Knardal naturreservat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Knardal naturreservat
VerneformNaturreservat
VernetemaEdellauvskog
Areal9 daa
KommuneFrogn
Opprettet17. september 1982

Knardal naturreservat
59°44′12″N 10°43′12″E

Knardal naturreservat ligger på vestsiden i hellingen ned mot den innerste delen av Bunnefjorden i Frogn kommune. Formålet med fredningen av Knardal naturreservat er å bevare en liten, variert forekomst av edellauvskog. Dagens edellauvskogslokaliteter er restbiotoper fra et tidligere varmere klima og skogene utgjør også nordlige utposter av mellomeuropeiske skogtyper. Norge har derfor verdens nordligste edellauvskoger, men disse er sterkt redusert ved at områdene er tatt i bruk til andre formål.

På et nokså begrenset areal er vegetasjonsforholdene meget varierte. I tørre partier øverst i lia vokser alm-lindeskog med hegg. Lenger ned kommer gråor-askeskog inn, mens små arealer med den sjeldne skogtypen snelle-askeskog finnes nederst i lia. Tresjiktet er også variert med arter som alm, lind, sommereik, ask, lønn, bjørk og gråor.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]