Kosakk-registeret i Russland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
De registrerte kosakkenes flagg i Russland.

Kosakk-registret i Russland (russisk Государственный реестр казачьих обществ) har siden 1995 tillatt frivillige organisasjoner med kosakktradisjoner som har tatt på seg å utføre tjenester for allmennheten, men likevel ikke kan sette opp militære eller paramilitære forband.

Kosakk-registret[rediger | rediger kilde]

Gjennom en føderal lov av 2005 blir en kosakk definert som en russisk innbygger som er medlem i et godkjent kosakksamfunn. En kosakk som regner seg selv som kosakk, men som ikke er registrert i Kosakk-registret, har ikke rett til å utføre tjenester for allmuen med den statusen og de rettene som dette fører med seg.

Virksomhet[rediger | rediger kilde]

Kosakk-samfunnenes virksomhet er i loven definert slik:

  1. Organisere militærpatriotisk utdannelse av kommende vernepliktige som hører til i kosakk-samfunnene, forberede dem for den alminnelige verneplikten og videreutdanne dem til militærreserven.
  2. Delta i virksomheter for å forebygge og eliminere virkningen av ulykker og naturkatastrofer som del av sivilforsvaret, territorialforsvaret og miljøvernet.
  3. Medvirke ved opprettholdelse av alminnelig orden, tilsyn av miljø- og branntrygghet, vern av statsgrensen og deltakelse i kampen mot terrorisme.
  4. Utfor andre oppgaver etter avtale med sivile eller militære myndigheter på sentralt, regionalt og kommunalt nivå.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Den høyeste lederen for kosakkenes virksomhet er presidenten av Russland. Forvaltningsmyndighet er «Kosakkrådet under presidenten i Den russiske føderasjonen».

Kosakk-samfunnene er organisert med disse elementene:

  • Lokale samfunn i byer, stanitser og landsbyer.
  • Kosakk-samfunn på kommunalt (rajon) nivå.
  • Kosakk-samfunn på kretsnivå.
  • 11 registrerte kosakk-samfunn på arménivå.

Kosakk-samfunn er oppbygd etter prinsippet om demokratisk sentralisme.

Uniformer og utrustning[rediger | rediger kilde]

Registrerte kosakker har visse særretter, som å bli tildele tjenestegrader og å bære gradsmerker, utmerkelser, kosakkuniformer og nagajkar (pisk), sabler, dolker og i visse sammanhenger også skytevåpen.

Organisasjonstegn
Kosakk-samfunn
Uniform
Hovedstad
Волжское казачье войско (шеврон).png
Volga-kosakkarméВолжское казачье войско (форма).png
Samara
Сибирское казачье войско (шеврон).png
Sibirisk-kosakkarméСибирское казачье войско (форма).png
Omsk
Забайкальское казачье войско (шеврон).png
Bajkal-kosakkarméЗабайкальское казачье войско (форма).png
Tsjita
Терское казачье войско (шеврон).png
Terek-kosakkarmé-TerekkosakkerТерское казачье войско (форма).png
Stavropol
Уссурийское казачье войско (шеврон).png
Ussuri-kosakkarméУссурийское казачье войско (форма).png
Vladivostok
Всевеликое войско Донское (шеврон).png
Don-kosakkarmé-DonkosakkerВсевеликое войско Донское (форма).png
Novotsjerkassk
Енисейское казачье войско (шеврон).png
Jenisij-kosakkarméЕнисейское казачье войско (форма).png
Krasnojarsk
Оренбургское казачье войско (шеврон).png
Orenburg-kosakkarméОренбургское казачье войско (форма).png
Orenburg
Кубанкое казачье войско (шеврон).png
Kuban-kosakkarméКубанское казачье войско (форма).png
Krasnodar
Иркутское казачье войско (шеврон).png
Irkutsk-kosakkarméИркутское казачье войско (форма).png
Irkutsk
Центральное казачье войско (шеврон).png
Sentrale kosakkarmé - SentralkosakkerЦентральное казачье войско (форма).png
Moskva

Kosakkenes tjenestegrader[rediger | rediger kilde]

Казак (чин).png Приказный (чин).png Младший урядник (чин).png Урядник (чин).png Старший урядник (чин).png Младший вахмистр (чин).png Вахмистр (чин).png Старший вахмистр (чин).png
Kasák Prikásni Mládsji urjádnik Urjádnik Stársji urjádnik Mládsji váchmistr Váchmistr Stársji váchmistr
Казак (чин) ком.png Приказный (чин) ком.png Младший урядник (чин) ком.png Урядник (чин) ком.png Старший урядник (чин) ком.png Младший вахмистр (чин) ком.png Вахмистр (чин) ком.png Старший вахмистр (чин) ком.png
Подхорунжий (чин).png Хорунжий (чин).png Сотник (чин).png Подъесаул (чин).png Есаул (чин).png Войсковой старшина (чин).png Казачий полковник (чин).png Казачий генерал (чин).png
Podchorúnsji Chorúnsji Sótnik Podjésaul Jesaúl Vojskovoj starsjiná Kazájitj polkóvnik Kazátjij general
Подхорунжий (чин) ком.png Хорунжий (чин) ком.png Сотник (чин) ком.png Подъесаул (чин) ком.png Есаул (чин) ком.png Войсковой старшина (чин) ком.png Казачий полковник (чин) ком.png Казачий генерал (чин) ком.png

Referanser[rediger | rediger kilde]