Hopp til innhold

Kontanthjælp

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kontanthjælp er en trygdeytelse som utbetales til borgere i Danmark som ikke kan forsørge seg selv og/eller sin familie. Kontanthjælp er prinsipielt en universell rettighet for alle borgere som oppfyller noen lovbestemte kriterier. Disse kriteriene er undergått løpende endringer, senest ved lovendring i februar 2012, da starthjælp og andre såkalte fattigdomsytelser ble avskaffet.[1]

Kriterier for tildeling av kontanthjælp

[rediger | rediger kilde]

Kontanthjælp er en ytelse for borgere som ekstraordinært ikke kan forsørge seg selv på grunn av en inntruffen sosial begivenhet (for eksempel etter partnerens dødsfall eller i forbindelse med skilsmisse, separasjon, barsel, arbeidsløshet eller langvarig sykdom). Man skal være tilmeldt et jobcenter for å kunne få kontanthjælp, liksom man må motta de jobbtilbud og aktiveringsprosjekter som kommer. Gjør man ikke det, mister man retten til kontanthjælp. Man kan heller ikke motta kontanthjælp hvis man har inntekter eller formue som kan dekke forsørgelsesbehovet. Formue er for eksempel penger og verdier som lett kan omsettes til penger – også eiendom, biler og sommerhus anses som formue. For enslige må ens formue ikke være over 10 000 kroner og for ektefeller er beløpet på over 20 000 kroner.[2] Man må dessuten ha bodd i Danmark i syv av åtte år og hatt ordinært arbeide i 2½ år av de åtte årene (gjelder ikke EU-borgere). Reglene for å få kontanthjælp står i lovningen.[3]

Utlendinger fra land utenfor EU/EØS kan få kontanthjælp hvis de oppholder seg lovlig i Danmark og likeledes oppfylder en rekke betingelser. Herutover beror adgangen til kontanthjælp for utlendinger på en individuell vurdering. Som utgangspunkt kan utlendinger motta kontanthjælp hvis de ikke kan forsørge seg selv, har lovlig opphold i Danmark, er tilmeldt som arbeidsledig i det lokale jobcenter og benytter seg av de aktiveringstilbud som tilbys.[4]

Ytelsen som utbetales månedlig er skattepliktig og beregnes ut fra alder og forsørgelsesplikt. Foreldre med hjemmeboende barn får mere enn personer uten barn. Laveste kontanthjælpssats er 3 265 kroner til hjemmeboende under 25 år som ikke har forsøgerplikt. For uteboende under 25 år er satsen 6 767 kroner og for personer over 25 år er satsen 10 500 kroner (tall for 2013).[5] Det høyest mulige beløp er 13 952 kroner som tildeles borgere med forsøgelsesplikt (2013).

Klager og sanksjoner

[rediger | rediger kilde]

Klageinstansen i kontanthjælpssaker er Det Sociale Nævn i den enkelte kommune. Snyter man med sin kontanthjælp for eksempel ved å tjene penger ved siden av sin inntekt, betegnes det som sosialt bedrageri. Dette er straffbart og medfører tap av retten til kontanthjælp, samtidig må det uberettiget mottatte beløp tilbakebetales.

Referanser

[rediger | rediger kilde]
  1. ^ Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitikRetsinformation
  2. ^ Kontanthjælp Arkivert 23. oktober 2013 hos Wayback Machine. – Borger.dk
  3. ^ Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik og Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigeæsesindsats
  4. ^ Kontanthjælp til udlændinge Arkivert 24. mars 2014 hos Wayback Machine. – Borger.dk
  5. ^ Kontanthjælpens størrelse i de første seks måneder Arkivert 23. oktober 2013 hos Wayback Machine. – Borger.dk