Kvalitativ uorganisk analyse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Kvalitativ analyse innenfor kjemiens verden, skal man bestemme forskjellige grunnstoffer ut ifra diverse tester, f.eks om en kjemisk reaksjon får en blanding til å skifte farge, eller om temperaturen stiger. Målet i en kvalitativ analyse er å finne ut hvilke atomer, ioner eller molekyler som finnes i en prøve.

To typer av kvalitativ analyse:

  • Kvalitativ uorganisk analyse
  • Kvalitativ organisk analyse

Når man skal foreta en kvalitativ analyse, får man utdelt en prøve, enten et salt eller en saltblanding. Man må så bestemme hvilke ioner som er i prøven. Hvis prøven er et metall eller en legering, må du først få noe av prøven over i ioneform før du analyserer på kationene i prøven.

Her er et lite utvalg av kationer og anioner

Kationer : Ag+, K+, Ba2+, Na+, Ca2+, NH4+, Cu2+, Ni2+, Fe2+, Fe3+, Pb2+, Sn2+, Zn2+.

Anioner : Nitrat NO3-, Karbonat CO32-, Acetat CH3COO-, Klorid Cl-, Bromid Br-, Jodid I-, Sulfat SO42-

Analysen bør gjøres i denne rekkefølgen:

  • Forprøver: Farge, lukt, flammeprøve, løselighet og pH i vann.
  • Påvisning av anioner: Karakteristiske reaksjoner.
  • Påvisning av kationer: Serieanalyse eller parallellanalyse.

Resultatene vurderes underveis, og konkluder til slutt hva prøven består av.


  • Artikkelen oppdateres