Komitéen for frigjøring av folkene i Russland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Komitéen for frigjøring av folkene i Russland (russisk: Комитет освобождения народов России, forkortet КОНР) var en komité av militære og sivile antikommunister fra Russland. Den ble grunnlagt med støtte fra Tyskland den 14. november 1944 i Praha (valgt med vilje fordi det var en slavisk by som ikke var under Stalins kontroll).

Komitéens mål var:

  • «å styrte Stalins tyranni, frigjøre folkene i Russland fra bolsjeviksystemet, og gjenopprette de rettigheter det russiske folket kjempet for og vant i folkerevolusjonen i 1917»
  • «avslutte krigen og slutte en ærefull fred med Tyskland»
  • «skape et nytt fritt folkelig politisk system uten bolsjeviker og utbyttere»

Komitéen ønsket å styrte Stalin ved hjelp av en egen frigjøringshær, som skulle bli utstyrt og arbeide i allianse med Tyskland. Den hevdet å støtte opprettelsen av et nytt demokratisk system i Russland. Komitéens mål ble nedfelt i det såkalte Praha-manifestet, som garanterte ytrings-, presse-, religions- og forsamlingsfrihet, og rett til nasjonal selvbestemmelse for alle etniske grupper i Russland.

Formannen for komitéen var general Andrej Vlasov, som også kommanderte Den russiske frigjøringshæren. Komitéen ble ansett som Den russiske frigjøringshærens politiske fløy. Komitéen omfattet likevel mange ukrainere og andre etniske grupper som var antisovjetiske.

Etter Tysklands nederlag opphørte komitéens arbeid, og dens medlemmer konsentrerte seg om å redde frigjøringshæren og dens medlemmer fra Stalins hevn gjennom å forhindre at de vestallierte utleverte dem til Sovjet. Mange medlemmer ble likevel sendt i sovjetiske konsentrasjonsleirer og drept.

Umiddelbart etter krigen oppstod en rekke nye organisasjoner som ønsket å fortsette kampen mot stalinismen, noen av dem startet av veteraner fra komitéen og Den russiske frigjøringshæren.

I USA ble det på slutten av 1940-tallet dannet en organisasjon med et lignende navn, Den amerikanske komitéen for frigjøring av folkene i Russland. Denne komitéen ble kjent for sin Kongresstøttede og senere CIA-styrte kringkaster Radio Liberty som sendte antikommunistiske sendinger til Sovjetunionen på russisk språk fra Vest-Tyskland. Radio Liberty ble senere slått sammen med Radio Free Europe.