Liste over Danmarks innenriksministre

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over Danmarks innenriksministre.

Innenriksminister Parti Tiltredelse Avgang Regjeringer
Peter Georg Bang 16.11.1848 21.09.1849 Regjeringen Moltke I, Regjeringen Moltke II
M.H. Rosenørn 21.09.1849 13.07.1851 Regjeringen Moltke II
Frits Tillisch 13.07.1851 28.01.1852 Regjeringen Moltke III og Regjeringen Moltke IV
Peter Georg Bang 28.01.1852 21.04.1853 Regjeringen Bluhme I
A.S. Ørsted 21.04.1853 29.04.1854 Regjeringen Ørsted
Frits Tillisch 29.04.1854 12.12.1854 Regjeringen Ørsted
Peter Georg Bang 12.12.1854 18.02.1856 Regjeringen Bang
C.F. Simony Nasjonalliberale 18.02.1856 04.06.1856 Regjeringen Bang
I.J. Unsgaard 04.06.1856 18.10.1856 Regjeringen Bang
A.F. Krieger Nasjonalliberale 18.10.1856 01.08.1858 Regjeringen Andræ, Regjeringen Hall I
I.J. Unsgaard 01.08.1858 06.05.1859 Regjeringen Hall I
A.F. Krieger Nasjonalliberale 06.05.1859 02.12.1859 Regjeringen Hall I
Chr. Jessen Nasjonalliberale 02.12.1859 24.02.1860 Regjeringen Rotwitt
D.G. Monrad Nasjonalliberale 24.02.1860 15.09.1861 Regjeringen Hall II
Orla Lehmann Bondevennernes Selskab 15.09.1861 31.12.1863 Regjeringen Hall II
Carl L.V.R. Nutzhorn 31.12.1863 10.05.1864 Regjeringen Monrad
H.R. Carlsen 10.05.1864 11.07.1864 Regjeringen Bluhme II
J.B.S. Estrup Nationale Godsejere 06.11.1865 22.09.1869 Regjeringen Frijs
Wolfgang Haffner Nationale Godsejere 22.09.1869 28.05.1870 Regjeringen Frijs
C.A. Fonnesbech Nationale Godsejere 28.05.1870 14.07.1874 Regjeringen Holstein-Holsteinborg
F.C.H.E. Tobiesen 14.07.1874 11.06.1875 Regjeringen Fonnesbech
E.V.R. Skeel Højre 11.06.1875 29.08.1884 Regjeringen Estrup
S.H.S. Finsen Højre 29.08.1884 08.08.1885 Regjeringen Estrup
H.P. Ingerslev Højre 08.08.1885 15.01.1894 Regjeringen Estrup
H. Hørring Højre 15.01.1894 23.05.1897 Regjeringen Reedtz-Thott
V. Bardenfleth Højre 23.05.1897 28.08.1899 Regjeringen Hørring
Ludvig E. Bramsen Højre 28.08.1899 24.07.1901 Regjeringen Sehested
Enevold Sørensen Venstre 24.07.1901 14.01.1905 Regjeringen Deuntzer
Sigurd Berg Venstre 14.01.1905 12.10.1908 Regjeringen J.C. Christensen
Klaus Berntsen Venstre 12.10.1908 28.10.1909 Regjeringen Holstein-Ledreborg
P.Munch Det Radikale Venstre 28.10.1909 05.07.1910 Regjeringen Zahle I
J. Jensen-Sønderup Venstre 05.07.1910 21.06.1913 Regjeringen Klaus Berntsen
Ove Rode Det Radikale Venstre 21.06.1913 30.03.1920 Regjeringen Zahle II
W. Oxholm Forretningsministerium 30.03.1920 05.04.1920 Regjeringen Otto Liebe
Henrik Vedel Forretningsministerium 05.04.1920 05.05.1920 Regjeringen M.P. Friis
Sigurd Berg Venstre 05.05.1920 11.07.1921 Regjeringen Neergaard II
Otto Krag Venstre 18.07.1921 23.04.1924 Regjeringen Neergaard II & III
C.N. Hauge Socialdemokratiet 23.04.1924 14.12.1926 Regjeringen Thorvald Stauning I
Otto Krag Partiløs 14.12.1926 30.04.1929 Regjeringen Madsen-Mygdal
Bertel Dahlgaard Venstre 30.04.1929 08.07.1940 Regjeringen Thorvald Stauning II
Knud Kristensen Venstre 08.07.1940 09.11.1942 Regjeringen Thorvald Stauning III & Regjeringen Vilhelm Buhl I
Jørgen Jørgensen¹ Det Radikale Venstre 09.11.1942 05.05.1945 Regjeringen Scavenius
Knud Kristensen Venstre 05.05.1945 07.11.1945 Regjeringen Vilhelm Buhl II
Ejnar M. Kjær Venstre 07.11.1945 18.06.1947 Regjeringen Knud Kristensen
Niels Arnth-Jensen Venstre 30.06.1947 13.11.1947 Regjeringen Knud Kristensen
Alsing Andersen Socialdemokratiet 13.11.1947 23.11.1947 Regjeringen Hans Hedtoft I
Jens Smørum Socialdemokratiet 23.11.1947 30.10.1950 Regjeringen Hans Hedtoft I
Aksel Møller Det Konservative Folkeparti 30.10.1950 30.09.1953 Regjeringen Erik Eriksen
Johannes Kjærbøl Socialdemokratiet 30.09.1953 30.08.1955 Regjeringen Hans Hedtoft II & Regjeringen H.C. Hansen I
Carl Petersen Socialdemokratiet 30.08.1955 28.05.1957 Regjeringen H.C. Hansen I
Søren Olesen Retsforbundet 28.05.1957 18.11.1960 Regjeringen H.C. Hansen II & Regjeringen Viggo Kampmann I
Hans R. Knudsen Venstre 18.11.1960 07.09.1961 Regjeringen Viggo Kampmann II
Lars Peter Jensen Socialdemokratiet 07.09.1961 26.09.1964 Regjeringen Viggo Kampmann II & Regjeringen Jens Otto Krag I
Hans Hækkerup Socialdemokratiet 26.09.1964 02.02.1968 Regjeringen Jens Otto Krag II
Poul Sørensen Det Konservative Folkeparti 02.02.1968 29.06.1969 Regjeringen Hilmar Baunsgaard
H.C. Toft Det Konservative Folkeparti 11.07.1969 11.10.1971 Regjeringen Hilmar Baunsgaard
Egon Jensen Socialdemokratiet 11.10.1971 19.12.1973 Regjeringen Jens Otto Krag III & Regjeringen Anker Jørgensen I
Jacob Sørensen Venstre 19.12.1973 13.02.1975 Regjeringen Poul Hartling
Egon Jensen Socialdemokratiet 13.02.1975 30.08.1978 Regjeringen Anker Jørgensen II
Knud Enggaard Det Konservative Folkeparti 30.08.1978 26.10.1979 Regjeringen Anker Jørgensen III
Henning Rasmussen Socialdemokratiet 26.10.1979 10.09.1982 Regjeringen Anker Jørgensen IV
Britta Schall Holberg Venstre 10.09.1982 12.03.1986 Regjeringen Poul Schlüter I
Knud Enggaard Det Konservative Folkeparti 12.03.1986 10.09.1987 Regjeringen Poul Schlüter I
Thor Pedersen Venstre 10.09.1987 25.01.1993 Regjeringen Poul Schlüter II, III & IV
Birte Weiss Socialdemokratiet 25.01.1993 20.10.1997 Regjeringen Poul Nyrup Rasmussen I, II & III
Thorkild Simonsen Socialdemokratiet 20.10.1997 23.02.2000 Regjeringen Poul Nyrup Rasmussen III & IV
Karen Jespersen Socialdemokratiet 23.02.2000 27.11.2001 Regjeringen Poul Nyrup Rasmussen IV
Lars Løkke Rasmussen Venstre 27.11.2001 23.11.2007 Regjeringen Anders Fogh Rasmussen I & II
Ingen innenriksminister - 23.11.2007 07.04.2009 -
Karen Ellemann Venstre 07.04.2009 23.02.2010 Regjeringen Lars Løkke Rasmussen
Bertel Haarder Venstre 23.02.2010 03.10.2011 Regjeringen Lars Løkke Rasmussen
Margrethe Vestager Radikale Venstre 03.10.2011 Regjeringen Helle Thorning-Schmidt

Innenriksministeriet ble nedlagt den 23. november 2007 og opprettet igjen 7. april 2009.

Note: ¹ Regjeringen innleverte sin avskjedssøknad til kongen 29. august 1943 og opphørte samtidig med å fungere. 30. august 19435. mai 1945 var derfor departementsjefstyre, hvor regjeringenes departementssjefer administrerte sine respektive saksområder.