Liste over endringer i Norges Grunnlov

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en komplett liste over 149 kunngjøringer av til sammen 315 endringer av ulike paragrafer i Norges Grunnlov.

Endringer i Norges Grunnlov[rediger | rediger kilde]

Vedtaksdato[1] Kunngjøringsdato[2] Endring angående Beskrivelse av endring §§
Norges Grunnlov blir vedtatt
Novembergrunnloven
04.01.1816 08.02.1816 59
31.03.1821 02.06.1821 Rettighedsmænd i Finmarken 50b
04.08.1830 01.09.1830 58
14.04.1842 09.05.1842 Representanternes antal 59
13.06.1851 21.07.1851 Jøders adgang til riget Den opprinnelige grunnlovsteksten inneholdt et forbud mot jesuitter, munkeordener og jøder («Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»). Paragrafen ble endret i 1851 slik at jøder fikk tilgang til landet. 2
02.07.1857 13.08.1857 Forandret Samlingstid og Budgettermin 54, 68, 75a
11.11.1859 26.11.1859 Representasjonsforholdet mellom Land og By 57, 58
10.11.1862 29.11.1862 Kongens Benaadningsret og Straftagers endelige Afgjørelse uden Høiesterets Mellemkomst Opprinnelig var det ingen adgang til å begrense retten til å anke til Høyesterett. I 1862 ble Grunnloven endret slik at det kunne fastsettes begrensninger i ankeadgangen i straffesaker. 88
10.11.1862 29.11.1862 Kongens Benaadningsret og Straftagers endelige Afgjørelse uden Høiesterets Mellemkomst Opprinnelig var det ingen adgang til å begrense retten til å anke til Høyesterett. I 1862 ble Grunnloven endret slik at det kunne fastsettes begrensninger i ankeadgangen i straffesaker. 20
10.11.1862 10.01.1863 41, Rigsakten
26.02.1866 26.05.1866 2, 57, 58
12.03.1869 24.04.1869 54, 63, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 112
28.05.1873 05.06.1873 Statholderpostens Ophævelse 12 med flere Paragrafer
16.05.1877 06.06.1877 Suspension og Tab af Stemmeret 52, 53
02.05.1878 06.06.1878 Særstilt Repræsentation for de tre finmarkske Byer 57, 58
12.03.1878 15.06.1878 Troesfrihed for Embedsmænd 92
19.06.1880 22.06.1880 Regnskabsaarets Overensstemmelse med Budgetaaret 75k
30.06.1884 01.07.1884 58, 63, 74
02.07.1884 04.07.1884 50
01.03.1887 16.03.1887 Stemmerettens Gjenerhvervelse ved Æresopreisning 53a
26.06.1889 28.06.1889 Adgang til Aflæggelse af Troskabsløfte i visse Tilfælde i stedet for Æd 21, 51
30.06.1891 30.06.1891 Ophævelse af Vicekongeembedet
04.07.1891 06.07.1891 Ophævelse af Bestem. Lovbeslutningers Overbringelse ved en Deputation 77
19.05.1892 04.06.1892 Embedsmæenstrosbekjendlelse 92
31.05.1895 12.06.1895 Konstitutionens oplæsning ved valgene 56
28.05.1896 20.06.1896 Sjømendsstemmerett 60
25.05.1897 03.08.1897 Munkeordener m.m. Den opprinnelige grunnlovsteksten inneholdt et forbud mot jesuitter, munkeordener og jøder («Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»).

Paragrafen ble endret i 1851 slik at jøder fikk tilgang til landet.

Paragrafen ble endret i 1897 slik at munkeordener fikk tilgang til landet.[3]

2
21.04.1898 30.04.1898 betingelser for stemmerett 50, 52
01.06.1898 11.06.1898 Stortingets sammentræden 54, 68, 75 a
30.11.1899 16.12.1899 Mandtalsførsel, konstitutionseds afskaffelse m.m. 51, 55
05.03.1901 19.03.1901 At aapne adgang for kvinder til ansætelse i embeder 92
26.04.1902 22.05.1902 Stemmerettssuspensjon og tap 52 a, 53 a
04.11.1902 22.11.1902 1, 2, 57, 58
17.04.1903 25.04.1903 Stemmerettssuspensjon ved oppbud eller fallit 52c
15.05.1905 25.05.1905 Indførelse af Enmandskredse med videre Valg og Forøgelse af Repræsentanternes Antal m.v.
05.10.1905 09.10.1905 Grunnlovsforslags fremsettelse 112
18.11.1905 18.11.1905 Redaktion av grundloven
18.11.1905 21.11.1905 Flaget 111
06.03.1907 13.03.1907 Representasjonsordningen 57
03.12.1907 12.04.1907 Verneplikten 109
19.03.1907 12.04.1907 Forholdet mellem kjøpstedernes og landdistrikternes representasjon 59
28.05.1907 08.06.1907 Tiden for Stortingets sammentreden 54, 68, 75a
14.06.1907 01.07.1907 Statborgerlig stemmerett for kvinner 50
11.07.1907 16.07.1907 Grunnlovsforslags fremsettelse og behandling 112, 1ste, 2det Punktum
28.02.1908 12.03.1908 Ophevelse av prolongationsspørsmålet 80
29.02.1908 14.03.1908 Kongens kroning 10
29.02.1908 14.03.1908 Norske troppers anvendelse utenfor riket 25
05.06.1908 27.06.1908 Lovesutferdigelse 81
22.06.1908 08.07.1908 Suspensjon av stemmerett 52d
12.08.1908 19.08.1908 Riksrettens sammensetning 86
12.08.1908 19.08.1908 At en kongelig prins ikke må motta nogen fremmed krone m.v. 36
12.08.1908 19.08.1908 Kongens og regjeringens edsavlæggelse 9, 44
12.08.1908 19.08.1908 Kongens opphold utenfor riket 11
12.08.1908 24.10.1908 Opphevelse av §33 33
09.03.1910 08.04.1910 Edsavleggelse for dem, dforestaar regjeringen 44
09.03.1910 08.04.1910 Representanternes godtgjørelse 65
04.02.1911 25.02.1911 86, 88
03.03.1911 24.03.1911 Diplomatiske saker, militære kommandosaker m.v. 28, 30, 75f, g
03.08.1911 15.08.1911 Statens reservefond 110
03.08.1911 15.08.1911 Stemmerettssuspensjon 52a
03.08.1911 15.08.1911 31
12.08.1911 18.08.1911 Embedsmenn avskedigelse 22
12.08.1911 18.08.1911 13
11.06.1913 07.07.1913 Militære straffesaker i Høiesterett 89
11.06.1913 07.07.1913 Kvinnestemmeretten og stemmerett fra 21 års alder 50
11.06.1913 07.07.1913 Grunnlovsvetoet 112
25.06.1913 07.07.1913 Kongens sanksjonsrett 77, 78, 79, 80, 82
01.07.1913 07.07.1913 Bostedsbåndets løsning, sittende statsråders valgbarhet m.v. 61, 62
28.02.1914 06.03.1914 Fornyet behandling for Høiesterett 90
07.03.1914 13.03.1914 Stemmerettssuspensjon ved konkurs 52c
08.04.1916 28.04.1916 Beriktigelse av en feil i §'s avfatning 75a
08.04.1916 28.04.1916 Innkallelse av overordentlig Storting 69
08.04.1916 28.04.1916 Kvinner medlem av Kongens råd 12
19.05.1916 09.06.1916 Stemmerettssuspensjon ved fattighjelp 52d
26.06.1917 06.07.1917 Represenntasjonsordningen 57, 58
03.07.1917 13.07.1917 Forståelsen av nevnte § 59a
29.10.1917 09.11.1917 Krigsmaktens anvendelse 25 andet led, 26
07.12.1917 14.12.1917 Statsrevisjonen m.v. 75k
15.05.1919 24.05.1919 Regjeringsmedlemmers trosbekjennelse 12, 27, 92 næstsiste ledd
17.07.1919 25.07.1919 Stemmerettssuspensjon ved fattighjelp 52d
29.11.1919 05.12.1919 Forandringer i valgordningen 57, 58, 59 63, 65
11.05.1920 21.05.1920 Avgåtte statsråders titel og rang Tidlegere statsråder får ikke lenger beholde titler etter avgang. 23 3dje punktum
23.10.1920 06.11.1920 Stemmerettsalderen redusert til 23 Stemmerettsalderen redusert fra 25 år til 23 år. Dette tilsvarer en økning på 6% stemmeberettigede. 50
14.12.1920 17.12.1920 Den militære høiesterett Opphevelse av paragraf og av militær rettergang i fredstid. 89
01.03.1922 10.03.1922 Konstitusjonen av statsråder 29
15.10.1923 26.10.1923 Representatenes godtgjørelse 65
09.11.1923 23.11.1923 57, 58, 59
05.06.1925 12.06.1925 Statens reservefond oppheves Statens reservefond som ble opprettet i 1904 til "Afværgelse af Farer for Riget, eller naar Landsulykke har rammet Riget" er ifølge Finansdepartementet en bortkastet innretning. Grunnlovens §110 oppheves. 110
13.04.1926 30.04.1926 Beslutningsdyktig representanttall Reduksjon av krav til beslutningsdyktig representanttall i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget fra to tredjedeler til tre femtedeler. 73
11.05.1928 29.05.1928 Stemmerett for diplomatiske og konsulære tjenestemenn Stemmerett innført for norske tjenestemenn i ansatt i "Diplomatiet eller i Konsulatvæsenet" i utlandet (§50), og muligheten deres til å kunne velges som Stortingrepresentanter fjernet (§62). 50, 62
08.03.1929 23.03.1929 Forfallstemmegivning ordnet ved lov Stemmerett uten personlig oppmøte lagt under lov. 60
26.03.1931 10.04.1931 Godkjennelse av traktater 26
01.06.1931 05.06.1931 Beslutningsdyktig Storting 73
15.01.1932 29.01.1932 Riksretten 86, 87
20.06.1935 25.06.1935 Tap av stemmerett ved å erhverve borgerrett i en fremmed stat 53
05.04.1938 22.04.1938 Forlengelse av stortingsperioden fra 3 til 4 år 54, 71, 79
13.06.1938 24.06.1938 Angående antallet av dommere i Høyesterett 88
24.06.1938 15.07.1938 Plikt til å motta valg til stortingsrepresentant 63
12.03.1942 12.03.1942 Grunnlovsbestemmelse tilføyelse til Grunnlovens § 2 (jøders utelukkelse fra riket) 2
05.06.1946 13.06.1946 Nedsettelse av stemmerettsalderen til 21 år Stemmerettsalderen redusert til 21 år. Utenriks- og konstitusjonskomiteen legger til at det "er så meget mindre grunn til å nekte den norske ungdom mellom 21 og 23 år stemmerett, som denne ungdom både ute og hjemme under okkupasjonsårene gjorde sin fulle innsats for landets frigjøring"[4] 50
24.06.1946 05.07.1946 At Grunnlovsforslag kan fremsettes på 3. ordentlige Storting etter nytt valg og behandles av det 3. Storting etter neste valg 112
27.01.1948 06.02.1948 Valgbarhetsalderen nedsatt til 21 år 62
11.06.1951 22.06.1951 Den umyndige Konges undervisning 47, 2net ledd
10.06.1952 28.06.1952 Utnevnelse av embetsmenn 92
26.11.1952 12.12.1952 Valgordningen 57, 58, 61, 63
26.10.1954 12.11.1954 Endringer i tap av stemmerett 52, 53
16.11.1954 26.11.1954 Rett og plikt til arbeid 110
01.11.1956 23.11.1956 Opphevelse av forbudet mot jesuitter 2
10.02.1959 27.02.1959 At Stortinget trer sammen i oktober og at budsjettåret skal følge kalenderåret 54, 68, 75
23.04.1959 15.05.1959 Stemmerett beholdes av kvinner sgifter seg med utlending 53
08.03.1962 23.03.1962 Fellesmarkedet 93
04.05.1964 29.05.1964 Religionsfrihet 2
09.02.1967 23.02.1967 Opphevelse av…den "hemmelige protokollkomite" 75
24.11.1967 15.12.1967 Stemmerettsalderen og valgbarhetsalderen nedsatt til 20 år 61
24.11.1967 15.12.1967 Stemmerettsalderen og valgbarhetsalderen nedsatt til 20 år 50
23.03.1972 21.04.1972 Ingen opplesing av Grunnlovens §§50-64 før valgtinget åpnes 56
30.05.1972 16.06.1972 Valgordningen 50, 57, 58, 59
15.04.1975 02.05.1975 Aldersgrensen for statsråder opphevet 12
01.06.1976 18.06.1976 Statssekretærenes adgang til å møte i Stortinget. 14, 22, 23, 62
23.11.1978 22.12.1978 Valgordningen 50
17.01.1980 15.02.1980 Stemmerett for umyndiggjorte og folk med psykiske avvik. 50, 53
26.03.1980 02.05.1980 Embetsmenns edsavleggelse. 21
05.05.1980 30.05.1980 Ansattes rett til medbestemmelse på sin arbeidsplass 110
30.05.1984 27.07.1984 Valgordningen 57, 58, 63 første ledd
27.05.1986 13.06.1986 Opphevelse av gratis legehjelp og medisin for stortingsrepresentanter 65
21.04.1988 27.05.1988 Samiske rettigheter 110a
19.05.1988 10.06.1988 Grunnlovsfesting av Lagues metode - utjevningsmandat og sperregrense 57, 58, 59
29.05.1990 13.07.1990 Lik arverett til Kronen for personer av begge kjønn Den opprinnelige grunnlovsteksten hadde en agnatisk tronfølgeordning, noe som innebærer at kun menn kunne arve den norske tronen. Ved Grunnlovsendring i 1990 ble tronfølgeordningen endret, slik at Norge nå har en kognatisk ordning, der Kongens eldste barn er hans etterfølger på tronen, uavhengig av kjønn. 3, 6, 7, 34, 35, 36, 41, 44, 47, 48, 63, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80, 112
07.04.1992 08.05.1992 Åremålstilsetting av embetsmenn (22) og Rett til å nekte valg til Stortinget (63) 22, 63
15.06.1994 15.07.1994 Menneskerettighetskonvensjoner 110c
07.06.1995 23.06.1995 Balanse i statsfinansene 75
26.05.2003 27.06.2003 Endring i Valgordningen Alder er ikke lenger fritaksgrunn for valg til Stortinget. Punkt c, som bestemmer at den som har fylt 60 år senest i det år valget holdes, ikke er pliktig til å motta valget, blir opphevet. 63
26.05.2003 27.06.2003 Endring i Valgordningen Utelukker alle tjenestemenn ansatt i departementene med unntak av statssekretærene og de politiske rådgiverne, fra valg.

Politiske rådgivere i departementene blir valgbare til Stortinget, men de kan ikke møte så lenge de innehar sine stillinger. Hoffets betjenter og dets pensjonister blir valgbare. Høyesteretts-dommere blir ikke valgbare.

62
26.05.2003 27.06.2003 Endring i Valgordningen Kravet om ti års botid for å være valgbar til Stortinget tas ut av Grunnloven og anser stemmerett som et tilstrekkelig vilkår. 61
26.05.2003 27.06.2003 Endring i Valgordningen Fastslår at valg av distriktsrepresentanter skal foregå som forholdstallsvalg og mandatene fordeles etter reglene i bestemmelsen. Likeledes foreslås sperregrensen for å få utjamningsmandat på 4 pst. av de totale stemmer på landsbasis opprettholdt. 59
26.05.2003 27.06.2003 Endring i Valgordningen Grunnloven § 59 første og annet ledd bestemmer at enhver kommune utgjør et særskilt valgsogn, at valgtingene holdes særskilt for hvert valgsogn og at det på valgtingene stemmes direkte på stortingsrepresentanter for hele valgdistriktet. Forslaget går ut på å flytte disse bestemmelsene til Grunnloven § 58. Det foreslås at begrepet "valgsogn" tas ut 58
26.05.2003 27.06.2003 Endring i Valgordningen Øker det totale antall stortingsrepresentanter fra 165 til 169, fastsetter hvor mange av dem som skal velges som distriktsrepresentanter og utjevningsrepresentanter, og definerer hvordan distriktsrepresentantene skal fordeles på valgdistriktene 57
26.05.2003 27.06.2003 Endring i Valgordningen Grunnloven § 53 regulerer tap av stemmerett. Ifølge punkt d tapes stemmerett ved å overbevises om å ha kjøpt stemmer, solgt sin egen stemme eller stemt i flere enn en valgforsamling. Bestemmelsen innebærer at valgstyret har rett og plikt til å utelukke en som tas i alvorlige valgmisligheter fra valget uten å avvente utfallet av ens straffesak. Grunnlovsforslaget går ut på å oppheve punkt d. 53
26.05.2003 27.06.2003 Endring i Valgordningen I § 50 første ledd, som omhandler hvem som er stemmeberettiget, foreslås tilføyd ordene "ved Storthingsvalg". Tilføyelsen er en presisering og vil ikke ha noen betydning for innholdet i bestemmelsen. 50
30.09.2004 29.10.2004 Endring av §100 (Ytringsfrihetskommisjonen avga 22. september 1999)? 100
02.02.2006 03.03.2006 Endring av §100 (Ytringsfrihetskommisjonen avga 22. september 1999)? 100
02.02.2006 03.03.2006 Retting av språklige feil Retting av et stort antall språklige feil ifølge språknormen fra 1903, 1914 og 1921. Dels var moderne rett-skrivning og grammatikk brukt, dels forekom "hyper-arkaiseringer". 3, 6, 12, 14, 26, 41, 50, 60, 63, 68, 75, 87, 93, 110, 110a
20.02.2007 30.03.2007 Parlamentarismen innskrevet i Grunnloven. Oppheving av inndelingen av Stortinget i Odelstinget og Lagtinget. Parlamentarismen, som siden 1884 har vært en uskreven sedvanerettsregel, ble nå innskrevet i Grunnloven. Videre ble inndelingen av Stortinget i Odelstinget og Lagtinget i behandlingen av lovsaker opphevet, og lovene vedtas etter dette av Stortinget i plenum. 17, 49, 73, 74, 76-78, Ikrafttredelse
20.02.2007 30.03.2007 Endringer i riksrettsordningen Endringer i riksrettsordningen slik at Riksrettens sammensetning og saksbehandling blir mer tidsmessig og smidig. 20, 30, 86, 87, 15, 82
27.05.2010 18.06.2010 Retting av språklige feil Grammatisk feil form med et verb i entall, «skal», der subjektet står i flertall 106
27.05.2010 18.06.2010 Retting av språklige feil Hyper-arkaisering, «Grændser», brukt i tredje ledd. Korrigert til normen som er «Grænser». 100
27.05.2010 18.06.2010 Retting av språklige feil Adjektivet «stemmeberettiget» er skrevet med stor forbokstav. 61
27.05.2010 18.06.2010 Retting av språklige feil Moderne form av preposisjonen «mot» endret til normen som er «mod». 30
21.05.2012 15.06.2012 Kirkeforliket Reform som endret flere deler av Grunnloven som alle berører forholdet mellom staten og Den norske kirke, det såkalte «kirkeforliket». Endringen fristilte i praksis kirken fra staten 2, 4, 12, 16, 21, 22, 27
06.05.2014 dd.mm.yyyy To versjoner av Grunnloven Vedtak av en språklig fornyelse av Grunnloven utarbeidet av Finn-Erik Vinje og en nynorsk versjon av Grunnloven fra det såkalte Graver-utvalget. Alle

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]