Karrierekompetanse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Karrierekompetanse (eller karriereferdigheter; engelsk CMS - Career management skills[1]) er et samlebegrep for all kompetanse du trenger for å få en jobb, beholde en jobb og utvikle deg i jobben gjennom hele yrkeslivet[2].

De forskjellige kompetansene som hører inn under dette området er gjerne samlet og systematisert i et rammeverk for karrierekompetanse. Det første rammeverket av denne typen ble laget av NOICC - The National Occupational Information Coordinating Committee i USA. Rammeverket, kalt NCDG - National Career Development guidelines [3] var resultatet av et langvarig arbeid, hvor et bredt sammensatt utvalg av karriereteoretikere, karrierepraktikere og karriereveiledningsorganisasjoner samarbeidet for å utvikle rammeverket[4]

Hovedområder i karrierekompetanserammeverk[rediger | rediger kilde]

Det er i dag bred enighet (ibid.) om at hovedområdene i karriereferdighetsperspektivet kan deles inn i tre, selv om de navngis noe forskjellig:

  1. Personlig ledelse og utvikling (Personal management and development)
  2. Lærings- og arbeidsutforsking (Learning and work exploration)
  3. Karriereutviklingsferdigheter (Career development skills)

De to første områdene følger Parsons [5] tradisjonelle rammeverk, mens det tredje området omhandler ferdigheter for å bygge, håndtere og utvikle karrieren gjennom livsløpet. Det er mest vanlig å dele de tre områdene inn i til sammen 11 underområder, som igjen er oppdelt i utviklingsfaser gjennom livsløpet, slik at man får en matrise over karrierekompetanse i et livsløpsperspektiv.

Rammeverk for karrierekompetanse i Norge[rediger | rediger kilde]

Bransjeforeningen Arbeid & Inkludering i NHO Service [6] gjennomførte i 2015-2016 et prosjekt[7] for å teste ut det australske rammeverket for karrierekompetanse [8], og har på bakgrunn av dette utviklet et eget rammeverk for karrierekompetanse.

I 2018 jobber Kompetanse Norge videre med karrierekompetanse. Kunnskapsdepartementet har gitt Kompetanse Norge i oppdrag å utvikle et nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning [9]. Et felles rammeverk er planlagt lansert rundt januar 2020.

Referanser[rediger | rediger kilde]