Kvennøya

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Mølleplassen på Kvennøya.
Oterholtfossen og gangbrua over til Kvennøya.

Kvennøya er en del av Bø Museum i Telemark, et populært friluftsområde i og er også kommunens tusenårssted.

Tusenårsstedet ble markert med åpning av en ny gangbro over til Kvennøya og opparbeiding av friområdet og mølleplassen.

Kvennøya ved Bø Museum er ei øy i Bøelva på ca. 40 mål. Grunnen til at det en gang ble en øy er at elven har gravd frem et løp som går ut fra hovedløpet. Dette løpet som ble gravd frem kalles Skvidsla, av skvidsl som betyr grein. Skvidsla og Oterholtfossen er bare to av løpene som har vært her de siste hundreårene, tidligere brøytet vannet seg også fra Oterholtfossen tvers over øya, og det var her de gamle kvernene lå. Etter hvert ble vannet ledet inn på øya i en vannrenne, og mølla ble bygget. Mølla Jacob Achton bygget i 1723 var den største mølla som har vært drevet i Bøelva. Den hadde tre kvernsteiner og lå i det midterste mølleløpet. Steinfundamenter for vannrenna til kverna finnes fremdeles i et søkk over midten av øya. På hver side av øya, ved Oterholtfossen og Haugsagfossen og i Skvisla, kjenner en til at det har vært sagbruk helt tilbake til tidlig på 1600-tallet.

Kvennøya ble også et senter i bygda for mølledrift. Det har trolig også vært bosetting på Kvennøya allerede fra tidlig på 1600-tallet, først som husmannsplass, og deretter som selveierbruk fra rundt 1860. På den tida var det beitedyr på Kvennøya, og derfor mye mindre vegetasjon. I fossene på begge sider av øya var det sager og stamper, og om våren var det stor aktivitet knyttet til fløting av tømmer. Skådammer av tømmer, stein og betong forteller om hvordan fløterene forsøkte å temme fossene.

Bø Museum har de siste 15 åra gjenskapt mølleplassen etter en branntakst fra 1892, da det var liknende stuebygning, fjøs, løe og smie på Kvennøya.

I dag er Kvennøya et populært friluftsområde. Telemarkfestivalen har sin årlige barnival på Kvennøya med fortellerstund i Møllarstugo, i tillegg til museets egne arrangement som for eksempel årlig St. Hansfeiring. I 2009 ble området rustet opp med bru over Skvisla og nytt publikumsamfi.

6.-9. august 2009 uroppføres friluftsspelet «Veslefrikk med fela» av Jon Rørmark og Stanley Jacobsen på Kvennøya.