Hopp til innhold

Lichenometri

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Lichenometri (av engelsk lichen som betyr lav) er en metode utviklet på 1950-tallet for å analysere tilvekst av lav på steinflater for enten å minimumsdatere underlaget eller aldersbestemme laven. En kan også benytte lichenomtri for å datere endringer i vannstand, glasiale utvaskinger, ras og steinfall, arkeologiske strukturer og tidligere utbredelser av permanent snødekke.

Metoden baserer seg på et prinsipp om at det største lav-individet som vokser på et underlag også er det eldste individet. Om en da kjenner artens tilvekstkurve, kan en tidfeste når underlaget senest ble avdekket. Tilvekstkurven kan etableres ved å måle den største størrelsen på en lav på et underlag av kjent alder slik som gravstener, historiske stenbygninger eller enkelte morener. En kan også følge enkelte individer av en lavart med ulik størrelse over noen år og gjøre målinger av disse. Selv om tilvekstkurven er ulik for den enkelte lavart gjelder det at tilveksten er forholdsvis rask i begynnelsen, for så å avta til en mer konstant rate. Den mest vanlige lavarten innen lichenometri er kartlav (Rh. Geographicum)