Liste over naturlige satellitter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Artikkelen inngår i serien om

Objekter i solsystemet


Lister

Etter bane

Etter størrelse

Etter oppdagelse

I hydrostatisk likevekt

Måner

Småplaneter

Nummererte småplaneter

00 001–1 000 · 01 001–2 000 · 02 001–3 000 · 03 001–4 000 · 04 001–5 000 · 05 001–6 000 · 06 001–7 000 · 07 001–8 000 · 08 001–9 000 · 09 001–10 000 · 10 001–11 000 · 11 001–12 000 · 12 001–13 000 · 13 001–14 000 · 14 001–15 000 · 15 001–16 000 · 16 001–17 000 · 17 001–18 000 · 18 001–19 000 · 19 001–20 000

Denne artikkelen omhandler månene til planetene og dvergplanetene, for månene til asteroidene eller småplanetene, se Asteroidemåne

Liste over naturlige satellitter er en liste over solsystemets 176 naturlige satellitter, eller måner, eksklusive de i bane rundt smålegemer i solsystemet. 19 måner i solsystemet er tilstrekkelig store til å ha oppnådd hydrostatisk likevekt og ville derfor ha blitt klassifisert som planeter eller dvergplaneter om de hadde gått i bane direkte rundt solen.

Måner klassifiseres i to separate kategorier i henhold til deres baner; regulære måner, som har prograde baner (de går i bane i samme retning som sine planeters rotasjon) og ligger nær planet til deres ekvator, og irregulære måner, hvis bane kan være pro- eller retrograd (motsatt retning av planetens rotasjon) og ofte ligger i ekstreme vinkler mot deres planeters ekvator. Irregulære måner er trolig mindre planeter som har blitt fanget fra det omkringliggende rommet. De fleste irregulære månene er mindre enn 10 km i diameter.

Den tidligste publiserte oppdagelsen av en måne, bortsett fra jordens, var av Galileo Galilei som oppdaget de fire galileiske måner i 1610. I løpet av de etterfølgende tre århundrene ble kun et par nye måner oppdaget. Oppdrag til andre planeter på 1970-tallet, først og fremst Voyager 1- og Voyager 2-oppdragene, ga en økning i antall oppdagede måner, og bruk av bakkebaserte optiske teleskoper har ført til oppdagelse av mange nye måner siden år 2000, alle irregulære.

Måner[rediger | rediger kilde]

Utvalgte måner, med jorden i skala. Nitten måner er tilstrekkelig store til å bli avrundet, og én, Titan, har en betydelig atmosfære.
Antall måner oppdaget hvert år

Merkur, den innerste planeten, har ingen måner, eller hvertfall ingen som kan oppdages med en diameter større enn 1,6 km.[1] For en kort periode i 1974 trodde man at Merkur hadde en måne.

Venus har ingen måner,[2] selv om rapporter om en måne rundt Venus har sirkulert siden det 17. århundre.

Jorden har én måne, den største månen av noen steinplaneter i solsystemet. Den har også minst to co-orbitaler; asteroidene 3753 Cruithne og 2002 AA29,[3] men siden de ikke går i bane rundt jorden betraktes de ikke som måner. (se jordens andre måner og kvasisatellitt.)

Mars har to kjente satellitter, Phobos og Deimos («frykt» og «panikk» etter tjenere av Ares, den greske krigsguden, tilsvarende til den romerske Mars). Søk etter flere satellitter har vært mislykket, med en maksimum radius på noen annen satellitt på 90 m.[4]

Jupiter har 64 kjente måner med sikre baner. Dens åtte regulære måner er gruppert inn i de galileiske måner med planetstørrelse og de langt mindre Amaltea-månene. De er oppkalt etter elskerinnene til Zevs, den greske ekvivalenten til Jupiter. Dens 54 kjente irregulære måner er organisert i to kategorier: prograde og retrograde. De prograde månene består av Himalia-gruppen og to andre i grupper på én. De retrograde månene er gruppert inn i Carme, Ananke og Pasiphaë grupper i tillegg til noen isolerte måner.

Saturn har 62 måner med bekreftede baner, 53 av dem har navn og de fleste er ganske små. Syv måner er tilstrekkelig store til å være i hydrostatisk likevekt. Tjueto av Saturns måner er regulære og tradisjonelt oppkalt etter Titaner eller andre figurer forbundet med den mytologiske Saturn. De gjenværende trettiåtte månene er alle små, irregulære og klassifisert etter baneegenskapene inn i inuittiske, norrøne og galliske grupper. Navnene er valgt fra tilsvarende mytologier. Saturns ringer er laget av isete objekter som varierer i størrelse fra 1 centimeter til flere hundre meter, som hver for seg er i en egen bane rundt planeten. Derfor kan det ikke gis et nøyaktig antall saturnmåner, siden det ikke er noen objektiv grense mellom de utallige små uregistrerte gjenstandene som danner Saturns ringsystem og større gjenstander som har blitt navngitt som måner. Minst 150 «måner» integrert i ringene har blitt oppdaget av forstyrrelsen de skaper i de omkringliggende materiet i ringene, men dette antas å bare være et lite utvalg av den totale mengden slike objekter.

Uranus har 27 navngitte måner, hvorav fem er tilstrekkelig massive til å ha oppnådd hydrostatisk likevekt. Det er 13 indre måner som går i bane innenfor Uranus' ringsystem, og ni ytre irregulære måner. I motsetning til de fleste planetariske månene, som har navn fra antikken, er Uranus' måner oppkalt etter karakterer i Shakespeare og Alexander Popes verk The Rape of the Lock.

Neptun har 13 navngitte måner; den største, Triton, står for mer enn 99,5 % av all massen i bane rundt planeten. Triton er tilstrekkelig stor til å ha oppnådd hydrostatisk likevekt, men unormalt for en stor måne er den irregulær, noe som antyder at den ble innfanget. Neptun har også seks kjente indre regulære satellitter og seks ytre irregulære satellitter.

Blant dvergplanetene har Ceres ingen kjent måne. Det er 90 % sikkert at Ceres ikke har noen måne større enn 1 km i størrelse, forutsatt at de ville hatt samme albedo som Ceres.[5]

Pluto har fire måner. Den største månen Charon, oppkalt etter ferjemannen som tok sjeler over elven Styx, er mer enn halvparten så stor som selve Pluto, og tilstrekkelig stor til å gå i bane rundt et punkt over Plutos overflate. I praksis går de i bane rundt hverandre og danner et binærsystem uformelt referert til som en dobbel-dvergplanet. Plutos tre andre måner, Nix, Hydra og S/2011 P 1, er langt mindre og går i bane rundt Pluto-Charon-systemet.

Haumea har to måner, Namaka og Hi'iaka, med raider på henholdsvis ~85 og ~155 km.

Makemake har ingen kjente måner. En satellitt med 1 % av Makemakes lysstyrke ville ha blitt oppdaget dersom den hadde befunnet seg ved en vinkelavstand lengre enn 0,4 buesekund (0,0001 grader) fra Makemake.[6]

Eris har én kjent måne, Dysnomia. Radiusen til denne månen er ikke kjent, men det antas at den er rundt 100 km.[7]

Per oktober 2009 har 190 asteroidemåner[8] og 63 transneptunske måner blitt oppdaget.[8]

Måner rundt planeter og dvergplaneter[rediger | rediger kilde]

Dette er en liste over alle månene til planetene og dvergplanetene i solsystemet. De 19 månene som er tilstrekkelig store til å ha oppnådd hydrostatisk likevekt er angitt med fet skrift. De syv største månene er angitt med fet skrift og kursiv. Siderisk periode avviker fra store halvakse fordi den avhenger av massen til primærlegemet så vel som satellittens avstand fra det.

Satellitt rundt jorden Satellitter rundt Mars
Satellitter rundt Jupiter Satellitter rundt Saturn
Satellitter rundt Uranus Satellitter rundt Neptun
Satellitter rundt Pluto Satellitter rundt Haumea
Satellitt rundt Eris
Bilde Tall Navn Gjennomsnittlig
radius (km)
Store halvakse (km) Siderisk tid (d)
(r = retrograd)
Oppdagelsesdato Oppdaget av Kommentar Referanse(r) Planet
I Månen 1737.10 384,399 27.321582 Førhistorisk Bundet rotasjon [9] Jorden
I Phobos 11.1 ± 0.15 9,380 0.319 1877 (18. august) Hall [10][11][12] Mars
II Deimos 6.2 ± 0.18 23,460 1.262 1877 (12. august) Hall [10][11][12] Mars
I Io 1818.1 ± 0.1 421,800 1.769 1610 Galileo Hovedgruppemåne (Galileisk) [12][13] Jupiter
II Europa 1560.7 ± 0.7 671,100 3.551 1610 Galileo Hovedgruppemåne (Galileisk) [12][13] Jupiter
III Ganymede 2634.1 ± 0.3 1,070,400 7.155 1610 Galileo Hovedgruppemåne (Galileisk) [12][13] Jupiter
IV Callisto 2408.4 ± 0.3 1,882,700 16.69 1610 Galileo Hovedgruppemåne (Galileisk) [12][13] Jupiter
V Amalthea 83.45 ± 2.4 181,400 0.498 1892 Barnard Indre måne (Amalthea) [11][12][14] Jupiter
VI Himalia 85 11,461,000 250.56 1904 Perrine Prograd irregulær (Himalia) [11][12][15] Jupiter
VII Elara 43 11,741,000 259.64 1905 Perrine Prograd irregulær (Himalia) [11][12][16] Jupiter
VIII Pasiphaë 30 23,624,000 743.63 (r) 1908 Melotte Retrograd irregulær (Pasiphae) [11][12][17] Jupiter
IX Sinope 19 23,939,000 758.90 (r) 1914 Nicholson Retrograd irregulær (Pasiphae) [11][12][18] Jupiter
X Lysithea 18 11,717,000 259.20 1938 Nicholson Prograd irregulær (Himalia) [11][12][19] Jupiter
XI Carme 23 23,404,000 734.17 (r) 1938 Nicholson Retrograd irregulær (Carme) [11][12][19] Jupiter
XII Ananke 14 21,276,000 629.77 (r) 1951 Nicholson Retrograd irregulær (Ananke) [11][12][20] Jupiter
XIII Leda 10 11,165,000 240.92 1974 Kowal Prograd irregulær (Himalia) [11][12][21] Jupiter
XIV Thebe 49.3 ± 2.0 221,900 0.675 1979 Synnott (Voyager 1) Indre måne (Amalthea) [11][12][22] Jupiter
XV Adrastea 8.2 ± 2.0 129,000 0.298 1979 Jewitt, Danielson (Voyager 1) Indre måne (Amalthea) [11][12][23] Jupiter
XVI Metis 21.5 ± 2.0 128,000 0.295 1979 Synnott (Voyager 1) Indre måne (Amalthea) [11][12][24] Jupiter
XVII Callirrhoe 4.3 24,103,000 758.77 (r) 2000 Scotti, Spahr, McMillan, Larsen, Montani, Gleason, Gehrels Retrograd irregulær (Pasiphae) [11][12][25] Jupiter
XVIII Themisto 4.0 7,284,000 130.02 1975/2000 Kowal and Roemer (original); Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier (rediscovery) Prograd irregulær [11][12][26][27] Jupiter
XIX Megaclite 2.7 23,493,000 752.86 (r) 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Retrograd irregulær (Pasiphae) [11][12][28] Jupiter
XX Taygete 2.5 23,280,000 732.41 (r) 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Retrograd irregulær (Carme) [11][12][28] Jupiter
XXI Chaldene 1.9 23,100,000 723.72 (r) 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Retrograd irregulær (Carme) [11][12][28] Jupiter
XXII Harpalyke 2.2 20,858,000 623.32 (r) 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Retrograd irregulær (Ananke) [11][12][28] Jupiter
XXIII Kalyke 2.6 23,483,000 742.06 (r) 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Retrograd irregulær (Carme) [11][12][28] Jupiter
XXIV Iocaste 2.6 21,060,000 631.60 (r) 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Retrograd irregulær (Ananke) [11][12][28] Jupiter
XXV Erinome 1.6 23,196,000 728.46 (r) 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Retrograd irregulær (Carme) [11][12][28] Jupiter
XXVI Isonoe 1.9 23,155,000 726.23 (r) 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Retrograd irregulær (Carme) [11][12][28] Jupiter
XXVII Praxidike 3.4 20,908,000 625.39 (r) 2001 Sheppard, Jewitt, Fernández, Magnier, Dahm, Evans Retrograd irregulær (Ananke) [11][12][28] Jupiter
XXVIII Autonoe 2.0 24,046,000 760.95 (r) 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (Pasiphae) [11][12][29] Jupiter
XXIX Thyone 2.0 20,939,000 627.21 (r) 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (Ananke) [11][12][29] Jupiter
XXX Hermippe 2.0 21,131,000 633.9 (r) 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (Ananke?) [11][12][29] Jupiter
XXXI Aitne 1.5 23,229,000 730.18 (r) 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (Carme) [11][12][29] Jupiter
XXXII Eurydome 1.5 22,865,000 717.33 (r) 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (Pasiphae?) [11][12][29] Jupiter
XXXIII Euanthe 1.5 20,797,000 620.49 (r) 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (Ananke) [11][12][29] Jupiter
XXXIV Euporie 1.0 19,304,000 550.74 (r) 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (Ananke) [11][12][29] Jupiter
XXXV Orthosie 1.0 20,720,000 622.56 (r) 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (Ananke) [11][12][29] Jupiter
XXXVI Sponde 1.0 23,487,000 748.34 (r) 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (Pasiphae) [11][12][29] Jupiter
XXXVII Kale 1.0 23,217,000 729.47 (r) 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (Carme) [11][12][29] Jupiter
XXXVIII Pasithee 1.0 23,004,000 719.44 (r) 2002 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (Carme) [11][12][29] Jupiter
XXXIX Hegemone 1.5 23,577,000 739.88 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández Retrograd irregulær (Pasiphae) [11][12] Jupiter
XL Mneme 1.0 21,035,000 620.04 (r) 2003 Gladman, Allen Retrograd irregulær (Ananke) [11][12] Jupiter
XLI Aoede 2.0 23,980,000 761.50 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Retrograd irregulær (Pasiphae) [11][12] Jupiter
XLII Thelxinoe 1.0 21,164,000 628.09 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen Retrograd irregulær (Ananke) [11][12] Jupiter
XLIII Arche 1.5 23,355,000 731.95 (r) 2002 Sheppard, Meech, Hsieh, Tholen, Tonry Retrograd irregulær (Carme) [11][12][29] Jupiter
XLIV Kallichore 1.0 23,288,000 728.73 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández Retrograd irregulær (Carme?) [11][12] Jupiter
XLV Helike 2.0 21,069,000 626.32 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Retrograd irregulær (Ananke) [11][12] Jupiter
XLVI Carpo 1.5 17,058,000 456.30 2003 Sheppard, Gladman, Kavelaars, Petit, Allen, Jewitt, Kleyna Prograd irregulær [11][12] Jupiter
XLVII Eukelade 2.0 23,328,000 730.47 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Retrograd irregulær (Carme) [11][12] Jupiter
XLVIII Cyllene 1.0 23,809,000 752 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (Pasiphae) [11][12] Jupiter
XLIX Kore 1.0 24,543,000 779.17 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (Pasiphae) [11][12] Jupiter
L Herse 1.0 22,983,000 714.51 (r) 2003 Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen Retrograd irregulær (Carme) [11][12] Jupiter
S/2003 J 2 1.0 28,455,000 981.55 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Retrograd irregulær [11][12] Jupiter
S/2003 J 3 1.0 20,224,000 583.88 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Retrograd irregulær (Ananke) [11][12] Jupiter
S/2003 J 4 1.0 23,933,000 755.26 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Retrograd irregulær (Pasiphae) [11][12] Jupiter
S/2003 J 5 2.0 23,498,000 738.74 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández, Hsieh Retrograd irregulær (Carme) [11][12] Jupiter
S/2003 J 9 0.5 23,388,000 733.30 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández Retrograd irregulær (Carme) [11][12] Jupiter
S/2003 J 10 1.0 23,044,000 716.25 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández Retrograd irregulær (Pasiphae?) [11][12] Jupiter
S/2003 J 12 0.5 17,833,000 489.72 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández Retrograd irregulær (Ananke) [11][12] Jupiter
S/2003 J 15 1.0 22,630,000 689.77 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández Retrograd irregulær (Ananke?) [11][12] Jupiter
S/2003 J 16 1.0 20,956,000 616.33 (r) 2003 Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen Retrograd irregulær (Ananke) [11][12] Jupiter
S/2003 J 18 1.0 20,426,000 596.58 (r) 2003 Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen Retrograd irregulær (Ananke) [11][12] Jupiter
S/2003 J 19 1.0 23,535,000 740.43 (r) 2003 Gladman, Sheppard, Jewitt, Kleyna, Kavelaars, Petit, Allen Retrograd irregulær (Carme) [11][12] Jupiter
S/2003 J 23 1.0 23,566,000 732.45 (r) 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Fernández Retrograd irregulær (Pasiphae) [11][12] Jupiter
S/2010 J 1 1.0 23,314,335 723.2 (r) 2010 Jacobson, Brozovic, Gladman, Alexandersen Retrograd irregulær (Pasiphae?) [30] Jupiter
S/2010 J 2 0.5 20,307,150 588.1 (r) 2010 Veillet Retrograd irregulær (Ananke?) [30] Jupiter
I Mimas 198.8 ± 1.5 185,540 0.942 1789 Herschel Hovedgruppemåne [11][12] Saturn
II Enceladus 252.3 ± 0.6 238,040 1.370 1789 Herschel Hovedgruppemåne [11][12] Saturn
III Tethys 536.3 ± 1.5 294,670 1.888 1684 Cassini Hovedgruppemåne (Sidera Lodoicea) [11][12] Saturn
IV Dione 562.5 ± 1.5 377,420 2.737 1684 Cassini Hovedgruppemåne (Sidera Lodoicea) [11][12] Saturn
V Rhea 764.5 ± 2.0 527,070 4.518 1672 Cassini Hovedgruppemåne (Sidera Lodoicea) [11][12] Saturn
VI Titan 2575.5 ± 2.0 1,221,870 15.95 1655 Huygens Hovedgruppemåne [11][12] Saturn
VII Hyperion 133.0 ± 8.0 1,500,880 21.28 1848 W.Bond, G. Bond, and Lassell Hovedgruppemåne [11][12] Saturn
VIII Iapetus 734.5 ± 4.0 3,560,840 79.33 1671 Cassini Hovedgruppemåne (Sidera Lodoicea) [11][12] Saturn
IX Phoebe 106.6 ± 1.1 12,947,780 550.31 (r) 1899 Pickering Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
X Janus 90.4 ± 3.0 151,460 0.695 1966 Dollfus; Voyager 1 Indre måne (co-orbital) [11][12] Saturn
XI Epimetheus 58.3 ± 3.1 151,410 0.694 1980 Walker; Voyager 1 Indre måne (co-orbital) [11][12] Saturn
XII Helene 16 ± 4 377,420 2.737 1980 Laques, Lecacheux Hovedgruppetrojaner [11][12] Saturn
XIII Telesto 12 ± 3 294,710 1.888 1980 Smith, Reitsema, Larson, Fountain (Voyager 1) Hovedgruppetrojaner [11][12] Saturn
XIV Calypso 9.5 ± 1.5 294,710 1.888 1980 Pascu, Seidelmann, Baum, Currie Hovedgruppetrojaner [11][12] Saturn
XV Atlas 15.3 ± 1.2 137,670 0.602 1980 Terrile (Voyager 1) Indre måne (shepherd) [11][12] Saturn
XVI Prometheus 46.8 ± 5.6 139,380 0.613 1980 Collins (Voyager 1) Indre måne (shepherd) [11][12] Saturn
XVII Pandora 40.6 ± 4.5 141,720 0.629 1980 Collins (Voyager 1) Indre måne (shepherd) [11][12] Saturn
XVIII Pan 12.8 133,580 0.575 1990 Showalter (Voyager 2) Indre måne (shepherd) [11][12] Saturn
XIX Ymir 9 23,040,000 1,315.14 (r) 2000 Gladman Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
XX Paaliaq 11 15,200,000 686.95 2000 Gladman Prograd irregulær (inuittisk) [11][12] Saturn
XXI Tarvos 7.5 17,983,000 926.23 2000 Gladman, Kavelaars Prograd irregulær (gallisk) [11][12] Saturn
XXII Ijiraq 6 11,124,000 451.42 2000 Gladman, Kavelaars Prograd irregulær (inuittisk) [11][12] Saturn
XXIII Suttungr 3.5 19,459,000 1,016.67 (r) 2000 Gladman, Kavelaars Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
XXIV Kiviuq 8 11,110,000 449.22 2000 Gladman Prograd irregulær (inuittisk) [11][12] Saturn
XXV Mundilfari 3.5 18,628,000 952.77 (r) 2000 Gladman, Kavelaars Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
XXVI Albiorix 16 16,182,000 783.45 2000 Holman, Spahr Prograd irregulær (gallisk) [11][12] Saturn
XXVII Skathi 4 15,540,000 728.20 (r) 2000 Gladman, Kavelaars Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
XXVIII Erriapus 5 17,343,000 871.19 2000 Gladman, Kavelaars Prograd irregulær (gallisk) [11][12] Saturn
XXIX Siarnaq 20 17,531,000 895.53 2000 Gladman, Kavelaars Prograd irregulær (inuittisk) [11][12] Saturn
XXX Thrymr 3.5 20,314,000 1,094.11 (r) 2000 Gladman, Kavelaars Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
XXXI Narvi 3.5 19,007,000 1,003.86 (r) 2003 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
XXXII Methone 1.5 194,440 1.010 2004 Porco, Charnoz, Brahic, Dones (Cassini-Huygens) Alkyonidemåne [12] Saturn
XXXIII Pallene 2 212,280 1.154 2004 Gordon, Murray, Beurle, et al. (Cassini-Huygens) Alkyonidemåne [12] Saturn
XXXIV Polydeuces 1.25 377,200 2.737 2004 Porco et al. (Cassini-Huygens) Hovedgruppetrojaner [12] Saturn
XXXV Daphnis 3–4 136,500 0.594 2005 Porco et al. (Cassini-Huygens) Indre måne (shepherd) [12] Saturn
XXXVI Aegir 3 20,751,000 1,117.52 (r) 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
XXXVII Bebhionn 3 17,119,000 834.84 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Prograd irregulær (gallisk) [11][12] Saturn
XXXVIII Bergelmir 3 19,336,000 1,005.74 (r) 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
XXXIX Bestla 3.5 20,192,000 1,088.72 (r) 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
XL Farbauti 2.5 20,377,000 1,085.55 (r) 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
XLI Fenrir 2 22,454,000 1,260.35 (r) 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
XLII Fornjot 3 25,146,000 1,494.2 (r) 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
XLIII Hati 3 19,846,000 1,038.61 (r) 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
XLIV Hyrrokkin 4 18,437,000 931.86 (r) 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (norrøn) [12] Saturn
XLV Kari 3.5 22,089,000 1,230.97 (r) 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (norrøn) [12] Saturn
XLVI Loge 3 23,058,000 1,311.36 (r) 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (norrøn) [12] Saturn
XLVII Skoll 3 17,665,000 878.29 (r) 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (norrøn) [12] Saturn
XLVIII Surtur 3 22,704,000 1,297.36 (r) 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (norrøn) [12] Saturn
XLIX Anthe 1 197,700 1.0365 2007 Porco et al. (Cassini-Huygens) Alcyonid moon [31] Saturn
L Jarnsaxa 3 18,811,000 964.74 (r) 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (norrøn) [12] Saturn
LI Greip 3 18,206,000 921.19 (r) 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (norrøn) [12] Saturn
LII Tarqeq 3.5 18,009,000 887.48 2007 Sheppard, Jewitt, Kleyna Prograd irregulær (inuittisk) [12] Saturn
LIII Aegaeon 0.25 167,500 0.808 2008 Cassini Imaging Science Team Cassini-Huygens G-ring-moonlet [32] Saturn
S/2004 S 7 3 20,999,000 1,140.24 (r) 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
S/2004 S 12 2.5 19,878,000 1,046.19 (r) 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
S/2004 S 13 3 18,404,000 933.48 (r) 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
S/2004 S 17 2 19,447,000 1,014.70 (r) 2004 Sheppard, Jewitt, Kleyna, Marsden Retrograd irregulær (norrøn) [11][12] Saturn
S/2006 S 1 3 18,790,000 963.37 (r) 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (norrøn) [12] Saturn
S/2006 S 3 3 22,096,000 1,227.21 (r) 2006 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (norrøn) [12] Saturn
S/2007 S 2 3 16,725,000 808.08 (r) 2007 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (norrøn) [12] Saturn
S/2007 S 3 3 18,975,000 977.8 (r) 2007 Sheppard, Jewitt, Kleyna Retrograd irregulær (norrøn) [12] Saturn
(moonlet) S/2009 S 1 0.15 117,000 0.471 2009 Cassini Imaging Science Team Cassini-Huygens B-ring [33] Saturn
I Ariel 578.9 ± 0.6 190,900 2.520 1851 Lassell Hovedgruppemåne [11][12] Uranus
II Umbriel 584.7 ± 2.8 266,000 4.144 1851 Lassell Hovedgruppemåne [11][12] Uranus
III Titania 788.9 ± 1.8 436,300 8.706 1787 Herschel Hovedgruppemåne [11][12] Uranus
IV Oberon 761.4 ± 2.6 583,500 13.46 1787 Herschel Hovedgruppemåne [11][12] Uranus
V Miranda 235.8 ± 0.7 129,900 1.413 1948 Kuiper Hovedgruppemåne [11][12] Uranus
VI Cordelia 20.1 ± 3 49,800 0.335 1986 Terrile (Voyager 2) Indre måne (shepherd) [11][12] Uranus
VII Ophelia 21.4 ± 4 53,800 0.376 1986 Terrile (Voyager 2) Indre måne (shepherd) [11][12] Uranus
VIII Bianca 25.7 ± 2 59,200 0.435 1986 Smith (Voyager 2) Indre måne [11][12] Uranus
IX Cressida 39.8 ± 2 61,800 0.464 1986 Synnott (Voyager 2) Indre måne [11][12] Uranus
X Desdemona 32.0 ± 4 62,700 0.474 1986 Synnott (Voyager 2) Indre måne [11][12] Uranus
XI Juliet 46.8 ± 4 64,400 0.493 1986 Synnott (Voyager 2) Indre måne [11][12] Uranus
XII Portia 67.6 ± 4 66,100 0.513 1986 Synnott (Voyager 2) Indre måne [11][12] Uranus
XIII Rosalind 36 ± 6 69,900 0.558 1986 Synnott (Voyager 2) Indre måne [11][12] Uranus
XIV Belinda 40.3 ± 8 75,300 0.624 1986 Synnott (Voyager 2) Indre måne [11][12] Uranus
XV Puck 81 ± 2 86,000 0.762 1985 Synnott (Voyager 2) Indre måne [11][12] Uranus
XVI Caliban 49 7,231,000 579.73 (r) 1997 Gladman, Nicholson, Burns, Kavelaars Retrograd irregulær [11][12] Uranus
XVII Sycorax 95 12,179,000 1,288.3 (r) 1997 Gladman, Nicholson, Burns, Kavelaars Retrograd irregulær [11][12] Uranus
XVIII Prospero 15 16,256,000 1,978.29 (r) 1999 Gladman, Holman, Kavelaars, Petit, Scholl Retrograd irregulær [11][12] Uranus
XIX Setebos 15 17,418,000 2,225.21 (r) 1999 Gladman, Holman, Kavelaars, Petit, Scholl Retrograd irregulær [11][12] Uranus
XX Stephano 10 8,004,000 677.36 (r) 1999 Gladman, Holman, Kavelaars, Petit, Scholl Retrograd irregulær [11][12] Uranus
XXI Trinculo 5 8,504,000 749.24 (r) 2001 Holman, Kavelaars, Milisavljevic Retrograd irregulær [11][12] Uranus
XXII Francisco 6 4,276,000 266.56 (r) 2001 Holman, Kavelaars, Milisavljevic, Gladman Retrograd irregulær [11][12] Uranus
XXIII Margaret 5.5 14,345,000 1,687.01 2003 Sheppard, Jewitt Prograd irregulær [11][12] Uranus
bgcolor=black XXIV Ferdinand 6 20,901,000 2,887.21 (r) 2001 Holman, Kavelaars, Milisavljevic, et al. Retrograd irregulær [11][12] Uranus
XXV Perdita 10 76,417 0.638 1986 Karkoschka (Voyager 2) Indre måne [12] Uranus
XXVI Mab 5 97,736 0.923 2003 Showalter, Lissauer Indre måne [12] Uranus
XXVII Cupid 5 74,392 0.613 2003 Showalter, Lissauer Indre måne [12] Uranus
I Triton 1353.4 ± 0.9 354,800 5.877 (r) 1846 Lassell Hovedgruppemåne (retrograde) [11][12] Neptun
II Nereid 170 ± 25 5,513,400 360.14 1949 Kuiper Prograd irregulær [11][12] Neptun
III Naiad 33 ± 3 48,227 0.294 1989 Terrile (Voyager 2) Indre måne [11][12] Neptun
IV Thalassa 41 ± 3 50,075 0.311 1989 Terrile (Voyager 2) Indre måne [11][12] Neptun
V Despina 75 ± 3 52,526 0.335 1989 Synnott (Voyager 2) Indre måne [11][12] Neptun
VI Galatea 88 ± 4 61,953 0.429 1989 Synnott (Voyager 2) Indre måne [11][12] Neptun
VII Larissa 97 ± 3 73,548 0.555 1989 Reitsema, Hubbard, Lebofsky, Tholen (Voyager 2) Indre måne [11][12] Neptun
VIII Proteus 210 ± 7 117,647 1.122 1989 Synnott (Voyager 2) Indre måne [11][12] Neptun
IX Halimede 31 15,728,000 1,879.71 (r) 2003 Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic Retrograd irregulær [11][12] Neptun
X Psamathe 20 46,695,000 9,115.91 (r) 2003 Jewitt, Kleyna, Sheppard, Holman, Kavelaars Retrograd irregulær [11][12] Neptun
XI Sao 22 22,422,000 2,914.07 2003 Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic Prograd irregulær [11][12] Neptun
XII Laomedeia 21 23,571,000 3,167.85 2003 Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic Prograd irregulær [11][12] Neptun
XIII Neso 30 48,387,000 9,373.99 (r) 2003 Holman, Kavelaars, Grav, Fraser, Milisavljevic Retrograd irregulær [11][12] Neptun
I Charon 603.6 ± 1.4 17,536 6.387 1978 Christy Bilde gjengitt med tillatelse fra Marc W. Buie / Lowell Observatory[34] [11][12] Pluto
II Nix 23–67.5 48,708 24.86 2005 Weaver, Stern, Buie, et al. [12] Pluto
III Hydra 30.5–83.5 64,749 38.20 2005 Weaver, Stern, Buie, et al. [12] Pluto
IV S/2011 P 1 6.5–17 59,000 32.1 2011 Showalter (Hubble) [35][36] Pluto
I Hi'iaka 155 49,500 ± 400 49.12 ± 0.03 2005 Brown et al. [37] Haumea
II Namaka 85 39,000 (r) 34.7 ± 0.1
if e = 0
2005 Brown et al. [37] Haumea
I Dysnomia 175–245[38] 37,370 ± 150 15.774 ± 0.002 2005 Brown, Rabinowitz, Trujillo et al. SDO-måne [39][40][41] Eris

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Warell, J. (2007). «A search for natural satellites of Mercury». Planetary and Space Science. 55 (14): 2037–2041. Bibcode:2007P&SS...55.2037W. doi:10.1016/j.pss.2007.06.004. 
 2. ^ «Solar System Exploration: Planets: Venus: Moons» (engelsk). NASA. Arkivert fra originalen 16. april 2014. Besøkt 28. desember 2011. 
 3. ^ Whitehouse, David (21. oktober 2012). «Earth's little brother found» (engelsk). BBC News. Besøkt 31. mars 2007. 
 4. ^ Sheppard, Scott (2004). «A Survey for Outer Satellites of Mars: Limits to Completeness». The Astronomical Journal. 128 (5): 2542–2546. Bibcode:2004AJ....128.2542S. arXiv:astro-ph/0409522Åpent tilgjengelig. doi:10.1086/424541. 
 5. ^ Bieryla, Allyson (desember 2006). «Search for Satellites around Ceres». 2007 AAS/AAPT Joint Meeting, American Astronomical Society Meeting 209, #25.02; Bulletin of the American Astronomical Society. 38: 933. Bibcode:2006AAS...209.2502B. 
 6. ^ M. E. Brown, M. A. van Dam, A. H. Bouchez; m.fl. (1. mars 2006). «Satellites of the Largest Kuiper Belt Objects». The Astrophysical Journal. 639 (1): L43–L46. Bibcode:2006ApJ...639L..43B. arXiv:astro-ph/0510029Åpent tilgjengelig. doi:10.1086/501524. 
 7. ^ Johnston, Robert (21. august 2007). «(136199) Eris and Dysnomia» (engelsk). Besøkt 12. mars 2008. 
 8. ^ a b «Satellites and Companions of Minor Planets» (engelsk). Minor Planet Center. Besøkt 8. januar 2011. 
 9. ^ Wieczorek, M. (2006). «The constitution and structure of the lunar interior». Reviews in Mineralogy and Geochemistry. 60 (1): 221–364. doi:10.2138/rmg.2006.60.3. 
 10. ^ a b «Notes: The Satellites of Mars». The Observatory. 1 (6): 181–185. 20. september 1877. Bibcode:1877Obs.....1..181. Besøkt 9. mars 2008. 
 11. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy «Planetary Satellite Physical Parameters». Jet Propulsion Laboratory, NASA. 13. juli 2006. Besøkt 9. mars 2008. , and references therein.
 12. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co cp cq cr cs ct cu cv cw cx cy cz da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm dn do dp dq dr ds dt du dv dw dx dy dz ea eb ec ed ee ef eg eh ei ej ek el em en eo ep eq er es et eu «Planetary Satellite Mean Orbital Parameters». Jet Propulsion Laboratory, NASA. Besøkt 9. mars 2008. , and references therein.
 13. ^ a b c d Showman, Adam P. (1999). «The Galilean Satellites» (PDF). Science. 286 (5437): 77–84. PMID 10506564. doi:10.1126/science.286.5437.77. Arkivert fra originalen (PDF) 14. mai 2011. Besøkt 28. desember 2011. 
 14. ^ Barnard, E. E. (1892). «Discovery and Observation of a Fifth Satellite to Jupiter». Astronomical Journal. 12: 81–85. Bibcode:1892AJ.....12...81B. doi:10.1086/101715. 
 15. ^ Crommelin, A. C. D. (10. mars 1905). «Provisional Elements of Jupiter's Satellite VI». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 65 (5): 524–527. Bibcode:1905MNRAS..65..524C. 
 16. ^ Perrine, C. D. (1905). «The Seventh Satellite of Jupiter». Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 17 (101): 62–63. JSTOR 40691209. 
 17. ^ Melotte, P. J. (1908). «Note on the Newly Discovered Eighth Satellite of Jupiter, Photographed at the Royal Observatory, Greenwich». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 68 (6): 456–457. Bibcode:1908MNRAS..68..456. 
 18. ^ Nicholson, S. B. (1914). «Discovery of the Ninth Satellite of Jupiter». Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 26: 197–198. Bibcode:1914PASP...26..197N. doi:10.1086/122336. 
 19. ^ a b Nicholson, S.B. (1938). «Two New Satellites of Jupiter». Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 50: 292–293. Bibcode:1938PASP...50..292N. doi:10.1086/124963. 
 20. ^ Nicholson, S. B. (1951). «An unidentified object near Jupiter, probably a new satellite». Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 63 (375): 297–299. Bibcode:1951PASP...63..297N. doi:10.1086/126402. 
 21. ^ Kowal, C. T. (1974). «Thirteenth satellite of Jupiter». Astronomical Journal. 80: 460–464. Bibcode:1975AJ.....80..460K. doi:10.1086/111766. 
 22. ^ Synnott, S.P. (1980). «1979J2: The Discovery of a Previously Unknown Jovian Satellite». Science. 210 (4471): 786–788. Bibcode:1980Sci...210..786S. PMID 17739548. doi:10.1126/science.210.4471.786. 
 23. ^ Jewitt, D. C. (1979). «Discovery of a New Jupiter Satellite». Science. 206 (4421): 951. Bibcode:1979Sci...206..951J. PMID 17733911. doi:10.1126/science.206.4421.951. 
 24. ^ Synnott, S.P. (1981). «1979J3: Discovery of a Previously Unknown Satellite of Jupiter». Science. 212 (4501): 1392. Bibcode:1981Sci...212.1392S. PMID 17746259. doi:10.1126/science.212.4501.1392. 
 25. ^ «IAUC 7460: S/1999 J 1» (engelsk). 20. juli 2000. Besøkt 8. januar 2011. 
 26. ^ «IAUC 2845: Probable New Satellite of Jupiter» (engelsk). 3. oktober 1975. Besøkt 8. januar 2011. 
 27. ^ «IAUC 7525: S/1975 J 1 = S/2000 J 1» (engelsk). 25. november 2000. Besøkt 8. januar 2011. 
 28. ^ a b c d e f g h i «IAUC 7555: Satellites of Jupiter» (engelsk). 5. januar 2001. Besøkt 8. januar 2011. 
 29. ^ a b c d e f g h i j k l «IAUC 7900: Satellites of Jupiter» (engelsk). 16. mai 2002. Besøkt 8. januar 2011. 
 30. ^ a b [1] Arkivert 1. juni 2012 hos Wayback Machine. Jupiters kjente satellitter
 31. ^ C. Porco and the Cassini Imaging Team (18. juli 2007). «S/ 2007 S 4». International Astronomical Union Circulars. 8857. 
 32. ^ «IAU Circular No. 9023» (engelsk). Den internasjonale astronomiske union. 2009. Arkivert fra originalen 7. desember 2021. Besøkt 6. mars 2009. 
 33. ^ «IAU Circular No. 9091» (engelsk). Den internasjonale astronomiske union. 2009. Arkivert fra originalen 12. juni 2018. Besøkt 17. januar 2010. 
 34. ^ Buie: Mapping the surface of Pluto and Charon
 35. ^ Showalter, M. R. (20. juli 2011). «New Satellite of (134340) Pluto: S/2011 (134340) 1». Central Bureau for Astronomical Telegrams (engelsk). Den internasjonale astronomiske union. Besøkt 20. juli 2011. 
 36. ^ «NASA's Hubble Discovers Another Moon Around Pluto» (engelsk). NASA. Besøkt 21. juli 2011. 
 37. ^ a b D. C. Fabrycky, M. J. Holman, D. Ragozzine, M. E. Brown, T. A. Lister, D. M. Terndrup, J. Djordjevic, E. F. Young, L. A. Young, R. R. Howell. «Mutual Events of 2003 EL61 and its Inner Satellite». AAS DPS conference 2008 (engelsk). Arkivert fra originalen 9. januar 2009. Besøkt 17. oktober 2008. 
 38. ^ Johnston's Archive, (136199) Eris and Dysnomia
 39. ^ Brown, M. E. (2007). «The Mass of Dwarf Planet Eris». Science. 316 (5831): 1585. Bibcode:2007Sci...316.1585B. PMID 17569855. doi:10.1126/science.1139415.  (Inkludert tilleggesmaterialer.)
 40. ^ «Dwarf Planet Outweighs Pluto». space.com (engelsk). 2007. Besøkt 14. juni 2007. 
 41. ^ Brown, M.E.; m.fl. (2006). «Satellites of the Largest Kuiper Belt Objects» (PDF). The Astrophysical Journal. 639: L43. Bibcode:2006ApJ...639L..43B. arXiv:astro-ph/0510029Åpent tilgjengelig. doi:10.1086/501524. Besøkt 19. oktober 2011.