Norges kommuner

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Norske kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler pr. 1. januar 2017 landet inn i 426 geografiske administrative/politiske områder. Kommunene har ansvar for en rekke basisoppgaver som grunnskole, kulturskole, barnehager, primærhelsetjeneste, arealplanlegging og tekniske tjenester. Kommunegrensene brukes i tillegg av en rekke andre etater og selskaper.

Kommunene ble innført med formannskapslovene fra 1837 og landet ble delt i 392 geografiske områder med basis i prestegjeldene. Antallet kommuner toppet seg i 1930 med 744 kommuner.[1] Kommunene endret seg og overgangen fra vannbasert til landbasert kommunikasjon endret mange grenser. Etter Schei-komiteens arbeid ble en rekke kommuner lagt ned og slått sammen slik at man i 1967 hadde 454 kommuner. En del kommunegrenser ble senere flyttet tilbake, men siden har også kommuner blitt slått sammen slik som ved sammenslåingen mellom Harstad og Bjarkøy 1. januar 2013. I 2014 ble det lansert en kommunereform, og 1. januar 2017 ble Andebu, Sandefjord og Stokke kommuner slått sammen til nye Sandefjord.[2]

Det er stor forskjell i innbyggertallet kommunene imellom. Den minste kommunen er Utsira med 200 innbyggere og den største er Oslo med 658 390 innbyggere (pr. 1. januar 2016).[3]

Politikk[rediger | rediger kilde]

Antall kommuner i Norge, 1837-2015.[4]

Alle kommuner er geografisk en del av en fylkeskommune. Det er 19 fylker/fylkeskommuner i Norge. Oslo er i en særstilling og har både status og funksjon som kommune og fylkeskommune. Noen av de kommunale funksjonene i Oslo er lagt til egne bydelsadministrasjoner.

De fleste kommunene er styrt av et folkevalgt kommunestyre på minimum 11 medlemmer som tar avgjørelser på vegne av kommunen. Kommunestyret ledes politisk av ordføreren, mens rådmannen (administrasjonssjefen) i de fleste kommuner leder administrasjonen i kommunen. Unntaket er Oslo og etterhvert noen andre store bykommuner, som har et politisk system som tilsvarer regjeringen og Stortinget på nasjonalt nivå. Der fungerer ordføreren som byens symbolske overhode (tilsvarende statsoverhode), mens et byråd (tilsvarende regjering) ledet av en byrådsleder (tilsvarende statsminister) styrer kommunen. De andre medlemmene av byrådet kalles byråder (tilsvarende statsråder) og leder byrådsavdelinger (tilsvarende departementer). Byrådet må ha tillit i bystyret, på samme måte som en regjering utgår fra Stortinget.

Det avholdes valg til kommunestyrene hvert fjerde år, det siste valget ble avholdt i 2015. Større kommuner har gjerne også bydelsutvalg, som blir valgt samtidig med kommunevalget og har begrenset myndighet til å styre eller rådføre kommunen etter regler satt av kommunestyret.

Kommunene har ansvar for blant annet renovasjon og tekniske tjenester, arealregulering, barnehage og grunnopplæring, samt befolkningens samlede sosial- og helsetilbud. Sistnevnte ansvar ble tildelt gjennom Samhandlingsreformen fra 1. januar 2012.

Målform og språk[rediger | rediger kilde]

Kommunene kan kreve å få brev fra statlige organer i sin målform etter vedtak i kommunestyret. Det er i dag 158 kommuner som har vedtak om bokmål og 113 om nynorsk, mens 157 kommuner regnes som språklige nøytrale, hvilket i praksis betyr at de i de aller fleste tilfeller benytter bokmål.

I tillegg til norsk er åtte kommuner en del av forvaltningsområdet for samisk språk, hvor samisk er likestilt med norsk som administrasjonsspråk i kommunen. Porsanger kommune har i tillegg kvensk som administrasjonsspråk, noe som gjør den til den eneste trespråklige kommunen i Norge.

Kommunene[rediger | rediger kilde]

Noen kommuner har samme navn, men ligger ikke i samme fylke. Følgende kommunenavn deles av to kommuner hver: Bø (Telemark og Nordland), Herøy (Møre og Romsdal og Nordland), Nes (Akershus og Buskerud), Os (Hedmark og Hordaland), Sande (Vestfold og Møre og Romsdal) og Våler (Østfold og Hedmark).

Kommunene som er fylkesadministrasjonssenter er merket i grønt (merk at Oslo er administrasjonssenter for både Oslo fylke og Akershus).

Nr[5] Kommunenavn Adm. senter Fylke Folketall[6] Areal[7] Kart Våpen Målform[8] Ordfører Parti
0101 Halden Halden Østfold 3&504&30544&30 544 642,34
Halden markert med rødt på fylkeskartet
Haldens kommunevåpen Bokmål Thor Edquist Høyre
0104 Moss Moss Østfold 3&504&32182&32 182 63,49
Moss markert med rødt på fylkeskartet
Moss' kommunevåpen Nøytral Tage Pettersen Høyre
0105 Sarpsborg Sarpsborg Østfold 3&504&54678&54 678 405,68
Sarpsborg markert med rødt på fylkeskartet
Sarpsborgs kommunevåpen Bokmål Sindre Martinsen-Evje Ap
0106 Fredrikstad Fredrikstad Østfold 3&504&78967&78 967 288,15
Fredrikstad markert med rødt på fylkeskartet
Fredrikstads kommunevåpen Bokmål Jon-Ivar Nygård Ap
0111 Hvaler Skjærhalden Østfold 3&503&4511&4 511 89,56
Hvaler markert med rødt på fylkeskartet
Hvalers kommunevåpen Bokmål Eivind N. Borge Frp
0118 Aremark Fosby Østfold 3&503&1404&1 404 319,28
Aremark markert med rødt på fylkeskartet
Aremarks kommunevåpen Bokmål Geir Aarbu Sp
0119 Marker Ørje Østfold 3&503&3610&3 610 412,91
Marker markert med rødt på fylkeskartet
Markers kommunevåpen Bokmål Kjersti Nythe Nilsen Ap
0121 Rømskog Rømskog Østfold 3&502&672&672 183,14
Rømskog markert med rødt på fylkeskartet
Rømskogs kommunevåpen Bokmål Kari Pettersen KrF
0122 Trøgstad Skjønhaug Østfold 3&503&5343&5 343 204,50
Trøgstad markert med rødt på fylkeskartet
Trøgstads kommunevåpen Bokmål Ole André Myhrvold Sp
0123 Spydeberg Spydeberg Østfold 3&503&5736&5 736 141,99
Spydeberg markert med rødt på fylkeskartet
Spydebergs kommunevåpen Bokmål Knut Espeland KrF
0124 Askim Askim Østfold 3&504&15615&15 615 69,14
Askim markert med rødt på fylkeskartet
Askims kommunevåpen Bokmål Thor Hals Høyre
0125 Eidsberg Mysen Østfold 3&504&11396&11 396 235,91
Eidsberg markert med rødt på fylkeskartet
Eidsbergs kommunevåpen Bokmål Erik Unaas Høyre
0127 Skiptvet Meieribyen Østfold 3&503&3742&3 742 101,21
Skiptvet markert med rødt på fylkeskartet
Skiptvets kommunevåpen Bokmål Svein Olav Agnalt Ap
0128 Rakkestad Rakkestad Østfold 3&503&8084&8 084 434,71
Rakkestad markert med rødt på fylkeskartet
Rakkestads kommunevåpen Bokmål Ellen Solbrække Ap
0135 Råde Karlshus Østfold 3&503&7357&7 357 118,68
Råde markert med rødt på fylkeskartet
Rådes kommunevåpen Bokmål René Rafshol Høyre
0136 Rygge Rygge Østfold 3&504&15458&15 458 74,15
Rygge markert med rødt på fylkeskartet
Rygges kommunevåpen Bokmål Inger-Lise Skartlien Ap
0137 Våler Kirkebygden Østfold 3&503&5186&5 186 256,96
Våler markert med rødt på fylkeskartet
Våler i Østfolds kommunevåpen Bokmål Reidar Kaabbel Sp
0138 Hobøl Elvestad Østfold 3&503&5382&5 382 140,39
Hobøl markert med rødt på fylkeskartet
Hobøls kommunevåpen Nøytral Olav Peder Breivik Høyre
0211 Vestby Vestby Akershus 3&504&16732&16 732 133,93
Vestby markert med rødt på fylkeskartet
Vestbys kommunevåpen Bokmål John A. Ødbehr Høyre
0213 Ski Ski Akershus 3&504&30261&30 261 165,54
Ski markert med rødt på fylkeskartet
Skis kommunevåpen Nøytral Tuva Moflag[9] Høyre
0214 Ås Ås Akershus 3&504&18992&18 992 103,12
Ås markert med rødt på fylkeskartet
Ås' kommunevåpen Nøytral Ola Nordal Ap
0215 Frogn Drøbak Akershus 3&504&15695&15 695 85,66
Frogn markert med rødt på fylkeskartet
Frogns kommunevåpen Bokmål Thore Vestby Høyre
0216 Nesodden Nesoddtangen Akershus 3&504&18623&18 623 61,48
Nesodden markert med rødt på fylkeskartet
Nesoddens kommunevåpen Bokmål Nina Sandberg Ap
0217 Oppegård Kolbotn Akershus 3&504&26792&26 792 37,03
Oppegård markert med rødt på fylkeskartet
Oppegårds kommunevåpen Bokmål Ildri Eidem Løvaas Høyre
0219 Bærum Sandvika Akershus 3&505&122348&122 348 192,32
Bærum markert med rødt på fylkeskartet
Barums kommunevåpen Bokmål Lisbeth Hammer Krog Høyre
0220 Asker Asker Akershus 3&504&60106&60 106 100,73
Asker markert med rødt på fylkeskartet
Askers kommunevåpen Bokmål Lene Conradi Høyre
0221 Aurskog-Høland Bjørkelangen Akershus 3&504&15914&15 914 961,66
Aurskog-Høland markert med rødt på fylkeskartet
Aurskog-Hølands kommunevåpen Bokmål Roger Evjen Ap
0226 Sørum Sørumsand Akershus 3&504&17443&17 443 206,58
Sørum markert med rødt på fylkeskartet
Sørums kommunevåpen Nøytral Marianne Grimstad Hansen Høyre
0227 Fet Fetsund Akershus 3&504&11374&11 374 176,36
Fet markert med rødt på fylkeskartet
Fets kommunevåpen Bokmål John Harry Skoglund Ap
0228 Rælingen Fjerdingby Akershus 3&504&17426&17 426 71,68
Rælingen markert med rødt på fylkeskartet
Rælingens kommunevåpen Nøytral Øivind Sand Ap
0229 Enebakk Kirkebygda Akershus 3&504&10870&10 870 232,58
Enebakk markert med rødt på fylkeskartet
Enebakks kommunevåpen Bokmål Tonje Anderson Olsen Høyre
0230 Lørenskog Solheim Akershus 3&504&36368&36 368 70,53
Lørenskog markert med rødt på fylkeskartet
Lørenskogs kommunevåpen Nøytral Åge Tovan Ap
0231 Skedsmo Lillestrøm Akershus 3&504&52522&52 522 77,08
Skedsmo markert med rødt på fylkeskartet
Skedsmos kommunevåpen Bokmål Ole Jacob Flæten Ap
0233 Nittedal Rotnes Akershus 3&504&22857&22 857 186,22
Nittedal markert med rødt på fylkeskartet
Nittedals kommunevåpen Bokmål Hilde Thorkildsen Ap
0234 Gjerdrum Ask Akershus 3&503&6323&6 323 83,19
Gjerdrum markert med rødt på fylkeskartet
Gjerdrums kommunevåpen Bokmål Anders Østensen Ap
0235 Ullensaker Jessheim Akershus 3&504&34189&34 189 252,46
Ullensaker markert med rødt på fylkeskartet
Ullensakers kommunevåpen Bokmål Harald Espelund Frp
0236 Nes Årnes Akershus 3&504&20783&20 783 637,36
Nes markert med rødt på fylkeskartet
Nes i Akershus' kommunevåpen Bokmål Oddmar Blekkerud Ap
0237 Eidsvoll Eidsvoll Akershus 3&504&23811&23 811 456,61
Eidsvoll markert med rødt på fylkeskartet
Eidsvolls kommunevåpen Bokmål Einar Madsen Ap
0238 Nannestad Teigebyen Akershus 3&504&12267&12 267 340,98
Nannestad markert med rødt på fylkeskartet
Nannestads kommunevåpen Bokmål Anne-Ragni K. Amundsen Ap
0239 Hurdal Hurdal Akershus 3&503&2837&2 837 284,95
Hurdal markert med rødt på fylkeskartet
Hurdals kommunevåpen Bokmål Runar Bålsrud Venstre
0301 Oslo Oslo Oslo 3&505&658390&658 390 454,03
Oslo markert med rødt på fylkeskartet
Oslos kommunevåpen Nøytral Marianne Borgen SV
0402 Kongsvinger Kongsvinger Hedmark 3&504&17835&17 835 1036,46
Kongsvinger markert med rødt på fylkeskartet
Kongsvingers kommunevåpen Bokmål Øystein Østgaard Høyre
0403 Hamar Hamar Hedmark 3&504&30120&30 120 350,94
Hamar markert med rødt på fylkeskartet
Hamars kommunevåpen Nøytral Einar Busterud BBL
0412 Ringsaker Brumunddal Hedmark 3&504&33597&33 597 1281,08
Ringsaker markert med rødt på fylkeskartet
Ringsakers kommunevåpen Bokmål Anita Ihle Steen Ap
0415 Løten Løten Hedmark 3&503&7588&7 588 369,45
Løten markert med rødt på fylkeskartet
Løtens kommunevåpen Bokmål Bente Elin Lilleøkseth Ap
0417 Stange Stange Hedmark 3&504&20119&20 119 724,22
Stange markert med rødt på fylkeskartet
Stanges kommunevåpen Bokmål Nils A. Røhne Ap
0418 Nord-Odal Sand Hedmark 3&503&5131&5 131 508,13
Nord-Odal markert med rødt på fylkeskartet
Nord-Odals kommunevåpen Bokmål Lise Selnes Ap
0419 Sør-Odal Skarnes Hedmark 3&503&7901&7 901 516,76
Sør-Odal markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Odals kommunevåpen Bokmål Anne-Mette Øvrum Høyre
0420 Eidskog Skotterud Hedmark 3&503&6142&6 142 640,39
Eidskog markert med rødt på fylkeskartet
Eidskogs kommunevåpen Bokmål Knut Gustav Woie Sp
0423 Grue Kirkenær Hedmark 3&503&4763&4 763 837,17
Grue markert med rødt på fylkeskartet
Grues kommunevåpen Bokmål Niels F. Rolsdorph Høyre
0425 Åsnes Flisa Hedmark 3&503&7456&7 456 1040,98
Åsnes markert med rødt på fylkeskartet
Åsnes kommunevåpen Bokmål Ørjan Bue Sp
0426 Våler Våler Hedmark 3&503&3760&3 760 705,26
Våler markert med rødt på fylkeskartet
Våler i Hedmarks kommunevåpen Bokmål Kjell Konterud Ap
0427 Elverum Elverum Hedmark 3&504&21030&21 030 1229,33
Elverum markert med rødt på fylkeskartet
Elverums kommunevåpen Nøytral Erik Hanstad Høyre
0428 Trysil Innbygda Hedmark 3&503&6525&6 525 3014,43
Trysil markert med rødt på fylkeskartet
Trysils kommunevåpen Bokmål Ole Martin Norderhaug Ap
0429 Åmot Rena Hedmark 3&503&4429&4 429 1339,85
Åmot markert med rødt på fylkeskartet
Åmots kommunevåpen Bokmål Espen André Kristiansen Ap
0430 Stor-Elvdal Koppang Hedmark 3&503&2600&2 600 2165,93
Stor-Elvdal markert med rødt på fylkeskartet
Stor-Elvdals kommunevåpen Bokmål Even Moen Sp
0432 Rendalen Bergset Hedmark 3&503&1881&1 881 3179,56
Rendalen markert med rødt på fylkeskartet
Rendalens kommunevåpen Bokmål Norvald Illevold Ap
0434 Engerdal Engerdal Hedmark 3&503&1305&1 305 2196,61
Engerdal markert med rødt på fylkeskartet
Engerdals kommunevåpen Bokmål Lars Erik Hyllvang Sp
0436 Tolga Tolga Hedmark 3&503&1620&1 620 1122,63
Tolga markert med rødt på fylkeskartet
Tolgas kommunevåpen Nøytral Ragnhild Aashaug Sp
0437 Tynset Tynset Hedmark 3&503&5580&5 580 1879,63
Tynset markert med rødt på fylkeskartet
Tynsets kommunevåpen Nøytral Merete Myhre Moen Sp
0438 Alvdal Alvdal Hedmark 3&503&2426&2 426 942,55
Alvdal markert med rødt på fylkeskartet
Alvdals kommunevåpen Nøytral Svein Borkhus Ap
0439 Folldal Folldal Hedmark 3&503&1592&1 592 1277,77
Folldal markert med rødt på fylkeskartet
Folldals kommunevåpen Nøytral Egil Eide Sp
0441 Os Os Hedmark 3&503&1956&1 956 1040,48
Os markert med rødt på fylkeskartet
Os i Hedmarks kommunevåpen Nøytral Arnfinn Nergård Sp
0501 Lillehammer Lillehammer Oppland 3&504&27476&27 476 477,44
Lillehammer markert med rødt på fylkeskartet
Lillehammers kommunevåpen Bokmål Espen Johnsen Ap
0502 Gjøvik Gjøvik Oppland 3&504&30137&30 137 672,16
Gjøvik markert med rødt på fylkeskartet
Gjøviks kommunevåpen Bokmål Bjørn Iddberg Ap
0511 Dovre Dovre Oppland 3&503&2701&2 701 1363,84
Dovre markert med rødt på fylkeskartet
Dovres kommunevåpen Nøytral Bengt Fasteraune Sp
0512 Lesja Lesja Oppland 3&503&2055&2 055 2259,00
Lesja markert med rødt på fylkeskartet
Lesjas kommunevåpen Nøytral Steinar Tronhus Ap
0513 Skjåk Bismo Oppland 3&503&2204&2 204 2075,53
Skjåk markert med rødt på fylkeskartet
Skjåks kommunevåpen Nynorsk Rolv Kristen Øygard Sp
0514 Lom Fossbergom Oppland 3&503&2347&2 347 1968,58
Lom markert med rødt på fylkeskartet
Loms kommunevåpen Nynorsk Bjarne Eiolf Holø Sp
0515 Vågå Vågåmo Oppland 3&503&3664&3 664 1330,25
Vågå markert med rødt på fylkeskartet
Vågås kommunevåpen Nynorsk Iselin Jonassen Ap
0516 Nord-Fron Vinstra Oppland 3&503&5741&5 741 1141,28
Nord-Fron markert med rødt på fylkeskartet
Nord-Frons kommunevåpen Nynorsk Olav Røssum Sp
0517 Sel Otta Oppland 3&503&5935&5 935 904,71
Sel markert med rødt på fylkeskartet
Sels kommunevåpen Nøytral Dag Erik Pryhn Ap
0519 Sør-Fron Hundorp Oppland 3&503&3154&3 154 742,38
Sør-Fron markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Frons kommunevåpen Nøytral Ole Tvete Muriteigen Sp
0520 Ringebu Vålebru Oppland 3&503&4462&4 462 1247,54
Ringebu markert med rødt på fylkeskartet
Ringebus kommunevåpen Nøytral Erik Odlo Sp
0521 Øyer Tingberg Oppland 3&503&5072&5 072 639,93
Øyer markert med rødt på fylkeskartet
Øyers kommunevåpen Nøytral Mari Botterud Høyre
0522 Gausdal Segalstad bru Oppland 3&503&6227&6 227 1191,63
Gausdal markert med rødt på fylkeskartet
Gausdals kommunevåpen Nøytral Hans Oddvar Høistad Ap
0528 Østre Toten Lena Oppland 3&504&14906&14 906 561,77
Østre Toten markert med rødt på fylkeskartet
Østre Totens kommunevåpen Bokmål Hans Seierstad Sp
0529 Vestre Toten Raufoss Oppland 3&504&13180&13 180 249,40
Vestre Toten markert med rødt på fylkeskartet
Vestre Totens kommunevåpen Bokmål Leif Waarum Ap
0532 Jevnaker Jevnaker Oppland 3&503&6629&6 629 225,74
Jevnaker markert med rødt på fylkeskartet
Jevnakers kommunevåpen Bokmål Lars Magnussen Ap
0533 Lunner Roa Oppland 3&503&9044&9 044 291,89
Lunner markert med rødt på fylkeskartet
Lunners kommunevåpen Bokmål Harald Tyrdal Ap
0534 Gran Jaren Oppland 3&504&13695&13 695 756,63
Gran markert med rødt på fylkeskartet
Grans kommunevåpen Bokmål Knut Magnar Lehre Ap
0536 Søndre Land Hov Oppland 3&503&5758&5 758 728,40
Søndre Land markert med rødt på fylkeskartet
Søndre Lands kommunevåpen Bokmål Terje Odden Ap
0538 Nordre Land Dokka Oppland 3&503&6751&6 751 955,27
Nordre Land markert med rødt på fylkeskartet
Nordre Lands kommunevåpen Bokmål Liv Solveig Alfstad Ap
0540 Sør-Aurdal Bagn Oppland 3&503&3058&3 058 1108,97
Sør-Aurdal markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Aurdals kommunevåpen Nøytral Kåre Helland Sp
0541 Etnedal Bruflat Oppland 3&503&1321&1 321 459,15
Etnedal markert med rødt på fylkeskartet
Etnedals kommunevåpen Nøytral Toril Grønbrekk Ap
0542 Nord-Aurdal Fagernes Oppland 3&503&6458&6 458 906,54
Nord-Aurdal markert med rødt på fylkeskartet
Nord-Aurdals kommunevåpen Nøytral Inger Torun Klosbøle Ap
0543 Vestre Slidre Slidre Oppland 3&503&2168&2 168 463,24
Vestre Slidre markert med rødt på fylkeskartet
Vestre Slidres kommunevåpen Nynorsk Lars Kvissel Sp
0544 Øystre Slidre Heggenes Oppland 3&503&3220&3 220 963,10
Øystre Slidre markert med rødt på fylkeskartet
Øystre Slidres kommunevåpen Nynorsk Kjell Berge Melbybråten Ap
0545 Vang Vang Oppland 3&503&1590&1 590 1505,24
Vang markert med rødt på fylkeskartet
Vangs kommunevåpen Nynorsk Vidar Eltun Ap
0602 Drammen Drammen Buskerud 3&504&67895&67 895 137,48
Drammen markert med rødt på fylkeskartet
Drammens kommunevåpen Nøytral Tore Opdal Hansen Høyre
0604 Kongsberg Kongsberg Buskerud 3&504&27013&27 013 792,27
Kongsberg markert med rødt på fylkeskartet
Kongsbergs kommunevåpen Bokmål Vidar Lande Ap
0605 Ringerike Hønefoss Buskerud 3&504&29801&29 801 1555,10
Ringerike markert med rødt på fylkeskartet
Ringerikes kommunevåpen Bokmål Kjell Børre Hansen Ap
0612 Hole Vik Buskerud 3&503&6767&6 767 194,80
Hole markert med rødt på fylkeskartet
Holes kommunevåpen Bokmål Per R. Berger Høyre
0615 Flå Flå Buskerud 3&503&1074&1 074 704,48
Flå markert med rødt på fylkeskartet
Flås kommunevåpen Bokmål Tor Egil Buøen LL
0616 Nes Nesbyen Buskerud 3&503&3422&3 422 809,64
Nes markert med rødt på fylkeskartet
Nes i Buskeruds kommunevåpen Bokmål Tor Magnussen Høyre
0617 Gol Gol Buskerud 3&503&4578&4 578 532,51
Gol markert med rødt på fylkeskartet
Gols kommunevåpen Nynorsk Hallvor Lilleslett Venstre
0618 Hemsedal Trøim Buskerud 3&503&2422&2 422 753,47
Hemsedal markert med rødt på fylkeskartet
Hemsedals kommunevåpen Nynorsk Oddvar Grøthe Sp
0619 Ål Ål Buskerud 3&503&4711&4 711 1171,29
Ål markert med rødt på fylkeskartet
Åls kommunevåpen Nynorsk Ivar Brevik Sp
0620 Hol Hol Buskerud 3&503&4497&4 497 1858,36
Hol markert med rødt på fylkeskartet
Hols kommunevåpen Nøytral Tony Arild Kjøl Høyre
0621 Sigdal Prestfoss Buskerud 3&503&3512&3 512 842,15
Sigdal markert med rødt på fylkeskartet
Sigdals kommunevåpen Bokmål Kari Kolbræk Ask Sp
0622 Krødsherad Noresund Buskerud 3&503&2275&2 275 374,63
Krødsherad markert med rødt på fylkeskartet
Krødsherads kommunevåpen Nøytral Olav Skinnes Sp
0623 Modum Vikersund Buskerud 3&504&13794&13 794 515,09
Modum markert med rødt på fylkeskartet
Modums kommunevåpen Bokmål Terje Bråthen Ap
0624 Øvre Eiker Hokksund Buskerud 3&504&18205&18 205 456,76
Øvre Eiker markert med rødt på fylkeskartet
Øvre Eikers kommunevåpen Bokmål Ann Sire Fjerdingstad Høyre
0625 Nedre Eiker Mjøndalen Buskerud 3&504&24431&24 431 121,69
Nedre Eiker markert med rødt på fylkeskartet
Nedre Eikers kommunevåpen Bokmål Bent Inge Bye Ap
0626 Lier Lierbyen Buskerud 3&504&25731&25 731 301,33
Lier markert med rødt på fylkeskartet
Liers kommunevåpen Bokmål Helene Justad Høyre
0627 Røyken Midtbygda Buskerud 3&504&21492&21 492 112,86
Røyken markert med rødt på fylkeskartet
Røykens kommunevåpen Bokmål Rune Kjølstad Høyre
0628 Hurum Sætre Buskerud 3&503&9413&9 413 163,30
Hurum markert med rødt på fylkeskartet
Hurums kommunevåpen Bokmål Monica Vee Bratlie Høyre
0631 Flesberg Lampeland Buskerud 3&503&2699&2 699 561,92
Flesberg markert med rødt på fylkeskartet
Flesbergs kommunevåpen Bokmål Thomas Fosen Høyre
0632 Rollag Rollag Buskerud 3&503&1404&1 404 449,3
Rollag markert med rødt på fylkeskartet
Rollags kommunevåpen Nøytral Dag Lislien Sp
0633 Nore og Uvdal Rødberg Buskerud 3&503&2548&2 548 2502,33
Nore og Uvdal markert med rødt på fylkeskartet
Nore og Uvdals kommunevåpen Nøytral Eli Hovd Prestegården Sp
0701 Horten Horten Vestfold 3&504&27178&27 178 70,24
Horten markert med rødt på fylkeskartet
Hortens kommunevåpen Bokmål Are Karlsen Ap
0702 Holmestrand Holmestrand Vestfold 3&504&10741&10 741 86,08
Holmestrand markert med rødt på fylkeskartet
Holmestrands kommunevåpen Bokmål Alf Johan Svele Høyre
0704 Tønsberg Tønsberg Vestfold 3&504&42276&42 276 106,58
Tønsberg markert med rødt på fylkeskartet
Tønsbergs kommunevåpen Bokmål Petter Berg Høyre
0710 Sandefjord Sandefjord Vestfold 3&504&61218&61 218 610,14
Sandefjord markert med rødt på fylkeskartet
Sandefjords kommunevåpen Bokmål Bjørn Ole Gleditsch Høyre
0709 Larvik Larvik Vestfold 3&504&43867&43 867 534,50
Larvik markert med rødt på fylkeskartet
Larviks kommunevåpen Bokmål Rune Høiseth Ap
0711 Svelvik Svelvik Vestfold 3&503&6604&6 604 57,66
Svelvik markert med rødt på fylkeskartet
Svelviks kommunevåpen Bokmål Jonn Gunnar Lislelid Ap
0713 Sande Sande Vestfold 3&503&9297&9 297 178,28
Sande markert med rødt på fylkeskartet
Sande i Vestfolds kommunevåpen Bokmål Karl Einar Haslestad Ap
0714 Hof Hof Vestfold 3&503&3163&3 163 163,14
Hof markert med rødt på fylkeskartet
Hofs kommunevåpen Bokmål Mette Måge Olsen Ap
0716 Re Revetal Vestfold 3&503&9361&9 361 224,64
Re markert med rødt på fylkeskartet
Res kommunevåpen Bokmål Thorvald Hillestad Sp
0722 Nøtterøy Borgheim Vestfold 3&504&21621&21 621 60,86
Nøtterøy markert med rødt på fylkeskartet
Nøtterøys kommunevåpen Bokmål Roar Jonstang Høyre
0723 Tjøme Tjøme Vestfold 3&503&4971&4 971 39,40
Tjøme markert med rødt på fylkeskartet
Tjømes kommunevåpen Bokmål John Marthiniussen Høyre
0728 Lardal Svarstad Vestfold 3&503&2474&2 474 277,65
Lardal markert med rødt på fylkeskartet
Lardals kommunevåpen Bokmål Liv Grinde Ap
0805 Porsgrunn Porsgrunn Telemark 3&504&35955&35 955 164,60
Porsgrunn markert med rødt på fylkeskartet
Porsgrunns kommunevåpen Nøytral Øystein Kåre Beyer Ap
0806 Skien Skien Telemark 3&504&53952&53 952 779,27
Skien markert med rødt på fylkeskartet
Skiens kommunevåpen Nøytral Hedda Foss Five Ap
0807 Notodden Notodden Telemark 3&504&12717&12 717 918,91
Notodden markert med rødt på fylkeskartet
Notoddens kommunevåpen Nøytral Gry Fuglestveit Bløchlinger Ap
0811 Siljan Siljan Telemark 3&503&2335&2 335 213,81
Siljan markert med rødt på fylkeskartet
Siljans kommunevåpen Nøytral Gunn Berit Rygg Holmelid Ap
0814 Bamble Langesund Telemark 3&504&14088&14 088 304,03
Bamble markert med rødt på fylkeskartet
Bambles kommunevåpen Nøytral Jon Pieter Flølo Frp
0815 Kragerø Kragerø Telemark 3&504&10607&10 607 305,38
Kragerø markert med rødt på fylkeskartet
Kragerøs kommunevåpen Nøytral Kåre Preben Hegland Høyre
0817 Drangedal Prestestranda Telemark 3&503&4136&4 136 1062,78
Drangedal markert med rødt på fylkeskartet
Drangedals kommunevåpen Nøytral Karianne Sydtveit Reiten Ap
0819 Nome Ulefoss Telemark 3&503&6534&6 534 429,68
Nome markert med rødt på fylkeskartet
Nomes kommunevåpen Nøytral Bjørg Tveito Lundefaret Ap
0821 Telemark 3&503&6101&6 101 263,11
Bø markert med rødt på fylkeskartet
Bø i Telemarks kommunevåpen Nynorsk Olav Kasland Venstre
0822 Sauherad Akkerhaugen Telemark 3&503&4338&4 338 321,38
Sauherad markert med rødt på fylkeskartet
Sauherads kommunevåpen Nøytral Hans Sundsvalen Ap
0826 Tinn Rjukan Telemark 3&503&5940&5 940 2044,93
Tinn markert med rødt på fylkeskartet
Tinns kommunevåpen Nøytral Steinar Bergsland Høyre
0827 Hjartdal Sauland Telemark 3&503&1613&1 613 791,51
Hjartdal markert med rødt på fylkeskartet
Hjartdals kommunevåpen Nynorsk Sven Tore Løkslid Ap
0828 Seljord Seljord Telemark 3&503&2991&2 991 715,23
Seljord markert med rødt på fylkeskartet
Seljords kommunevåpen Nynorsk Jon Svartdal KrF
0829 Kviteseid Kviteseid Telemark 3&503&2448&2 448 708,46
Kviteseid markert med rødt på fylkeskartet
Kviteseids kommunevåpen Nynorsk Torstein Tveito Sp
0830 Nissedal Treungen Telemark 3&503&1443&1 443 905,18
Nissedal markert med rødt på fylkeskartet
Nissedals kommunevåpen Nynorsk Halvor Homme Ap
0831 Fyresdal Folkestadbyen Telemark 3&503&1323&1 323 1280,59
Fyresdal markert med rødt på fylkeskartet
Fyresdals kommunevåpen Nynorsk Erik Skjervagen Ap
0833 Tokke Dalen Telemark 3&503&2246&2 246 984,48
Tokke markert med rødt på fylkeskartet
Tokkes kommunevåpen Nynorsk Hilde Alice Vågslid Ap
0834 Vinje Åmot Telemark 3&503&3727&3 727 3105,89
Vinje markert med rødt på fylkeskartet
Vinjes kommunevåpen Nynorsk Arne Vinje SV
0901 Risør Risør Aust-Agder 3&503&6920&6 920 193,01
Risør markert med rødt på fylkeskartet
Risørs kommunevåpen Nøytral Per Kristian Lunden Ap
0904 Grimstad Grimstad Aust-Agder 3&504&22550&22 550 303,52
Grimstad markert med rødt på fylkeskartet
Grimstads kommunevåpen Bokmål Hans Antonsen Venstre
0906 Arendal Arendal Aust-Agder 3&504&44313&44 313 270,00
Arendal markert med rødt på fylkeskartet
Arendals kommunevåpen Bokmål Robert Cornels Nordli Arbeiderpartiet
0911 Gjerstad Gjerstad Aust-Agder 3&503&2473&2 473 322,14
Gjerstad markert med rødt på fylkeskartet
Gjerstads kommunevåpen Nøytral Kjell Trygve Grunnsvoll Sp
0912 Vegårshei Myra Aust-Agder 3&503&2036&2 036 355,66
Vegårshei markert med rødt på fylkeskartet
Vegårsheis kommunevåpen Nøytral Kjetil Torp KrF
0914 Tvedestrand Tvedestrand Aust-Agder 3&503&6014&6 014 217,95
Tvedestrand markert med rødt på fylkeskartet
Tvedestrands kommunevåpen Bokmål Jan Dukene LL
0919 Froland Blakstad Aust-Agder 3&503&5618&5 618 644,55
Froland markert med rødt på fylkeskartet
Frolands kommunevåpen Nøytral Sigmund Pedersen Sp
0926 Lillesand Lillesand Aust-Agder 3&504&10577&10 577 190,25
Lillesand markert med rødt på fylkeskartet
Lillesands kommunevåpen Bokmål Arne Thomassen Høyre
0928 Birkenes Birkeland Aust-Agder 3&503&5147&5 147 674,20
Birkenes markert med rødt på fylkeskartet
Birkenes' kommunevåpen Nøytral Arild Windsland Høyre
0929 Åmli Åmli Aust-Agder 3&503&1847&1 847 1130,61
Åmli markert med rødt på fylkeskartet
Åmlis kommunevåpen Nynorsk Reidar Saga Ap
0935 Iveland Birketveit Aust-Agder 3&503&1317&1 317 261,64
Iveland markert med rødt på fylkeskartet
Ivelands kommunevåpen Nøytral Gro Anita Mykjåland Sp
0937 Evje og Hornnes Evje Aust-Agder 3&503&3582&3 582 550,22
Evje og Hornnes markert med rødt på fylkeskartet
Evje og Hornnes' kommunevåpen Nøytral Bjørn Alfred Ropstad KrF
0938 Bygland Bygland Aust-Agder 3&503&1204&1 204 1312,40
Bygland markert med rødt på fylkeskartet
Byglands kommunevåpen Nynorsk Leiv Rygg Sp
0940 Valle Valle Aust-Agder 3&503&1242&1 242 1264,74
Valle markert med rødt på fylkeskartet
Valles kommunevåpen Nynorsk Tarald Myrum Sp
0941 Bykle Bykle Aust-Agder 3&502&945&945 1467,27
Bykle markert med rødt på fylkeskartet
Bykles kommunevåpen Nynorsk Jon Rolf Næss Ap
1001 Kristiansand Kristiansand Vest-Agder 3&504&88447&88 447 276,43
Kristiansand markert med rødt på fylkeskartet
Kristiansands kommunevåpen Bokmål Arvid Grundekjøn Høyre
1002 Mandal Mandal Vest-Agder 3&504&15529&15 529 222,44
Mandal markert med rødt på fylkeskartet
Mandals kommunevåpen Bokmål Tore Askildsen KrF
1003 Farsund Farsund Vest-Agder 3&503&9705&9 705 262,45
Farsund markert med rødt på fylkeskartet
Farsunds kommunevåpen Bokmål Richard Ivar Buch Høyre
1004 Flekkefjord Flekkefjord Vest-Agder 3&503&9096&9 096 543,23
Flekkefjord markert med rødt på fylkeskartet
Flekkefjords kommunevåpen Bokmål Jan Sigbjørnsen Høyre
1014 Vennesla Vennesla Vest-Agder 3&504&14308&14 308 384,46
Vennesla markert med rødt på fylkeskartet
Venneslas kommunevåpen Nøytral Torhild Bransdal KrF
1017 Songdalen Nodeland Vest-Agder 3&503&6419&6 419 216,03
Songdalen markert med rødt på fylkeskartet
Songdalens kommunevåpen Nøytral Johnny Greibesland Sp
1018 Søgne Tangvall Vest-Agder 3&504&11260&11 260 151,18
Søgne markert med rødt på fylkeskartet
Søgnes kommunevåpen Bokmål Åse Severinsen Høyre
1021 Marnardal Heddeland Vest-Agder 3&503&2290&2 290 395,14
Marnardal markert med rødt på fylkeskartet
Marnardals kommunevåpen Nøytral Helge Sandåker Ap
1026 Åseral Kyrkjebygd Vest-Agder 3&502&942&942 887,51
Åseral markert med rødt på fylkeskartet
Åserals kommunevåpen Nynorsk Oddmund Ljosland Sp
1027 Audnedal Konsmo Vest-Agder 3&503&1750&1 750 251,14
Audnedal markert med rødt på fylkeskartet
Audnedals kommunevåpen Nøytral Tønnes Seland Sp
1029 Lindesnes Vigeland Vest-Agder 3&503&4943&4 943 316,58
Lindesnes markert med rødt på fylkeskartet
Lindesnes' kommunevåpen Bokmål Janne Fardal Kristoffersen Høyre
1032 Lyngdal Alleen Vest-Agder 3&503&8497&8 497 390,84
Lyngdal markert med rødt på fylkeskartet
Lyngdals kommunevåpen Bokmål Jan Kristensen Høyre
1034 Hægebostad Tingvatn Vest-Agder 3&503&1702&1 702 461,53
Hægebostad markert med rødt på fylkeskartet
Hægebostads kommunevåpen Nynorsk Ånen Werdal Høyre
1037 Kvinesdal Liknes Vest-Agder 3&503&5981&5 981 962,85
Kvinesdal markert med rødt på fylkeskartet
Kvinesdals kommunevåpen Nøytral Svein Arne Jerstad Ap
1046 Sirdal Tonstad Vest-Agder 3&503&1832&1 832 1554,57
Sirdal markert med rødt på fylkeskartet
Sirdals kommunevåpen Nøytral Jonny Liland Ap
1101 Eigersund Egersund Rogaland 3&504&14942&14 942 431,66
Eigersund markert med rødt på fylkeskartet
Eigersunds kommunevåpen Bokmål Leif Erik Egaas Høyre
1102 Sandnes Sandnes Rogaland 3&504&74820&74 820 304,46
Sandnes markert med rødt på fylkeskartet
Sandnes' kommunevåpen Nøytral Stanley Wirak Ap
1103 Stavanger Stavanger Rogaland 3&505&132644&132 644 71,44
Stavanger markert med rødt på fylkeskartet
Stavangers kommunevåpen Bokmål Christine Sagen Helgø Høyre
1106 Haugesund Haugesund Rogaland 3&504&36951&36 951 72,72
Haugesund markert med rødt på fylkeskartet
Haugesunds kommunevåpen Bokmål Petter Steen jr Høyre
1111 Sokndal Hauge Rogaland 3&503&3313&3 313 294,79
Sokndal markert med rødt på fylkeskartet
Sokndals kommunevåpen Nøytral Trond Arne Pedersen KrF
1112 Lund Moi Rogaland 3&503&3243&3 243 408,51
Lund markert med rødt på fylkeskartet
Lunds kommunevåpen Nøytral Pål Anker Ravndal KrF
1114 Bjerkreim Vikeså Rogaland 3&503&2825&2 825 650,58
Bjerkreim markert med rødt på fylkeskartet
Bjerkreims kommunevåpen Nynorsk Marthon Skårland Høyre
1119 Varhaug Rogaland 3&504&18591&18 591 258,22
Hå markert med rødt på fylkeskartet
Hås kommunevåpen Nøytral Mons Skrettingland Høyre
1120 Klepp Kleppe Rogaland 3&504&18970&18 970 113,50
Klepp markert med rødt på fylkeskartet
Klepps kommunevåpen Nynorsk Anne Mari Braut Nese Høyre
1121 Time Bryne Rogaland 3&504&18572&18 572 183,43
Time markert med rødt på fylkeskartet
Times kommunevåpen Nynorsk Reinert Kverneland Høyre
1122 Gjesdal Ålgård Rogaland 3&504&11853&11 853 617,53
Gjesdal markert med rødt på fylkeskartet
Gjesdals kommunevåpen Nøytral Frode Fjeldsbø Ap
1124 Sola Solakrossen Rogaland 3&504&26096&26 096 69,14
Sola markert med rødt på fylkeskartet
Solas kommunevåpen Nøytral Ole Ueland Høyre
1127 Randaberg Randaberg Rogaland 3&504&10737&10 737 24,71
Randaberg markert med rødt på fylkeskartet
Randabergs kommunevåpen Nøytral Bjørn Christian Kahrs Høyre
1129 Forsand Forsand Rogaland 3&503&1238&1 238 780,20
Forsand markert med rødt på fylkeskartet
Forsands kommunevåpen Nynorsk Bjarte Sveinsvoll Dagestad Høyre
1130 Strand Jørpeland Rogaland 3&504&12464&12 464 218,17
Strand markert med rødt på fylkeskartet
Strands kommunevåpen Nøytral Helge Steinsvåg Ap
1133 Hjelmeland Hjelmelandsvågen Rogaland 3&503&2737&2 737 1089,51
Hjelmeland markert med rødt på fylkeskartet
Hjelmelands kommunevåpen Nynorsk Trine L. Danielsen Høyre
1134 Suldal Sand Rogaland 3&503&3903&3 903 1736,22
Suldal markert med rødt på fylkeskartet
Suldals kommunevåpen Nynorsk Torkel Myklebust Sp
1135 Sauda Sauda Rogaland 3&503&4710&4 710 546,36
Sauda markert med rødt på fylkeskartet
Saudas kommunevåpen Nynorsk Frode Sulen Ap
1141 Finnøy Judaberg Rogaland 3&503&3221&3 221 104,37
Finnøy markert med rødt på fylkeskartet
Finnøys kommunevåpen Nynorsk Gro Skartveit Venstre
1142 Rennesøy Vikevåg Rogaland 3&503&4856&4 856 65,30
Rennesøy markert med rødt på fylkeskartet
Rennesøys kommunevåpen Nøytral Dagny Sunnanå Hausken Sp
1144 Kvitsøy Ydstebøhavn Rogaland 3&502&524&524 6,17
Kvitsøy markert med rødt på fylkeskartet
Kvitsøys kommunevåpen Nøytral Mirjam Ydstebø KrF
1145 Bokn Føresvik Rogaland 3&502&865&865 47,17
Bokn markert med rødt på fylkeskartet
Bokns kommunevåpen Nynorsk Kyrre Lindanger Ap
1146 Tysvær Aksdal Rogaland 3&504&10925&10 925 425,34
Tysvær markert med rødt på fylkeskartet
Tysværs kommunevåpen Nynorsk Harald Stakkestad Høyre
1149 Karmøy Kopervik Rogaland 3&504&42187&42 187 229,68
Karmøy markert med rødt på fylkeskartet
Karmøys kommunevåpen Nøytral Aase Simonsen Høyre
1151 Utsira Utsira Rogaland 3&502&200&200 6,29
Utsira markert med rødt på fylkeskartet
Utsiras kommunevåpen Nøytral Marte Eide Klovning Felleslista
1160 Vindafjord Ølensjøen Rogaland 3&503&8788&8 788 620,44
Vindafjord markert med rødt på fylkeskartet
Vindafjords kommunevåpen Nynorsk Ole Johan Vierdal Sp
1201 Bergen Bergen Hordaland 3&505&277391&277 391 465,57
Bergen markert med rødt på fylkeskartet
Bergens kommunevåpen Nøytral Marte Mjøs Persen Ap
1211 Etne Etnesjøen Hordaland 3&503&4106&4 106 735,34
Etne markert med rødt på fylkeskartet
Etnes kommunevåpen Nynorsk Siri Klokkerstuen Ap
1216 Sveio Sveio Hordaland 3&503&5593&5 593 245,76
Sveio markert med rødt på fylkeskartet
Sveios kommunevåpen Nynorsk Jorunn Skåden Ap
1219 Bømlo Svortland Hordaland 3&504&11778&11 778 246,10
Bømlo markert med rødt på fylkeskartet
Bømlos kommunevåpen Nynorsk Odd Harald Hovland Ap
1221 Stord Leirvik Hordaland 3&504&18775&18 775 143,61
Stord markert med rødt på fylkeskartet
Stords kommunevåpen Nynorsk Harry Herstad Ap
1222 Fitjar Fitjar Hordaland 3&503&3140&3 140 142,46
Fitjar markert med rødt på fylkeskartet
Fitjars kommunevåpen Nynorsk Wenche Tislevoll Høyre
1223 Tysnes Uggdal Hordaland 3&503&2797&2 797 255,17
Tysnes markert med rødt på fylkeskartet
Tysnes' kommunevåpen Nynorsk Kåre Martin Kleppe Høyre
1224 Kvinnherad Rosendal Hordaland 3&504&13271&13 271 1090,73
Kvinnherad markert med rødt på fylkeskartet
Kvinnherads kommunevåpen Nynorsk Peder Sjo Slettebø Høyre
1227 Jondal Jondal Hordaland 3&503&1104&1 104 209,94
Jondal markert med rødt på fylkeskartet
Jondals kommunevåpen Nynorsk Jon Larsgard Sp
1228 Odda Odda Hordaland 3&503&6930&6 930 1615,92
Odda markert med rødt på fylkeskartet
Oddas kommunevåpen Nøytral Roald Aga Haug Ap
1231 Ullensvang Kinsarvik Hordaland 3&503&3401&3 401 1398,87
Ullensvang markert med rødt på fylkeskartet
Ullensvangs kommunevåpen Nynorsk Solfrid Borge Sp
1232 Eidfjord Eidfjord Hordaland 3&502&925&925 1491,74
Eidfjord markert med rødt på fylkeskartet
Eidfjords kommunevåpen Nynorsk Anved Johan Tveit Sp
1233 Ulvik Ulvik Hordaland 3&503&1116&1 116 720,72
Ulvik markert med rødt på fylkeskartet
Ulviks kommunevåpen Nynorsk Hans Petter Thorbjørnsen Ap
1234 Granvin Granvin Hordaland 3&502&920&920 212,59
Granvin markert med rødt på fylkeskartet
Granvins kommunevåpen Nynorsk Ingebjørg Winjum Venstre
1235 Voss Vossevangen Hordaland 3&504&14425&14 425 1805,66
Voss markert med rødt på fylkeskartet
Voss' kommunevåpen Nynorsk Hans-Erik Ringkjøb Ap
1238 Kvam Norheimsund Hordaland 3&503&8475&8 475 616,58
Kvam markert med rødt på fylkeskartet
Kvams kommunevåpen Nynorsk Jostein Ljones Sp
1241 Fusa Eikelandsosen Hordaland 3&503&3876&3 876 378,36
Fusa markert med rødt på fylkeskartet
Fusas kommunevåpen Nynorsk Atle Kvåle Ap
1242 Samnanger Tysse Hordaland 3&503&2443&2 443 269,14
Samnanger markert med rødt på fylkeskartet
Samnangers kommunevåpen Nynorsk Knut Harald Frøland LL
1243 Os Osøyro Hordaland 3&504&19742&19 742 139,81
Os markert med rødt på fylkeskartet
Os i Hordalands kommunevåpen Nynorsk Terje Søviknes Frp
1244 Austevoll Storebø Hordaland 3&503&5118&5 118 117,18
Austevoll markert med rødt på fylkeskartet
Austevolls kommunevåpen Nynorsk Morten Storebø Høyre
1245 Sund Skogsvåg Hordaland 3&503&6975&6 975 99,71
Sund markert med rødt på fylkeskartet
Sunds kommunevåpen Nynorsk Kari-Anne Landro Høyre
1246 Fjell Straume Hordaland 3&504&24870&24 870 148,15
Fjell markert med rødt på fylkeskartet
Fjells kommunevåpen Nynorsk Marianne Sandahl Bjorøy Ap
1247 Askøy Kleppestø Hordaland 3&504&28380&28 380 100,61
Askøy markert med rødt på fylkeskartet
Askøys kommunevåpen Nøytral Terje Mathiassen Ap
1251 Vaksdal Dale Hordaland 3&503&4125&4 125 715,63
Vaksdal markert med rødt på fylkeskartet
Vaksdals kommunevåpen Nynorsk Eirik Haga Ap
1252 Modalen Mo Hordaland 3&502&381&381 412,15
Modalen markert med rødt på fylkeskartet
Modalens kommunevåpen Nynorsk Tom Kristian Thorsen LL
1253 Osterøy Lonevåg Hordaland 3&503&7957&7 957 255,15
Osterøy markert med rødt på fylkeskartet
Osterøys kommunevåpen Nynorsk Jarle Skeidsvoll KrF
1256 Meland Frekhaug Hordaland 3&503&7812&7 812 92,59
Meland markert med rødt på fylkeskartet
Melands kommunevåpen Nynorsk Øyvind Helland Oddekalv Ap
1259 Øygarden Rong Hordaland 3&503&4852&4 852 66,55
Øygarden markert med rødt på fylkeskartet
Øygardens kommunevåpen Nynorsk Børge Haugetun LL
1260 Radøy Manger Hordaland 3&503&5077&5 077 111,85
Radøy markert med rødt på fylkeskartet
Radøys kommunevåpen Nynorsk Jon Askeland Sp
1263 Lindås Knarvik Hordaland 3&504&15607&15 607 475,93
Lindås markert med rødt på fylkeskartet
Lindås' kommunevåpen Nynorsk Astrid Aarhus Byrknes KrF
1264 Austrheim Årås Hordaland 3&503&2858&2 858 57,46
Austrheim markert med rødt på fylkeskartet
Austrheims kommunevåpen Nynorsk Per Lerøy Ap
1265 Fedje Fedje Hordaland 3&502&576&576 9,26
Fedje markert med rødt på fylkeskartet
Fedjes kommunevåpen Nynorsk Stian Herøy Høyre
1266 Masfjorden Masfjordnes Hordaland 3&503&1701&1 701 556,49
Masfjorden markert med rødt på fylkeskartet
Masfjordens kommunevåpen Nynorsk Karstein Totland Høyre
1401 Flora Florø Sogn og Fjordane 3&504&11923&11 923 691,86
Flora markert med rødt på fylkeskartet
Floras kommunevåpen Nynorsk Bengt Solheim-Olsen Høyre
1411 Gulen Eivindvik Sogn og Fjordane 3&503&2370&2 370 597,16
Gulen markert med rødt på fylkeskartet
Gulens kommunevåpen Nynorsk Hallvard S. Oppedal Sp
1412 Solund Hardbakke Sogn og Fjordane 3&502&785&785 228,46
Solund markert med rødt på fylkeskartet
Solunds kommunevåpen Nynorsk Ole Gunnar Krakhellen Høyre
1413 Hyllestad Hyllestad Sogn og Fjordane 3&503&1395&1 395 259,06
Hyllestad markert med rødt på fylkeskartet
Hyllestads kommunevåpen Nynorsk Jan Olav Gjerde Ap
1416 Høyanger Høyanger Sogn og Fjordane 3&503&4161&4 161 907,95
Høyanger markert med rødt på fylkeskartet
Høyangers kommunevåpen Nynorsk Petter Sortland Ap
1417 Vik Vikøyri Sogn og Fjordane 3&503&2689&2 689 833,39
Vik markert med rødt på fylkeskartet
Viks kommunevåpen Nynorsk Marta Finden Halset Ap
1418 Balestrand Balestrand Sogn og Fjordane 3&503&1294&1 294 429,84
Balestrand markert med rødt på fylkeskartet
Balestrands kommunevåpen Nynorsk Harald Offerdal Ap
1419 Leikanger Hermansverk Sogn og Fjordane 3&503&2298&2 298 180,03
Leikanger markert med rødt på fylkeskartet
Leikangers kommunevåpen Nynorsk Olav Lunden Ap
1420 Sogndal Sogndalsfjøra Sogn og Fjordane 3&503&7839&7 839 745,97
Sogndal markert med rødt på fylkeskartet
Sogndals kommunevåpen Nynorsk Jarle Aarvoll Ap
1421 Aurland Aurlandsvangen Sogn og Fjordane 3&503&1764&1 764 1467,91
Aurland markert med rødt på fylkeskartet
Aurlands kommunevåpen Nynorsk Noralv Distad Høyre
1422 Lærdal Lærdalsøyri Sogn og Fjordane 3&503&2172&2 172 1342,42
Lærdal markert med rødt på fylkeskartet
Lærdals kommunevåpen Nynorsk Jan Geir Solheim Sp
1424 Årdal Årdalstangen Sogn og Fjordane 3&503&5359&5 359 976,42
Årdal markert med rødt på fylkeskartet
Årdals kommunevåpen Nynorsk Arild Ingar Lægreid Ap
1426 Luster Gaupne Sogn og Fjordane 3&503&5093&5 093 2706,55
Luster markert med rødt på fylkeskartet
Lusters kommunevåpen Nynorsk Ivar Kvalen Sp
1428 Askvoll Askvoll Sogn og Fjordane 3&503&3023&3 023 326,50
Askvoll markert med rødt på fylkeskartet
Askvolls kommunevåpen Nynorsk Frida Melvær Høyre
1429 Fjaler Dale Sogn og Fjordane 3&503&2830&2 830 416,17
Fjaler markert med rødt på fylkeskartet
Fjalers kommunevåpen Nynorsk Arve Helle Ap
1430 Gaular Sande Sogn og Fjordane 3&503&2942&2 942 581,95
Gaular markert med rødt på fylkeskartet
Gaulars kommunevåpen Nynorsk Mathias Råheim Høyre
1431 Jølster Skei Sogn og Fjordane 3&503&3020&3 020 670,38
Jølster markert med rødt på fylkeskartet
Jølsters kommunevåpen Nynorsk Oddmund Klakegg Sp
1432 Førde Førde Sogn og Fjordane 3&504&12900&12 900 586,50
Førde markert med rødt på fylkeskartet
Førdes kommunevåpen Nynorsk Olve Grotle Høyre
1433 Naustdal Naustdal Sogn og Fjordane 3&503&2840&2 840 369,89
Naustdal markert med rødt på fylkeskartet
Naustdals kommunevåpen Nynorsk Håkon Myrvang Ap
1438 Bremanger Svelgen Sogn og Fjordane 3&503&3846&3 846 832,85
Bremanger markert med rødt på fylkeskartet
Bremangers kommunevåpen Nynorsk Karl Vidar Førde Sp
1439 Vågsøy Måløy Sogn og Fjordane 3&503&6046&6 046 176,51
Vågsøy markert med rødt på fylkeskartet
Vagsøys kommunevåpen Nynorsk Morten Andreas Hagen Høyre
1441 Selje Selje Sogn og Fjordane 3&503&2774&2 774 226,11
Selje markert med rødt på fylkeskartet
Seljes kommunevåpen Nynorsk Ottar Nygård LL
1443 Eid Nordfjordeid Sogn og Fjordane 3&503&6015&6 015 469,21
Eid markert med rødt på fylkeskartet
Eids kommunevåpen Nynorsk Alfred Bjørlo Venstre
1444 Hornindal Grodås Sogn og Fjordane 3&503&1200&1 200 191,60
Hornindal markert med rødt på fylkeskartet
Hornindals kommunevåpen Nynorsk Stig Olav Lødemel Høyre
1445 Gloppen Sandane Sogn og Fjordane 3&503&5784&5 784 1030,26
Gloppen markert med rødt på fylkeskartet
Gloppens kommunevåpen Nynorsk Anders Ryssdal Sp
1449 Stryn Stryn Sogn og Fjordane 3&503&7168&7 168 1377,78
Stryn markert med rødt på fylkeskartet
Stryns kommunevåpen Nynorsk Sven Flo Høyre
1502 Molde Molde Møre og Romsdal 3&504&26732&26 732 363,00
Molde markert med rødt på fylkeskartet
Moldes kommunevåpen Nøytral Torgeir Dahl Høyre
1504 Ålesund Ålesund Møre og Romsdal 3&504&46747&46 747 98,48
Ålesund markert med rødt på fylkeskartet
Ålesunds kommunevåpen Nøytral Bjørn Tømmerdal Høyre
1505 Kristiansund Kristiansund Møre og Romsdal 3&504&24526&24 526 87,46
Kristiansund markert med rødt på fylkeskartet
Kristiansunds kommunevåpen Bokmål[10] Per Kristian Øyen Ap
1511 Vanylven Fiskåbygd Møre og Romsdal 3&503&3256&3 256 385,19
Vanylven markert med rødt på fylkeskartet
Vanylvens kommunevåpen Nynorsk Jan Helgøy KrF
1514 Sande Larsnes Møre og Romsdal 3&503&2559&2 559 93,14
Sande markert med rødt på fylkeskartet
Sande i Møre og Romsdals kommunevåpen Nynorsk Dag Vaagen Høyre
1515 Herøy Fosnavåg Møre og Romsdal 3&503&8972&8 972 119,77
Herøy markert med rødt på fylkeskartet
Herøys kommunevåpen Nynorsk Arnulf Goksøyr Høyre
1516 Ulstein Ulsteinvik Møre og Romsdal 3&503&8430&8 430 97,30
Ulstein markert med rødt på fylkeskartet
Ulsteins kommunevåpen Nynorsk Jan Berset Høyre
1517 Hareid Hareid Møre og Romsdal 3&503&5189&5 189 82,50
Hareid markert med rødt på fylkeskartet
Hareids kommunevåpen Nynorsk Anders Riise Høyre
1519 Volda Volda Møre og Romsdal 3&503&9037&9 037 547,24
Volda markert med rødt på fylkeskartet
Voldas kommunevåpen Nynorsk Arild Iversen KrF
1520 Ørsta Ørsta Møre og Romsdal 3&504&10677&10 677 804,79
Ørsta markert med rødt på fylkeskartet
Ørstas kommunevåpen Nynorsk Rune Hovde Høyre
1523 Ørskog Sjøholt Møre og Romsdal 3&503&2310&2 310 132,30
Ørskog markert med rødt på fylkeskartet
Ørskogs kommunevåpen Nynorsk Thorbjørn Fylling Frp
1524 Norddal Valldal Møre og Romsdal 3&503&1652&1 652 943,54
Norddal markert med rødt på fylkeskartet
Norddals kommunevåpen Nynorsk Bjørn Inge Ruset Ap
1525 Stranda Stranda Møre og Romsdal 3&503&4598&4 598 866,08
Stranda markert med rødt på fylkeskartet
Strandas kommunevåpen Nynorsk Jan Ove Tryggestad Sp
1526 Stordal Stordal Møre og Romsdal 3&503&1020&1 020 247,05
Stordal markert med rødt på fylkeskartet
Stordals kommunevåpen Nynorsk Charles Tøsse Høyre
1528 Sykkylven Aure Møre og Romsdal 3&503&7675&7 675 337,71
Sykkylven markert med rødt på fylkeskartet
Sykkylvens kommunevåpen Nynorsk Petter Lyshol Høyre
1529 Skodje Skodje Møre og Romsdal 3&503&4620&4 620 120,28
Skodje markert med rødt på fylkeskartet
Skodjes kommunevåpen Nynorsk Terje Vadset Frp
1531 Sula Langevåg Møre og Romsdal 3&503&8952&8 952 58,67
Sula markert med rødt på fylkeskartet
Sulas kommunevåpen Nynorsk Geir Ove Vegsund Høyre
1532 Giske Valderøya Møre og Romsdal 3&503&8094&8 094 40,11
Giske markert med rødt på fylkeskartet
Giskes kommunevåpen Nynorsk Knut Støbakk KrF
1534 Haram Brattvåg Møre og Romsdal 3&503&9200&9 200 260,51
Haram markert med rødt på fylkeskartet
Harams kommunevåpen Nynorsk Bjørn Sandnes Høyre
1535 Vestnes Vestnes Møre og Romsdal 3&503&6611&6 611 352,08
Vestnes markert med rødt på fylkeskartet
Vestness kommunevåpen Nynorsk Geir Inge Lien Sp
1539 Rauma Åndalsnes Møre og Romsdal 3&503&7492&7 492 1502,37
Rauma markert med rødt på fylkeskartet
Raumas kommunevåpen Nøytral Lars Olav Hustad Høyre
1543 Nesset Eidsvåg Møre og Romsdal 3&503&2970&2 970 1046,03
Nesset markert med rødt på fylkeskartet
Nessets kommunevåpen Nynorsk Rolf Jonas Hurlen Høyre
1545 Midsund Midsund Møre og Romsdal 3&503&2088&2 088 94,74
Midsund markert med rødt på fylkeskartet
Midsunds kommunevåpen Nynorsk Einar Øien Frp
1546 Sandøy Steinshamn Møre og Romsdal 3&503&1270&1 270 20,43
Sandøy markert med rødt på fylkeskartet
Sandøys kommunevåpen Nynorsk Hans Endre Sæterøy Høyre
1547 Aukra Falkhytta Møre og Romsdal 3&503&3518&3 518 58,87
Aukra markert med rødt på fylkeskartet
Aukras kommunevåpen Nynorsk Bernhard Riksfjord Ap
1548 Fræna Elnesvågen Møre og Romsdal 3&503&9717&9 717 369,45
Fræna markert med rødt på fylkeskartet
Frænas kommunevåpen Nynorsk Nils Johan Gjendem Frp
1551 Eide Eide Møre og Romsdal 3&503&3467&3 467 152,08
Eide markert med rødt på fylkeskartet
Eides kommunevåpen Bokmål Ove Silseth Høyre
1554 Averøy Bruhagen Møre og Romsdal 3&503&5826&5 826 175,94
Averøy markert med rødt på fylkeskartet
Averøys kommunevåpen Nøytral Ann Kristin Sørvik Sp
1557 Gjemnes Batnfjordsøra Møre og Romsdal 3&503&2593&2 593 381,96
Gjemnes markert med rødt på fylkeskartet
Gjemnes' kommunevåpen Nøytral Odd Steinar Bjerkeset KrF
1560 Tingvoll Tingvoll Møre og Romsdal 3&503&3103&3 103 336,91
Tingvoll markert med rødt på fylkeskartet
Tingvolls kommunevåpen Nøytral Peder Hanem Aasprang Sp
1563 Sunndal Sunndalsøra Møre og Romsdal 3&503&7160&7 160 1713,44
Sunndal markert med rødt på fylkeskartet
Sunndals kommunevåpen Nøytral Ståle Refstie Ap
1566 Surnadal Skei Møre og Romsdal 3&503&5969&5 969 1365,26
Surnadal markert med rødt på fylkeskartet
Surnadals kommunevåpen Nynorsk Mons Otnes Ap
1567 Rindal Rindal Møre og Romsdal 3&503&2036&2 036 632,36
Rindal markert med rødt på fylkeskartet
Rindals kommunevåpen Nøytral Ola T. Heggem Sp
1571 Halsa Liabø Møre og Romsdal 3&503&1547&1 547 300,84
Halsa markert med rødt på fylkeskartet
Halsas kommunevåpen Nøytral Ola Rognskog Sp
1573 Smøla Hopen Møre og Romsdal 3&503&2141&2 141 281,86
Smøla markert med rødt på fylkeskartet
Smølas kommunevåpen Nøytral Roger Osen Ap
1576 Aure Aure Møre og Romsdal 3&503&3526&3 526 643,93
Aure markert med rødt på fylkeskartet
Aures kommunevåpen Nøytral Ingunn Oldervik Golmen Sp
1601 Trondheim Trondheim Sør-Trøndelag 3&505&187353&187 353 342,27
Trondheim markert med rødt på fylkeskartet
Trondheims kommunevåpen Nøytral Rita Ottervik[11] Ap
1612 Hemne Kyrksæterøra Sør-Trøndelag 3&503&4260&4 260 670,27
Hemne markert med rødt på fylkeskartet
Hemnes kommunevåpen Nøytral Ståle Vaag Ap
1613 Snillfjord Krokstadøra Sør-Trøndelag 3&502&978&978 508,30
Snillfjord markert med rødt på fylkeskartet
Snillfjords kommunevåpen Nøytral Anders Krokstad Sp
1617 Hitra Fillan Sør-Trøndelag 3&503&4622&4 622 685,44
Hitra markert med rødt på fylkeskartet
Hitras kommunevåpen Nøytral Ole Haugen Ap
1620 Frøya Sistranda Sør-Trøndelag 3&503&4799&4 799 241,18
Frøya markert med rødt på fylkeskartet
Frøyas kommunevåpen Bokmål Berit Flåmo Ap
1621 Ørland Brekstad Sør-Trøndelag 3&503&5209&5 209 73,52
Ørland markert med rødt på fylkeskartet
Ørlands kommunevåpen Bokmål Hallgeir Grøntvedt Sp
1622 Agdenes Lensvik Sør-Trøndelag 3&503&1733&1 733 317,65
Agdenes markert med rødt på fylkeskartet
Agdenes' kommunevåpen Bokmål Oddvar Indergård LL
1624 Rissa Årnset Sør-Trøndelag 3&503&6644&6 644 621,55
Rissa markert med rødt på fylkeskartet
Rissas kommunevåpen Nøytral Ove Vollan Høyre
1627 Bjugn Botngård Sør-Trøndelag 3&503&4779&4 779 383,77
Bjugn markert med rødt på fylkeskartet
Bjugns kommunevåpen Bokmål Ogne Undertun Ap
1630 Åfjord Årnes Sør-Trøndelag 3&503&3272&3 272 955,07
Åfjord markert med rødt på fylkeskartet
Åfjords kommunevåpen Nøytral Vibeke Stjern Ap
1632 Roan Roan Sør-Trøndelag 3&502&961&961 375,27
Roan markert med rødt på fylkeskartet
Roans kommunevåpen Nøytral Einar Eian Høyre
1633 Osen Steinsdalen Sør-Trøndelag 3&502&976&976 387,33
Osen markert med rødt på fylkeskartet
Osens kommunevåpen Bokmål John Einar Høvik Ap
1634 Oppdal Oppdal Sør-Trøndelag 3&503&6886&6 886 2274,41
Oppdal markert med rødt på fylkeskartet
Oppdals kommunevåpen Nøytral Ola Røtvei Ap
1635 Rennebu Berkåk Sør-Trøndelag 3&503&2562&2 562 947,93
Rennebu markert med rødt på fylkeskartet
Rennebus kommunevåpen Nøytral Ola T. Lånke KrF
1636 Meldal Meldal Sør-Trøndelag 3&503&3954&3 954 613,31
Meldal markert med rødt på fylkeskartet
Meldals kommunevåpen Nøytral Are Hilstad Ap
1638 Orkdal Orkanger Sør-Trøndelag 3&504&11779&11 779 594,27
Orkdal markert med rødt på fylkeskartet
Orkdals kommunevåpen Nøytral Gunnar Lysholm LL
1640 Røros Røros Sør-Trøndelag 3&503&5635&5 635 1956,39
Røros markert med rødt på fylkeskartet
Røros' kommunevåpen Nøytral Hans Vintervold Ap
1644 Holtålen Ålen Sør-Trøndelag 3&503&2031&2 031 1209,58
Holtålen markert med rødt på fylkeskartet
Holtålens kommunevåpen Nøytral Jan Håvard Refsethås Sp
1648 Midtre Gauldal Støren Sør-Trøndelag 3&503&6298&6 298 1860,56
Midtre Gauldal markert med rødt på fylkeskartet
Midtre Gauldals kommunevåpen Bokmål Erling Lenvik Ap
1653 Melhus Melhus Sør-Trøndelag 3&504&16096&16 096 694,64
Melhus markert med rødt på fylkeskartet
Melhus' kommunevåpen Nøytral Jorid Jagtøyen Sp
1657 Skaun Børsa Sør-Trøndelag 3&503&7755&7 755 224,15
Skaun markert med rødt på fylkeskartet
Skauns kommunevåpen Nøytral Jon P. Husby Sp
1662 Klæbu Klæbu Sør-Trøndelag 3&503&6067&6 067 186,35
Klæbu markert med rødt på fylkeskartet
Klæbus kommunevåpen Bokmål Jarle Martin Gundersen Sp
1663 Malvik Hommelvik Sør-Trøndelag 3&504&13738&13 738 168,55
Malvik markert med rødt på fylkeskartet
Malviks kommunevåpen Bokmål Terje Granmo Ap
1664 Selbu Mebond Sør-Trøndelag 3&503&4132&4 132 1234,87
Selbu markert med rødt på fylkeskartet
Selbus kommunevåpen Nøytral Inga Balstad Ap
1665 Tydal Ås Sør-Trøndelag 3&502&851&851 1329,12
Tydal markert med rødt på fylkeskartet
Tydals kommunevåpen Bokmål John Paulsby Venstre
1702 Steinkjer Steinkjer Nord-Trøndelag 3&504&21781&21 781 1564,26
Steinkjer markert med rødt på fylkeskartet
Steinkjers kommunevåpen Nøytral Bjørn Arild Gram Sp
1703 Namsos Namsos Nord-Trøndelag 3&504&13010&13 010 777,85
Namsos markert med rødt på fylkeskartet
Namsos' kommunevåpen Nøytral Morten Stene Ap
1711 Meråker Midtbygda Nord-Trøndelag 3&503&2523&2 523 1273,59
Meråker markert med rødt på fylkeskartet
Meråkers kommunevåpen Bokmål Bård Langsåvold Ap
1714 Stjørdal Stjørdalshalsen Nord-Trøndelag 3&504&23308&23 308 937,96
Stjørdal markert med rødt på fylkeskartet
Stjørdals kommunevåpen Nøytral Ivar Vigdenes Sp
1717 Frosta Frosta Nord-Trøndelag 3&503&2631&2 631 76,34
Frosta markert med rødt på fylkeskartet
Frostas kommunevåpen Nøytral Johan Petter Skogseth Sp
1718 Leksvik Leksvik Nord-Trøndelag 3&503&3531&3 531 430,22
Leksvik markert med rødt på fylkeskartet
Leksviks kommunevåpen Nøytral Einar Strøm Sp
1719 Levanger Levanger Nord-Trøndelag 3&504&19610&19 610 645,56
Levanger markert med rødt på fylkeskartet
Levangers kommunevåpen Nøytral Robert Svarva Ap
1721 Verdal Verdal Nord-Trøndelag 3&504&14885&14 885 1547,65
Verdal markert med rødt på fylkeskartet
Verdals kommunevåpen Nøytral Bjørn Iversen Ap
1724 Verran Malm Nord-Trøndelag 3&503&2527&2 527 601,53
Verran markert med rødt på fylkeskartet
Verrans kommunevåpen Nøytral Bjørn Skjelstad Sp
1725 Namdalseid Namdalseid Nord-Trøndelag 3&503&1622&1 622 769,69
Namdalseid markert med rødt på fylkeskartet
Namdalseids kommunevåpen Nøytral Steinar Lyngstad Sp
1756 Inderøy Straumen Nord-Trøndelag 3&503&6769&6 769 365,19
Inderøy markert med rødt på fylkeskartet
Inderøys kommunevåpen Nøytral Ida Stuberg Sp
1736 Snåsa Snåsa Nord-Trøndelag 3&503&2139&2 139 2342,83
Snåsa markert med rødt på fylkeskartet
Snåsas kommunevåpen Nøytral[12] Vigdis Hjulstad Belbo Sp
1738 Lierne Sandvika Nord-Trøndelag 3&503&1375&1 375 2961,58
Lierne markert med rødt på fylkeskartet
Liernes kommunevåpen Nøytral Alf Robert Arvasli Ap
1739 Røyrvik Røyrvik Nord-Trøndelag 3&502&469&469 1584,77
Røyrvik markert med rødt på fylkeskartet
Røyrviks kommunevåpen Nøytral[12] Arnt Mickelsen Ap
1740 Namsskogan Namsskogan Nord-Trøndelag 3&502&867&867 1417,13
Namsskogan markert med rødt på fylkeskartet
Namsskogans kommunevåpen Nøytral Stian Brekkvassmo Ap
1742 Grong Grong Nord-Trøndelag 3&503&2466&2 466 1136,21
Grong markert med rødt på fylkeskartet
Grongs kommunevåpen Nøytral Skjalg Åkerøy Ap
1743 Høylandet Høylandet Nord-Trøndelag 3&503&1250&1 250 754,40
Høylandet markert med rødt på fylkeskartet
Hoylandets kommunevåpen Nøytral Hege Nordheim-Viken Sp
1744 Overhalla Ranemsletta Nord-Trøndelag 3&503&3825&3 825 729,78
Overhalla markert med rødt på fylkeskartet
Overhallas kommunevåpen Nøytral Per Olav Tyldum Sp
1748 Fosnes Jøa Nord-Trøndelag 3&502&633&633 544,63
Fosnes markert med rødt på fylkeskartet
Fosnes' kommunevåpen Bokmål Bjørg Tingstad Sp
1749 Flatanger Lauvsnes Nord-Trøndelag 3&503&1103&1 103 459,29
Flatanger markert med rødt på fylkeskartet
Flatangers kommunevåpen Nøytral Olav Jørgen Bjørkås Sp
1750 Vikna Rørvik Nord-Trøndelag 3&503&4387&4 387 318,10
Vikna markert med rødt på fylkeskartet
Viknas kommunevåpen Nøytral Reinert Eidshaug Ap
1751 Nærøy Kolvereid Nord-Trøndelag 3&503&5126&5 126 1066,70
Nærøy markert med rødt på fylkeskartet
Nærøys kommunevåpen Bokmål Steinar Aspli Sp
1755 Leka Leknes Nord-Trøndelag 3&502&562&562 109,47
Leka markert med rødt på fylkeskartet
Lekas kommunevåpen Nøytral Per Helge Johansen Sp
1804 Bodø Bodø Nordland 3&504&50488&50 488 1392,51
Bodø markert med rødt på fylkeskartet
Bodøs kommunevåpen Nøytral Ida Marie Pinnerød Ap
1805 Narvik Narvik Nordland 3&504&18787&18 787 2022,62
Narvik markert med rødt på fylkeskartet
Narviks kommunevåpen Bokmål Tore Nysæter Høyre
1811 Bindal Terråk Nordland 3&503&1465&1 465 1264,63
Bindal markert med rødt på fylkeskartet
Bindals kommunevåpen Bokmål Petter Bjørnli Høyre
1812 Sømna Vik Nordland 3&503&2031&2 031 194,21
Sømna markert med rødt på fylkeskartet
Sømnas kommunevåpen Bokmål Edmund Dahle Sp
1813 Brønnøy Brønnøysund Nordland 3&503&7962&7 962 1041,11
Brønnøy markert med rødt på fylkeskartet
Brønnøys kommunevåpen Nøytral Johnny Hanssen Ap
1815 Vega Gladstad Nordland 3&503&1244&1 244 163,31
Vega markert med rødt på fylkeskartet
Vegas kommunevåpen Bokmål Andre Møller Ap
1816 Vevelstad Vevelstad Nordland 3&502&507&507 538,81
Vevelstad markert med rødt på fylkeskartet
Vevelstads kommunevåpen Bokmål Ken-Richard Hansen Sp
1818 Herøy Silvalen Nordland 3&503&1743&1 743 64,58
Herøy markert med rødt på fylkeskartet
Herøys kommunevåpen Bokmål Arnt Frode Jensen Ap
1820 Alstahaug Sandnessjøen Nordland 3&503&7437&7 437 187,22
Alstahaug markert med rødt på fylkeskartet
Alstahaugs kommunevåpen Nøytral Bård Anders Langø Ap
1822 Leirfjord Leland Nordland 3&503&2216&2 216 465,29
Leirfjord markert med rødt på fylkeskartet
Leirfjords kommunevåpen Nøytral Magnar Johnsen Sp
1824 Vefsn Mosjøen Nordland 3&504&13427&13 427 1928,76
Vefsn markert med rødt på fylkeskartet
Vefsns kommunevåpen Nøytral Jann-Arne Løvdal Ap
1825 Grane Trofors Nordland 3&503&1462&1 462 2009,95
Grane markert med rødt på fylkeskartet
Granes kommunevåpen Nøytral Bjørn Ivar Lamo Ap
1826 Hattfjelldal Hattfjelldal Nordland 3&503&1465&1 465 2684,28
Hattfjelldal markert med rødt på fylkeskartet
Hattfjelldals kommunevåpen Nøytral Asgeir Almås Ap
1827 Dønna Solfjellsjøen Nordland 3&503&1402&1 402 194,14
Dønna markert med rødt på fylkeskartet
Dønnas kommunevåpen Bokmål Anne S. Mathisen Ap
1828 Nesna Nesna Nordland 3&503&1838&1 838 183,13
Nesna markert med rødt på fylkeskartet
Nesnas kommunevåpen Bokmål Marit Bye Høyre
1832 Hemnes Korgen Nordland 3&503&4486&4 486 1588,52
Hemnes markert med rødt på fylkeskartet
Hemnes' kommunevåpen Nøytral Kjell Joar Petersen-Øverleir Høyre
1833 Rana Mo i Rana Nordland 3&504&26039&26 039 4460,65
Rana markert med rødt på fylkeskartet
Ranas kommunevåpen Nøytral Kai Henning Henriksen Høyre
1834 Lurøy Lurøy Nordland 3&503&1923&1 923 264,52
Lurøy markert med rødt på fylkeskartet
Lurøys kommunevåpen Bokmål Bjørnar Skjæran Ap
1835 Træna Husøy Nordland 3&502&478&478 16,31
Træna markert med rødt på fylkeskartet
Trænas kommunevåpen Bokmål Per Pedersen KrF
1836 Rødøy Vågaholmen Nordland 3&503&1268&1 268 711,30
Rødøy markert med rødt på fylkeskartet
Rødøys kommunevåpen Nøytral Olav Terje Hoff Sp
1837 Meløy Ørnes Nordland 3&503&6471&6 471 873,96
Meløy markert med rødt på fylkeskartet
Meløys kommunevåpen Bokmål Per Swensen Høyre
1838 Gildeskål Inndyr Nordland 3&503&2043&2 043 661,97
Gildeskål markert med rødt på fylkeskartet
Gildeskåls kommunevåpen Nøytral Petter Jørgen Pedersen Ap
1839 Beiarn Moldjord Nordland 3&503&1034&1 034 1221,95
Beiarn markert med rødt på fylkeskartet
Beiarns kommunevåpen Bokmål Monika Sande Sp
1840 Saltdal Rognan Nordland 3&503&4700&4 700 2215,38
Saltdal markert med rødt på fylkeskartet
Saltdals kommunevåpen Bokmål Finn-Obert Bentsen Ap
1841 Fauske Fauske Nordland 3&503&9604&9 604 1210,33
Fauske markert med rødt på fylkeskartet
Fauskes kommunevåpen Bokmål Siv Anita Johnsen Brekke Ap
1845 Sørfold Straumen Nordland 3&503&1963&1 963 1636,01
Sørfold markert med rødt på fylkeskartet
Sørfolds kommunevåpen Bokmål Lars Evjenth Ap
1848 Steigen Leinesfjord Nordland 3&503&2543&2 543 1006,79
Steigen markert med rødt på fylkeskartet
Steigens kommunevåpen Bokmål Asle Schrøder Sp
1849 Hamarøy Oppeid Nordland 3&503&1824&1 824 1031,26
Hamarøy markert med rødt på fylkeskartet
Hamarøys kommunevåpen Nøytral Rolf Steffensen Ap
1850 Tysfjord Kjøpsvik Nordland 3&503&1974&1 974 1463,84
Tysfjord markert med rødt på fylkeskartet
Tysfjords kommunevåpen Nøytral[12] Tor Asgeir Johansen Ap
1851 Lødingen Lødingen Nordland 3&503&2144&2 144 524,53
Lødingen markert med rødt på fylkeskartet
Lødingens kommunevåpen Bokmål Anita Marthinussen Høyre
1852 Tjeldsund Hol Nordland 3&503&1283&1 283 318,18
Tjeldsund markert med rødt på fylkeskartet
Tjeldsunds kommunevåpen Bokmål Bjørnar O. Pettersen Høyre
1853 Evenes Bogen Nordland 3&503&1400&1 400 252,30
Evenes markert med rødt på fylkeskartet
Evenes' kommunevåpen Bokmål Svein Erik Kristiansen Høyre
1854 Ballangen Ballangen Nordland 3&503&2556&2 556 930,77
Ballangen markert med rødt på fylkeskartet
Ballangens kommunevåpen Bokmål Anne-Rita Nicklasson Høyre
1856 Røst Røstlandet Nordland 3&502&551&551 10,43
Røst markert med rødt på fylkeskartet
Røsts kommunevåpen Bokmål Tor-Arne Andreassen Ap
1857 Værøy Sørland Nordland 3&502&765&765 18,44
Værøy markert med rødt på fylkeskartet
Værøys kommunevåpen Bokmål Harald Adolfsen Høyre
1859 Flakstad Ramberg Nordland 3&503&1336&1 336 178,09
Flakstad markert med rødt på fylkeskartet
Flakstads kommunevåpen Nøytral Stein Iversen Sp
1860 Vestvågøy Leknes Nordland 3&504&11198&11 198 423,30
Vestvågøy markert med rødt på fylkeskartet
Vestvågøys kommunevåpen Nøytral Jonny Finstad Høyre
1865 Vågan Svolvær Nordland 3&503&9350&9 350 477,68
Vågan markert med rødt på fylkeskartet
Vågans kommunevåpen Nøytral Eivind Holst Høyre
1866 Hadsel Stokmarknes Nordland 3&503&8082&8 082 566,40
Hadsel markert med rødt på fylkeskartet
Hadsels kommunevåpen Bokmål Kjell-Børge Freiberg Frp
1867 Straume Nordland 3&503&2632&2 632 247,04
Bø markert med rødt på fylkeskartet
Bø i Nordlands kommunevåpen Nøytral Sture Pedersen Høyre
1868 Øksnes Myre Nordland 3&503&4529&4 529 319,17
Øksnes markert med rødt på fylkeskartet
Øksnes' kommunevåpen Nøytral Jørn Martinussen Høyre
1870 Sortland Sortland Nordland 3&504&10214&10 214 722,42
Sortland markert med rødt på fylkeskartet
Sortlands kommunevåpen Nøytral Grete Ellingsen Høyre
1871 Andøy Andenes Nordland 3&503&4980&4 980 655,60
Andøy markert med rødt på fylkeskartet
Andøys kommunevåpen Nøytral Jonni Solsvik Høyre
1874 Moskenes Reine Nordland 3&503&1062&1 062 118,62
Moskenes markert med rødt på fylkeskartet
Moskeness kommunevåpen Nøytral Lillian Rasmussen LL
1903 Harstad[13] Harstad Troms 3&504&24695&24 695 372,26
Harstad markert med rødt på fylkeskartet
Harstads kommunevåpen Nøytral Marianne Bremnes Ap
1902 Tromsø Tromsø Troms 3&504&73480&73 480 2523,94
Tromsø markert med rødt på fylkeskartet
Tromsøs kommunevåpen Nøytral Jarle Aarbakke Ap
1911 Kvæfjord Borkenes Troms 3&503&3029&3 029 512,73
Kvæfjord markert med rødt på fylkeskartet
Kvæfjords kommunevåpen Nøytral Torbjørn Larsen Ap
1913 Skånland Evenskjer Troms 3&503&3041&3 041 495,07
Skånland markert med rødt på fylkeskartet
Skånlands kommunevåpen Bokmål Einar Aune Høyre
1917 Ibestad Hamnvik Troms 3&503&1403&1 403 241,27
Ibestad markert med rødt på fylkeskartet
Ibestads kommunevåpen Bokmål Dag Brustind Høyre
1919 Gratangen Årstein Troms 3&503&1137&1 137 313,13
Gratangen markert med rødt på fylkeskartet
Gratangens kommunevåpen Nøytral Ronny Grindstein Sp
1920 Lavangen Tennevoll Troms 3&503&1051&1 051 301,68
Lavangen markert med rødt på fylkeskartet
Lavangens kommunevåpen Nøytral[12] Erling Bratsberg Sp
1922 Bardu Setermoen Troms 3&503&4019&4 019 2703,96
Bardu markert med rødt på fylkeskartet
Bardus kommunevåpen Nøytral Toralf Heimdal Sp
1923 Salangen Sjøvegan Troms 3&503&2230&2 230 457,90
Salangen markert med rødt på fylkeskartet
Salangens kommunevåpen Nøytral Sigrun W. Prestbakmo Sp
1924 Målselv Moen Troms 3&503&6741&6 741 3322,38
Målselv markert med rødt på fylkeskartet
Målselvs kommunevåpen Nøytral Helene Rognli Høyre
1925 Sørreisa Sørreisa Troms 3&503&3452&3 452 362,90
Sørreisa markert med rødt på fylkeskartet
Sørreisas kommunevåpen Nøytral Paul Dahlø Ap
1926 Dyrøy Brøstadbotn Troms 3&503&1158&1 158 288,61
Dyrøy markert med rødt på fylkeskartet
Dyrøy kommunevåpen Bokmål Randi Lillegård Ap
1927 Tranøy Vangsvik Troms 3&503&1543&1 543 523,74
Tranøy markert med rødt på fylkeskartet
Tranøys kommunevåpen Nøytral Odd Arne Andreassen Ap
1928 Torsken Gryllefjord Troms 3&502&913&913 243,20
Torsken markert med rødt på fylkeskartet
Torskens kommunevåpen Bokmål Fred Flakstad Ap
1929 Berg Skaland Troms 3&502&915&915 293,95
Berg markert med rødt på fylkeskartet
Bergs kommunevåpen Bokmål Guttorm Nergård Venstre
1931 Lenvik Finnsnes Troms 3&504&11618&11 618 892,50
Lenvik markert med rødt på fylkeskartet
Lenviks kommunevåpen Nøytral Geir-Inge Sivertsen Høyre
1933 Balsfjord Storsteinnes Troms 3&503&5701&5 701 1496,30
Balsfjord markert med rødt på fylkeskartet
Balsfjords kommunevåpen Bokmål Ole-Johan Rødvei Høyre
1936 Karlsøy Hansnes Troms 3&503&2282&2 282 1091,59
Karlsøy markert med rødt på fylkeskartet
Karlsøys kommunevåpen Nøytral Hanny Ditlefsen LL
1938 Lyngen Lyngseidet Troms 3&503&2861&2 861 812,74
Lyngen markert med rødt på fylkeskartet
Lyngens kommunevåpen Nøytral Sølvi Gunn Jensen Ap
1939 Storfjord Hatteng Troms 3&503&1865&1 865 1542,80
Storfjord markert med rødt på fylkeskartet
Storfjords kommunevåpen Nøytral Sigmund Steinnes Ap
1940 Kåfjord Olderdalen Troms 3&503&2150&2 150 991,08
Kåfjord markert med rødt på fylkeskartet
Kåfjords kommunevåpen Bokmål[12] Bjørn Inge Mo Ap
1941 Skjervøy Skjervøy Troms 3&503&2920&2 920 473,00
Skjervøy markert med rødt på fylkeskartet
Skjervøys kommunevåpen Bokmål Torgeir Johnsen Kystpartiet
1942 Nordreisa Storslett Troms 3&503&4895&4 895 3436,67
Nordreisa markert med rødt på fylkeskartet
Nordreisas kommunevåpen Bokmål Lidvart Jakobsen Ap
1943 Kvænangen Burfjord Troms 3&503&1231&1 231 2108,25
Kvænangen markert med rødt på fylkeskartet
Kvænangens kommunevåpen Nøytral Jan Helge Jensen Kystpartiet
2002 Vardø Vardø Finnmark 3&503&2137&2 137 600,47
Vardø markert med rødt på fylkeskartet
Vardøs kommunevåpen Nøytral Lasse Haughom Frp
2003 Vadsø Vadsø Finnmark 3&503&6160&6 160 1257,99
Vadsø markert med rødt på fylkeskartet
Vadsøs kommunevåpen Bokmål Rolf Arne Hanssen SV
2004 Hammerfest Hammerfest Finnmark 3&504&10455&10 455 848,59
Hammerfest markert med rødt på fylkeskartet
Hammerfests kommunevåpen Bokmål Alf E. Jakobsen Ap
2011 Kautokeino Kautokeino Finnmark 3&503&2956&2 956 9707,43
Kautokeino markert med rødt på fylkeskartet
Kautokeinos kommunevåpen Bokmål[12] Klemet Erland Hætta LL
2012 Alta Alta Finnmark 3&504&20097&20 097 3849,42
Alta markert med rødt på fylkeskartet
Altas kommunevåpen Bokmål Monica Nielsen Høyre
2014 Loppa Øksfjord Finnmark 3&502&951&951 687,06
Loppa markert med rødt på fylkeskartet
Loppas kommunevåpen Bokmål Jan-Eirik Jensen Kystpartiet
2015 Hasvik Breivikbotn Finnmark 3&503&1054&1 054 555,91
Hasvik markert med rødt på fylkeskartet
Hasviks kommunevåpen Bokmål Eva D. Husby Ap
2017 Kvalsund Kvalsund Finnmark 3&503&1035&1 035 1844,07
Kvalsund markert med rødt på fylkeskartet
Kvalsunds kommunevåpen Bokmål Ragnar Olsen Ap
2018 Måsøy Havøysund Finnmark 3&503&1215&1 215 1134,41
Måsøy markert med rødt på fylkeskartet
Måsøys kommunevåpen Bokmål Anne Karin Olli Høyre
2019 Nordkapp Honningsvåg Finnmark 3&503&3276&3 276 924,83
Nordkapp markert med rødt på fylkeskartet
Nordkapps kommunevåpen Nøytral Kristina Hansen Ap
2020 Porsanger Lakselv Finnmark 3&503&3978&3 978 4872,69
Porsanger markert med rødt på fylkeskartet
Porsangers kommunevåpen Bokmål[12][14] Knut Roger Hanssen Høyre
2021 Karasjok Karasjok Finnmark 3&503&2668&2 668 5452,91
Karasjok markert med rødt på fylkeskartet
Karasjoks kommunevåpen Bokmål[12] Anne Toril Eriksen Balto Sp
2022 Lebesby Kjøllefjord Finnmark 3&503&1318&1 318 3457,84
Lebesby markert med rødt på fylkeskartet
Lebesbys kommunevåpen Bokmål Stine Akselsen Ap
2023 Gamvik Mehamn Finnmark 3&503&1139&1 139 1415,27
Gamvik markert med rødt på fylkeskartet
Gamviks kommunevåpen Nøytral Inga Manndal SV
2024 Berlevåg Berlevåg Finnmark 3&503&1000&1 000 1120,46
Berlevåg markert med rødt på fylkeskartet
Berlevågs kommunevåpen Bokmål Karsten G. Schanche Høyre
2025 Tana Tana bru Finnmark 3&503&2922&2 922 4049,71
Tana markert med rødt på fylkeskartet
Tanas kommunevåpen Bokmål[12] Frank Ingilæ Ap
2027 Nesseby Varangerbotn Finnmark 3&502&959&959 1436,14
Nesseby markert med rødt på fylkeskartet
Nessebys kommunevåpen Bokmål[12] Knut Inge Store Ap
2028 Båtsfjord Båtsfjord Finnmark 3&503&2211&2 211 1433,21
Båtsfjord markert med rødt på fylkeskartet
Båtsfjords kommunevåpen Nøytral Geir Knutsen Ap
2030 Sør-Varanger Kirkenes Finnmark 3&504&10227&10 227 3967,50
Sør-Varanger markert med rødt på fylkeskartet
Sør-Varangers kommunevåpen Bokmål Cecilie Hansen Sp

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Kommunal- og regionaldepartementet (2. mars 2001). «Ot.prp nr. 41 (2000-2001) Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)». Besøkt 14. mars 2008.  Kapittel 2, Historikk og bakgrunn
 2. ^ Første sammenslåing i kommunereformen
 3. ^ Statistisk sentralbyrå. «Folkemengd 1. januar. Heile landet, fylke og kommunar». Besøkt 27. april 2015. 
 4. ^ «Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen» (norsk). SSB. 1999. 
 5. ^ Statistisk sentralbyrå. «Kommunekatalog gjeldende fra 1. januar 2015». Besøkt 2. mars 2014. 
 6. ^ Statistisk sentralbyrå (1. januar 2016). «Kvartalsvise befolkningsendringer». 
 7. ^ Statens kartverk (1. januar 2008). «Arealstatistikk for 2008».  Kolonne F: Totalt areal: fastland og øyer: km²
 8. ^ Lovdata. «Målvedtak i kommunar og fylkeskommunar». Besøkt 16. januar 2008. 
 9. ^ «Tuva Moflag». Wikipedia (bokmål). 2. oktober 2016. Besøkt 13. mars 2017. 
 10. ^ Slått sammen med Frei som var Nøytral
 11. ^ Snorre Sund og Tor Berre (15. januar 2008). «Ap og Sp fikk ordførerne». NRK Trøndelag. Besøkt 16. januar 2008.  Gjelder ordførere i Nord og Sør-Trøndelag
 12. ^ a b c d e f g h i j Kommunen del av forvaltningsområdet for samisk språk
 13. ^ Bjarkøy ble innlemmet i Harstad den 1.1.2013. Den nye kommunen Harstad fikk nytt kommunenummer 1903
 14. ^ Har også kvensk som offisielt språk

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]