Norges kommuner

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Artikkelen inngår i serien om

Norske kommuner

Statsvåpen
Politisk

KommunelovenKommunestyreKommunevalgFormannskapOrdførerKommunal parlamentarisme

Historie

FormannskapsloveneKommunestrukturSkilsmissekommuneTidligere kommuner

Se også

Norges kommunerKommuneNorges fylkerFylkeskommuneKommunaldepartementetNorges politiske systemNorges historie

Norges kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler per 1. januar 2020 landet inn i 356 geografiske administrative/politiske områder.[1] Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester.[2] Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper.

Kommunene ble innført med formannskapslovene fra 1837, og landet ble delt i 392 geografiske områder med basis i prestegjeldene. Antallet kommuner toppet seg i 1930 med 744 kommuner.[3] Kommunene endret seg og overgangen fra vannbasert til landbasert kommunikasjon endret mange grenser. Etter Schei-komiteens arbeid, ble en rekke kommuner lagt ned og slått sammen slik at man i 1967 hadde 454 kommuner. En del kommunegrenser ble senere flyttet tilbake, men siden har også kommuner blitt slått sammen slik som ved sammenslåingen mellom Harstad og Bjarkøy 1. januar 2013. I 2014 ble det lansert en kommunereform, og den første sammenslåingen skjedde 1. januar 2017 da Andebu, Sandefjord og Stokke kommuner ble slått sammen til nye Sandefjord.[4] Den 8. juni 2017 vedtok Stortinget at antall kommuner skulle reduseres til 354. I desember 2017 vedtok Stortinget å oppheve ett av sammenslåingsvedtakene slik at antallet ville bli 356.[5] Kommunesammenslåingene ble gjennomført 1. januar 2020.[6]

Det er stor forskjell i innbyggertallet kommunene imellom. Den minste kommunen er Utsira med 192 innbyggere og den største er Oslo med 697 010 innbyggere (per 1. januar 2021).[7]

Politikk[rediger | rediger kilde]

Antall kommuner i Norge, 1837–2015.[8]
Norges kommunekart etter kommunereformen 01.01.2020

Alle kommuner er geografisk en del av en fylkeskommune. Det er 11 fylker/fylkeskommuner i Norge. Oslo er i en særstilling og har både status og funksjon som kommune og fylkeskommune. Noen av de kommunale funksjonene i Oslo er lagt til egne bydelsadministrasjoner.

Kommunene er styrt av et folkevalgt kommunestyre på minimum elleve medlemmer som tar avgjørelser på vegne av kommunen. Kommunestyret ledes politisk av ordføreren, mens rådmannen (administrasjonssjefen) i de fleste kommuner leder administrasjonen i kommunen. Unntaket er Oslo og etterhvert noen andre store bykommuner, som har et politisk system som tilsvarer regjeringen og Stortinget på nasjonalt nivå. Der fungerer ordføreren som byens symbolske overhode (tilsvarende statsoverhode), mens et byråd (tilsvarende regjering) ledet av en byrådsleder (tilsvarende statsminister) styrer kommunen. De andre medlemmene av byrådet kalles byråder (tilsvarende statsråder) og leder byrådsavdelinger (tilsvarende departementer). Byrådet må ha tillit i bystyret, på samme måte som en regjering utgår fra Stortinget.

Det avholdes valg til kommunestyrene hvert fjerde år, det siste valget ble avholdt i 2019. Større kommuner har gjerne også bydelsutvalg, som blir valgt samtidig med kommunevalget og har begrenset myndighet til å styre eller rådføre kommunen etter regler satt av kommunestyret.

Kommunene har ansvar for blant annet renovasjon og tekniske tjenester, arealregulering, barnehage og grunnopplæring, samt befolkningens samlede sosial- og helsetilbud. Sistnevnte ansvar ble tildelt gjennom Samhandlingsreformen fra 1. januar 2012.

Målform og språk[rediger | rediger kilde]

Kommunene kan kreve å få brev fra statlige organer i sin målform etter vedtak i kommunestyret.[9] Det er i dag 118 kommuner som har vedtak om bokmål og 90 om nynorsk, mens 148 kommuner regnes som språklig nøytrale[10], hvilket i praksis betyr at de i de aller fleste tilfeller benytter bokmål. Flere av kommunene som har nynorsk målform har vedtak om valgfri målform for de ansatte, noe som i praksis betyr at kommunene er nøytrale. Dette gjelder blant annet Hemsedal og Åmli.[11][12]

I tillegg til norsk er åtte kommuner en del av forvaltningsområdet for samisk språk, hvor samisk er likestilt med norsk som administrasjonsspråk i kommunen. Porsanger kommune og Storfjord kommune har i tillegg kvensk som administrasjonsspråk, noe som gjør dem til de eneste trespråklige kommunene i Norge.

Kommunene[rediger | rediger kilde]

Noen kommuner har samme navn, men ligger ikke i samme fylke. Det finnes en kommune som heter Herøy i to fylker; Herøy i Møre og Romsdal og Herøy i Nordland. Likeledes finnes det en kommune som heter Våler i to fylker; Våler i Viken (Østfold) og Våler i Innlandet.

Nr [13] Kommunenavn Adm. senter Fylke Folketall[14] Areal[15] Kart Våpen Målform[16]
0301 Oslo Oslo Oslo 697 010 454,09 
Oslo markert med rødt på fylkeskartet
Oslos kommunevåpen nøytral
1101 Eigersund Egersund Rogaland 14 787 432,48
Eigersund markert med rødt på fylkeskartet
Eigersunds kommunevåpen bokmål
1103 Stavanger Stavanger Rogaland 144 147 262,52
Stavanger markert med rødt på fylkeskartet
Stavangers kommunevåpen nøytral
1106 Haugesund Haugesund Rogaland 37 323 72,68
Haugesund markert med rødt på fylkeskartet
Haugesunds kommunevåpen bokmål
1108 Sandnes Sandnes Rogaland 80 450 1 040,56
Sandnes markert med rødt på fylkeskartet
Sandnes' kommunevåpen nøytral
1111 Sokndal Hauge Rogaland 3 257 294,98
Sokndal markert med rødt på fylkeskartet
Sokndals kommunevåpen nøytral
1112 Lund Moi Rogaland 3 174 408,42
Lund markert med rødt på fylkeskartet
Lunds kommunevåpen nøytral
1114 Bjerkreim Vikeså Rogaland 2 791 650,56
Bjerkreim markert med rødt på fylkeskartet
Bjerkreims kommunevåpen nøytral
1119 Varhaug Rogaland 19 120 257,99
Hå markert med rødt på fylkeskartet
Hås kommunevåpen nøytral
1120 Klepp Kleppe Rogaland 19 848 113,49
Klepp markert med rødt på fylkeskartet
Klepps kommunevåpen nynorsk
1121 Time Bryne Rogaland 19 106 183,19
Time markert med rødt på fylkeskartet
Times kommunevåpen nynorsk
1122 Gjesdal Ålgård Rogaland 12 064 617,98
Gjesdal markert med rødt på fylkeskartet
Gjesdals kommunevåpen nøytral
1124 Sola Solakrossen Rogaland 27 457 69,05
Sola markert med rødt på fylkeskartet
Solas kommunevåpen nøytral
1127 Randaberg Randaberg Rogaland 11 315 24,71
Randaberg markert med rødt på fylkeskartet
Randabergs kommunevåpen nøytral
1130 Strand Jørpeland Rogaland 13 070 261,69
Strand markert med rødt på fylkeskartet
Strands kommunevåpen nøytral
1133 Hjelmeland Hjelmelandsvågen Rogaland 2 580 1 067,78
Hjelmeland markert med rødt på fylkeskartet
Hjelmelands kommunevåpen nynorsk
1134 Suldal Sand Rogaland 3 809 1 736,65
Suldal markert med rødt på fylkeskartet
Suldals kommunevåpen nynorsk
1135 Sauda Sauda Rogaland 4 561 546,56
Sauda markert med rødt på fylkeskartet
Saudas kommunevåpen nynorsk
1144 Kvitsøy Ydstebøhavn Rogaland 507 6,29
Kvitsøy markert med rødt på fylkeskartet
Kvitsøys kommunevåpen nøytral
1145 Bokn Føresvik Rogaland 859 47,17
Bokn markert med rødt på fylkeskartet
Bokns kommunevåpen nynorsk
1146 Tysvær Aksdal Rogaland 11 178 425,48
Tysvær markert med rødt på fylkeskartet
Tysværs kommunevåpen nynorsk
1149 Karmøy Kopervik Rogaland 42 345 229,96
Karmøy markert med rødt på fylkeskartet
Karmøys kommunevåpen nøytral
1151 Utsira Utsira Rogaland 192 6,32
Utsira markert med rødt på fylkeskartet
Utsiras kommunevåpen nøytral
1160 Vindafjord Ølensjøen Rogaland 8 705 620,59
Vindafjord markert med rødt på fylkeskartet
Vindafjords kommunevåpen nynorsk
1507 Ålesund Ålesund Møre og Romsdal 66 670 632,42
Ålesund markert med rødt på fylkeskartet
Ålesunds kommunevåpen nynorsk
1506 Molde Molde Møre og Romsdal 31 870 1 503,36
Molde markert med rødt på fylkeskartet
Moldes kommunevåpen nøytral
1505 Kristiansund Kristiansund Møre og Romsdal 24 099 87,44
Kristiansund markert med rødt på fylkeskartet
Kristiansunds kommunevåpen nøytral
1511 Vanylven Fiskåbygd Møre og Romsdal 3 083 385,22
Vanylven markert med rødt på fylkeskartet
Vanylvens kommunevåpen nynorsk
1514 Sande Larsnes Møre og Romsdal 2 445 93,21
Sande markert med rødt på fylkeskartet
Sande i Møre og Romsdals kommunevåpen nynorsk
1515 Herøy Fosnavåg Møre og Romsdal 8 858 119,52
Herøy markert med rødt på fylkeskartet
Herøys kommunevåpen nynorsk
1516 Ulstein Ulsteinvik Møre og Romsdal 8 575 97,2
Ulstein markert med rødt på fylkeskartet
Ulsteins kommunevåpen nynorsk
1517 Hareid Hareid Møre og Romsdal 5 140 82,27
Hareid markert med rødt på fylkeskartet
Hareids kommunevåpen nynorsk
1520 Ørsta Ørsta Møre og Romsdal 10 830 661,58
Ørsta markert med rødt på fylkeskartet
Ørstas kommunevåpen nynorsk
1525 Stranda Stranda Møre og Romsdal 4 482 865,87
Stranda markert med rødt på fylkeskartet
Strandas kommunevåpen nynorsk
1528 Sykkylven Aure Møre og Romsdal 7 596 337,8
Sykkylven markert med rødt på fylkeskartet
Sykkylvens kommunevåpen nynorsk
1531 Sula Langevåg Møre og Romsdal 9 409 58,51
Sula markert med rødt på fylkeskartet
Sulas kommunevåpen nynorsk
1532 Giske Valderøya Møre og Romsdal 8 506 40,54
Giske markert med rødt på fylkeskartet
Giskes kommunevåpen nynorsk
1535 Vestnes Vestnes Møre og Romsdal 6 558 351,7
Vestnes markert med rødt på fylkeskartet
Vestness kommunevåpen nynorsk
1539 Rauma Åndalsnes Møre og Romsdal 7 026 1 502,15
Rauma markert med rødt på fylkeskartet
Raumas kommunevåpen nøytral
1547 Aukra Falkhytta Møre og Romsdal 3 522 60,64
Aukra markert med rødt på fylkeskartet
Aukras kommunevåpen nynorsk
1554 Averøy Bruhagen Møre og Romsdal 5 808 175,68
Averøy markert med rødt på fylkeskartet
Averøys kommunevåpen nøytral
1557 Gjemnes Batnfjordsøra Møre og Romsdal 2 658 381,63
Gjemnes markert med rødt på fylkeskartet
Gjemnes' kommunevåpen nøytral
1560 Tingvoll Tingvoll Møre og Romsdal 2 985 336,81
Tingvoll markert med rødt på fylkeskartet
Tingvolls kommunevåpen nøytral
1563 Sunndal Sunndalsøra Møre og Romsdal 6 956 1 713,37
Sunndal markert med rødt på fylkeskartet
Sunndals kommunevåpen nøytral
1566 Surnadal Skei Møre og Romsdal 5 872 1 366,05
Surnadal markert med rødt på fylkeskartet
Surnadals kommunevåpen nynorsk
1573 Smøla Hopen Møre og Romsdal 2 128 271,91
Smøla markert med rødt på fylkeskartet
Smølas kommunevåpen nøytral
1576 Aure Aure Møre og Romsdal 3 468 641,39
Aure markert med rødt på fylkeskartet
Aures kommunevåpen nøytral
1577 Volda Volda Møre og Romsdal 10 781 876,87
Volda markert med rødt på fylkeskartet
Voldas kommunevåpen nynorsk
1578 Fjord Sylte Møre og Romsdal 2 502 1 190,58
Fjord markert med rødt på fylkeskartet
Fjords kommunevåpen nynorsk
1579 Hustadvika Elnesvågen Møre og Romsdal 13 317 521,9
Hustadvika markert med rødt på fylkeskartet
Hustadviks kommunevåpen nøytral
1804 Bodø Bodø Nordland 52 560 1 395,27
Bodø markert med rødt på fylkeskartet
Bodøs kommunevåpen nøytral
1806 Narvik Narvik Nordland 21 661 3 432,17
Narvik markert med rødt på fylkeskartet
Narviks kommunevåpen nøytral
1811 Bindal Terråk Nordland 1 397 1 266,07
Bindal markert med rødt på fylkeskartet
Bindals kommunevåpen bokmål
1812 Sømna Vik Nordland 1 990 195,2
Sømna markert med rødt på fylkeskartet
Sømnas kommunevåpen bokmål
1813 Brønnøy Brønnøysund Nordland 7 803 1 046,01
Brønnøy markert med rødt på fylkeskartet
Brønnøys kommunevåpen nøytral
1815 Vega Gladstad Nordland 1 182 164,79
Vega markert med rødt på fylkeskartet
Vegas kommunevåpen bokmål
1816 Vevelstad Vevelstad Nordland 465 539,05
Vevelstad markert med rødt på fylkeskartet
Vevelstads kommunevåpen bokmål
1818 Herøy Silvalen Nordland 1 793 64,46
Herøy markert med rødt på fylkeskartet
Herøys kommunevåpen bokmål
1820 Alstahaug Sandnessjøen Nordland 7 394 188,12
Alstahaug markert med rødt på fylkeskartet
Alstahaugs kommunevåpen nøytral
1822 Leirfjord Leland Nordland 2 278 465,26
Leirfjord markert med rødt på fylkeskartet
Leirfjords kommunevåpen nøytral
1824 Vefsn Mosjøen Nordland 13 268 1 929,41
Vefsn markert med rødt på fylkeskartet
Vefsns kommunevåpen nøytral
1825 Grane Trofors Nordland 1 453 2 004,16
Grane markert med rødt på fylkeskartet
Granes kommunevåpen nøytral
1826 Hattfjelldal Hattfjelldal Nordland 1 267 2 684,32
Hattfjelldal markert med rødt på fylkeskartet
Hattfjelldals kommunevåpen nøytral
1827 Dønna Solfjellsjøen Nordland 1 371 192,55
Dønna markert med rødt på fylkeskartet
Dønnas kommunevåpen bokmål
1828 Nesna Nesna Nordland 1 701 183,19
Nesna markert med rødt på fylkeskartet
Nesnas kommunevåpen bokmål
1832 Hemnes Korgen Nordland 4 428 1 589,51
Hemnes markert med rødt på fylkeskartet
Hemnes' kommunevåpen nøytral
1833 Rana Mo i Rana Nordland 26 083 4 460,19
Rana markert med rødt på fylkeskartet
Ranas kommunevåpen nøytral
1834 Lurøy Lurøy Nordland 1 876 265,19
Lurøy markert med rødt på fylkeskartet
Lurøys kommunevåpen bokmål
1835 Træna Husøy Nordland 442 16,51
Træna markert med rødt på fylkeskartet
Trænas kommunevåpen bokmål
1836 Rødøy Vågaholmen Nordland 1 206 711,29
Rødøy markert med rødt på fylkeskartet
Rødøys kommunevåpen nøytral
1837 Meløy Ørnes Nordland 6 247 873,83
Meløy markert med rødt på fylkeskartet
Meløys kommunevåpen bokmål
1838 Gildeskål Inndyr Nordland 1 920 664,7
Gildeskål markert med rødt på fylkeskartet
Gildeskåls kommunevåpen nøytral
1839 Beiarn Moldjord Nordland 999 1 222,32
Beiarn markert med rødt på fylkeskartet
Beiarns kommunevåpen bokmål
1840 Saltdal Rognan Nordland 4 632 2 216,19
Saltdal markert med rødt på fylkeskartet
Saltdals kommunevåpen bokmål
1841 Fauske Fauske Nordland 9 640 1 196,98
Fauske markert med rødt på fylkeskartet
Fauskes kommunevåpen bokmål
1845 Sørfold Straumen Nordland 1 912 1 637,42
Sørfold markert med rødt på fylkeskartet
Sørfolds kommunevåpen bokmål
1848 Steigen Leinesfjord Nordland 2 586 1 009,25
Steigen markert med rødt på fylkeskartet
Steigens kommunevåpen bokmål
1851 Lødingen Lødingen Nordland 2 003 527,41
Lødingen markert med rødt på fylkeskartet
Lødingens kommunevåpen bokmål
1853 Evenes Bogen Nordland 1 324 252,78
Evenes markert med rødt på fylkeskartet
Evenes' kommunevåpen bokmål
1856 Røst Røstlandet Nordland 488 10,12
Røst markert med rødt på fylkeskartet
Røsts kommunevåpen bokmål
1857 Værøy Sørland Nordland 698 18,64
Værøy markert med rødt på fylkeskartet
Værøys kommunevåpen bokmål
1859 Flakstad Ramberg Nordland 1 238 178,39
Flakstad markert med rødt på fylkeskartet
Flakstads kommunevåpen nøytral
1860 Vestvågøy Leknes Nordland 11 521 424,56
Vestvågøy markert med rødt på fylkeskartet
Vestvågøys kommunevåpen nøytral
1865 Vågan Svolvær Nordland 9 670 479,17
Vågan markert med rødt på fylkeskartet
Vågans kommunevåpen nøytral
1866 Hadsel Stokmarknes Nordland 8 065 566,55
Hadsel markert med rødt på fylkeskartet
Hadsels kommunevåpen bokmål
1867 Straume Nordland 2 576 246,7
Bø markert med rødt på fylkeskartet
Bø i Nordlands kommunevåpen nøytral
1868 Øksnes Myre Nordland 4 416 319,57
Øksnes markert med rødt på fylkeskartet
Øksnes' kommunevåpen nøytral
1870 Sortland Sortland Nordland 10 514 721,93
Sortland markert med rødt på fylkeskartet
Sortlands kommunevåpen nøytral
1871 Andøy Andenes Nordland 4 588 656,15
Andøy markert med rødt på fylkeskartet
Andøys kommunevåpen nøytral
1874 Moskenes Reine Nordland 989 118,79
Moskenes markert med rødt på fylkeskartet
Moskeness kommunevåpen nøytral
1875 Hamarøy Oppeid Nordland 2 701 2 020,45
Hamarøy markert med rødt på fylkeskartet
Hamarøys kommunevåpen nøytral
3001 Halden Halden Viken 31 387 642,31
Halden markert med rødt på fylkeskartet
Haldens kommunevåpen bokmål
3002 Moss Moss Viken 49 668 137,77
Moss markert med rødt på fylkeskartet
Moss' kommunevåpen nøytral
3003 Sarpsborg Sarpsborg Viken 57 372 405,6
Sarpsborg markert med rødt på fylkeskartet
Sarpsborgs kommunevåpen bokmål
3004 Fredrikstad Fredrikstad Viken 83 193 292,56
Fredrikstad markert med rødt på fylkeskartet
Fredrikstads kommunevåpen bokmål
3005 Drammen Drammen Viken 101 859 317,68
Drammen markert med rødt på fylkeskartet
Drammens kommunevåpen nøytral
3006 Kongsberg Kongsberg Viken 27 694 793,09
Kongsberg markert med rødt på fylkeskartet
Kongsbergs kommunevåpen bokmål
3007 Ringerike Hønefoss Viken 30 853 1 555,11
Ringerike markert med rødt på fylkeskartet
Ringerikes kommunevåpen bokmål
3011 Hvaler Skjærhalden Viken 4 694 90,12
Hvaler markert med rødt på fylkeskartet
Hvalers kommunevåpen bokmål
3012 Aremark Fossby Viken 1 325 319,27
Aremark markert med rødt på fylkeskartet
Aremarks kommunevåpen bokmål
3013 Marker Ørje Viken 3 601 412,9
Marker markert med rødt på fylkeskartet
Markers kommunevåpen bokmål
3014 Indre Østfold Askim Viken 45 201 791,93
Indre Østfold markert med rødt på fylkeskartet
Indre Østfolds kommunevåpen bokmål
3015 Skiptvet Meieribyen Viken 3 825 101,2
Skiptvet markert med rødt på fylkeskartet
Skiptvets kommunevåpen bokmål
3016 Rakkestad Rakkestad Viken 8 222 434,71
Rakkestad markert med rødt på fylkeskartet
Rakkestads kommunevåpen bokmål
3017 Råde Karlshus Viken 7 568 118,77
Råde markert med rødt på fylkeskartet
Rådes kommunevåpen bokmål
3018 Våler Kirkebygden Viken 5 805 256,96
Våler markert med rødt på fylkeskartet
Våler i Østfolds kommunevåpen bokmål
3019 Vestby Vestby Viken 18 290 133,97
Vestby markert med rødt på fylkeskartet
Vestby kommunevåpen bokmål
3020 Nordre Follo Ski Viken 60 034 203
Nordre Follo markert med rødt på fylkeskartet
Nordre Follo kommunevåpen nøytral
3021 Ås Ås Viken 20 439 102,68
Ås markert med rødt på fylkeskartet
Ås' kommunevåpen nøytral
3022 Frogn Drøbak Viken 15 953 85,7
Frogn markert med rødt på fylkeskartet
Frogns kommunevåpen bokmål
3023 Nesodden Nesoddtangen Viken 19 805 61,46
Nesodden markert med rødt på fylkeskartet
Nesoddens kommunevåpen bokmål
3024 Bærum Sandvika Viken 128 233 192,29
Bærum markert med rødt på fylkeskartet
Barums kommunevåpen bokmål
3025 Asker Asker Viken 94 915 376,62
Asker markert med rødt på fylkeskartet
Askers kommunevåpen nøytral
3026 Aurskog-Høland Bjørkelangen Viken 17 591 1 144,8
Aurskog-Høland markert med rødt på fylkeskartet
Aurskog-Hølands kommunevåpen nøytral
3027 Rælingen Fjerdingby Viken 18 730 71,68
Rælingen markert med rødt på fylkeskartet
Rælingens kommunevåpen nøytral
3028 Enebakk Kirkebygda Viken 11 065 232,58
Enebakk markert med rødt på fylkeskartet
Enebakks kommunevåpen bokmål
3029 Lørenskog Solheim Viken 42 740 70,55
Lørenskog markert med rødt på fylkeskartet
Lørenskogs kommunevåpen nøytral
3030 Lillestrøm Lillestrøm Viken 86 953 456,61
Lillestrøm markert med rødt på fylkeskartet
Lillestrøm kommunevåpen nøytral
3031 Nittedal Rotnes Viken 24 454 186,23
Nittedal markert med rødt på fylkeskartet
Nittedals kommunevåpen bokmål
3032 Gjerdrum Ask Viken 7 043 83,19
Gjerdrum markert med rødt på fylkeskartet
Gjerdrums kommunevåpen bokmål
3033 Ullensaker Jessheim Viken 40 459 252,45
Ullensaker markert med rødt på fylkeskartet
Ullensakers kommunevåpen bokmål
3034 Nes Årnes Viken 23 422 640,77
Nes markert med rødt på fylkeskartet
Nes i Akershus' kommunevåpen bokmål
3035 Eidsvoll Eidsvoll Viken 26 031 456,5
Eidsvoll markert med rødt på fylkeskartet
Eidsvolls kommunevåpen bokmål
3036 Nannestad Teigebyen Viken 14 637 340,98
Nannestad markert med rødt på fylkeskartet
Nannestads kommunevåpen bokmål
3037 Hurdal Hurdal Viken 2 838 284,95
Hurdal markert med rødt på fylkeskartet
Hurdals kommunevåpen bokmål
3038 Hole Vik Viken 6 811 192,68
Hole markert med rødt på fylkeskartet
Holes kommunevåpen bokmål
3039 Flå Flå Viken 1 049 704,41
Flå markert med rødt på fylkeskartet
Flås kommunevåpen bokmål
3040 Nesbyen Nesbyen Viken 3 262 809,63
Nes markert med rødt på fylkeskartet
Nes i Buskeruds kommunevåpen bokmål
3041 Gol Gol Viken 4 636 532,5
Gol markert med rødt på fylkeskartet
Gols kommunevåpen nynorsk
3042 Hemsedal Trøim Viken 2 546 753,52
Hemsedal markert med rødt på fylkeskartet
Hemsedals kommunevåpen nynorsk
3043 Ål Ål Viken 4 648 1 174,98
Ål markert med rødt på fylkeskartet
Åls kommunevåpen nynorsk
3044 Hol Hol Viken 4 434 1 854,54
Hol markert med rødt på fylkeskartet
Hols kommunevåpen nøytral
3045 Sigdal Prestfoss Viken 3 465 842,36
Sigdal markert med rødt på fylkeskartet
Sigdals kommunevåpen bokmål
3046 Krødsherad Noresund Viken 2 219 374,48
Krødsherad markert med rødt på fylkeskartet
Krødsherads kommunevåpen nøytral
3047 Modum Vikersund Viken 14 166 517,24
Modum markert med rødt på fylkeskartet
Modums kommunevåpen bokmål
3048 Øvre Eiker Hokksund Viken 19 709 456,69
Øvre Eiker markert med rødt på fylkeskartet
Øvre Eikers kommunevåpen bokmål
3049 Lier Lierbyen Viken 27 118 301,65
Lier markert med rødt på fylkeskartet
Liers kommunevåpen bokmål
3050 Flesberg Lampeland Viken 2 713 561,92
Flesberg markert med rødt på fylkeskartet
Flesbergs kommunevåpen bokmål
3051 Rollag Rollag Viken 1 386 449,29
Rollag markert med rødt på fylkeskartet
Rollags kommunevåpen nøytral
3052 Nore og Uvdal Rødberg Viken 2 412 2 502,16
Nore og Uvdal markert med rødt på fylkeskartet
Nore og Uvdals kommunevåpen nøytral
3053 Jevnaker Jevnaker Viken 6 868 225,71
Jevnaker markert med rødt på fylkeskartet
Jevnakers kommunevåpen bokmål
3054 Lunner Roa Viken 9 062 291,84
Lunner markert med rødt på fylkeskartet
Lunners kommunevåpen bokmål
3401 Kongsvinger Kongsvinger Innlandet 17 851 1 036,45
Kongsvinger markert med rødt på fylkeskartet
Kongsvingers kommunevåpen bokmål
3403 Hamar Hamar Innlandet 31 509 350,94
Hamar markert med rødt på fylkeskartet
Hamars kommunevåpen nøytral
3405 Lillehammer Lillehammer Innlandet 28 493 478,16
Lillehammer markert med rødt på fylkeskartet
Lillehammers kommunevåpen bokmål
3407 Gjøvik Gjøvik Innlandet 30 395 672,25
Gjøvik markert med rødt på fylkeskartet
Gjøviks kommunevåpen bokmål
3411 Ringsaker Brumunddal Innlandet 34 897 1 280,09
Ringsaker markert med rødt på fylkeskartet
Ringsakers kommunevåpen bokmål
3412 Løten Løten Innlandet 7 625 369,44
Løten markert med rødt på fylkeskartet
Løtens kommunevåpen bokmål
3413 Stange Stange Innlandet 21 072 724,27
Stange markert med rødt på fylkeskartet
Stanges kommunevåpen bokmål
3414 Nord-Odal Sand Innlandet 5 038 508,14
Nord-Odal markert med rødt på fylkeskartet
Nord-Odals kommunevåpen bokmål
3415 Sør-Odal Skarnes Innlandet 7 914 516,74
Sør-Odal markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Odals kommunevåpen bokmål
3416 Eidskog Skotterud Innlandet 6 099 640,39
Eidskog markert med rødt på fylkeskartet
Eidskogs kommunevåpen bokmål
3417 Grue Kirkenær Innlandet 4 545 837,18
Grue markert med rødt på fylkeskartet
Grues kommunevåpen bokmål
3418 Åsnes Flisa Innlandet 7 227 1 040,93
Åsnes markert med rødt på fylkeskartet
Åsnes kommunevåpen bokmål
3419 Våler Våler Innlandet 3 587 705,29
Våler markert med rødt på fylkeskartet
Våler i Hedmarks kommunevåpen bokmål
3420 Elverum Elverum Innlandet 21 292 1 229,28
Elverum markert med rødt på fylkeskartet
Elverums kommunevåpen nøytral
3421 Trysil Innbygda Innlandet 6 580 3 014,41
Trysil markert med rødt på fylkeskartet
Trysils kommunevåpen bokmål
3422 Åmot Rena Innlandet 4 338 1 339,92
Åmot markert med rødt på fylkeskartet
Åmots kommunevåpen bokmål
3423 Stor-Elvdal Koppang Innlandet 2 378 2 165,78
Stor-Elvdal markert med rødt på fylkeskartet
Stor-Elvdals kommunevåpen bokmål
3424 Rendalen Bergset Innlandet 1 741 3 179,52
Rendalen markert med rødt på fylkeskartet
Rendalens kommunevåpen bokmål
3425 Engerdal Engerdal Innlandet 1 250 2 196,55
Engerdal markert med rødt på fylkeskartet
Engerdals kommunevåpen bokmål
3426 Tolga Tolga Innlandet 1 563 1 122,6
Tolga markert med rødt på fylkeskartet
Tolgas kommunevåpen nøytral
3427 Tynset Tynset Innlandet 5 537 1 880,5
Tynset markert med rødt på fylkeskartet
Tynsets kommunevåpen nøytral
3428 Alvdal Alvdal Innlandet 2 405 942,15
Alvdal markert med rødt på fylkeskartet
Alvdals kommunevåpen nøytral
3429 Folldal Folldal Innlandet 1 518 1 276,88
Folldal markert med rødt på fylkeskartet
Folldals kommunevåpen nøytral
3430 Os Os Innlandet 1 870 1 040,41
Os markert med rødt på fylkeskartet
Os i Hedmarks kommunevåpen nøytral
3431 Dovre Dovre Innlandet 2 512 1 364,39
Dovre markert med rødt på fylkeskartet
Dovres kommunevåpen nøytral
3432 Lesja Lesja Innlandet 1 980 2 259,5
Lesja markert med rødt på fylkeskartet
Lesjas kommunevåpen nøytral
3433 Skjåk Bismo Innlandet 2 183 2 075,52
Skjåk markert med rødt på fylkeskartet
Skjåks kommunevåpen nynorsk
3434 Lom Fossbergom Innlandet 2 204 1 968,56
Lom markert med rødt på fylkeskartet
Loms kommunevåpen nynorsk
3435 Vågå Vågåmo Innlandet 3 564 1 330
Vågå markert med rødt på fylkeskartet
Vågås kommunevåpen nynorsk
3436 Nord-Fron Vinstra Innlandet 5 705 1 141,33
Nord-Fron markert med rødt på fylkeskartet
Nord-Frons kommunevåpen nynorsk
3437 Sel Otta Innlandet 5 592 905,05
Sel markert med rødt på fylkeskartet
Sels kommunevåpen nøytral
3438 Sør-Fron Hundorp Innlandet 3 054 742,21
Sør-Fron markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Frons kommunevåpen nøytral
3439 Ringebu Vålebrua Innlandet 4 408 1 247,58
Ringebu markert med rødt på fylkeskartet
Ringebus kommunevåpen nøytral
3440 Øyer Tingberg Innlandet 5 093 639,92
Øyer markert med rødt på fylkeskartet
Øyers kommunevåpen nøytral
3441 Gausdal Segalstad bru Innlandet 6 023 1 191,16
Gausdal markert med rødt på fylkeskartet
Gausdals kommunevåpen nøytral
3442 Østre Toten Lena Innlandet 14 871 562,57
Østre Toten markert med rødt på fylkeskartet
Østre Totens kommunevåpen bokmål
3443 Vestre Toten Raufoss Innlandet 13 459 249,52
Vestre Toten markert med rødt på fylkeskartet
Vestre Totens kommunevåpen bokmål
3446 Gran Jaren Innlandet 13 611 756,65
Gran markert med rødt på fylkeskartet
Grans kommunevåpen bokmål
3447 Søndre Land Hov Innlandet 5 579 728,36
Søndre Land markert med rødt på fylkeskartet
Søndre Lands kommunevåpen bokmål
3448 Nordre Land Dokka Innlandet 6 581 955,32
Nordre Land markert med rødt på fylkeskartet
Nordre Lands kommunevåpen bokmål
3449 Sør-Aurdal Bagn Innlandet 2 904 1 109,05
Sør-Aurdal markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Aurdals kommunevåpen nøytral
3450 Etnedal Bruflat Innlandet 1 257 459,15
Etnedal markert med rødt på fylkeskartet
Etnedals kommunevåpen nøytral
3451 Nord-Aurdal Fagernes Innlandet 6 360 906,48
Nord-Aurdal markert med rødt på fylkeskartet
Nord-Aurdals kommunevåpen nøytral
3452 Vestre Slidre Slidre Innlandet 2 120 463,3
Vestre Slidre markert med rødt på fylkeskartet
Vestre Slidres kommunevåpen nynorsk
3453 Øystre Slidre Heggenes Innlandet 3 236 963,1
Øystre Slidre markert med rødt på fylkeskartet
Øystre Slidres kommunevåpen nynorsk
3454 Vang Vang Innlandet 1 573 1 505,45
Vang markert med rødt på fylkeskartet
Vangs kommunevåpen nynorsk
3801 Horten Horten Vestfold og Telemark 27 510 70,96
Horten markert med rødt på fylkeskartet
Hortens kommunevåpen bokmål
3802 Holmestrand Holmestrand Vestfold og Telemark 25 011 432,36
Holmestrand markert med rødt på fylkeskartet
Holmestrands kommunevåpen bokmål
3803 Tønsberg Tønsberg Vestfold og Telemark 57 026 329,26
Tønsberg markert med rødt på fylkeskartet
Tønsbergs kommunevåpen nøytral
3804 Sandefjord Sandefjord Vestfold og Telemark 64 345 422,26
Sandefjord markert med rødt på fylkeskartet
Sandefjords kommunevåpen bokmål
3805 Larvik Larvik Vestfold og Telemark 47 499 812,89
Larvik markert med rødt på fylkeskartet
Larviks kommunevåpen nøytral
3806 Porsgrunn Porsgrunn Vestfold og Telemark 36 526 164,45
Porsgrunn markert med rødt på fylkeskartet
Porsgrunns kommunevåpen bokmål
3807 Skien Skien Vestfold og Telemark 55 144 779,2
Skien markert med rødt på fylkeskartet
Skiens kommunevåpen nøytral
3808 Notodden Notodden Vestfold og Telemark 12 994 983,89
Notodden markert med rødt på fylkeskartet
Notoddens kommunevåpen nøytral
3811 Færder Borgheim Vestfold og Telemark 26 957 99,95
Færder markert med rødt på fylkeskartet
Færders kommunevåpen nøytral
3812 Siljan Siljan Vestfold og Telemark 2 347 213,96
Siljan markert med rødt på fylkeskartet
Siljans kommunevåpen nøytral
3813 Bamble Langesund Vestfold og Telemark 14 014 304,37
Bamble markert med rødt på fylkeskartet
Bambles kommunevåpen nøytral
3814 Kragerø Kragerø Vestfold og Telemark 10 416 305,47
Kragerø markert med rødt på fylkeskartet
Kragerøs kommunevåpen nøytral
3815 Drangedal Prestestranda Vestfold og Telemark 4 071 1 062,78
Drangedal markert med rødt på fylkeskartet
Drangedals kommunevåpen nøytral
3816 Nome Ulefoss Vestfold og Telemark 6 488 429,68
Nome markert med rødt på fylkeskartet
Nomes kommunevåpen nøytral
3817 Midt-Telemark Vestfold og Telemark 10 461 518,51
Midt-Telemark markert med rødt på fylkeskartet
Midt-Telemarks kommunevåpen Nynorsk
3818 Tinn Rjukan Vestfold og Telemark 5 604 2 045,13
Tinn markert med rødt på fylkeskartet
Tinns kommunevåpen nøytral
3819 Hjartdal Sauland Vestfold og Telemark 1 561 791,61
Hjartdal markert med rødt på fylkeskartet
Hjartdals kommunevåpen nynorsk
3820 Seljord Seljord Vestfold og Telemark 2 900 715,09
Seljord markert med rødt på fylkeskartet
Seljords kommunevåpen nynorsk
3821 Kviteseid Kviteseid Vestfold og Telemark 2 430 708,47
Kviteseid markert med rødt på fylkeskartet
Kviteseids kommunevåpen nynorsk
3822 Nissedal Treungen Vestfold og Telemark 1 430 905,17
Nissedal markert med rødt på fylkeskartet
Nissedals kommunevåpen nynorsk
3823 Fyresdal Folkestadbyen Vestfold og Telemark 1 228 1 280,13
Fyresdal markert med rødt på fylkeskartet
Fyresdals kommunevåpen nynorsk
3824 Tokke Dalen Vestfold og Telemark 2 164 984,48
Tokke markert med rødt på fylkeskartet
Tokkes kommunevåpen nynorsk
3825 Vinje Åmot Vestfold og Telemark 3 756 3 105,85
Vinje markert med rødt på fylkeskartet
Vinjes kommunevåpen nynorsk
4201 Risør Risør Agder 6 762 192,97
Risør markert med rødt på fylkeskartet
Risørs kommunevåpen nøytral
4202 Grimstad Grimstad Agder 23 891 303,59
Grimstad markert med rødt på fylkeskartet
Grimstads kommunevåpen bokmål
4203 Arendal Arendal Agder 45 065 270,21
Arendal markert med rødt på fylkeskartet
Arendals kommunevåpen bokmål
4204 Kristiansand Kristiansand Agder 112 588 644,16
Kristiansand markert med rødt på fylkeskartet
Kristiansands kommunevåpen nøytral
4205 Lindesnes Mandal Agder 23 055 934,32
Lindesnes markert med rødt på fylkeskartet
Lindesnes' kommunevåpen bokmål
4206 Farsund Farsund Agder 9 645 262,56
Farsund markert med rødt på fylkeskartet
Farsunds kommunevåpen bokmål
4207 Flekkefjord Flekkefjord Agder 9 027 544,07
Flekkefjord markert med rødt på fylkeskartet
Flekkefjords kommunevåpen bokmål
4211 Gjerstad Gjerstad Agder 2 430 322,14
Gjerstad markert med rødt på fylkeskartet
Gjerstads kommunevåpen nøytral
4212 Vegårshei Myra Agder 2 128 355,65
Vegårshei markert med rødt på fylkeskartet
Vegårsheis kommunevåpen nøytral
4213 Tvedestrand Tvedestrand Agder 6 067 215,05
Tvedestrand markert med rødt på fylkeskartet
Tvedestrands kommunevåpen nøytral
4214 Froland Blakstad Agder 6 004 644,54
Froland markert med rødt på fylkeskartet
Frolands kommunevåpen nøytral
4215 Lillesand Lillesand Agder 11 180 190,43
Lillesand markert med rødt på fylkeskartet
Lillesands kommunevåpen bokmål
4216 Birkenes Birkeland Agder 5 274 637,36
Birkenes markert med rødt på fylkeskartet
Birkenes' kommunevåpen nøytral
4217 Åmli Åmli Agder 1 822 1 130,61
Åmli markert med rødt på fylkeskartet
Åmlis kommunevåpen nynorsk
4218 Iveland Birketveit Agder 1 335 261,63
Iveland markert med rødt på fylkeskartet
Ivelands kommunevåpen nøytral
4219 Evje og Hornnes Evje Agder 3 619 587,08
Evje og Hornnes markert med rødt på fylkeskartet
Evje og Hornnes' kommunevåpen nøytral
4220 Bygland Bygland Agder 1 142 1 311,75
Bygland markert med rødt på fylkeskartet
Byglands kommunevåpen nynorsk
4221 Valle Valle Agder 1 169 1 265,26
Valle markert med rødt på fylkeskartet
Valles kommunevåpen nynorsk
4222 Bykle Bykle Agder 930 1 467,1
Bykle markert med rødt på fylkeskartet
Bykles kommunevåpen nynorsk
4223 Vennesla Vennesla Agder 14 935 384,48
Vennesla markert med rødt på fylkeskartet
Venneslas kommunevåpen nøytral
4224 Åseral Kyrkjebygda Agder 927 887,52
Åseral markert med rødt på fylkeskartet
Åserals kommunevåpen nynorsk
4225 Lyngdal Alleen Agder 10 464 642,8
Lyngdal markert med rødt på fylkeskartet
Lyngdals kommunevåpen nøytral
4226 Hægebostad Tingvatn Agder 1 690 461,33
Hægebostad markert med rødt på fylkeskartet
Hægebostads kommunevåpen nynorsk
4227 Kvinesdal Liknes Agder 5 922 963,22
Kvinesdal markert med rødt på fylkeskartet
Kvinesdals kommunevåpen nøytral
4228 Sirdal Tonstad Agder 1 772 1 554,29
Sirdal markert med rødt på fylkeskartet
Sirdals kommunevåpen nøytral
4601 Bergen Bergen Vestland 285 601 464,71
Bergen markert med rødt på fylkeskartet
Bergens kommunevåpen nøytral
4602 Kinn Florø Vestland 17 160 812,3
Kinn markert med rødt på fylkeskartet
Kinn kommunevåpen Nynorsk
4611 Etne Etnesjøen Vestland 4 053 735,28
Etne markert med rødt på fylkeskartet
Etnes kommunevåpen nynorsk
4612 Sveio Sveio Vestland 5 798 246,15
Sveio markert med rødt på fylkeskartet
Sveios kommunevåpen nynorsk
4613 Bømlo Svortland Vestland 11 953 246,57
Bømlo markert med rødt på fylkeskartet
Bømlos kommunevåpen nynorsk
4614 Stord Leirvik Vestland 18 861 143,73
Stord markert med rødt på fylkeskartet
Stords kommunevåpen nynorsk
4615 Fitjar Fitjar Vestland 3 147 142,46
Fitjar markert med rødt på fylkeskartet
Fitjars kommunevåpen nynorsk
4616 Tysnes Uggdal Vestland 2 924 255,12
Tysnes markert med rødt på fylkeskartet
Tysnes' kommunevåpen nynorsk
4617 Kvinnherad Rosendal Vestland 13 039 1 090,75
Kvinnherad markert med rødt på fylkeskartet
Kvinnherads kommunevåpen nynorsk
4618 Ullensvang Kinsarvik Vestland 11 002 3 236,63
Ullensvang markert med rødt på fylkeskartet
Ullensvangs kommunevåpen nynorsk
4619 Eidfjord Eidfjord Vestland 903 1 491,5
Eidfjord markert med rødt på fylkeskartet
Eidfjords kommunevåpen nynorsk
4620 Ulvik Ulvik Vestland 1 061 722,01
Ulvik markert med rødt på fylkeskartet
Ulviks kommunevåpen nynorsk
4621 Voss Vossevangen Vestland 15 787 2 041,97
Voss markert med rødt på fylkeskartet
Voss' kommunevåpen nynorsk
4622 Kvam Norheimsund Vestland 8 461 616,93
Kvam markert med rødt på fylkeskartet
Kvams kommunevåpen nynorsk
4623 Samnanger Tysse Vestland 2 504 269,07
Samnanger markert med rødt på fylkeskartet
Samnangers kommunevåpen nynorsk
4624 Bjørnafjorden Osøyro Vestland 25 049 517,41
Bjørnafjorden markert med rødt på fylkeskartet
Bjørnafjorden kommunevåpen nynorsk
4625 Austevoll Storebø Vestland 5 276 117,19
Austevoll markert med rødt på fylkeskartet
Austevolls kommunevåpen nynorsk
4626 Øygarden Straume Vestland 38 664 314,51
Øygarden markert med rødt på fylkeskartet
Øygarden kommunevåpen Nynorsk
4627 Askøy Kleppestø Vestland 29 594 101,12
Askøy markert med rødt på fylkeskartet
Askøys kommunevåpen nøytral
4628 Vaksdal Dale Vestland 3 918 715,38
Vaksdal markert med rødt på fylkeskartet
Vaksdals kommunevåpen nynorsk
4629 Modalen Mo Vestland 376 411,99
Modalen markert med rødt på fylkeskartet
Modalens kommunevåpen nynorsk
4630 Osterøy Lonevåg Vestland 8 080 255,12
Osterøy markert med rødt på fylkeskartet
Osterøys kommunevåpen nynorsk
4631 Alver Knarvik Vestland 29 337 679,05
Alver markert med rødt på fylkeskartet
Alver kommunevåpen nynorsk
4632 Austrheim Årås Vestland 2 860 57,56
Austrheim markert med rødt på fylkeskartet
Austrheims kommunevåpen nynorsk
4633 Fedje Fedje Vestland 525 9,27
Fedje markert med rødt på fylkeskartet
Fedjes kommunevåpen nynorsk
4634 Masfjorden Masfjordnes Vestland 1 660 556,09
Masfjorden markert med rødt på fylkeskartet
Masfjordens kommunevåpen nynorsk
4635 Gulen Eivindvik Vestland 2 272 597,22
Gulen markert med rødt på fylkeskartet
Gulens kommunevåpen nynorsk
4636 Solund Hardbakke Vestland 786 228,21
Solund markert med rødt på fylkeskartet
Solunds kommunevåpen nynorsk
4637 Hyllestad Hyllestad Vestland 1 294 258,9
Hyllestad markert med rødt på fylkeskartet
Hyllestads kommunevåpen nynorsk
4638 Høyanger Høyanger Vestland 4 049 1 003,04
Høyanger markert med rødt på fylkeskartet
Høyangers kommunevåpen nynorsk
4639 Vik Vikøyri Vestland 2 611 833,23
Vik markert med rødt på fylkeskartet
Viks kommunevåpen nynorsk
4640 Sogndal Sogndalsfjøra Vestland 11 938 1 257,89
Sogndal markert med rødt på fylkeskartet
Sogndals kommunevåpen nynorsk
4641 Aurland Aurlandsvangen Vestland 1 777 1 467,7
Aurland markert med rødt på fylkeskartet
Aurlands kommunevåpen nynorsk
4642 Lærdal Lærdalsøyri Vestland 2 129 1 342,53
Lærdal markert med rødt på fylkeskartet
Lærdals kommunevåpen nynorsk
4643 Årdal Årdalstangen Vestland 5 170 976,59
Årdal markert med rødt på fylkeskartet
Årdals kommunevåpen nynorsk
4644 Luster Gaupne Vestland 5 189 2 706,35
Luster markert med rødt på fylkeskartet
Lusters kommunevåpen nynorsk
4645 Askvoll Askvoll Vestland 2 991 326,23
Askvoll markert med rødt på fylkeskartet
Askvolls kommunevåpen nynorsk
4646 Fjaler Dale Vestland 2 885 416,59
Fjaler markert med rødt på fylkeskartet
Fjalers kommunevåpen nynorsk
4647 Sunnfjord Førde Vestland 22 020 2 208,13
Sunnfjord markert med rødt på fylkeskartet
Sunnfjord kommunevåpen nynorsk
4648 Bremanger Svelgen Vestland 3 597 833,1
Bremanger markert med rødt på fylkeskartet
Bremangers kommunevåpen nynorsk
4649 Stad Nordfjordeid Vestland 9 517 752,78
Stad markert med rødt på fylkeskartet
Stad kommunevåpen nynorsk
4650 Gloppen Sandane Vestland 5 885 1 030,57
Gloppen markert med rødt på fylkeskartet
Gloppens kommunevåpen nynorsk
4651 Stryn Stryn Vestland 7 118 1 382,06
Stryn markert med rødt på fylkeskartet
Stryns kommunevåpen nynorsk
5001 Trondheim Trondheim Trøndelag 207 595 528,6
Trondheim markert med rødt på fylkeskartet
Trondheims kommunevåpen nøytral
5006 Steinkjer Steinkjer Trøndelag 24 152 2 122,06
Steinkjer markert med rødt på fylkeskartet
Steinkjers kommunevåpen nøytral
5007 Namsos Namsos Trøndelag 15 096 2 132,63
Namsos markert med rødt på fylkeskartet
Namsos' kommunevåpen nøytral
5014 Frøya Sistranda Trøndelag 5 204 241,31
Frøya markert med rødt på fylkeskartet
Frøyas kommunevåpen bokmål
5020 Osen Steinsdalen Trøndelag 925 387,1
Osen markert med rødt på fylkeskartet
Osens kommunevåpen bokmål
5021 Oppdal Oppdal Trøndelag 6 981 2 274,12
Oppdal markert med rødt på fylkeskartet
Oppdals kommunevåpen nøytral
5022 Rennebu Berkåk Trøndelag 2 454 947,96
Rennebu markert med rødt på fylkeskartet
Rennebus kommunevåpen nøytral
5025 Røros Røros Trøndelag 5 550 1 956,46
Røros markert med rødt på fylkeskartet
Røros' kommunevåpen nøytral
5026 Holtålen Ålen Trøndelag 1 968 1 209,49
Holtålen markert med rødt på fylkeskartet
Holtålens kommunevåpen nøytral
5027 Midtre Gauldal Støren Trøndelag 6 243 1 860,51
Midtre Gauldal markert med rødt på fylkeskartet
Midtre Gauldals kommunevåpen bokmål
5028 Melhus Melhus Trøndelag 16 949 694,41
Melhus markert med rødt på fylkeskartet
Melhus' kommunevåpen nøytral
5029 Skaun Børsa Trøndelag 8 367 224,21
Skaun markert med rødt på fylkeskartet
Skauns kommunevåpen nøytral
5031 Malvik Hommelvik Trøndelag 14 334 168,44
Malvik markert med rødt på fylkeskartet
Malviks kommunevåpen bokmål
5032 Selbu Mebond Trøndelag 4 069 1 234,85
Selbu markert med rødt på fylkeskartet
Selbus kommunevåpen nøytral
5033 Tydal Ås Trøndelag 759 1 328,59
Tydal markert med rødt på fylkeskartet
Tydals kommunevåpen bokmål
5034 Meråker Midtbygda Trøndelag 2 413 1 273,94
Meråker markert med rødt på fylkeskartet
Meråkers kommunevåpen bokmål
5035 Stjørdal Stjørdalshalsen Trøndelag 24 283 938,27
Stjørdal markert med rødt på fylkeskartet
Stjørdals kommunevåpen nøytral
5036 Frosta Frosta Trøndelag 2 609 76,32
Frosta markert med rødt på fylkeskartet
Frostas kommunevåpen nøytral
5037 Levanger Levanger Trøndelag 20 170 645,81
Levanger markert med rødt på fylkeskartet
Levangers kommunevåpen nøytral
5038 Verdal Verdalsøra Trøndelag 14 986 1 547,77
Verdal markert med rødt på fylkeskartet
Verdals kommunevåpen nøytral
5041 Snåsa Snåsa Trøndelag 2 054 2 342,66
Snåsa markert med rødt på fylkeskartet
Snåsas kommunevåpen nøytral[17]
5042 Lierne Lierne Trøndelag 1 328 2 961,71
Lierne markert med rødt på fylkeskartet
Liernes kommunevåpen nøytral
5043 Røyrvik Røyrvik Trøndelag 459 1 584,75
Røyrvik markert med rødt på fylkeskartet
Røyrviks kommunevåpen nøytral[17]
5044 Namsskogan Namsskogan Trøndelag 846 1 417,16
Namsskogan markert med rødt på fylkeskartet
Namsskogans kommunevåpen nøytral
5045 Grong Grong Trøndelag 2 347 1 136,17
Grong markert med rødt på fylkeskartet
Grongs kommunevåpen nøytral
5046 Høylandet Høylandet Trøndelag 1 215 754,68
Høylandet markert med rødt på fylkeskartet
Hoylandets kommunevåpen nøytral
5047 Overhalla Ranemsletta Trøndelag 3 865 729,79
Overhalla markert med rødt på fylkeskartet
Overhallas kommunevåpen nøytral
5049 Flatanger Lauvsnes Trøndelag 1 100 458,71
Flatanger markert med rødt på fylkeskartet
Flatangers kommunevåpen nøytral
5052 Leka Leknes Trøndelag 563 110,13
Leka markert med rødt på fylkeskartet
Lekas kommunevåpen nøytral
5053 Inderøy Straumen Trøndelag 6 764 365,67
Inderøy markert med rødt på fylkeskartet
Inderøys kommunevåpen nøytral
5054 Indre Fosen Årnset Trøndelag 9 948 1 095,98
Indre Fosen markert med rødt på fylkeskartet
Indre Fosens kommunevåpen nøytral
5055 Heim Kyrksæterøra Trøndelag 5 941 1 024,58
Heim markert med rødt på fylkeskartet
Heims kommunevåpen nøytral
5056 Hitra Fillan Trøndelag 5 040 755,89
Hitra markert med rødt på fylkeskartet
Hitras kommunevåpen nøytral
5057 Ørland Brekstad Trøndelag 10 306 457,07
Ørland markert med rødt på fylkeskartet
Ørlands kommunevåpen bokmål
5058 Åfjord Årnes Trøndelag 4 271 1 329,42
Åfjord markert med rødt på fylkeskartet
Åfjords kommunevåpen nøytral
5059 Orkland Orkanger Trøndelag 18 300 1 906,26
Orkland markert med rødt på fylkeskartet
Orkland kommunevåpen nøytral
5060 Nærøysund Rørvik Trøndelag 9 581 1 346,16
Nærøysund markert med rødt på fylkeskartet
Nærøysund kommunevåpen nøytral
5061 Rindal Rindal Trøndelag[18] 1 989 631,95
Rindal markert med rødt på fylkeskartet
Rindals kommunevåpen nøytral
5401 Tromsø Tromsø Troms og Finnmark 77 095 2 521,27
Tromsø markert med rødt på fylkeskartet
Tromsøs kommunevåpen nøytral
5402 Harstad Harstad Troms og Finnmark 24 748 445,21
Harstad markert med rødt på fylkeskartet
Harstads kommunevåpen nøytral
5403 Alta Alta Troms og Finnmark 20 847 3 849,6
Alta markert med rødt på fylkeskartet
Altas kommunevåpen bokmål
5404 Vardø Vardø Troms og Finnmark 1 959 600,61
Vardø markert med rødt på fylkeskartet
Vardøs kommunevåpen bokmål
5405 Vadsø Vadsø Troms og Finnmark 5 642 1 257,85
Vadsø markert med rødt på fylkeskartet
Vadsøs kommunevåpen bokmål
5406 Hammerfest Hammerfest Troms og Finnmark 11 331 2 692,57
Hammerfest markert med rødt på fylkeskartet
Hammerfests kommunevåpen nøytral
5411 Kvæfjord Borkenes Troms og Finnmark 2 822 512,61
Kvæfjord markert med rødt på fylkeskartet
Kvæfjords kommunevåpen nøytral
5412 Tjeldsund Evenskjer Troms og Finnmark 4 209 814,33
Tjeldsund markert med rødt på fylkeskartet
Tjeldsunds kommunevåpen bokmål
5413 Ibestad Hamnvik Troms og Finnmark 1 320 241,07
Ibestad markert med rødt på fylkeskartet
Ibestads kommunevåpen bokmål
5414 Gratangen Årstein Troms og Finnmark 1 092 312,75
Gratangen markert med rødt på fylkeskartet
Gratangens kommunevåpen nøytral
5415 Lavangen Tennevoll Troms og Finnmark 1 020 301,63
Lavangen markert med rødt på fylkeskartet
Lavangens kommunevåpen nøytral[17]
5416 Bardu Setermoen Troms og Finnmark 3 959 2 703,89
Bardu markert med rødt på fylkeskartet
Bardus kommunevåpen nøytral
5417 Salangen Sjøvegan Troms og Finnmark 2 089 458
Salangen markert med rødt på fylkeskartet
Salangens kommunevåpen nøytral
5418 Målselv Moen Troms og Finnmark 6 609 3 326,34
Målselv markert med rødt på fylkeskartet
Målselvs kommunevåpen nøytral
5419 Sørreisa Sørreisa Troms og Finnmark 3 465 362,95
Sørreisa markert med rødt på fylkeskartet
Sørreisas kommunevåpen nøytral
5420 Dyrøy Brøstadbotn Troms og Finnmark 1 063 288,54
Dyrøy markert med rødt på fylkeskartet
Dyrøy kommunevåpen bokmål
5421 Senja Finnsnes Troms og Finnmark 14 825 1 953,81
Senja markert med rødt på fylkeskartet
Senja kommunevåpen nøytral
5422 Balsfjord Storsteinnes Troms og Finnmark 5 559 1 496,96
Balsfjord markert med rødt på fylkeskartet
Balsfjords kommunevåpen bokmål
5423 Karlsøy Hansnes Troms og Finnmark 2 172 1 091,59
Karlsøy markert med rødt på fylkeskartet
Karlsøys kommunevåpen nøytral
5424 Lyngen Lyngseidet Troms og Finnmark 2 773 812,56
Lyngen markert med rødt på fylkeskartet
Lyngens kommunevåpen nøytral
5425 Storfjord Hatteng Troms og Finnmark 1 831 1 542,78
Storfjord markert med rødt på fylkeskartet
Storfjords kommunevåpen nøytral
5426 Kåfjord Olderdalen Troms og Finnmark 2 072 991,24
Kåfjord markert med rødt på fylkeskartet
Kåfjords kommunevåpen bokmål[17]
5427 Skjervøy Skjervøy Troms og Finnmark 2 893 473,7
Skjervøy markert med rødt på fylkeskartet
Skjervøys kommunevåpen bokmål
5428 Nordreisa Storslett Troms og Finnmark 4 812 3 437,57
Nordreisa markert med rødt på fylkeskartet
Nordreisas kommunevåpen bokmål
5429 Kvænangen Burfjord Troms og Finnmark 1 166 2 109,37
Kvænangen markert med rødt på fylkeskartet
Kvænangens kommunevåpen nøytral
5430 Kautokeino Kautokeino Troms og Finnmark 2 920 9 707,35
Kautokeino markert med rødt på fylkeskartet
Kautokeino kommunevåpen Bokmål
5432 Loppa Øksfjord Troms og Finnmark 860 688,88
Loppa markert med rødt på fylkeskartet
Loppas kommunevåpen bokmål
5433 Hasvik Breivikbotn Troms og Finnmark 983 555,57
Hasvik markert med rødt på fylkeskartet
Hasviks kommunevåpen bokmål
5434 Måsøy Havøysund Troms og Finnmark 1 197 1 135,83
Måsøy markert med rødt på fylkeskartet
Måsøys kommunevåpen bokmål
5435 Nordkapp Honningsvåg Troms og Finnmark 3 075 925,69
Nordkapp markert med rødt på fylkeskartet
Nordkapps kommunevåpen nøytral
5436 Porsanger Lakselv Troms og Finnmark 3 921 4 872,58
Porsanger markert med rødt på fylkeskartet
Porsangers kommunevåpen bokmål[17][19]
5437 Karasjok Karasjok Troms og Finnmark 2 641 5 452,95
Karasjok markert med rødt på fylkeskartet
Karasjoks kommunevåpen bokmål[17]
5438 Lebesby Kjøllefjord Troms og Finnmark 1 271 3 459,42
Lebesby markert med rødt på fylkeskartet
Lebesbys kommunevåpen bokmål
5439 Gamvik Mehamn Troms og Finnmark 1 097 1 416,34
Gamvik markert med rødt på fylkeskartet
Gamviks kommunevåpen nøytral
5440 Berlevåg Berlevåg Troms og Finnmark 928 1 121,78
Berlevåg markert med rødt på fylkeskartet
Berlevågs kommunevåpen bokmål
5441 Tana Tana bru Troms og Finnmark 2 829 4 051,35
Tana markert med rødt på fylkeskartet
Tana kommunevåpen bokmål
5442 Nesseby Varangerbotn Troms og Finnmark 880 1 436,94
Nesseby markert med rødt på fylkeskartet
Nesseby kommunevåpen bokmål
5443 Båtsfjord Båtsfjord Troms og Finnmark 2 220 1 434,78
Båtsfjord markert med rødt på fylkeskartet
Båtsfjords kommunevåpen nøytral
5444 Sør-Varanger Kirkenes Troms og Finnmark 10 103 3 971,42
Sør-Varanger markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Varangers kommunevåpen bokmål

Større og mindre kommuner[rediger | rediger kilde]

Fra 1998 har Statistisk sentralbyrå (SSB) gruppert kommuner grovt sett etter befolkningsstørrelse. Små kommuner har 0-4999 innbyggere, mellomstore kommuner har 5000-19999 innbyggere og store kommuner minst 20000 innbyggere [20].Halvparten av kommunene i Norge har under 5000 innbyggere. For å kunne sammenligne kommunene som virksomheter og med tanke på mulighetene og evnene til å yte tjenester til befolkingen, har SSB også kategorisert dem på bakgrunn av kommunens bundne kostnader og frie disponible inntekter. Til sammen gir dimensjonene et bilde av rammebetingelsene kommunene har. Etter kommunereformen er det foreslått en mer finmasket inndeling som gjør kommunene mer sammenlignbare[21]:

 • De minste kommunene med under 600 innbyggere
 • Små kommuner med 600–1 999 innbyggere
 • Middels små kommuner med 2 000–9 999 innbyggere
 • Middels store kommuner med 10 000–19 999 innbyggere
 • Store kommuner med 20 000–29 999 innbyggere
 • Store kommuner med 30 000–44 999 innbyggere
 • Store kommuner med 45 000–74 999 innbyggere
 • Store kommuner med 75 000–300 000 innbyggere
 • Oslo kommune

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Kommunestruktur». Regjeringen.no (norsk). Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 4. mars 2020. Besøkt 14. juni 2022. 
 2. ^ Engelsrud, Gerd (2014). Kommunalrett: Oppgaver, organisering og kontroll. Oslo: Cappelen Damm. s. 32. 
 3. ^ Kommunal- og regionaldepartementet (2. mars 2001). «Ot.prp nr. 41 (2000-2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)». Besøkt 14. mars 2008.  Kapittel 2, Historikk og bakgrunn
 4. ^ «Første sammenslåing i kommunereformen». Regjeringen.no (norsk). Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 24. april 2015. Besøkt 14. juni 2022. 
 5. ^ «Voteringsoversikt». Stortinget. 17. oktober 2017. Besøkt 2. januar 2018. 
 6. ^ Cosson-Eide, Hans (8. juni 2017). «Frp-opprører stanset ikke tvangssammenslåinger». NRK. Besøkt 14. juni 2022. «Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen (Frp) trosset sitt eget parti og stemte mot tre tvangssammenslåinger av kommuner. Men hun fikk ikke med seg flere på opprøret, og sammenslåingene ble vedtatt.» 
 7. ^ «07459: Alders- og kjønnsfordeling i kommuner, fylker og hele landets befolkning (K) 1986 - 2021». Statistisk sentralbyrå. 23. februar 2021. Besøkt 23. februar 2021. 
 8. ^ «Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen» (PDF). SSB. 1999. 
 9. ^ «Lov om språk (språklova) § 11». 21. mai 2021. Besøkt 5. mai 2022. 
 10. ^ «Forskrift om språkvedtak i kommunar og fylkeskommunar (språkvedtaksforskrifta) - Lovdata». lovdata.no. Besøkt 3. januar 2023. 
 11. ^ «Hemsedal valde nøytralt framfor nynorsk». Framtida. Nynorsk Pressekontor. 2. november 2018. Besøkt 14. juni 2022. 
 12. ^ Marte Danbolt (4. mai 2010). «Valgfri målform i Åmli». Kommunal Rapport. 
 13. ^ «Kommune- og regionsendringer 2020». Kartverket. 18. februar 2019. Besøkt 2. januar 2020. 
 14. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2021). «Kvartalsvise befolkningsendringer». 
 15. ^ Kartverket. «Arealstatistikk for 2020». Arkivert fra originalen 11. mai 2020. 
 16. ^ Lovdata. «Forskrift om målvedtak i kommunar og fylkeskommunar (målvedtaksforskrifta)». Besøkt 27. august 2020. 
 17. ^ a b c d e f Kommunen del av forvaltningsområdet for samisk språk
 18. ^ Rindal tilhørte Møre og Romsdal til og med 2018
 19. ^ Har også kvensk som offisielt språk
 20. ^ Langørgen, Audun (2015). «2. Gruppering av sammenliknbare kommuner». Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2013. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå. s. 10. ISBN ISBN 978-82-537-9141-8 Sjekk |isbn=-verdien: invalid character (hjelp). «For folkemengden har vi valgt følgende tredeling som grunnlag for grupperingen:» 
 21. ^ Kringlebotten, Marit (2020). «3. Gruppering av sammenliknbare kommuner». Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser 2020. Oslo-Kongsvinger: Statistisk Sentralbyrå. s. 31. ISBN ISBN 978-82-587-1237-1 Sjekk |isbn=-verdien: invalid character (hjelp). «Ved å benytte flere grupper blir kommunene mer sammenliknbare etter folkemengde innad i grupper av store kommuner. De minste kommunene med under 600 innbyggere er skilt ut som en egen gruppe, fordi disse kommunene har særskilt høye bundne kostnader per innbygger» 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]