Leirskredet i Gjerdrum 2020

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Leirskredet i Gjerdrum 2020
Leireskredet i Gjerdrum (6846).JPG
Øverste delen av rasstedet hvor de fleste av boligene som ble tatt i raset, lå.
Dato30. desember 2020
UlykkesstedAsk og Nystulia
Årsakkvikkleire og vannmetning
Tall
Omkomne7[1][2][3][4]
Skadde10[5]
Savnede3[6][7][8]
Kart

Leirskredet i Gjerdrum 2020
60°03′36″N 11°02′42″ØKoordinater: 60°03′36″N 11°02′42″Ø
Video over Ask sentrum og rasområdet.
Rester etter hus og bygninger 400-500 meter fra toppen av raset.

Leirskredet i Gjerdrum var et kvikkleireskred i Gjerdrum som skjedde natt til 30. desember 2020 og tok med seg flere bolighus i boligområdet Nystulia nær sentrum av Ask.

Politiet rykket ut rundt klokken 4 til hendelsen ved sentrum av Ask i Gjerdrum på Romerike i Viken fylke.[9] Skredet gikk dels i et boligfelt. Minst 9 boligbygg, bestående av 31 boenheter, ble tatt av skredet.[10][11][12] Skredet gikk vest for fylkesvei 120 nær Gjerdrum aldershjem.[13] Deler av raset gikk i et jordbruksområde og tre gårdsbruk ble berørt,[10] samt deler av Gjerdrum Golfklubbs anlegg.[14] Et område på omkring 300 ganger 700 meter raste ut. Det fortsatte å rase i skredområdet utover dagen, og det gikk små ras også de påfølgende dager.[15]

Flere hus i boligområdet omkring Nystulia i tettstedet Ask ble tatt av raset,[16] samt bygninger på gårdstunet Holmen og drøyt 100 meter av veien Fjellinna. Redningsarbeidet pågikk til 5. januar 2021.

Aldershjemmet ble evakuert, barneskolen, legesenteret, rådhuset og barnehagen ble stengt, og fylkesvei 120 (hovedvei sørover) ble stengt som følge av skredet. Det er usikkert i hvilken grad disse byggene kan taes i bruk igjen. Kraftforsyning, vannforsyning og avløp var ute av funksjon som følge av skredet.[17]

Redningsarbeid og evakuering[rediger | rediger kilde]

Forsvaret bistod i redningsarbeidet med mannskaper fra Innsatsstyrke Derby,[18] Bell 412 helikopter og et P-3 Orion-fly, i tillegg til AW101 og Sea King fra Redningshelikoptertjenesten.[19] Norske Redningshunder bistår med omkring 30 hunder for å søke i raset. Forsvaret bidrar også med hunder.[15] Redningstjenesten i Göteborg bidrar med spesialister til letearbeidet og til sikring av skadeområdet.[20] Det svenske USAR-mannskapet på over 10 personer er spesialister på å ta seg inn i sammenraste bygninger. Oslo brann- og redningsetat deltok i redningsarbeidet. Noen hus har flyttet seg 400 meter og var vanskelig å lokalisere i rasområdet.[21][22] Det ble brukt varmesøkende kamera og droner i letearbeidet i rasområdet.[23] Politiet forsøkte å lokalisere mobilitelefonene for de savnede blant annet ved hjelp av IMSI-fangere.[24] Heimevernet, Sivilforsvaret og frivillige hjelpeorganisasjoner ble mobilisert for å bistå.[25] En broleggerpanservogn fra Ingeniørbataljonen kom 1. januar til stedet for å lage vei for bakkemannskap til hus nederst i rassonen.[21][26]

13 personer ble reddet opp fra skredkrateret av Sea King-helikopter fra 330 skvadronen i løpet av de første timene etter skredet.[27] Politihelikopteret bisto med å lokalisere folk ved hjelp av varmesøkende kamera. Noen ble reddet ut av hus som var ført 400 meter fra tomten og var nedkjølte da de ble reddet.[28][29] Minst to hunder ble også funnet i live i skredkrateret ved hjelp av varmesøkende kamera.[30]

Omkring 1000 personer ble i løpet av 30. desember evakuert fra områder rundt.[31][32][33] Aldershjemmet, der det var utbrudd av covid-19, ble evakuert i tidlig på dagen, kraterkanten var omkring 50 meter fra aldershjemmet. Evakuering fra selve rassonen skjedde til dels med helikopter.[34][11] Over 25 ambulanser ble tilkalt blant annet for bidra til evakuering av aldershjemmet.[35]

Politiet opplyste litt over klokken 12 på rasdagen 30. desember at det var 26 personer det ikke var gjort rede for, og at dette var personer med adresse i rasområdet. De presiserte at disse kan ha vært på besøk andre steder eller ha evakuert seg selv, men at de også kunne befinne seg i rasområdet.[36] Ved pressebriefingen samme dag like før klokken 13.30 som raset skjedde, opplyste politiets innsatsleder Roger Pettersen at det var 21 mennesker de ikke kunne gjøre rede for,[37][38] men tallet ble senere nedjustert, og var nede i 10 før midnatt. Letingen fortsatte utover natten og 31. desember.[39][40] Letingen etter overlevende fortsatte natt til 1. januar 2021.[41] 5. januar gikk det et mindre ras, som en avskalling av skredkanten, og redningsmannskapene som var i arbeid like ved, evakuerte. [42]

Statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland besøkte Gjerdrum på ulykkesdagen.[43] Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kom samme dag til stedet med en borerigg for å undersøke grunnforholdene.[15]

Forsvaret settes inn i søk[rediger | rediger kilde]

4. januar fikk Ingeniørbataljonen et nytt oppdrag ved å støtte søkslagene fra brann- og redningsetatene i rasområdet med 16 soldater.[44]

5. januar forlot de fleste ressursene fra Forsvaret området, da aksjonen gikk over i en ny fase. Kun Heimevernet blir igjen.[45] 12. januar avsluttet Heimevernet sinn innsats på stedet, og Sivilforsvaret overtok oppdraget.https://forsvaretsforum.no/gjerdrum-heimevernet/klokka-tolv-tirsdag-dro-hv-fra-gjerdrum/177002

Søk etter antatt omkomne[rediger | rediger kilde]

5. januar opplyste politiet at de har gitt opp håpet om å finne de tre siste savnede i live og aksjonen skiftet fokus til å lete etter antatt omkomne.[46]

Funn av savnede[rediger | rediger kilde]

1. januar 2021 offentliggjorde politiet navnet på alle de 10 savnede.[47] Om ettermiddagen samme dag ble det funnet en omkommet person, men identiteten ble ikke offentliggjort.[47] 2. januar ble tre nye savnede funnet omkommet,[48] og ytterligere tre savnede ble funnet omkommet dagen etter.[49][50]

Mobiliserte ressurser[rediger | rediger kilde]

Forsvarets NM190 Broleggerpanservogn. Foto fra 2011.

Hendelsen resulterte i at mange private og offentlige organisasjoner, samt avdelinger fra Forsvaret, ble involvert. Foruten de offentlige blålysetatene (ambulanse, brannvesen, politi) fra Gjerdrum, nabokommuner og andre steder i Norge, deltok også følgende enheter:

Statlige organisasjoner[rediger | rediger kilde]

Private organisasjoner[rediger | rediger kilde]

Frivillige organisasjoner[rediger | rediger kilde]

Forsvaret[rediger | rediger kilde]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Gjerdrum sett fra Heksebergfjellet. Kommunesenteret Ask i mellomgrunnen, Romeriksåsene i bakgrunnen. Rasområdet ligger midt i bildet (foto fra 2008)

Gjerdrum er et område med stor risiko for kvikkleireskred fordi løsmassene for en stor del består av leire som er avsatt på havbunnen etter istidens slutt. Det har gått flere kvikkleireskred tidligere. I 1400 gikk et ras på Olstad i Gjerdrum, flere mennesker og dyr omkom.[71] Leirskredet i Gjerdrum 1924 var et kvikkleireskred som startet før midnatt 20. oktober 1924 og tok ett menneskeliv.

Boligfeltet Nystulia som ble planlagt i 2005 ble klassifisert med høyeste fare for leirskred (klasse 5), mens Ask sentrum ble vurdert til en klasse lavere. Hydrologen Steinar Myrabø advarte kommunen om erosjonsproblemer (blant annet knyttet til Tistillbekken) og fare for leirskred i området.[72][73] Kommunen godkjente reguleringsplanen for Nystulia i 2003. NGI gjorde deretter undersøkelser på oppdrag fra utbygger. Før utbyggingen av området var det kjent at det var mye kvikkleire i området.[74][75] NGI vurderte området i en risiko- og sårbarhetsanalyse for Gjerdrum kommune i 2003 og advarte der om at det kunne gå skred med utstrekning på opp mot 10 dekar med fare for 10 til 50 omkomne personer. Materielle skader kunne komme opp i 20 til 100 millioner kroner. To år senere anbefalte NGI å senke deler av de høyeste terrenget, oppfylling av lavere terreng og bekkedal for å fungere som motvekt og motvirke eventuelt skred og erosjonssikring av Tistilbekken.[76]

I 2009 og 2011 varslet blant annet en tidligere grunneier kommunen om erosjon og økt vannføring i en bekk langs rasområdet. Ifølge brevet til kommunen fikk tidvis stor vannføring på grunn av tilførsel av mye overvann fra byggefeltet.[77] I 2009 skrev konsulentfirmaet Asplan Viak i en rapport at overvannet fra Ask sentrum havnet i Brådalsbekken og Tistilbekken som kunne før til erosjon. Firmaet anbefalte dammer og torvetak som dempende tiltak. I kommunale dokumenter fra 2009 advares det om at erosjon i bekken kunne føre til undergraving som kunne utløse leirskred. Særlig østsiden av Tistilbekken ble ansett som utsatt.[78] Utbyggeren sier til Dagbladet at de ikke visste om rapporten fra Asplan Viak.[79]

Fylkesmannen og NVE hadde i 2015 innsigelser mot en utvidelse av bebyggelsen ved aldershjemmet. NVEs innsigelser ble ifølge Dagbladet trukket etter at rådmannen i Gjerdrum hadde vært i kontakt med konsulenter. Konsulentene mente et eventuelt skred utløst i et ustabilt område like sør for aldershjemmet ville bli stanset av veien Fjellinna vestover fra fylkesvei 120.[80] NVE planla å kartlegge kvikkleiresituasjonen i 37 områder på Romerike inkludert Ask i 2021.[81]

I desember 2020 falt det på Hellerud tre ganger så mye nedbør som normalt i desember, i Hakadal over fem ganger så mye og i oktober-november var det rekordmye nedbør. Siste to døgn før raset falt det rundt 70 mm nedbør i Gjerdrum.[78] Normalt er kraftig og mye nedbør i seg selv ikke direkte årsak til kvikkleireskred. Kvikkleirene er veldig tett og vann trekker ikke raskt inn. Skred utløses normalt av ytre påvirkning som anleggsarbeid, oppføring av tunge bygg eller erosjon av elver og bekker i ytterkanten av en skråning. Det kan være relativt liten påvirkning føre til at en skråning kollapser, ifølge NGU.[82]

Andre evakuerte områder i Gjerdrum[rediger | rediger kilde]

Omkring to km nord for Ask og rasområdet (ved fylkesvei 120) ble det 31. desember oppdaget sprekkdannelser i bakken med tendenser til utglidning. Et område ved Kogstad med 46 beboere ble evakuert.[83][84]

3. januar besluttet redningsledelsen å oppheve evakueringen ved Kogstad etter anbefaling av NVE.[85]

Økonomisk støtte[rediger | rediger kilde]

Finans Norge og Norsk Naturskadepool sendte 2. januar ut en bransjeanbefaling til medlemmene sine der de informerte om at de evakuerte i første omgang får dekning for midlertidig og alternativ bolig ut 2021, så lenge de er beordret evakuert.[86]

Kommunalminister Nikolai Astrup og statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland uttalte at Gjerdrum kommune vil motta bistand, både praktisk og økonomisk, som den trenger fra regjeringen på kort og lang sikt.[87]

Reaksjoner[rediger | rediger kilde]

Den 3. januar besøkte Kong Harald, Dronning Sonja og Kronprins Haakon Gjerdrum. Der snakket de med redningsmannskapene, frivillige, evakuerte og deres pårørende.[88]

Internasjonale reaksjoner[rediger | rediger kilde]

 • Det danske Forsvarsministeriet tilbød å sende hjelp. Norske myndigheter valgte å takke nei til forespørselen, da det ikke var behov for ytterligere bistand.[89]
 • Den svenske kongen Carl XVI Gustaf sendte et telegram til Kong Harald V og uttrykte sin dypeste medfølelse i anledning skredet.[90]
 • Finlands statsminister, Sanna Marin, utrykte sin medfølelse til de rammede på Twitter.[91] Innenriksminister Maria Ohisalo opplyste at de fulgte situasjonen tett, og ville bidra om det kom en forespørsel om assistanse fra norske myndigheter.[92]

Gransking[rediger | rediger kilde]

Regjeringen varslet 7. januar 2021 at den vil sette ned en ekspertgruppe som skal finne årsaker til skredet og evaluere arbeidet med å forebygge kvikkleireskred og finne ut om det er behov for endring av regelverkets innhold og hvordan det følges opp.[93]

Gjerdrum kommune offentliggjør alle dokumenter omkring utbyggingen i området.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ https://www.nrk.no/norge/redningsmannskaper-har-gjort-funn-av-en-dod-person-1.15309464.
 2. ^ https://www.nrk.no/norge/tre-personer-funnet-omkommet-i-gjerdrum-1.15310119.
 3. ^ https://www.nrk.no/norge/fire-bekreftet-omkommet---en-av-de-omkomne-er-identifisert-1.15310119.
 4. ^ https://www.nrk.no/norge/fem-personer-bekreftet-omkommet-etter-skredet-i-gjerdrum-1.15310743.
 5. ^ «Ti personer skadd etter raset på Gjerdrum». Dagbladet. Besøkt 1. januar 2021. 
 6. ^ https://www.nrk.no/osloogviken/skredet-pagar-fortsatt-i-gjerdrum_-21-er-ikke-gjort-rede-for-1.15307376.
 7. ^ https://www.nrk.no/norge/dette-er-de-savnede-og-omkomne-etter-skredet-i-gjerdrum-1.15309985.
 8. ^ https://www.nrk.no/norge/seks-personer-bekreftet-omkommet-etter-skredet-i-gjerdrum-1.15310743.
 9. ^ Vissgren, Julie (30. desember 2020). «Skredet pågår fortsatt i Gjerdrum: 21 er ikke gjort rede for». NRK. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 10. ^ a b Strømme, Simen Hunding (31. desember 2020). «Skredet i Gjerdrum: – Hus har flyttet seg opptil 400 meter». NRK. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 31. desember 2020. 
 11. ^ a b «Flere hus har rast i Gjerdrum – frykter flere vil rase». www.vg.no. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 12. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 13. ^ Stolt-Nielsen, Harald (30. desember 2020). «Dette vet vi om raset i Gjerdrum». NRK. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 14. ^ Redegjørelse på Gjerdrum Golfklubbs facebook-side, 1. januar 2020
 15. ^ a b c «Jord- og leirskredet i Gjerdrum: 21 personer ikke gjort rede for». www.vg.no. 30. desember 2020. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 16. ^ «Jordskred i Gjerdrum: – Det er vanskelig å beskrive». www.vg.no. 31. desember 2020. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 31. desember 2020. «– Etter leir- og jordraset som gikk i Sørum for noen år siden, har jeg tenkt på om dette kunne skje i Nystulia også. Dette er en superskandale, sier Tisland til VG.» 
 17. ^ Tjørhom, Vegard (2. januar 2021). «– Me er ein kommune i kneståande som har ein lang veg opp». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 2. januar 2021. 
 18. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 19. ^ Olsen, Øyvind Førland; Eisenträger, Stian; Arstad, Svein (30. desember 2020). «Forsvaret bistår etter jordskred på Gjerdrum». forsvaretsforum.no (norsk). Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 20. ^ «Flera saknas efter jordskred i Norge – hundratals evakuerade». Aftonbladet (svensk). Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 21. ^ a b «Slik skal bakkemannskaper komme seg inn i skredområdet». www.vg.no. 1. januar 2021. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 1. januar 2021. «NVE bistår med kartlegging av veien inn og overvåkning av skredområdet. Det er det svenske USAR-mannskapet som etter planen skal sendes inn. Dette er redningsmannskap med spesialkompetanse på redning og søk i befolkede områder. De spesialtrente redningsmannskapene fra USAR er til stede med 14 personer. (...) Ingeniørbataljonen i Forsvaret bistår med en brolegger som skal kjøres inn og kan ta mannskaper inn til et hus i nedre del av skredområdet.» 
 22. ^ Lien, Marthe S. (31. desember 2020). «Hus med mulige savnede flyttet 400 meter». dagbladet.no (norsk). Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 31. desember 2020. «Onsdag ankom svenske Usar-mannskaper Gjerdrum. Dette er eksperter på å ta seg inn i sammenraste hus. Sammen med mannskap fra Romerike og Oslo står de klare til å ta seg inn i området når forholdene tillater det.» 
 23. ^ «Nyhetsstudio - Politiet: Trolig mennesker i rasområdet». www.dagbladet.no. 30. desember 2020. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 24. ^ Beckhaug, Øistein Norum Monsen, Anette (30. desember 2020). «Politiet advarer: - Ikke ring savnede». dagbladet.no (norsk). Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 31. desember 2020. «- Vi sjekker alle telefoner og har god kontroll på telefonnummer. Sporing av telefoner har vi jobbet med og kan fastslå hvor de ligger med 20-25 meters slingringsmonn. Politiet benytter seg også av IMSI-fangere for å gjøre slingringsmonnet mindre, sier Pettersen.» 
 25. ^ Lien, AvNTB nyheter og Kristin Askjer. «Ti savnet etter leirskredet i Gjerdrum». Vårt Land - Norges største kristne dagsavis (norsk). Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 31. desember 2020. 
 26. ^ Krantz, Andreas (1. januar 2021). «Redningsarbeidet fortsetter i Gjerdrum». NRK. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 1. januar 2021. 
 27. ^ Redningsmannen Lars (48) og 330 skvadron reddet 13 mennesker fra skredet. VG. Besøkt 9. januar 2021.
 28. ^ Thommessen, Julia Kirsebom (3. januar 2021). «Paret mistet alt: Skal ikke bo på kvikkleire igjen». NRK. Besøkt 3. januar 2021. «I ettertid har de skjønt at huset deres skled 400 meter fra der det sto. Og at de ble liggende og vente på hjelp i tre iskalde timer, uten klær og med dyvåte dyner rundt seg for å holde varmen.» 
 29. ^ «Aud-Margaret (64) reddet ut av raset: – Jeg klamret meg fast til madrassen». www.vg.no. Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 1. januar 2021. 
 30. ^ Lier, Brage Lie Jor, Øystein Sæthre, Maja Walberg Klev, Anton (31. desember 2020). «Hund reddet ut i live fra raset». dagbladet.no (norsk). Besøkt 1. januar 2021. 
 31. ^ Strømme, Simen Hunding (31. desember 2020). «Skredet i Gjerdrum: – Hus har flyttet seg opptil 400 meter». NRK. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 31. desember 2020. «Han forteller at evakueringsområdet har blitt innskrenket. Det betyr at noen av de evakuerte kan komme hjem igjen. – De beboerne det er snakk om har fått beskjed om at de kan flytte tilbake. Eksakt tall har jeg ikke. Over 1000 personer har blitt evakuert så langt.» 
 32. ^ NRK (30. desember 2020). «500 evakuert i Gjerdrum». NRK. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 33. ^ Dorholt, Marthe S. Lien, Ingunn (30. desember 2020). «21 personer ikke gjort rede for». dagbladet.no (norsk). Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 34. ^ Wahl, Trond Lepperød, Maria Schiller Tønnessen, NTB, Stian André de (30. desember 2020). «Gjerdrum: Løfter folk ut av rasområdet med helikopter». Nettavisen (norsk). Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 35. ^ «Stine evakuerte eldre ved skredkanten: - Jeg var veldig redd». www.vg.no. Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 1. januar 2021. «Når hun og makkeren kjører inn mot skredområdet, blir de stående som nummer 17, i rekken av 26 ambulanser.» 
 36. ^ «Leirskredet i Gjerdrum : 26 personer er ikke gjort rede for». NRK.no (norsk). 30. desember 2020. Besøkt 3. januar 2021. 
 37. ^ «Først korona – så måtte bosenteret evakueres». www.rb.no (norsk). 30. desember 2020. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 38. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 39. ^ «10 personer savnet etter jordskred – vurderer nå å sende ned hundeførere». www.vg.no. 31. desember 2020. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 31. desember 2020. 
 40. ^ Strømme, Simen Hunding (31. desember 2020). «Søker etter savnede i rasområdet i Gjerdrum». NRK. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 31. desember 2020. 
 41. ^ Honningsøy, Kirsti Haga (31. desember 2020). «Redningsarbeidere: – Det er mulig å overleve veldig lenge». NRK. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 31. desember 2020. «Søket etter overlevende har snart pågått i to døgn og fortsetter med full styrke.» 
 42. ^ Stoksvik, Marthe (5. januar 2021). «Det har gått et nytt skred i Gjerdrum». NRK. Besøkt 5. januar 2021. 
 43. ^ Stoksvik, Marthe (30. desember 2020). «Statsminister Erna Solberg besøker Gjerdrum». NRK. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. 
 44. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 4. januar 2021. 
 45. ^ https://forsvaretsforum.no/gjerdrum-heimevernet/hv---kommunen-bestemmer-behovet/176369
 46. ^ https://www.vg.no/nyheter/i/zgMblw/kvikkeleireskredet-i-gjerdrum-ikke-lenger-haap-om-aa-finne-folk-i-live
 47. ^ a b «Nyhetsstudio - Håper på identifisering lørdag». www.dagbladet.no. 1. januar 2021. Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 1. januar 2021. 
 48. ^ «Funn av en fjerde omkommet etter Gjerdrum-raset». VG.no. Besøkt 2. januar 2021. 
 49. ^ «Ny person bekreftet omkommet». Dagbladet.no. Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 3. januar 2021. 
 50. ^ Krantz, Andreas (3. januar 2021). «Sju personer bekreftet omkommet etter skredet i Gjerdrum». NRK. Besøkt 3. januar 2021. 
 51. ^ «Jordras Gjerdrum: Politiet: – Vi har håp om å finne mennesker i live i skredet». tu.no. Besøkt 3. januar 2021. 
 52. ^ «NVE bistår ved kvikkleireskred i Gjerdrum kommune». NVE.no. Besøkt 3. januar 2021. 
 53. ^ «Svenske Tomas forteller om redningsarbeidet for USAR-styrken i Gjerdrum». avisa-vest.no. Besøkt 3. januar 2021. 
 54. ^ «NGI fortsetter arbeidet med å bistå NVE og Gjerdrum kommune». NGI.no. Besøkt 3. januar 2021. 
 55. ^ «Kvikkleireskred i Gjerdrum kommune». Varsom.no. Besøkt 3. januar 2021. 
 56. ^ «Skredet i Gjerdrum: søker med droner gjennom natten». Nettavisen.no. Besøkt 3. januar 2021. 
 57. ^ «Innsatsen etter skredet i Gjerdrum fortsetter torsdag». Folkehjelp.no. Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 3. januar 2021. 
 58. ^ «NRH bidrar i leirskredet på Gjerdrum». NRH.no. Besøkt 3. januar 2021. 
 59. ^ https://www.nrrl.no/nyheter/1660-bistand-til-redningsaksjonen-i-gjerdrum
 60. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 3. januar 2021. 
 61. ^ «Raset i Gjerdrum: Forsvaret på plass med droner og brolegger». ForsvaretsForum.no. Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 3. januar 2021. 
 62. ^ https://forsvaretsforum.no/etterretning-gjerdrum-innenriks/forsvaret-bidro-til-funn-i-skredomrade/175915
 63. ^ «Marerittet kom om natten». Aftenposten.no. Besøkt 3. januar 2021. 
 64. ^ «Orion i Gjerdrum-søk». NRK.no. Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 3. januar 2021. 
 65. ^ https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/7KVVmo/10-personer-savnet-etter-jordskred-vurderer-naa-aa-sende-ned-hundefoerere
 66. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 3. januar 2021. 
 67. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 3. januar 2021. 
 68. ^ https://forsvaretsforum.no/etterretning-gjerdrum-innenriks/forsvaret-bidro-til-funn-i-skredomrade/175915
 69. ^ https://forsvaretsforum.no/etterretning-gjerdrum-haeren/til-vanlig-jobber-de-med-militaere-scenarioer---denne-gangen-var-det-en-naturkatastrofe/176567
 70. ^ https://forsvaretsforum.no/gjerdrum-tros--og-livssynskorpset/fem-prester-fra-forsvaret-til-gjerdrum-bisto-bade-parorende-og-soldater/176079
 71. ^ Ivar Sæter (1915). Gjerdrum : jubilæumsskrift 1914. Kristiania: Arnesens Bok- & Akcidenstrykkeri. s. 2. 
 72. ^ Carlsen, Helge (30. desember 2020). «Skredområdet i Gjerdrum er i risikoklasse 5». NRK. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 30. desember 2020. «Bygdene og tettstedene på Romerike ligger på gammel havbunn og leire. Gjerdrum er spesielt utsatt for kvikkleireskred.» 
 73. ^ Tomter, Line (31. desember 2020). «– Jeg advarte kommunen». NRK. Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 31. desember 2020. «Ingen vet hva som forårsaket kvikkleireraset natt til onsdag, men da utbyggingen i rasområdet startet i 2008, fikk Gjerdrum kommune advarsler om grunnforholdene.» 
 74. ^ «NGI offentliggjør rapporter om grunnundersøkelser, geotekniske vurderinger og sikringstiltak i skredområdet i Gjerdrum». Norges Geotekniske Institutt (NGI) (norsk). Besøkt 1. januar 2021. «I samråd med utbygger Odd Sæther, Gjerdrum kommune og NVE offentliggjør NGI rapportene som viser de geotekniske undersøkelsene og faglige rådene som NGI ga før utbyggingen av det området som er rammet av skred.» 
 75. ^ Hustadnes, Jon Even Andersen, Halldor (1. januar 2021). «NGI: Gjort etter kravene». dagbladet.no (norsk). Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 1. januar 2021. 
 76. ^ «Gjerdrum-skredet: NGI vil ikke svare på om råd ble fulgt». www.vg.no. 5. januar 2021. Besøkt 5. januar 2021. ««Større skred, over 10 mål antas å kunne medføre at 10-50 mennesker mister livet. Materielle skader kan komme opp i 20-100 millioner kr», heter det i rapporten fra 2003 om det konkrete skredområdet.» 
 77. ^ Kampevoll, Fredrik (5. januar 2021). «Flere varsler om bekken i skredområdet». NRK. Besøkt 5. januar 2021. 
 78. ^ a b «Det var stor bekymring for leirskred på Gjerdrum. Også i kommunen. Det viser offentlige dokumenter.». www.aftenposten.no. 7. januar 2021. Besøkt 7. januar 2021. 
 79. ^ Andersen, Halldor Hustadnes, Trym Mogen, Jon Even (8. januar 2021). «Skred-advarsel: - Aldri hørt om». dagbladet.no (norsk). Besøkt 8. januar 2021. «Nå viser det seg at verken Klungrehaug eller utbyggeren for Nystulia-prosjektet, Odd Sæther i selskapet Gjerdrum Boliger, har hørt om rapporten.» 
 80. ^ Jor, Jon Even Andersen, Ralf Lofstad, Brage Lie (31. desember 2020). «Eksperter: Mente veien ville stoppe skred». dagbladet.no (norsk). Arkivert fra originalen 1. januar 2021. Besøkt 31. desember 2020. 
 81. ^ Hagen, John Rasmussen, Angelica (1. januar 2021). «Planla ny kartlegging av kvikkleira i Ask i 2021». dagbladet.no (norsk). Besøkt 1. januar 2021. «På nyåret skulle Norges vassdrags- og energidirektorat kartlegge 37 områder på Romerike for å få en oversikt over «de reelle kvikkleirefaresonene». Ask var et av områdene som skulle kartlegges på nytt.» 
 82. ^ «Farevarsel og store nedbørsmengder før skredet – avviser direkte sammenheng». www.vg.no. 7. januar 2021. Besøkt 7. januar 2021. 
 83. ^ «Tydelige sprekker i terrenget - nytt område evakuert». www.vg.no. 31. desember 2021. Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 1. januar 2021. 
 84. ^ «SISTE: Synlige sprekkdannelser i nytt område: 46 nye personer evakuert». www.rb.no (norsk). 31. desember 2020. Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 1. januar 2021. 
 85. ^ https://www.nrk.no/nyheter/opphever-evakuering-ved-kogstad-1.15311038
 86. ^ «Evakuerte i Gjerdrum får dekket leiebolig». Finans Norge (norsk). Besøkt 3. januar 2021. 
 87. ^ Tjørhom, Vegard (2. januar 2021). «– Me er ein kommune i kneståande som har ein lang veg opp». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 3. januar 2021. 
 88. ^ Brekke, Anders (3. januar 2021). «Kongefamilien besøkte Gjerdrum». NRK. Besøkt 3. januar 2021. 
 89. ^ https://fmn.dk/da/nyheder/2020/danmark-har-tilbudt-hjalp-efter-stort-jordskred-i-norge/
 90. ^ https://www.kungahuset.se/press/pressmeddelanden/aretspressmeddelanden/telegramtillkonungenavnorge.5.5e7d48041768421df9c931b.html
 91. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 2. januar 2021. 
 92. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 4. januar 2021. Besøkt 2. januar 2021. 
 93. ^ Ekspertgruppe skal granske skredet i Gjerdrum. adressa.no. Besøkt 7. januar 2021.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]