Kolbotnulykken

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Kolbotnulykken
Detaljer
Dato  20. mai 1985
Tidspunkt  kort etter 07:43
Ulykkessted  mellom Kolbotn stasjon og Holmlia stasjon
Jernbanelinje  Østfoldbanen
Type ulykke  Frontkollisjon
Årsak  Kjøring i feil spor
Tog
Antall tog  2 (passasjertog, ett med passasjerer)
Operatør  Norges Statsbaner
Omkomne  0
Skadde  40

Kolbotnulykken var en frontkollisjon mellom to lokaltog mandag den 20.mai 1985 på strekningen mellom Kolbotn og Holmlia[1] noen hundre meter fra Kolbotn stasjon[2]. Tilsammen 40 personer ble skadet.[1]

Nordgående lokaltog hadde kjørt ut fra Kolbotn stasjon i feil spor og kolliderte kort etter 07:38 med sørgående lokaltog som kom fra Oslo på hovedsporet fra Oslo S til Ski.[1]

Togene kjørte i henholdsvis ca 40 og 60 km/t så sammenstøtet var kraftig.[1] Tog 2808 var et dobbelt togsett med passasjerer og tog 2817 B kjørte uten passasjerer.[1]

Strekning Oslo-Ski var dobbelsporet og på ulykkesdagen var det en feil i linjeblokken som medførte at utkjørsignal L 1/2 på Kolboten viste rødt konstant.[1] Det var gitt riktig besked til togfører at han måtte kjøre på rødt.[1] Toget skulle så gått i spor 1 (hovedsporet Ski - Oslo-S), men fordi sporveksleren stod feil ble toget ledet inn på spor 3 (hovedsporet Oslo S - Ski) og nordgående tog kjørte ut i feil spor hvor sørgående tog befant seg.[1]

Hendelsesforløp[rediger | rediger kilde]

Togekspeditøren kom på vakt kl. 06:00 og var alene om å betjene stasjonen frem til kl. 08:00.[1] Hun ble klar over en feil i linjeblokkanlegget kl. 06:00, ringte Ljan stasjon og fikk opplyst at forangående tog var kommet dit og gikk over til å følge de regler som var fastlagt for manuell fremføring av tog.[1] Dette var en forholdsvis tidkrevende rutine og innebar telefonkontakt med nærmeste betjente stasjon (Ljan) og å skrive ut kjøresedler til hvert tok som ga dem tillatelse til å kjøre på rødt lys forbi Holmlia og Hauketo og frem til hovedsignal ved Ljan.[1] Det viste seg at Stillverksavdelingen som skulle utbedre feilen først var betjent fra kl. 07:00 og hun fikk en kollega på Ski til å varsle avdelingen.[1]

Togekspeditørens oppgaver var å kontrollere togtrafikken, betjene stillverksapparatet, føre journal over trafikken, motta og sende meldinger over telefon og betjene høyttaleranlegg for 4 stasjoner samt at forsinkelser ut over 5 minutter skulle varsles togledelsen i distriktet.[1] Hun skulle også selge togbilletter og denne dagen var billettsalget vesentlig større en vanlig på grunn av salg av halvmånedsbilletter noe som medførte stadig kø foran billettluken hvor folk banket på og var utålmodige da ekspeditøren var opptatt med andre gjøremål.[1] Sakkyndig Terje Sten forsøkte å kvantifisere togekspeditørens arbeidsoppgaver mellom 07:00 og 07:40 og kom til at hun utførte anslagsvis 111 deloppgaver.[1]

Lokaltog 2803 kom til Kolbotn som tomtog kl. 07:25 og skulle returnere som lokaltog 2808 fra Kolbotn kl. 07:33.[1]Lokomotivføreren startet opp fra Kolbotn stasjon ca kl. 07:38.[1] Togsettet hadde bare en konduktør (togføreren) da den andre ikke hadde kommet på jobb da toget hadde kjørt fra Oslo S tidligere samme morgen.[1] Lokomotivføreren hadde hatt reservetjeneste fra dagen før kl. 17:15 og hadde bare fått to-tre timers søvn i en hvilebrakke, hadde fått beskjed om å kjøre på rødt lys og reagerte ikke over at han kjørte ut på feil spor.[3]

Nordgående lokaltog 2808 kjørte ut fra Kolbotn stasjon i feil spor og kolliderte kort etter 07:38 med sørgående lokaltog 2817 B som kom fra Oslo på hovedsporet fra Oslo S til Ski.[1] Togekspeditøren mente at hun hadde lagt togveien fra spor 2 til spor 1 og at det måtte være en teknisk feil at toget ble ledet inn på spor 3.[1] Togføreren hadde kjørt inn på motgående spor mot rødt lys som gjaldt for sporet.[1] Det var gitt kjøreordre som innebar at kjøring mot rødt lys var tillatt, men det manglet ordre fra distriktssjefen (toglederen) til å føre tog på uriktig spor på dobbeltsporet strekning.[1]

Da sørgående tog oppdaget motgående tog kjørte sørgående i 90 km/t.[4] Ved sammenstøtet, som var kraftig, kjørte tog 2808 nordover i ca 40 km/t, tog 2817 B kjørte sørover i ca 60 km/t.[1] Tog 2808 var et over 100 meter langt dobbelt togsett med passasjerer og tog 2817 B kjørte uten passasjerer.[1] Kollisjonen skjedde 900 meter nord for Kolbotn stasjon.[5]

Personskader og erstating[rediger | rediger kilde]

Tilsammen 40 personer ble registrert med skader og 26 personer brakt til sykehus for behandling.[1] Ingen ble livstruende skadet eller fikk varig mén.[1] I juli 1985 hadde NSB utbetalt i alt kr 30 000 i ulykkeserstatning fordelt på 39 passasjerer for krav om refusjon av tannlege, legeregninger, ødelagte plagg og effekter.[6] En person fikk ikke innvilget kr 50 000 for varig mén da vilkårene for ménerstatning ikke var tilstede.[6]

Straffesak og irettesettelse[rediger | rediger kilde]

NSB opprettet disiplinærsak mot både togekspeditøren og lokomotivføreren og 15. juli 1985 satte de ned begges tjenesteansiennitet med 2 år.[1] Vedtaket ble omgjort av personalnemnda 12. september 1985 til skriftlig irettesettelse.[1] Vedtaket ble påklaget til klageinstansen, Samferdselsdepartementet, som ikke ville avgjøre klagen før straffesaken var avgjort.[1]

I ettertid ble både togekspeditøren og lokomotivføreren tiltalt for overtredelse av straffelovens § 151 jf § 148 for straffbar uaktsomhet i tjenesten.[1] Det ble tatt ut tiltale 12. august 1985 og begge ble frikjent av Indre Follo herredsrett 2. juni 1986.[1] Statsadvokaten anket dommen til Høyesterett som 18. desember 1986 opphevet frifinnelsen fordi herredsretten hadde lagt en for streng aktsomhetsnorm til grunn.[1] Høyesterett kjente herredsrettens dom ugyldig og henviste saken til ny hovedforhandlig i herredsretten.[1]

14. mai 1987 avsa herredsretten ny dom i saken.[2] Togekspeditøren ble frifunnet da det var rimelig tvil om at det kunne ha vært en feil ved stillverket ved Kolbotn stasjon og herredsretten konkluderte med at en teknisk svikt kunne vært årsak til ulykken.[2] Lokomotivføreren ble dømt for uaktsomhet da han ikke hadde oppdaget at sporvekslene lå feil når han kjørte ut fra stasjonen på rødt lys og fortsatte kjøringen til tross for at han ikke hadde fått ordre om å kjøre i hovedspor Oslo-Kolbotn.[2] Lokomotivføreren fikk domsutsettelse.[7] Dommen ble ikke anket.[8]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å aa ab ac ad «Høyesteretts kjennelse 18. des. 1986. Rt-1986-1364 (447-86)». Norsk arbeidsrettslig domssamling : dommer. 1986. [Oslo]: TANO. 1989. s. 1061-1066. ISBN 8251826594. 
  2. ^ a b c d Knut Mæhlum. «Én frifunnet, én dømt efter Kolbotn-ulykken». Aftenposten 1987.05.15. Oslo. s. 2. 
  3. ^ Tormod Haugstad. «- reagerte ikke på feil spor». Dagbladet 1986.05.21. Oslo. s. 12. 
  4. ^ Knut Mæhlum. «Togulykken: - Rutine å kjøre på rødt lys». Aftenposten 1986.05.22. Oslo. s. 20. 
  5. ^ May Britt Nilssen. «Togulykken på Kolbotn: Ingen tekniske feil». Aftenposten 1985.06.01. Oslo. s. 10. 
  6. ^ a b Aftenposten 1985.07.05. Oslo. s. 4. 
  7. ^ Anonym. «Anke vurderes i Kolbotn-saken». Aftenposten 1987.05.19. Oslo. s. 10. 
  8. ^ Tor Solbakken. Glåmdalen 1987.05.27. Kongsvinger. s. 6. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]