Liste over transpersonbegreper

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Denne listen er foreløpig ufullstendig. Om du vet mer, kan du hjelpe Wikipedia ved å utvide den.Liste over ord og uttrykk relatert til transpersoner.

A[rediger | rediger kilde]

B[rediger | rediger kilde]

C[rediger | rediger kilde]

 • Crossdresser, forkortelse CD, engelsk uttrykk for personer som kler seg i det «motsatte» kjønns klær uansett årsak.

D[rediger | rediger kilde]

E[rediger | rediger kilde]

F[rediger | rediger kilde]

 • FtM, forkortelse for Female-to-Male, første bokstav angir hvilket biologisk kjønn en person har/hadde, og siste bokstav angir retning eller det kjønn man identifiserer seg med.

G[rediger | rediger kilde]

 • Genderfuck, engelsk uttrykk dannet av to ord, viser til et selvbevisst forsøk på å fucke eller leke med de tradisjonelle oppfatninger av kjønnsidentitet, kjønnsroller og kjønnsfremstillinger. Genderfuck som kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk benytter parodi og overdrivelse for å vekke oppmerksomhet og fremstille de tradisjonelle kjønnsroller som kunstige. Intensjonen med genderfuck er å presentere et forvirrende kjønnsuttrykk som bidrar til å rive ned ideen om at det kun finnes to kjønn. Et eksempel på genderfuck er en person med skjegg og kjole.
 • GG, forkortelse for genetic girl (eller genuine girl), amerikansk uttrykk, se FF.
 • Guttejente, en delvis nedsettende betegnelse, en jente som agerer eller kler seg i samsvar med sin kulturs kjønnsrollemønster for gutter eller for det meste leker eller er venner med gutter. Tradisjonelt har guttejenter vært relativt aksepterte når de er små, men når de nærmer seg puberteten har konformitetstrykket økt.

H[rediger | rediger kilde]

 • Heteronormen, den norm som tar utgangspunkt i at alle er og agerer som om de er heterofile og har det kjønn de ser ut til å ha.

I[rediger | rediger kilde]

 • Intergender, forkortelse IG, (av inter = imellom og gender = kjønn og genus/sosialt kjønn), person som definerer seg som å befinne seg mellom eller utenfor de tradisjonelle kjønnene eller velger å ikke definere sin kjønnsidentitet overhodet. Intergender er en kjønnsidentitet.
 • Interseksuell, forkortelse IS, (av inter = imellom og sexus = biologisk kjønn), person som er født med så uklare kjønnskarakteristika at det oppstår tvil om barnets kjønn ved fødsel. Det vil si at man ut ifra de ytre kjønnsorganene ikke kan si om barnet er en gutt eller en jente. IS er en medisinsk diagnose.

J[rediger | rediger kilde]

K[rediger | rediger kilde]

 • Kjønnsidentitet, det kjønn en person selv identifiserer eller opplever seg som.
 • Kjønnsoverskrider, også kalt genusoverskrider, et paraplybegrep for personer som av samfunnet oppfattes å stride mot etablerte normer for kjønnsuttrykk.
 • KtM, forkortelse for kvinne-til-mann , første bokstav angir hvilket biologisk kjønn en person har/hadde, og siste bokstav angir retning eller det kjønn man identifiserer seg med.

L[rediger | rediger kilde]

 • LHBT eller HLBT, (fra engelsk «LGBT»), er en forkortelse brukt som samlebetegnelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. I sammenhenger der det er naturlig, benyttes kun LHB eller kun T. Lesbisk, homofili og bifili er seksuelle orienteringer, mens trans angir kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

M[rediger | rediger kilde]

 • MtF, forkortelse for Male-to-Female, første bokstav angir hvilket biologisk kjønn en person har/hadde, og siste bokstav angir retning eller det kjønn man identifiserer seg med.
 • MtK, forkortelse for mann-til-kvinne, første bokstav angir hvilket biologisk kjønn en person har/hadde, og siste bokstav angir retning eller det kjønn man identifiserer seg med.

N[rediger | rediger kilde]

O[rediger | rediger kilde]

P[rediger | rediger kilde]

 • Passere, en persons evne til å bli oppfattet eller akseptert som det kjønn personen identifiserer seg eller fysisk fremstår som.

Q[rediger | rediger kilde]

R[rediger | rediger kilde]

S[rediger | rediger kilde]

T[rediger | rediger kilde]

 • Transe
  • Annet ord som benyttes om både transperson og transvestitt.
  • Benyttes også som verb og betyr da å være iført det «motsatte» kjønns klær, sko, attributter m.m. Se omkledd.
 • Transgenderist, forkortelse TG, en person som mer eller mindre konstant lever i det «motsatte» kjønns rolle uten å forandre sin kropp kirurgisk eller hormonelt, eller en person som har en identitet som det «motsatte» kjønn, men velger å ikke manifestere denne identiteten i sitt utseende eller adferd.
 • Transkvinne, også kalt MtK for mann-til-kvinne og MtF for male-to-female, er en transperson som biologisk ble født eller ved fødselen ansett som gutt, men som føler at dette ikke er en korrekt eller komplett betegnelse av seg selv og helt eller delvis identifiserer seg som kvinne.
 • Transmann, også kalt KtM for kvinne-til-mann og FtM for female-to-male, er en transperson som biologisk ble født eller ved fødselen ansett som jente, men som føler at dette ikke er en korrekt eller komplett betegnelse av seg selv og helt eller delvis identifiserer seg som mann.
 • Transseksualisme, (fra latin: transeo = på tvers/over og sexus = kjønn), er en kjønnsidentitetsforstyrrelse der et individs kjønnsidentitet er motsatt av individets biologiske kjønn. Dette vil si at en person med kvinnelig biologisk kjønn opplever å ha en mannlig kjønnsidentitet (transkjønnet mann), eller en person med mannlig biologisk kjønn opplever å ha en kvinnelig kjønnsidentitet (transkjønnet kvinne). Personer med transseksualisme ønsker som regel kjønnsbekreftende behandling for å gjøre kroppen mest mulig i samsvar med sin kjønnsidentitet, og å leve og bli akseptert som dette kjønnet. Transseksuelle som gjennomgår kjønnsbekreftende behandling tildeles i Norge juridisk kjønn i samsvar med sin kjønnsidentitet. Transseksualisme er en medisinsk diagnose og kan være en måte å identifisere seg på.
 • Transvestisme, (fra latin: trans = på tvers/over og vestitus = ikledd), er en trang til å kle seg og agere som det «motsatte» kjønn, og dermed for en tid føle at man tilhører det.
 • Transvestitt, forkortelse TV, (fra latin: trans = på tvers/over og vestitus = ikledd), en person med transvestisme. En transvestitt er tilfreds med sitt biologiske kjønn, men benytter med individuelt varierende hyppighet helt eller delvis det «motsatte» kjønns klær, attributter og rolle for å føle seg vel.

U[rediger | rediger kilde]

V[rediger | rediger kilde]

W[rediger | rediger kilde]

X[rediger | rediger kilde]

Y[rediger | rediger kilde]

Z[rediger | rediger kilde]

Æ[rediger | rediger kilde]

Ø[rediger | rediger kilde]

Å[rediger | rediger kilde]