Korint-ligaen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Korint-ligaen var en føderasjon av greske stater opprettet av Filip II av Makedonia i løpet av vinteren 338/337 f.Kr. som en anordning for hans bruk av greske militære styrker i hans krig mot Persia.

De viktigste punktene var:

  • Medlemsstatenes sammensetning da en sluttet seg til var garantert.
  • Synedrionet, eller representantenes kongress, skulle møtes i Korint.
  • Ligaen skulle reagere for å hindre aggresjon eller undertrykking av medlemsstatene.
  • Ligaen skulle opprettholde en armé satt sammen av medlemsstatene i forhold til deres størrelse.
  • Filip ble utropt til kommandør av ligaens armé.

I tillegg til ligaens provisjoner, satte Filip garnisoner i Korint, Theben og Ambracia. Han var mektig nok til å gjennomføre dette fordi han nettopp hadde beseiret en allianse av thebanske og atenske styrker i slaget om Chaeronea.