Korrelasjon medfører kausalitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Korrelasjon medfører kausalitet[1] (latin: post hoc ergo propter hoc) er en feilslutning som er vanlig i statistisk analyse. Feilen består i å forveksle korrelasjon med årsakssammenheng.

Logikken bak[rediger | rediger kilde]

Tilfelle A inntreffer på gitte premisser.

Tilfelle B inntreffer på like eller liknende premisser.

Altså må A forårsake B.

Det er mulig at A forårsaker B, men det kan også være andre forhold og variabler som påvirker både A og B. Det kan for eksempel være et tilfelle C som påvirker både A og B slik at disse korrelerer. Det er også mulig at hele sammenhengen er fullstendig vilkårlig.

Eksempler[rediger | rediger kilde]

Jo flere storker det er i et område, desto flere barnefødsler skjer der per familie, altså må storken komme med ungene

Dette er et reelt eksempel, basert på en dansk undersøkelse. Her er det et forhold C som spiller inn. Det er nemlig ofte slik at familier på landet har en tendens til å få flere barn enn familier i byene. Det er også på landet storkene stort sett oppholder seg.

Jo flere brannmenn som deltar i brannslukking, desto større blir skaden. Altså fører flere brannmenn til mer skade

Dette eksempelet er lett å forstå. Jo verre brannen er, jo flere brannmenn blir sendt for å slukke den. Større branner påfører også mer skade enn små branner.

Jo flere politifolk i en by, desto mer kriminalitet. Altså fører flere politifolk til mer kriminalitet.

De fleste vil nok mene at en mer nærliggende forklaring er at myndighetene har ansatt flere politifolk for å møte kriminaliteten. Det kan selvsagt ikke utelukkes logisk at politiet opptrer slik at kriminaliteten øker, eller at den målte kriminaliteten stiger på grunn av hyppigere statistiske føringer av politiet, mens den reelle både kan muligens synke og øke.

Tekst A kom før tekst B. Tekstene er så like at det ikke kan være tilfeldig. Altså er tekst B plagiat av tekst A.

Det kan ikke utelukkes at begge forfattere har latt seg inspirere av samme tekst C. Ved vurderinger av om studenter har fusket, kan det være avgjørende: Selv om det sjeldent regnes som faglig kredibelt å skrive for nøyaktig av en kilde man har opplyst om (C), er det et helt annen normbrudd å skrive av en tekst man ikke har oppgitt som kilde.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Dahlum, Sirianne (30. juli 2018). «kausalitet». Store norske leksikon (norsk). Besøkt 13. februar 2020.