Liste over homonymer på norsk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Et homonym (fra gresk homoios = «identisk» og onoma = «navn») er hvert av to eller flere ord som uttales eller skrives likt, men har ulikt opphav og ulik betydning. Fordi de lett blandes sammen kalles de også forvekslingsord.

På norsk finnes det, i forhold til andre språk, mange homonymer av ulik art.

Språkutviklinga i norsk ser ut til å fjerne skillet mellom [sj-lyd] og [kj-lyd], og til dels også [tj-lyd]. Dette vil føre til enda flere homonymer. Disse er tatt med i listen. Også moderne låneord og slangord er tatt med i listen.

Liste over norske homonymer (ikke komplett):

A

 • Ark: 1. et ark (papir), 2. en ark (Noah sin), 3. en ark (loftsutbygning med saltak ut fra skråtak).

B

D

 • Dei: 1. (nynorsk pronomen), 2. deig (en sammenblandet masse), 3. deg (pronomen)
 • Dør: 1. en dør (åpning i en vegg i et rom, hus, kjøretøy og liknende), 2. dør (opphør av liv)

E

F

G

 • Gift: 1. en gift (skadelig substans), 2. gift (sivilstatus)

H

 • Helt: 1. en som gjort noe heroisk, 2. intetkjønn- eller adverbform av adjektivet hel
 • Henne: 1. hende (hendelse), 2. i hende, 3. henne (hun)
 • et hjul, jul og jul (han opp)
 • Hun: 1. hun (hunkjønn) 2. hund (dyr som bjeffer)
 • Hviske: 1. å hviske (snakke lavt), 2. å viske (pusse ut med et viskelær)
 • Hylle: 1. en hylle (oppbevaringsmøbel), 2. å hylle (lovprisning)

I

J

K

L

 • Lag: 1. et lag (en gruppe som jobber mot samme mål), 2. et lag (et nivå)
 • Liste: 1. en (medlems)liste, 2. å liste (seg), 3. å liste (langs et gulv)
 • Liv: 1. et liv (livssyklus), 2. liv (midje), 3. liv (synonym for god stemning. «er det noe liv her?»)
 • Lo: 1. lo (sammenklumpet tekstil), 2. lo (verbet «le» i preteritum), 3. LO (Landsorganisasjonen i Norge)
 • bli lost (inn til havn), å være lost (fortapt) og døra er låst

M

N

O

P

 • Pen: 1. pen (vakker), 2. penn (tegne- og skriveredskap)
 • Pille: 1. pille (medisin i form av en pille), 2. [pille] (verb «pille på såret»)
 • Privat: 1. privat (sektor), 2. privat (personlig anliggende)

R

S

 • Skje: 1. skje (spiseredskap), 2. skje (se hva som skjer)
 • Skjære: 1. skjære (pica pica), 2. å skjære (kutte),
 • Slag: 1. et slag (voldelig handling), 2. et slag (en type eller art), 3. et slag (militært sammenstøt), 4. et slag (taktslag i musikk), 5. et slag (hjerneslag)
 • Slå: 1. å slå (voldelig handling), 2. slå (døra slår seg), 3. slå (seg)
 • Slått: 1. slått (fortidsform av voldelig handling), 2. et slott (staselig byggverk), 3. En slått (sang)
 • Spark: 1. et spark (å sparke noe/noen), 2. en spark (fremkomstmiddel)
 • Stamme (talefeil), stamme (opphav), stamme (en del av en plante), stamme (folkegruppe).
 • Stjerne: 1. en stjerne (symbol/geometrisk figur), 2. en stjerne (himmellegeme), 3. en stjerne (kjendis)
 • Syk: 1. være syk (sykdom), syk (forsterkende adverb)

T

 • Topp: 1. topp (topografi), 2. topp (uttrykk: helt topp)
 • et tre, (tallet) tre, å tre (i en tråd) og å tre (inn en dør)
 • 'Trekk' (mange betydninger)

U

 • Ute: 1. Ute (utendørs), 2. ute (av spillet/leken)

V

Listen er sortert alfabetisk, der homonymet som vil kunne sorteres først er plassert først.