Kjemiluminescens

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kjemiluminescens er forårsaket av en kjemisk reaksjon som gir et eksitert produkt of som sender ut elektromagnetisk stårling ved returnering til grunntilsantden. En slik reaksjon kan se slik ut:

Det er få kjente reaksjoner som gir kjemiluminescens, og dermed er det får anvendelser. Et av de viktigste anvendelsesområdene er for bestemmelse av gasser som ozon, nitrogenoksider, svovelforbindelser med flere. Eks:

I dette tilfellet vil bølgelengden være mellom