Kraft (andre betydninger)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kraft kan referere til:

 • Kraft, påvirkning på et legeme som kan deformere legemet eller forandre dets hastighet
  • Elektrisk kraft, den krafta som virker mellom to ladde partikler
  • Fiktiv kraft, en kraft som tilsynelatende oppstår i newtonsk mekanikk når en bevegelse beskrives i et koordinatsystem som ikke er et intertialsystem
  • Froude-krylov-kraft, den kraften som et legeme opplever i en bølge, som følge av trykket som forplanter seg gjennom bølgen
  • G-kraft, en måleenhet for de belastninger som et legeme utsettes for ved akselerasjon
  • Organisk kraft, kraften musklene kan produsere og kontrollere
   • Muskelkraft, kraft generert ved sammentrekning av muskler
  • Resultantkraft, en tenkt kraft som har samme virkning som de gitte kreftene til sammen
   • Sentrifugalkraft, en tilsynelatende kraft som drar et roterende legeme bort fra rotasjonssenteret
   • Sentripetalkraft, en resultantkraft som virker på en gjenstand i en sirkelbane
  • Statisk skyvekraft, kraften en jetmotor eller rakettmotor yter


Selskaper, institusjoner og stiftelser

Personer


Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Kraft.