tonga Tonga 5304 2013
126 Vietnam Vietnam 5294 2013
127 Usbekistan Usbekistan 5168 2013
128 Palestina Palestina 4921 2012
129 Laos Laos 4822 2013
130 Moldova Moldova 4671 2013
131 Nicaragua Nicaragua 4643 2013
132 Pakistan Pakistan 4602 2013
133 Honduras Honduras 4593 2013
134 Ghana Ghana 3992 2013
135 Jemen Jemen 3959 2013
136 Zambia Zambia 3926 2013
137 Marshalløyene Marshalløyene 3901 2013
138 Tuvalu Tuvalu 3645 2013
139 Mikronesiaføderasjonen Mikronesiaføderasjonen 3395 2013
140 Sudan Sudan 3373 2013
141 Kirgisistan Kirgisistan 3213 2013
142 Elfenbenskysten Elfenbenskysten 3211 2013
143 Mauritania Mauritania 3043 2013
144 Kambodsja Kambodsja 3041 2013
145 Djibouti Djibouti 2999 2013
146 Vanuatu Vanuatu 2991 2013
147 São Tomé og Príncipe São Tomé og Príncipe 2971 2013
148 Bangladesh Bangladesh 2948 2013
149 Kamerun Kamerun 2830 2013
150 Kenya Kenya 2795 2013
151 Papua Ny-Guinea Papua Ny-Guinea 2643 2013
152 Lesotho Lesotho 2576 2013
153 Tadsjikistan Tadsjikistan 2512 2013
154 Tanzania Tanzania 2443 2013
155 Nepal Nepal 2245 2013
156 Senegal Senegal 2242 2013
157 Tsjad Tsjad 2089 2013
158 Øst-Timor Øst-Timor 2076 2012
159 Salomonøyene Salomonøyene 2069 2013
160 Sør-Sudan Sør-Sudan 2030 2013
161 Afghanistan Afghanistan 1946 2013
162 Kiribati Kiribati 1856 2013
163 Zimbabwe Zimbabwe 1832 2013
164 Benin Benin 1791 2013
165 Haiti Haiti 1703 2013
166 Burkina Faso Burkina Faso 1685 2013
167 Uganda Uganda 1674 2013
168 Gambia Gambia 1661 2013
169 Mali Mali 1642 2013
170 Sierra Leone Sierra Leone 1544 2013
171 Rwanda Rwanda 1474 2013
172 Komorene Komorene 1446 2013
173 Madagaskar Madagaskar 1414 2013
174 Guinea-Bissau Guinea-Bissau 1407 2013
175 Togo Togo 1391 2013
176 Etiopia Etiopia 1380 2013
177 Guinea Guinea 1253 2013
178 Eritrea Eritrea 1196 2013
179 Mosambik Mosambik 1105 2013
180 Niger Niger 916 2013
181 Liberia Liberia 878 2013
182 Den demokratiske republikken Kongo Den demokratiske republikken Kongo 809 2013
183 Malawi Malawi 780 2013
184 Burundi Burundi 772 2013
185 Den sentralafrikanske republikk Den sentralafrikanske republikk 604 2013

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Atlas of Per Capita Product and Population - Verdensbanken, 1966. Issuu dokumentbank. Besøkt 21. oktober 2017.
 2. ^ «Sarkozy attacks focus on economic growth (French president urges more emphasis on quality of life)», The Guardian, 14-09-2009.
 3. ^ «Alternative progress indicators to Gross Domestic Product (GDP) as a means towards sustainable development»
 4. ^ GDP per capita (current US$) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 5. ^ GDP per capita, PPP (current international $) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 6. ^ GDP per capita (current US$) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 7. ^ Tall for Eritrea, Libya, Puerto Rico, Taiwan, Venezuela: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 8. ^ GDP per capita (current US$) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 9. ^ GDP per capita (current US$) - Verdensbanken. Besøkt 19. oktober 2017.
 10. ^ Tall for Eritrea, Libya, Syria, Taiwan, Venezuela: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 11. ^ Tall for Libya, Nauru, Syria, Taiwan, Venezuela: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 12. ^ Tall for Taiwan, Vietnam: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 13. ^ Tall for Laos, Taiwan, Vietnam: World Economic Outlook Database - IMF, besøkt 22. oktober 2017.
 14. ^ Atlas of Per Capita Product and Population - Verdensbanken, 1966. Issuu dokumentbank. Besøkt 21. oktober 2017.
 15. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 16. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 17. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 18. ^ Vest-Tyskland før 1991.
 19. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 20. ^ Tsjekkoslovakia før 1991.
 21. ^ Database, GDP per capita current US$ - Verdensbaknen, besøkt 21. oktober 2017.
 22. ^ 1964: Gjennomsnittet av Nord-Vietnam (100 US$) og Sør-Vietnam (110 US$).
 23. ^ 2015: Syria's Conflict Economy - Verdensbanken, 2016, side 27. Anslår BNP til 14 mrd US$, fordelt på 12 millioner gjenværende innbyggere.
 24. ^ Rhodesia før 1980.
 25. ^ 2015: «North Korea per capita GDP rises above $1,000, think tank says» - Hyundai Research Institute, Sør-Korea, gjengitt i UPI, 29. september 2016. Besøkt 22. oktober 2017. FN's anslag for 2015 var lavere, kun 648 US$.
 26. ^ Tall for 1980-2010: «North Korea’s Per Capita GDP and Comparison with South Korea» - Kim Cheon-koo, Hyundai Research Institute. Besøkt 22. oktober 2017.
 27. ^ The World's total GDP (PPP) figure from the World Bank's World Development Indicators database. Database updated on 14 April 2015. Accessed on 14 April 2015.
 28. ^ Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; ingen tekst ble oppgitt for referansen ved navn wbpop