Kværner stasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Kværner stasjon
LandNorge Norge
StedKværner
KommuneOslo
Opprettet4. desember 1958
Åpnet1957
Nedlagt1977
Tjenester
Linje(r)Gjøvikbanen
Posisjonskart
Kværner stasjon ligger i Oslo
Kværner stasjon
Kværner stasjon
Kværner stasjon (Oslo)

Kværner stasjon
59°54′27″N 10°47′42″Ø

Kværner stasjon var en jernbanestasjon på Oslos østkant. Stasjonen ble opprettet i 1957 og nedlagt i 1977, og lå mellom Oslo Ø og Tøyen. Den betjente godssporet Loenga-Alnabrulinjen i tillegg til Gjøvikbanen. På stasjonen sto et lite stasjonsbygg som ble solgt til Urskog-Hølandsbanen, og i 1973 flyttet til Bingsfoss stasjon, der det har blitt brukt som blant annet billettbod og kiosk.

Kværner stasjon ble opprettet i forbindelse med bygging av dobbeltspor på Gjøvikbanen. Status var togstopp, det vil si at stasjonen var betjent for ekspedering av tog, men ikke for passasjerer eller gods. Fra 1963 ble stasjonen fjernstyrt fra stillverket på Oslo Ø.

Nye Kværner stasjon[rediger | rediger kilde]

Miljøbyen Gamle Oslo (et nedlagt samarbeidsprosjekt mellom staten og bydel Gamle Oslo, med blant annet aktører som Gustav Nielsen og Aud Tenøy, begge senere ansatt ved Transportøkonomisk institutt), gikk i år 2000 inn for en ny jernbanestasjon ved Kværner:

SitatEtablering av ny stasjon for lokaltog ... ved Kværner/Enebakkveien, slik at boliger og arbeidsplasser på Kværner-området og i Arnljot Gellines vei kan få et høystandard kollektivtilbud ...[1]Sitat

Forslaget om jernbanestasjon på Kværner ble enstemmig vedtatt av bydelsutvalget Gamle Oslo i 2005.[2] Bydel Gamle Oslos ti vel- og interesseforeninger foreslo i sitt trafikkplanarbeid fra 2008 å legge en jernbanestasjon på Kværner i tilknytning til jernbaneundergangen mellom Kværnerbyen og Enebakkveien.[3] Siden den gang er det kommet en jernbaneovergang (gangbru) mellom Arnljot Gellines vei (Nygårdskollen) og Etterstadsletta (Etterstad), et alternativt stasjonsområde.

Det ligger flere jernbanespor i tilknytning til Kværner. Nederst mot Kværnerbyen ligger godssporet Loenga-Alnabrulinjen. Ovenfor ligger Hovedbanen, Gjøvikbanen og Gardermobanen. I forbindelse med utbygging av Follobanen skal det tilrettelegges for en avgrening fra Follobanen til Alnabruterminalen, med tanke på en fremtidig godsforbindelse til Bryn. Dersom denne såkalte Bryndiagonalen bygges, vil det fjerne godstrafikken delvis eller helt fra godssporet Loenga-Alnabru. I så fall åpnes muligheten for persontrafikk over godssporet.

Fremtidig kollektivknutepunkt?[rediger | rediger kilde]

Ruter har flere ganger foreslått at dagens Kværnerbybuss (32) legges ned i øst (blir matebuss i vest). Mye taler for at Kværnerbyen betjenes av de gjennomgående busslinjene som likevel passerer. Det er rimeligere og gir bedre kollektivdekning.

  • Oslo sporveier (i dag Ruter) har tidligere foreslått buss over Dalehaugen – Enebakkveien forbi Kværnerbyen. Forslaget ble blant annet luftet i forbindelse med argumentasjonen for bygging av Galgebergforbindelsen (åpnet 2001). En slik linje vil kunne betjene Kværnerbyen (og Kværner stasjon) fra nord.
  • I 2005 gjorde Gamle Oslos bydelsutvalg enstemmig vedtak om å legge en kollektiv tverrforbindelse over Lodalen — mellom Galgeberg og Ekebergskrenten.[4] Tverrforbindelsen ble tatt videre av bydel Gamle Oslos ti vel og interesseforeninger i 2008.[5] Tverrforbindelse vil betjene Kværnerbyen (og Kværner stasjon) fra vest.

Neppe aktuelt med trikk[rediger | rediger kilde]

Av utredninger går det frem at trikk til Kværnerbyen blir dyrt sett i sammenheng med passasjergrunnlaget.[6] Dette aktualiserer jernbanestasjon på Kværner.

Linjekart[rediger | rediger kilde]

Sporplan over området Bryn – Galgeberg.

Tegnforklaring
BSicon d.svgBSicon vLSTR.svg Hovedbanen fra Alna holdeplass
BSicon .svgBSicon vSTR.svgBSicon dLSTR.svg Loenga–Alnabrulinjen fra Alnabru
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon vSTR.svgBSicon edABZgl.svgBSicon exdLSTRq.svg Bryndiagonalen til Follobanen, prosjektert
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon vÜSTl.svgBSicon dSTR.svg
BSicon .svgBSicon .svgBSicon v-SHI2r.svg
BSicon .svgBSicon vÜSTr.svgBSicon dSTR.svg
BSicon .svgBSicon vSTR+BSm.svgBSicon dSTR.svg
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon vSTR+BSm.svgBSicon dSTR.svg
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon dSKRZ-Ylu.svgBSicon dSKRZ-Ymu.svgBSicon dSKRZ-Yru.svg
Stamvei E6.svg Adolf Hedins vei
BSicon .svgBSicon vSTR+BSm.svgBSicon dSTR.svg Bryn stasjon
BSicon .svgBSicon dSTR.svgBSicon vÜSTl.svg
BSicon .svgBSicon dSKRZ-Elu.svgBSicon dSKRZ-Emu.svgBSicon dSKRZ-Eru.svg Østensjøveien
BSicon .svgBSicon udLSTRq.svgBSicon mdKRZlu.svgBSicon mdKRZmu.svgBSicon mdKRZru.svgBSicon udLSTRq.svg Lambertseter-, Østensjø- og Furusetbanen
BSicon .svgBSicon vÜSTr.svgBSicon dSTR.svg
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon vÜSTl.svgBSicon SHI1+r.svg
BSicon .svgBSicon d.svgBSicon vWBRÜCKE1.svgBSicon WBRÜCKE1.svg Alna (ca. 15 m)
BSicon d.svgBSicon vSTRc2.svgBSicon vSTR3.svgBSicon SHI1l.svg
BSicon tdSTRe.svgBSicon vSTR+1.svgBSicon dvSTRc4.svgBSicon tvSTRe.svgBSicon dSTR.svg Gardermobanen fra Lillestrøm
BSicon dBRÜCKE1.svgBSicon vBRÜCKE1.svgBSicon dLSTRq.svgBSicon dABZg+r.svgBSicon vSTR.svg Etterstad Gjøvikbanen fra Tøyen
BSicon vSHI2g+l.svgBSicon vSHI2r-.svgBSicon vSTR.svgBSicon edBHF.svg Kværner nye (foreslått)
BSicon vSTR.svgBSicon .svgBSicon vBRÜCKE1.svgBSicon dBRÜCKE1.svg Enebakkveien (ca. 20 m)
BSicon vSTR.svgBSicon d.svgBSicon vSHI2+l.svgBSicon dSHI2lr.svgBSicon dSHI2g+r.svg
BSicon vSTR.svgBSicon d.svgBSicon evDST.svgBSicon v-STR.svg Kværner gamle stasjon
BSicon vSTR.svgBSicon v-STR.svgBSicon dBRÜCKE1l.svgBSicon dRYq.svgBSicon dSKRZ-Yo.svg Stamvei E6.svg Lodalsbruene (ca. 40 m)
BSicon vSBRÜCKE.svgBSicon d.svgBSicon vÜSTl.svgBSicon v-SHI2gr.svg Enebakkveien
BSicon vSHI2l.svgBSicon dSHI2+r.svgBSicon dSTR.svgBSicon vSHI2g+l-.svgBSicon dSTR.svg Galgeberg
BSicon d.svgBSicon vSTR.svgBSicon vSTR.svgBSicon d.svgBSicon dSKRZ-Eo.svg Kværnerveien (ca. 90 m)
BSicon d.svgBSicon dSKRZ-Elu.svgBSicon dSKRZ-Emu.svgBSicon dSKRZ-Emu.svgBSicon dSKRZ-Eru.svgBSicon v-STR.svg Vei Ring2.svg St. Halvards gate
BSicon d.svgBSicon vÜSTl.svgBSicon vÜSTr.svgBSicon v-LSTR.svg Loenga–Alnabrulinjen til Loenga
BSicon vSTR.svgBSicon vLSTR.svgBSicon d.svg Gjøvikbanen/Gardermobanen til Oslo S
BSicon vLSTR.svgBSicon d.svgBSicon .svg Hovedbanen til Oslo S
Forrige stasjon   BSicon exBAHN.svg Nedlagt stasjon   Neste stasjon
Gjøvikbanen

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Miljøbyen Gamle Oslo, Miljøby. Bærekraftig byutvikling og bedre levekår i Gamle Oslo. Strategier og tiltak., 2000
  2. ^ BU-sak 64/2005 av 31/5 2005
  3. ^ Bydel Gamle Oslos ti vel- og interesseforeninger: Rammeverk for helhetlig trafikkplan for bydel Gamle Oslo, 10. oktober 2008
  4. ^ BU-sak 64/2005, punkt 2, siste strekpunkt
  5. ^ Rammerverk for helhetlig trafikkplan for bydel Gamle Oslo
  6. ^ Nordconsult: Alternativer for trikk og kombibane i Lodalen, Loenga og Lohavn

Litteratur[rediger | rediger kilde]