Hopp til innhold

Kvalitetsjusterte leveår

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kvalitetsjusterte leveår (fra engelsk quality adjusted life years forkortet QALYs) er en måleenhet for helsegevinster som benyttes for å kunne gjøre kost-nytte-vurderinger. Metoden benyttes for å kunne sammenligne nytten av forskjellige tiltak på tvers av pasientgrupper i helseøkonomi eller epidemiologisk forskning. Det er også et sentralt begrep i effektiv altruisme når det gjelder evaluering av prosjekter og tiltak rettet mot mennesker i u-land.

Kvalitetsjusterte leveår beregnes ved å beregne antall ekstra leveår et tiltak forventes føre til, og så trekke fra en andel ut fra en tallfesting hvor mye helseplager antas å redusere livskvaliteten.

Sammenligninger av kvalitetsjusterte leveår benyttes særlig for å vurdere nytten av å ta i bruk nye legemidler eller ny teknologi i helsetjenesten eller i epidemiologisk forskning. Metoden benyttes særlig for å vise at enkelte pasientgrupper som kronikere overses i helsevesenet, eller at dyre behandlinger kan legge beslag på for store ressurser. Det kan også sammenligne effekten av svært ulike tiltak økonomisk, for eksempel nytten av trafikksikkerhetstiltak opp mot nye medisiner.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]