Konsumentteori

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Artikkelen inngår i serien om

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi
Generelle kategorier

Mikroøkonomi  · Makroøkonomi
Økonomisk idehistorie
Heterodoks økonomi

Metoder

Matematikk  · Statistikk
Økonometri
Spillteori  · Eksperimenter

Emner

Monetær økonomi
Internasjonal økonomi
Finansiell økonomi
Offentlig økonomi
Helse  · Utdanning  · Velferd
Arbeidsmarked  · Demografi
Jus og økonomi
Næringsøkonomi
Økonomisk historie
Utviklingsøkonomi  · Vekst
Økonomiske systemer
Ressursøkonomi
Miljøøkonomi
Urban  · Rural

Lister

Tidsskrifter
Nobelprisvinnere

Konsumentteori er teori om hvordan konsumenter tilpasser seg innen et markedsbasert økonomisystem. Konsumentteorien er en vesentlig del av mikroøkonomi som igjen stammer fra nyklassisk økonomisk tenkning.

Optimal godekombinasjon[rediger | rediger kilde]

For å finne en konsuments teoretiske optimale godevalg så settes det noen forutsetninger:

  • Konsumenten er nyttemaksimerende. Det vil si at konsumenten har som mål å oppnå mest mulig nytte.
  • Konsumenten har to goder hen ønsker å anskaffe seg. Dette er den forutsetning som gjør dette til en ren teoretisk fremstilling i og med at konsumenter har flere goder å velge mellom og bruke inntekten på.
  • Prisene på de to godene er faste.
  • Konsumentens nytte er konstant. Endringer i hvordan konsumenten rangerer godene etter nytte har mye å si for hvordan hans eller hennes optimale godekombinasjon vil være.
  • Konsumenten er rasjonell.

Matematisk løsning[rediger | rediger kilde]

Innen konsumentteorien vil en nyttefunksjon vise konsumentens rangering av godene. Når den partielt deriverte til gode y av nyttefunksjonen delt på den partielt deriverte til gode x er lik prisforholdet mellom godene (pris vare y/pris vare x) så finner vi konsumentens valg av goder i forhold til hverandre.


Vi må også ta høyde for at konsumentene har begrenset med midler å bruke på goder, dette er gitt ved inntekten. Budsjettbetingelsen gir oss begrensningene til konsumentens konsum.

Budsjettbetingelsen:

Budsjettbetingelsen er da inntekten (M) = utgifter, hvor utgiftene er fordelt på 2 goder, y og x. Da har vi prisen av vare y ganget med kvantumet + tilsvarende med godet x.


Løsning ved Lagranges metode[rediger | rediger kilde]

Å finne konsumentenes optimale godekombinasjon kan også gjøres ved hjelp av Lagranges metode hvor vi har nyttefunksjonen gitt budsjettbetingelsen som bibetingelse.


Grafisk løsning[rediger | rediger kilde]

I et kryssdiagram med vare 1 og vare 2 langs aksene finner vi konsumentens optimale godekombinasjon der hvor indifferenskurven tangerer budsjettbetingelsen.

Se også[rediger | rediger kilde]