Kuldemedium

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Et kuldemedium (arbeidsmedium) er et fluid som har en passende fordampningstemperatur i trykkområdet fra 1 bar og oppover til typisk 25 bar til å bli brukt som sirkulerende medium i et varmepumpende anlegg, både kuldeanlegg og varmepumper.

En klasse av kuldemedier kalt KFK (Klor-Fluor-Karbon) ble forbudt produsert gjennom Montreal-protokollen i 1989. Blant disse var det R12 (diklordifluormetan) som var mest i bruk og mest krevende å erstatte. Senere er det kommet reguleringer også av HKFK-stoffene, og disse er nå under utfasing.

Her er en liste av vanlige kuldemedier i dag eller fra nær fortid med R-nummeret angitt først og deretter kjemisk betegnelse:

 • R11 – Triklormetan
 • R113 – 1,1,2-triklor-1,2,2-trifluoretan
 • R114 – 1,2-diklor-1,1,2,2-tetrafluoretan
 • R12 – Diklordifluormetan
 • R123 – 2,2-diklor-1,1,1-trifluoretan
 • R123a – 1,2-diklor-1,1,2-trifluoretan
 • R124 – 2-klor-1,1,1,2-tetrafluoretan
 • R125 – Pentafluormetan
 • R1270 – Propen
 • R13 – Klorfluormetan
 • R134 – R134
 • R134a – 1,1,1,2-tetrafluoretan
 • R13B1 – Bromotrifluormetan
 • R14 – Tetrafluormetan
 • R141b – 1,1-diklor-1-fluoretan
 • R143a – 1,1,1-trifluoretan
 • R152a – 1,1-difluoretan
 • R170 – Etan
 • R22 – Klordifluormetan
 • R23 – Trifluormetan
 • R290 – Propan
 • R32 – Difluormetan
 • R404A – R125/R143a/R134a
 • R407A – R32/R125/R134a
 • R407B – R32/R125/R134a
 • R407C – R32/R125/R134a
 • R410A – R32/R125
 • R50 – Metan
 • R500 – R12/R152a
 • R502 – R22/R115
 • R503- R13/R23
 • R507 – R125/R143a
 • R508A – R23/R116
 • R508B – R23/R116
 • R600 – Butan
 • R600a – Isobutan
 • R717 – Ammoniakk
 • R718 – Vann
 • R719 – Metanol
 • R728 – Nitrogen
 • R744 – Karbondioksid
 • R1150- Eten (etylen)