Kjøpsopsjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En kjøpsopsjon eller call-opsjon er en opsjon hvor kjøper har rett – men ingen forpliktelse – til å kjøpe et avtalt kvantum av et underliggende aktivum (råvare eller finansielt instrument) innen eller på et bestemt tidspunkt i fremtiden til avtalt pris. Selger (eller «utsteder») er forpliktet til å selge det underliggende aktivumet dersom kjøper ønsker å innløse opsjonen. Kjøper betaler et gebyr («premie») for å ha denne rettigheten.

Kjøperen av en kjøpsopsjon vil at prisen på det underliggende instrumentet skal stige i fremtiden; selgeren forventer enten at den ikke skal stige, eller er villig til å gi avkall på noe av oppsiden (profitten) fra en prisstigning i bytte mot premien og muligheten til å profittere opp til kjøpsopsjonens utøvelsespris.