Liste over kulturminner i Stjørdal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Kartvisning Vis alle koordinater : OSM eller | WikiMap

Liste over kulturminner i Stjørdal er en oversikt over fredede og/eller bevaringsverdige bygninger og elementer i Stjørdal. Data er hentet fra Riksantikvarens liste over kulturminner.

ID-nummer består av et lenket tall som går direkte til det aktuelle kulturminnet i Kulturminnesøk.

Id Navn Wikipediaartikkel Bilde Kategori Datering Koord Wikidata Kommune
7212 Auran søndre Bautasteinslokalitet Førreformatorisk tid 63°29′40″N 10°46′34″Ø Stjørdal
110603 Fløan vestre Bautasteinslokalitet Førreformatorisk tid 63°32′20″N 10°47′23″Ø Stjørdal
7204 Bjørngård (A, B og C) Bjørngård (A, B og C) Bergkunst Bronsealder 63°28′16″N 11°08′06″Ø Stjørdal
7206 Geving nordre Geving nordre Bergkunst Bronsealder 63°26′15″N 10°54′23″Ø Stjørdal
17060 Smågård I (+II) Smågård I (+II) Bergkunst Bronsealder
Uviss tid
63°28′17″N 11°08′44″Ø Stjørdal
17067 Ingstad I - IV Ingstad I - IV Bergkunst Bronsealder 63°27′13″N 11°10′59″Ø Stjørdal
17077 Stokkan vestre (I + II) Stokkan vestre (I + II) Bergkunst Bronsealder
Uviss tid
63°29′06″N 10°54′41″Ø Stjørdal
26665 Leirfall I (Leirfall Nedre, ved Avelsgårdbekken) Leirfall I (Leirfall Nedre, ved Avelsgårdbekken) Bergkunst Bronsealder 63°28′08″N 11°09′52″Ø Stjørdal
26666 Hegre I, IV, V (+gravhaug) Hegre I, IV, V (+gravhaug) Bergkunst Bronsealder
Jernalder
Steinalder
63°28′01″N 11°06′20″Ø Stjørdal
26685 Auran (Oppauran) Auran (Oppauran) Bergkunst Bronsealder
Uviss tid
63°29′49″N 10°47′59″Ø Stjørdal
26690 Bremset I - IV Bremset I - IV Bergkunst Bronsealder 63°30′00″N 10°46′25″Ø Stjørdal
36627 Skatval I - III (Kirkeskatval) Skatval I - III (Kirkeskatval) Bergkunst Bronsealder 63°30′53″N 10°52′03″Ø Stjørdal
37065 Hegre VIII (Opprinnelig beliggenhet) Hegre VIII (Opprinnelig beliggenhet) Bergkunst Bronsealder 63°28′34″N 11°07′47″Ø Stjørdal
37070 Reppe Reppe Bergkunst Senneolitikum 63°26′44″N 10°57′20″Ø Stjørdal
37071 Hell Hell Bergkunst Steinalder
Uviss tid
63°26′41″N 10°54′22″Ø Stjørdal
37079 Vikan I - III Vikan I - III Bergkunst Bronsealder
Uviss tid
63°28′25″N 10°50′51″Ø Stjørdal
46652 Hegre (Hegre II, VI og VII) Hegre (Hegre II, VI og VII) Bergkunst Førreformatorisk tid
Bronsealder
63°28′00″N 11°06′05″Ø Stjørdal
46663 Stokkan nordre Stokkan nordre Bergkunst Bronsealder 63°28′52″N 10°55′40″Ø Stjørdal
56425 Mona I Mona I Bergkunst Bronsealder 63°28′24″N 11°01′42″Ø Stjørdal
56430 Gråbrekk Gråbrekk Bergkunst Bronsealder 63°29′11″N 10°54′03″Ø Stjørdal
63769 Myr II (Olavsveet) Myr II (Olavsveet) Bergkunst Bronsealder 63°30′26″N 10°49′39″Ø Stjørdal
63770 Arnstad (I - IV) Arnstad (I - IV) Bergkunst Bronsealder
Uviss tid
63°30′37″N 10°50′13″Ø Stjørdal
67372 Fordal 1 Fordal 1 Bergkunst Bronsealder 63°28′20″N 11°13′00″Ø Stjørdal
73477 Hegre VIII (Præstegaarden) Hegre VIII (Præstegaarden) Bergkunst Førreformatorisk tid
Bronsealder
Uviss tid
63°27′58″N 11°06′47″Ø Stjørdal
102137 Re I - III Re I - III Bergkunst Bronsealder
Uviss tid
63°28′20″N 10°58′08″Ø Stjørdal
102138 Lånke I Lånke I Bergkunst Bronsealder 63°26′24″N 10°56′50″Ø Stjørdal
102139 Lånke II Lånke II Bergkunst Bronsealder 63°26′23″N 10°56′50″Ø Stjørdal
102140 Lånke III Lånke III Bergkunst Bronsealder 63°26′23″N 10°56′51″Ø Stjørdal
102141 Lånke IV Lånke IV Bergkunst Bronsealder 63°26′23″N 10°56′53″Ø Stjørdal
102142 Lånke V Lånke V Bergkunst Bronsealder 63°26′24″N 10°56′53″Ø Stjørdal
111220 Kil I + II Kil I + II Bergkunst Bronsealder 63°26′57″N 11°15′45″Ø Stjørdal
112111 Skjelstad I - III Skjelstad I - III Bergkunst Bronsealder 63°30′24″N 11°07′04″Ø Stjørdal
122831 Røkke Røkke Bergkunst Bronsealder 63°31′13″N 10°47′09″Ø Stjørdal
122867 Hegre III Hegre III Bergkunst Bronsealder 63°28′34″N 11°07′47″Ø Stjørdal
123181 Myr I og III Bergkunst Bronsealder 63°30′29″N 10°49′21″Ø Stjørdal
123188 Hegge I + II Hegge I + II Bergkunst Bronsealder 63°31′21″N 10°48′48″Ø Stjørdal
123203 Skjervoll I Skjervoll I Bergkunst Bronsealder 63°29′04″N 10°47′20″Ø Stjørdal
123222 Berri I Berri I Bergkunst Bronsealder 63°27′49″N 11°00′16″Ø Stjørdal
123233 Gjeving I Gjeving I Bergkunst Bronsealder 63°26′17″N 10°54′26″Ø Stjørdal
123251 Dybvad I + II Dybvad I + II Bergkunst Bronsealder
Uviss tid
63°24′40″N 10°57′31″Ø Stjørdal
123252 Hagen I + II Hagen I + II Bergkunst Bronsealder 63°24′16″N 10°57′08″Ø Stjørdal
123275 Knotten I Knotten I Bergkunst Bronsealder 63°28′39″N 11°06′06″Ø Stjørdal
129667 Husbyåsen
Husbyåsen
Bergkunst Bronsealder 63°28′40″N 10°57′27″Ø Stjørdal
144146 Stokkan III Stokkan III Bergkunst Bronsealder 63°29′06″N 10°55′23″Ø Stjørdal
7205 Ingstad østre Forsvarsanlegg Uviss tid 63°27′25″N 11°10′46″Ø Stjørdal
36620 Aurhammeren Aurhammeren Forsvarsanlegg Jernalder 63°30′00″N 10°47′11″Ø Stjørdal
91501 Steinvikholm Steinvikholm
Steinvikholm
Forsvarsanlegg Senmiddelalder 63°32′37″N 10°48′48″Ø Stjørdal
94376 Værnes garnison Værnes garnison
Værnes garnison
Forsvarsanlegg 1600-tallet, fjerde kvartal
1800-tallet, første kvartal
1900-tallet, første kvartal
63°27′16″N 10°56′46″Ø Stjørdal
63761 Gjeilhaugan Gårdsanlegg Merovingertid
Bronsealder
63°28′16″N 11°02′25″Ø Stjørdal
87426 Bjugan østre Bjugan østre
Bjugan østre
Gårdstun 1800-tallet 63°27′57″N 11°08′00″Ø Stjørdal
87427 Bjørngård vestre Bjørngård vestre
Bjørngård vestre
Gårdstun 1800-tallet 63°27′59″N 11°08′16″Ø Stjørdal
87428 Fordal vestre Fordal vestre
Fordal vestre
Gårdstun 1800-tallet 63°28′05″N 11°11′49″Ø Stjørdal
87429 Ingstad vestre Ingstad vestre
Ingstad vestre
Gårdstun 1800-tallet 63°27′08″N 11°11′16″Ø Stjørdal
87430 Ingstad østre Ingstad østre
Ingstad østre
Gårdstun 1800-tallet 63°27′06″N 11°11′24″Ø Stjørdal
120692 By nedre By nedre Gårdstun Etterreformatorisk tid
1700-tallet, fjerde kvartal
1800-tallet, andre kvartal
63°28′12″N 10°58′29″Ø Stjørdal
99810 Mæle Grøntområder 1700-tallet, fjerde kvartal 63°27′56″N 10°58′38″Ø Stjørdal
99811 Re Grøntområder 1800-tallet, tredje kvartal 63°28′14″N 10°57′58″Ø Stjørdal
46648 Smaagaard vestre Innskrift/ristning Uviss tid 63°28′20″N 11°08′35″Ø Stjørdal
112112 Skjelstad Innskrift/ristning Førreformatorisk tid 63°30′24″N 11°06′56″Ø Stjørdal
123213 Værnes I Værnes I Innskrift/ristning Uviss tid 63°27′15″N 10°57′17″Ø Stjørdal
123223 Slundgård I Slundgård I Innskrift/ristning Uviss tid 63°26′47″N 11°01′09″Ø Stjørdal
123273 Ulstad I Ulstad I Innskrift/ristning Uviss tid 63°29′42″N 11°07′56″Ø Stjørdal
124382 Hjelpdal I Hjelpdal I Innskrift/ristning Uviss tid 63°29′05″N 11°00′47″Ø Stjørdal
87675 Langstein jernbanestasjon Langstein stasjon
Langstein jernbanestasjon
Jernbaneanlegg 1900-tallet 63°32′52″N 10°54′05″Ø Stjørdal
110681 Dyva nordre Kirkegårdslokalitet Middelalder 63°25′12″N 10°57′32″Ø Stjørdal
112124 Auran kirkested Auran kirke
Auran kirkested
Kirkegårdslokalitet Middelalder
Senmiddelalder
63°29′46″N 10°46′59″Ø Stjørdal
84093 Elvran kirkested Elvran kapell
Elvran kirkested
Kirkested 1800-tallet, fjerde kvartal 63°23′37″N 11°03′57″Ø Stjørdal
84163 Flora kirkested Floren kapell
Flora kirkested
Kirkested 1900-tallet, første kvartal 63°27′29″N 11°21′32″Ø Stjørdal
111250 Fløan kirkested Fløan kirke
Fløan kirkested
Kirkested Middelalder 63°32′08″N 10°47′15″Ø Stjørdal
84370 Lånke kirkested Lånke kirke
Lånke kirkested
Kirkested Middelalder
1600-tallet
1800-tallet, fjerde kvartal
63°26′41″N 10°56′04″Ø Stjørdal
84522 Hegra kirkested Hegra kirke
Hegra kirkested
Kirkested Middelalder
1700-tallet, fjerde kvartal
63°27′56″N 11°06′49″Ø Stjørdal
85202 Okkelberg kirkested Okkelberg kapell Kirkested 1900-tallet, første kvartal 63°31′10″N 11°04′24″Ø Stjørdal
85447 Skatval kirkested Skatval kirke
Skatval kirkested
Kirkested Middelalder
1700-tallet, tredje kvartal
1900-tallet, første kvartal
63°30′44″N 10°51′41″Ø Stjørdal
112106 Skjelstad (Skjølstad) kirkested Skjelstad kirke
Skjelstad (Skjølstad) kirkested
Kirkested Middelalder 63°30′28″N 11°06′54″Ø Stjørdal
85863 Vold kirkested Vold kirke Kirkested Middelalder 63°27′35″N 11°01′06″Ø Stjørdal
85875 Værnes kirke Værnes kirke
Værnes kirke
Kirkested Middelalder 63°27′15″N 10°57′18″Ø Stjørdal
85949 Ådalen (Ådal) kirkested Ådal kirke Kirkested Middelalder 63°29′38″N 11°22′03″Ø Stjørdal
94925 Kalkovnen ved Værnes kirke Kalkovnen ved Værnes kirke Ovnslokalitet Høymiddelalder 63°27′19″N 10°57′17″Ø Stjørdal
87431 Øvre Stjørdal prestegård Øvre Stjørdal prestegård Prestegård 1800-tallet
1900-tallet
63°27′59″N 11°06′50″Ø Stjørdal
6910 Støberg - Stuberg (I, IV, II og III) Støberg - Stuberg (I, IV, II og III) Runer/innskrifter Førreformatorisk tid
Bronsealder
Uviss tid
63°25′42″N 10°57′14″Ø Stjørdal
26679 Ystinesaunet - Ydstines Ystinesaunet - Ydstines Runer/innskrifter Bronsealder
Bronsealder
Vikingtid
Uviss tid
63°27′50″N 11°00′15″Ø Stjørdal
56427 Skrivarberget / Tingstua Skrivarberget (Stjørdal)
Skrivarberget / Tingstua
Runer/innskrifter Vikingtid 63°27′39″N 11°00′26″Ø Stjørdal
7208 Bjørgberget Tradisjonslokalitet Uviss tid 63°26′04″N 10°55′17″Ø Stjørdal
36628 Hegberget Tradisjonslokalitet Førreformatorisk tid 63°30′49″N 10°46′19″Ø Stjørdal
46659 Beitstadsnauen (Beitstadberga) Tradisjonslokalitet 1900-tallet 63°29′07″N 11°00′39″Ø Stjørdal
63760 By nedre Tradisjonslokalitet 1900-tallet 63°28′00″N 10°59′06″Ø Stjørdal
111256 Hegge Tradisjonslokalitet Førreformatorisk tid 63°31′33″N 10°48′54″Ø Stjørdal
111258 Hegge Tradisjonslokalitet Middelalder 63°31′37″N 10°48′55″Ø Stjørdal
111607 Forbord østre Tradisjonslokalitet Førreformatorisk tid 63°31′42″N 10°51′46″Ø Stjørdal
115130 Midtkil Tradisjonslokalitet Eldre enn 100 år 63°26′41″N 11°14′30″Ø Stjørdal

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Lista er basert på Riksantikvarens liste over kulturminner, klikkbar lenke til hvert enkelt kulturminne finnes i første kolonne i tabellen.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]