Liste over judoteknikker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Kast-teknikker (nage waza, 投げ技)[rediger | rediger kilde]

Stående teknikker (tachi waza, 立技)[rediger | rediger kilde]

Håndteknikker (te waza, 手技)[rediger | rediger kilde]

 • Ryggkast (seoi nage, 背負投)
 • Enhånds ryggkast (ippon seoi nage, 一本背負投)
 • Tohånds ryggkast (morote seoi nage, 双手背負投)
 • Ryggfelling (seoi otoshi, 背負落)
 • Kroppsfelling (tai otoshi, 体落)
 • Skulderhjul (kata guruma, 肩車)
 • Svevende felling (uki otoshi, 浮落)
 • Hjørnefelling (sumi otoshi, 隅落)
 • Øsende kast (sukui nage, 掬投)
 • Beltefelling (obi otoshi, 帯落)
 • Tohånds meiing (morote gari, 双手刈)
 • Felling av dødt tre (kuchiki taoshi, 朽木落)
 • Hæl-motgrep (kibisu gaeshi, 踵返)
 • Lite innvendig motgrep (ko uchi gaeshi, 小内返)
 • Indre lårfeiende motgrep (uchimata sukashi, 内股透)
 • Fjellstorm (yama arashi, 山嵐)

Hofteteknikker (koshi waza, 腰技)[rediger | rediger kilde]

 • Stort hoftekast (ô goshi, 大腰)
 • Svevende hoftekast (uki goshi, 浮腰)
 • Feiende hoftekast (harai goshi, 払腰)
 • Hoftekast med løftende trekk (tsuri komi goshi, 釣込腰)
 • Hoftekast med løftende trekk i ermet (sode tsuri komi goshi, 袖釣込腰)
 • Løftende hoftekast (tsuri goshi, 釣腰)
 • Fjærende hoftekast (hane goshi, 跳腰)
 • Skiftende hoftekast (utsuri goshi, 移腰)
 • Baklengs hoftekast (ushiro goshi>, 後腰)
 • Hoftehjul (koshi guruma>, 腰車)
 • Omfavnende løft (daki age, 抱上) **

Fot-teknikker (ashi waza, 足技)[rediger | rediger kilde]

 • Knehjul (hiza guruma, 膝車)
 • Blokkerende fotkast med løftende trekk (sasae tsuri komi ashi, 支釣込足)
 • Feiende fotkast med løftende trekk (harai tsuri komi ashi, 払釣込足)
 • Feiing av fremadgående fot (de ashi barai, 出足払)
 • Feiing av etterslepende fot (okuri ashi barai, 送足払)
 • Svale-motgrep (tsubame gaeshi, 燕返)
 • Liten indre meiing (ko uchi gari, 小内刈)
 • Stor indre meiing (ô uchi gari, 大内刈)
 • Liten ytre meiing (ko soto gari, 小外刈)
 • Liten utvendig beinkrok (ko soto gake, 小外掛)
 • Stor ytre meiing (ô soto gari, 大外刈)
 • Stort utvendig fall (ô soto otoshi, 大外落)
 • Stort ytre hjul (ô soto guruma, 大外車)
 • Indre lårkast (uchi mata, 内股)
 • Stort hjul (ô guruma, 大車)
 • Fothjul (ashi guruma, 足車)
 • Stort ytre motgrep (ôsoto gaeshi, 大外返)
 • Fjærende hofte-motgrep (hane goshi gaeshi, 跳腰返)
 • Feiende hofte-motgrep (harai goshi gaeshi, 払腰返)
 • Indre lår-motgrep (uchimata gaeshi, 内股返)

Offerteknikker (sutemi waza, 捨身技)[rediger | rediger kilde]

Baklengs offerteknikker (ma sutemi waza, 真捨身技)[rediger | rediger kilde]

 • Sirkelkast (tomoe nage, 巴投)
 • Baklengs kast (ura nage, 裏投)
 • Hjørne-motgrep (sumi gaeshi, 隅返)
 • Inntrekkende motgrep (hikikomi gaeshi, 引込返)
 • Risball-motgrep (tawara gaeshi, 俵返)

Sideveis offerteknikker (yoko sutemi waza, 橫捨身技)[rediger | rediger kilde]

 • Svevende teknikk (uki waza, 浮技)
 • Sideveis fall (yoko otoshi, 横落)
 • Dal-felling (tani otoshi, 谷落)
 • Sideveis adskillelse (yoko wakare, 横分)
 • Sideveis hjul (yoko guruma, 横車)
 • Sideveis beinkrok (yoko gake, 横掛)
 • Omfavnende adskillelse (daki wakare, 抱分)
 • Ytre foldekast (soto makikomi, 外巻込)
 • Indre foldekast (uchi makikomi, 内巻込)
 • Fjærende foldekast (hane makikomi, 跳巻込)
 • Feiende foldekast (harai makikomi, 払巻込)
 • Indre lår foldekast (uchimata makikomi, 内股巻込)
 • Stort ytre foldekast (ōsoto makikomi, 大外巻込)
 • Lite indre foldekast (ko uchi makikomi, 小内巻込)*
 • Krabbeklo (kani basami, 蟹挟)**
 • Froske-beinkrok (kawazu gake, 河津掛)**

Kontrollteknikker (katame waza, 固技)[rediger | rediger kilde]

Holdeteknikker (osaekomi waza, 押込技)[rediger | rediger kilde]

 • Skjerfholdegrep (kesa gatame, 袈裟固)
 • Variant av skjerfholdegrep (kuzure kesa gatame, 崩袈裟固)
 • Skulderholdegrep (kata gatame, 肩固)
 • Firepunkts holdegrep fra hodeenden (kami shiho gatame, 上四方固)
 • Variant av firepunkts holdegrep fra hodeenden (kuzure kami shiho gatame, 崩上四方固)
 • Sideveis firepunkts holdegrep (yoko shiho gatame, 横四方固)
 • Overskrevs firepunkts holdegrep (tate shiho gatame, 縦四方固)

Kvelningsteknikker (shime waza, 絞技)[rediger | rediger kilde]

 • Normal krysskveldning (nami juji jime, 並十字絞)
 • Omvendt krysskvelning (gyaku juji jime, 逆十字絞)
 • Skulderkrysskvelning (kata juji jime, 片十字絞)
 • Naken kvelning (hadaka jime, 裸絞)
 • Glidende kragekvelning (okuri eri jime, 送襟絞)
 • Envinget kvelning (kataha jime, 片羽絞)
 • Erme-hjul-kvelning (sode guruma jime, 袖車絞)
 • Enhåndskvelning (katate jime, 片手絞)
 • Tohåndskvelning (morote jime, 両手絞)
 • Løftende trekkende kvelning (tsukikomi jime, 突込絞)
 • Trekantkvelning (sankaku jime, 三角絞)
 • Beinkvelning (dô jime, 胴絞)**

Leddmanipuleringsteknikker (kansetsu waza, 関節技)[rediger | rediger kilde]

 • Armlås (ude garami, 腕緘)
 • Armbrekkende kryssholdegrep (ude hishigi juji gatame, 腕挫十字固)
 • Armbrekkende armholdegrep (ude hishigi ude gatame, 腕挫腕固)
 • Armbrekkende kneholdegrep (ude hishigi hiza gatame, 腕挫膝固)
 • Armbrekkende armhuleholdegrep (ude hishigi waki gatame, 腕挫腋固)
 • Armbrekkende mageholdegrep (ude hishigi hara gatame, 腕挫腹固)
 • Armbrekkende beinholdegrep (ude hishigi ashi gatame, 腕挫脚固)
 • Armbrekkende håndholdegrep (ude hishigi te gatame, 腕挫手固)
 • Armbrekkende trekantholdegrep (ude hishigi sankaku gatame, 腕挫三角固)
 • Beinlås (ashi garami, 足緘)**

* International Judo Federation-teknikk
** Forbudt av International Judo Federation