Lex superior

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Lex superior (latin, «høyere lov») er et rettslig prinsipp, som går ut på at rettsregler av høyere rang går foran regler av lavere rang dersom det er motstrid mellom reglene.

Prinsippet er basert på Kelsens rangmodell for lovers trinnhøyde («Trinnhøydeteorien»). Den opprinnelige rangordningen omfattet tre trinn. Øverst på rangstigen troner konstitusjonen (Grunnloven). Under denne finnes de nasjonale lovene vedtatt med hjemmel i Grunnloven. Nederst på den opprinnelige rangmodellen har vi forskrifter. Disse må ha sin hjemmel i lov for å være rettslig bindende.

I dag regner en også med et «semi-konstitusjonelt»[1] mellomtrinn mellom konstitusjon og lov. Dette er normer som etter lov skal gjelde foran annen lov, men underordnet Grunnloven. Eksempler på dette i norsk rett er EØS-regler og reglene som følger av visse menneskerettskonvensjoner (blant annet EMK), som etter norsk rett skal gis forrang fremfor andre lover dersom det oppstår motstrid.

Det sies gjerne at Lex superior-prinsippet har en formell og en materiell side. Den formelle siden av prinsippet retter seg mot lovgiverne. Disse kan ikke vedta lover som er i strid med Grunnloven, eller forskrifter som er i strid med en lov. Den materielle siden retter seg mot rettsanvenderne (f.eks. dommere). Disse må i sin anvendelse av retten sørge for å sette en regel til side dersom den kommer i strid med en regel av høyere rang.

Spesielt for EØS-loven og Menneskerettsloven[rediger | rediger kilde]

Både EØS-loven og Menneskerettsloven har paragrafer som sier at de skal gå foran annen lov som regulerer samme forhold. Således har disse lovene sterkere rang enn tilsvarende lover.

EØS-loven §2 sier at, «Bestemmelser i lov som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, skal i tilfelle konflikt gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold. Tilsvarende gjelder dersom en forskrift som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, er i konflikt med en annen forskrift, eller kommer i konflikt med en senere lov.»

Menneskerettsloven §3 sier at: «Bestemmelsene i konvensjoner og protokoller som er nevnt i § 2 skal ved motstrid gå foran bestemmelser i annen lovgivning.»

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Regjeringen.no: NOU 2002: 12: Rettslig vern mot etnisk diskriminering: 5.2.3 Menneskerettsloven...

Se også[rediger | rediger kilde]