Laksetrapp

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En kulpetrapp i Skottland.
Laks i laksetrappa i Suldalslågen i Suldal.

Laksetrapp eller fisketrapp er en kunstig innretning i vassdrag laget for at fisk skal kunne svømme forbi fosser, dammer eller andre hindringer og få tilgang til vassdraget ovenfor hindringen. De bygges ofte som små kulper forbundet med en vannrenne.

Mange laksetrapper er laget i forbindelse med at elver er regulert til vannkraftutbygging. En av Europas lengste laksetrapp ligger i Granfossen i Verdalselva.[1][2]

Konstruksjoner[rediger | rediger kilde]

Laksetrappen er en innretning som er konstruert for å få gytefisk til å vandre høyere opp i vassdrag. Dette er vanligvis anadrome fiskearter som laks eller ørret. Derav har fisketrapper også ofte blitt kalt for laksetrapp.

Det finnes en noen ulike prinsipper for å bygge en laksetrapp. Den vanligste typen er en kulpetrapp. Der hopper fisken fra kulp til kulp inntil hindringen er forsert. En slik trapp er bygget i Aulivassdraget ved Lensberg rett ved siden av avkjøringen fra E18 mot Ramnes i Tønsberg kommune. Trinnhøyden er her på ca. 45 cm og totalt 7 kulper. Trappa er laget av kumringer på 2 meter i diameter som er fundamentert på pukk og støpt inn slik at flommer ikke tar med seg disse. På toppen har det dessuten vært en stokk som var innrettet slik at den skulle avvise rekved og annet søppel som kunne komme ned i trappa ved flom. Innløpet i trappa ligger litt lavere enn demningen slik at vannføringen ivaretas lengst mulig periode. Den øverste kulpen i trappa er laget slik at en kan sette ned en fiskefelle for prøvefisking og derved kontroll på fiskevandringen. Det er tatt laksefisk opptil 90 cm lengde i fella under prøvefisket som er utført etter tillatelse fra Fylkesmannen i Vestfold.

I Målselvfossen i Troms er det en kulpetrapp som i tillegg har bygget en kulp med en glassvegg. Utenfor glassveggen er det gangbro som gir mulighet til å se fisken vandre opp trappa når det er gytesesong. Fiskesjået eller fiskestudioet er artig skue for nysgjerrige forbipasserende.

Et annet og mer sjeldent prinsipp for fisketrapp er motstrømstrappa. Denne er blant annet bygget i Skiensvassdraget, nærmere bestemt i Klosterfossen i 1886 og ble utbedret i 1969. Trappa er 20 meter lang og 5,5 meter høy. Det slippes på ca. 1 kubikkmeter vann per sekund. Trappa skal fungere bra.

I nyere tid er det kommet et annet prinsipp for å frakte fisk oppstrøms med svært lavt vannforbruk. Dette er en fiskeheis. Fiskeheisen er utført kun ett sted i landet, nærmere bestemt ved Næs Jernverksmuseum. Dette er et rør som går fra vannspeilet på oversiden av dammen/hindringen og ned til under vannspeilet på nedsiden. Når det kommer fisk inn i røret vil automatikk oppdage dette og lukke fella. Deretter vil vanntilsiget heve vannspeilet inntil fisken er sluset opp til neste vannspeil. Metoden skal fungere bra.

Like viktig som å få fisken opp for å gyte er det imidlertid å la smolten kunne vandre ut til havet igjen. Dette bør vies like mye oppmerksomhet i planleggingen av fisketrapper som selve trappa.

Andre betydninger[rediger | rediger kilde]

  • Laksetrapp har blitt brukt som slangord for bakrutesjalusi, en slags persienne som kan monteres på en bils bakrute.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]