Liste over kratere på Ganymedes

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over kratere på Ganymedes er en liste over de nedslagskratereneJupiters største måne Ganymedes, som har blitt gitt navn. De fleste kratrene er oppkalt etter skikkelser fra egyptisk, mesopotamisk mytologi og fra myter i Midtøsten.

Krater Koordinater Diameter År navngitt Oppkalt etter
Achelous 61°48′N 11°42′V 40.0 1979 Achelous, Gresk elvegud; far til Callirrhoe, Ganymede's mor.
Adad 57°30′N 358°06′V 39.0 1979 Adad, Assyrisk-babylonsk tordengud.
Adapa 73°06′N 31°18′V 56.0 1979 Adapa, Assyrisk-babylonsk; mistet udødeligheten da han, etter Ea's råd, nektet livets mat.
Agreus 15°54′N 232°42′V 63.0 1985 Agreus, jaktgud i Tyre.
Agrotes 60°54′N 192°30′V 74.0 1985 Agrotes, Tyre; største gud i Gebal; landbruksgud.
Aleyin 15°06′N 134°06′V 12.4 1997 Aleyin, Sønn av Ba'al, vårens ånd.
Ammura 31°42′N 342°24′V 61.5 1979 Ammura, Fønikisk; gud av vesten.
Amon 33°42′N 220°42′V 101.8 1985 Amon, Thebisk gudekonge.
Amset 14°24′S 178°48′V 10.9 1997 Amset, En av de fire gudene over de døde, sønn av Horus.
Anat 4°06′S 127°54′V 2.9 1985 Anat, Assyrisk-babylons gudinne over duggen. Definerer 128 graders lengdegrad på Ganymedes.
Andjeti 52°48′S 161°06′V 52.5 1985 Andjeti, egyptisk; første gud til Busirus.
Anhur 32°36′N 192°18′V 25.0 1997 Anhur, egyptisk krigsgud.
Antum 5°06′N 218°54′V 14.7 1985 Antum, babylonsk; kone til Anu.
Anu 65°12′N 344°18′V 55.0 1979 Anu, Sumerisk-Akkadisk gud over makt, over himmelen.
Anubis 84°12′S 128°54′V 113.8 1988 Anubis, egyptisk sjakalhodet gud som åpnet underverdenen til de døde.
Anzu 63°30′N 62°30′V 205.0 2000 Anzu, Gigantisk løvehodet fugle-lignende skikkelse, den sumeriske tordenfuglen.
Apophis 8°00′S 276°00′V 65.0 2000 Apophis, egyptiske kjempeslanger som symboliserer kaos eller ikke-eksistens.
Ashîma 39°06′S 123°00′V 84.2 1985 Ashîm, semittisk-arabisk gud over skjebnen.
Asshur 54°12′N 333°30′V 25.6 1979 Asshur, Assyrisk-babylonsk krigsgud.
Atra-hasis 22°30′N 254°12′V 125.0 2000 Atra-hasis, helt i den akkadiske myten som overlevde syndeflommen.
Aya 68°18′N 322°12′V 38.0 1979 Aya, Assyrisk-babylonsk; kone til Shamash.
Ba'al 24°54′N 329°54′V 43.2 1979 Ba'al, Fønikisk, kanaanittisk gud.
Bau 23°00′N 48°42′V 80.2 1988 Bau, Gudinne som blåste livets ånde inn i menneskene; datter av Anu og mesén av Lagash.
Bes 25°30′S 180°54′V 61.0 1985 Bes, egyptisk bryllupsgud.
Chrysor 15°18′N 134°18′V 6.9 1997 Chrysor, Fønikisk gud; oppfinner av agn, fiskekroker og liner, første seiler.
Cisti 31°42′S 64°12′V 69.6 1997 Cisti, Iransk helsegud.
Damkina 30°00′S 5°00′V 180.0 2006 Damkina, babylonsk gudinne over himelen og helse, gudenes dronning og mor til Marduk i noen nedtegnelser.
Danel 4°18′S 21°18′V 55.2 1979 Danel, Fønikisk; mytisk helt innen spådomskunst.
Dendera 1°12′S 255°24′V 82.2 2000 Dendera, Byen hvor Hathor var hovedgudinne. (Navnet endret fra Dendera Facula.)
Diment 23°06′N 351°48′V 40.4 1979 Diment, egyptisk gudinne for de dødes oppholdssted.
Ea 17°42′N 148°42′V 19.1 1997 Ea, assyrisk-babylonsk gud for vann, visdom og jorden.
El 1°00′N 151°24′V 54.3 1997 El, "Menneskenes far", eksisterte før gudenes fødsel.
Enkidu 11°36′N 168°24′V 5.0 1997 Enkidu, venn av Gilgamesh.
Enlil 26°36′S 325°12′V 121.1 1982 Enlil, Assyrisk-Babylonsk; naturgud for luften, orkaner og naturen.
En-zu 55°18′N 312°12′V 34.4 1979 Enzu, babylonsk månegud.
Epigeus 23°24′N 180°36′V 343.0 1997 Epigeus, Fønikisk gud.
Erichthonius 15°18′S 175°18′V 30.5 1997 Erichthonius, mulig far av Ganymedes.
Eshmun 17°24′S 192°06′V 96.5 1979 Eshmun, Fønikisk; spåkvinne av Sidon.
Etana 74°42′N 340°30′V 44.5 1979 Etana, Assyrisk-babylonsk; ba ørnen om en urte til å gi til sin arving.
Gad 13°36′S 137°36′V 72.1 1985 Gad, semittisk gud for skjebnen og god lykke.
Geb 56°18′N 182°36′V 60.0 1985 Geb, Heliopolis jordgud.
Geinos 18°36′N 219°24′V 58.0 1985 Geinos, Tyre; gud for å lage murstein.
Gilgamesh 62°48′S 125°00′V 153.0 1979 Gilgamesh, assyrisk-babylonsk; søkte udødelighet etter at Enkidu døde.
Gir 34°00′N 145°42′V 73.2 1985 Gir, sumerisk gud for sommervarmen
Gula 64°06′N 12°18′V 38.0 1979 Gula, Assyrisk-babylonsk helsegud.
Halieus 34°18′N 167°06′V 91.6 1985 Halieus, Tyre; fiskernes gud.
Hapi 30°36′S 212°36′V 98.5 1988 Hapi, egyptisk gud over Nilen.
Harakhtes 35°54′N 100°12′V 108.0 2000 Harakhtes, "Horus av de to horisonter", form av den egyptiske guden Horus som representerer solens vei.
Haroeris 28°30′N 296°48′V 70.0 2000 Haroeris, egyptisk solgud hvis øyne er solen og månen, en form av Horus.
Hathor 66°54′S 268°36′V 173.0 1979 Hathor, egyptisk gudinne for glede og kjærlighet.
Hay-tau 14°30′N 133°06′V 26.9 1997 Hay-tau, Nega gud, ånd av skogsvegetasjonen.
Hedetet 33°00′S 251°06′V 102.3 2000 Hedetet, egyptisk skorpiongudinne.
Hershef 47°18′N 269°30′V 117.9 2000 Hershef, egyptisk gud med bukkehode.
Humbaba 55°12′S 67°18′V 35.0 2000 Humbaba, babylonsk fryktinngytende vokter av cedarskogene.
Ilah 21°54′N 160°36′V 79.6 1985 Ilah, første sumeriske himmelgud.
Ilus 13°24′S 110°18′V 90.0 1985 Ilus, Ganymede's bror.
Irkalla 32°36′S 114°42′V 116.2 1985 Irkalla, sumerisk gud av underverdenen, sett av Enkidu i en drøm.
Ishkur 0°18′N 8°24′V 67.6 1985 Ishkur, sumerisk regngud.
Isimu 8°24′N 2°00′V 89.5 1985 Isimu, sumerisk vegetasjonsgud.
Isis 67°18′S 201°06′V 75.3 1979 Isis, egyptisk gudinne; kone til Osiris.
Kadi 47°42′N 178°30′V 86.7 1985 Kadi, babylonsk gudinne av rettferdighet.
Keret 16°00′N 35°12′V 36.0 1979 Keret, Fønikisk helt.
Khensu 1°00′N 152°54′V 14.2 1997 Khensu, egyptisk månegud.
Khepri 20°24′N 147°36′V 47.1 1997 Khepri, egyptisk gud for transformasjoner.
Khnum 17°48′S 85°12′V 45.0 Khnum, egyptisk skapergud med bukkehode.
Khonsu 37°30′S 190°48′V 80.0 1988 Khonsu, egyptisk månegud.
Khumbam 24°06′S 335°24′V 56.9 1979 Khumbam, Assyrisk-babylonsk; elamittisk skapergud.
Kingu 34°48′S 227°06′V 78.0 1988 Kingu, assyrisk-babylonsk; overvant lederen av Tiamats krefter, hvis blod ble brukt til å skape mennesket.
Kishar 72°36′N 349°42′V 79.0 1979 Kishar, assyrisk-babylonsk forfedre-gudinne.
Kittu 0°24′N 334°36′V 15.0 1985 Kittu, assyrisk-babylonsk gud for rettferdighet.
Kulla 33°18′N 113°48′V 92.4 1985 Kulla, sumerisk gud for murstein.
Lagamal 64°24′N 244°48′V 131.0 2000 Lagamal, sønn av den babylonske guden Ea.
Latpon 58°48′N 171°12′V 42.0 1997 Latpon, En av sønnene til El.
Lugalmeslam 23°48′N 193°48′V 65.1 1997 Lugalmeslam, sumerisk gud for underverdenen.
Lumha 36°00′N 154°18′V 57.8 1985 Lumha, tittel for Enki som sangernes beskytter; også en babylonsk prest.
Maa 1°18′N 203°36′V 31.7 1997 Maa, egyptisk gudinne.
Mehit 29°00′N 164°24′V 47.2 1985 Mehit, egyptisk gudinne med løvehode; Anhur's kone.
Melkart 9°54′S 186°12′V 105.0 1979 Melkart, fønikisk gud av Tyre.
Menhit 36°30′S 140°30′V 140.0 2006 Menhit, egyptisk løve og krigsgudinne.
Min 29°12′N 1°12′V 33.1 1988 Min, egyptisk fruktbarhetsgud.
Mir 3°18′S 230°18′V 8.0 1985 Mir, vestsemittisk gud for vinden.
Misharu 4°24′S 335°54′V 88.0 1985 Misharu, assyrisk-babylonsk gud for loven.
Mont 44°36′N 311°54′V 15.0 1997 Mont, Thebisk krigsgud.
Mor 30°30′N 327°24′V 41.3 1979 Mor, fønikisk ånd for innhøstingen.
Mot 9°54′N 165°54′V 23.3 1997 Mot, ånd for innhøstingen, en av sønnene til El.
Mush 15°06′S 114°48′V 99.3 1985 Mush, sumerisk gud; øvre del er menneske, nedre del er en slange.
Nabu 45°24′S 1°12′V 40.0 1979 Nabu, sumerisk gud for intellektuell aktivitet.
Nah-Hunte 17°48′S 85°12′V 49.4 2000 Nah-Hunte, elamittisk gud for lys og rettferdighet.
Namtar 58°18′S 340°48′V 49.2 1979 Namtar, assyro-babylonsk sykdomsdemon.
Nanna 17°36′S 241°54′V 56.0 1985 Nanna, sumerisk månegud; gud for visdom.
Nefertum 44°18′N 321°06′V 28.7 1997 Nefertum, sønn av Ptah.
Neheh 72°06′N 62°30′V 54.0 1985 Neheh, egyptisk gud for evigheten.
Neith 29°24′N 7°00′V 87.6 1988 Neith, egyptisk krigsgudinne; gudinne for kunst.
Nergal 38°36′N 200°18′V 9.6 1997 Nergal, assyrisk-babylonsk konge av underverdenen.
Nidaba 17°42′N 123°12′V 199.4 1985 Nidaba, sumerisk frøgudinne.
Nigirsu 58°12′S 320°30′V 53.3 1979 Nigirsu, assyrisk-babylonsk krigsgud.
Ningishzida 14°06′N 189°48′V 32.0 1997 Ningishzida, sumerisk vegetasjonsgud.
Ninkasi 59°12′N 48°42′V 81.0 1988 Ninkasi, sumerisk gudinne for brygging.
Ninki 8°12′S 120°30′V 194.2 1985 Ninki, konsort til Ea, babylonsk vanngudinne.
Ninlil 6°12′N 118°18′V 90.8 1985 Ninlil, ledende assyrisk gudinne; Asshur's konsort.
Ninsum 14°30′S 140°36′V 88.2 1985 Ninsum, mindre babylonsk visdomsgudinne; Gilgamesh's mor.
Nut 54°18′S 269°18′V 93.0 1979 Nut, egyptisk himmelgudinne.
Osiris 38°06′S 166°24′V 107.7 1979 Osiris, egyptisk gud over de døde.
Ptah 65°54′S 217°00′V 30.2 1988 Ptah, Øverste gud i Memphis.
Punt 24°54′S 239°54′V 135.0 1997 Punt, Landet øst for egypt hvor Bes komfra. Forandret fra Punt Facula.
Ruti 13°12′N 308°36′V 16.0 1979 Ruti, fønikisk; Byblos gud.
Saltu 14°12′S 352°42′V 40.0 2006 Saltu, babylonsk gudinne for disharmoni og fiendskap.
Sapas 57°24′N 33°54′V 56.0 1979 Shapash, assyrisk-babylonsk; gudenes fakkel.
Sati 30°54′N 12°48′V 94.7 1988 Sati, konen til Khnum, egyptisk gud av kataraktene.
Sebek 61°12′N 356°54′V 65.0 1979 Sebek, egyptisk krokodillegud.
Seima 17°06′N 215°54′V 38.0 1985 Seima, modergudinne hos arameerne.
Seker 39°12′S 345°30′V 103.4 1988 Seker, egyptisk gud over de døde ved Memphis.
Selket 15°00′N 105°48′V 172.3 1985 Selket, gudinne som voktet over innvollene til de døde.
Serapis 12°30′S 44°06′V 169.3 1997 Serapis, egyptisk helberedelsesgud.
Shu 43°12′N 356°48′V 44.1 1988 Shu, egyptisk gud for luften.
Sin 52°54′N 357°30′V 19.0 1979 Sin, babylonsk månegud.
Tammuz 13°24′N 230°36′V 51.0 1985 Tammuz, egyptisk gudinne for barnefødsler.
Tanit 57°30′N 36°36′V 26.0 1979 Tanit, akkadisk ungdommelig gud for vegetasjonen; Ishtar's sønn.
Tashmetum 39°42′S 264°30′V 135.0 2000 Tashmetum, assyrisk-babylonsk; kartaginsk gudinne.
Ta-urt 27°36′N 304°06′V 94.4 1988 Taurt, assyrisk-babylonsk gudinne som oppfant skrivekunsten sammen med sin ektemann Nabu.
Teshub 68°30′S 279°36′V 188.0 1994 Teshub, elamittisk stormgud.
Thoth 43°18′S 147°12′V 102.5 1985 Thoth, egyptisk månegud; oppfinner av alle kunster og vitenskaper.
Tros 11°06′N 27°18′V 93.9 1979 Tros, gresk; far til Ganymedes.
Upuant 46°24′N 319°30′V 16.5 1997 Upuant, sjakalhodet krigsgud, gud over de døde.
Wadjet 53°48′S 268°54′V 100.0 2000 Wadjet, egyptisk kobra gudinne.
We-ila 12°24′S 290°18′V 36.3 2000 We-ila, akkadisk gud.
Wepwawet 69°54′S 59°48′V 87.0 2000 Wepwawet, gammel egyptisk sjakalgud.
Zakar 31°12′N 333°42′V 170.0 1997 Zakar assyrisk gud.
Zaqar 58°12′N 37°18′V 33.0 1979 Zaqar, Assyrisk-babylonsk; Sin's budbringer som bragte drømmer til mennesker.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]