Kvantiseringsstøy

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kvantiseringsstøy oppstår på grunn av koden som Analog-til-Digital-omformere, kalt ADC fra engelsk Analog to Digital Converter, gir fra seg. Støyen har omtrent samme amplituderverdi som verdien av det lavest-verdigste bitet i koden. Støyen er forskjellen mellom det analoge inngangssignalets verdi og verdien til koden som representerer den. Denne støyen er fullstendig forutsigbar i motsetning til støy generelt.

Øverst: Analogsignalet i blått og kodeverdien i rødt. Nederst er forskjellen, kvantiseringsstøyen.

Jo færre bits ADCen bruker, jo kraftigere blir støyen, relativt sett. Audioindustrien bestemte seg for at 16 bits er nok for at kvantiseringsstøyen skal være umerkelig i et musikk- eller talesignal. CD mediet bruker derfor 16 bits oppløsning til lagring av lyd. Støyen ligger ca. N*6 dB lavere enn signalet, der N er antall bits. CD-signaler har derfor ca. 96 dB signal-støyforhold.


Klangeksempler med opplest tekst (tyskspråklig) i 8, 4 og 1 bits oppløsning:

Autoritetsdata