Kuldeteknikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kuldeteknikk er teknologien og fagområdet bak alle moderne tekniske innretninger for kjøling og frysing, enten det dreier seg om tekniske installasjoner i bygninger, skip, biler, konteinere eller i husholdningsapparater. Fagområdet blir alternativt kalt kjøleteknikk, spesielt der temperaturen holder seg over 0 °C.

Anvendelser av kuldeteknikken er kjent for folk flest fra kjøleskap og frysebokser, og i dag også fra varmepumper og klimaanlegg (for bygninger og bilkupéer).

Kuldeteknikken, som ble utviklet tidlig på 1900-tallet, gjorde det etter hvert mulig å forlenge holdbarheten og bedre kvaliteten for en rekke matvarer, både under lagring hos produsent, under transport og ikke minst hjemme hos forbrukeren. Dette gjorde det igjen mulig med mer rasjonell produksjon i store kvanta.