Karabiner 98k

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Karabiner 98k
TypeSylinderlås-rifle
OpphavslandNazi-Tyskland
Brukt avSe Brukere
Designet1935
Enhetsomkostning55 RM (1935)
Produsert1935–1945
Antall produsert14 048 787
Patron8×57 mm
LademekanismeSylinderlås
Utgangshastighet760 m/s
Effektiv
 rekkevidde
500 m med jernsikte
1000 m med optikk
Maksimal
 rekkevidde
4700 m med "s.S patrone"
Matemekanisme5-kulers laderamme, intern
SikteJernsikte eller kikkertsikte.

Karabiner 98 kurz (K98k) er en tysk rifle med sylinderlås, designet av Mauser og innført i Wehrmacht i 1935.

Historie[rediger | rediger kilde]

K98k er en videreutvikling av K98b som igjen kom fra Gewehr 98. Grunnlaget for benevningen «kurz» (kort) er at riflen er vesentlig kortere enn Gewehr 98, derav også navnet Karabin. Under den andre verdenskrig ble riflen produsert i stort antall av Mauser og Sauer. Produksjonen endte i 1945, og det regnes med at over 14 millioner rifler ble produsert. Våpen med produksjonsår 1940 og tidligere regnes som de våpen med best kvalitet på stålet. Våpen produsert i slutten av krigen hadde ikke like bra stålkvalitet som tidligere våpen. Dette skyldtes dårligere tilgang på stål.

Design/oppbygning[rediger | rediger kilde]

Riflene har brukbar treffsikkerhet med åpne jernsikter på 500 meters hold, og rifler som var best i test fikk kikkertsikte og ble brukt som skarpskytterrifler. Riflen har fester til bajonett modell «S84/98 III» og kunne også skyte granater. Riflen benytter 7,92 x 57 mm-patroner. Militær ammunisjon var festet sammen i ladeskinner med 5 skudd, og kunne raskt trykkes ned i magasinet med sluttstykket i bakre stilling. Når våpenet er tomt kan ikke sluttstykket føres frem og låses fordi det hindres av magasinfjæra. Dette er for å gi beskjed om at våpenet er tomt, slik at man unngår å skyte med tomt kammer. Ved sivilt bruk kan denne funksjonen være irriterende, og mange ombygde Mausere har fått fjernet denne funksjonen.

K98k i Norge[rediger | rediger kilde]

Norske og tyske merkinger

Store mengder av riflen ble liggende igjen i Norge etter den andre verdenskrig, og riflen ble tatt i utstrakt bruk i lang tid av det norske forsvar og i Heimevernet. De fleste riflene, unntatt enkelte som gikk til Marinen, ble bygget om til 7,62 x 63 mm (.30-06 Springfield). Marinen beholdt riflene i originalkamringen 7,92 x 57 mm Mauser.

De Mausere som ble ombygd til 7,62 x 63 mm blir gjerne kalt HV-Mauser eller Heimeverns-Mauser. Disse kjennes på at de er stemplet med 7,62 og enten HÆR, FLY eller K.ART fulgt av et nytt serienummer gitt etter ombygging. De fleste Mausere med K.ART-stempel, har originalkamring i 8x57 mm. Det samme gjelder de som var stemplet med KNM (Kongelige Norske Marine). Det originale, tyske serienummeret er stemplet over med en strek for å vise at det ikke lenger gjelder. NSB (Norges Statsbaner) brukte også Mausere tidligere til å avlive påkjørte dyr.

Disse våpnene er ikke lenger i tjeneste, men brukes flittig av skyttere og jegere verden over. Kongsberg Våpenfabrikk produserte skjefter for Mauser, men kun som reserve, som erstatningsdel for brukne eller skadete kolber.

Produsentmerking[rediger | rediger kilde]

Karabin 98k ble produsert gjennom flere årtier og to verdenskriger. Flere tyske firmaer produserte riflene, alle med hver sine merkingner og typebetegnelser.

Produsent Kode Årstall Våpenmerke
Mauser Obendorf S/42K 1934 Weimarrepublikkens ørn
J.P. Sauer, Suhl S/147K 1934 Wehrmachts ørn 114
Mauser Obendorf S/42G 1935 Wehrmachts ørn 211
JP Sauer S/147G 1935 Wehrmachts ørn 114
Erma S/27G 1935 Wehrmachts ørn 211
Mauser, Borsigwalde S/243G 1935 Wehrmachts ørn 211
Mauser, Obendorf S/42 1936 W-E 63, Waa63
JP Sauer S/147 1936 W-E214, Waa214
Erma S/27 1936 W-E411,359,280
Mauser, Borsigwalde S/243 1936 Wehrmachts ørn 211
Lübecker, Berlin S/237 1937 Wehrmachts ørn 26
Mauser Obendorf S/42 1937 WaA 63
JP Sauer S/147 1937 W-E214,359
Erma S/27 1937 W-e 280
Mauser Borsigwalde S/243 1937 WaA211,280
Lübeck, Berlin S/237 1937 W-E26
Berlin-Suhler, Waffen BSW 1937 W-E 37,4,285
Mauser, Obendorf S/42 1938 WaA63
JP Sauer S/147 1938 WaA214
JP Sauer 147 1938 WaA214, WaA37
Erma S/27 1938 W-e77
Erma 27 1938 W-e280
Mauser Borsigwalde S/243 1938 W-E280,37
Mauser Borsigwalde 243 1938 W-E280
Lübeck, Berlin S/237 1938 W-E26
Lübeck , Berlin 237 1938 WaA26
Berlin-Suhler-Waffen BSW 1938 WaA280
Mauser Obendorf 42 1939 WaA63, 655
JP Sauer 147 1939 WAA359
JP Sauer ingen kode 1939 WaA359
Erma 27 1939 WaA280
Mauser, Borisgwalde 243 1939 WaA63
Lübeck, Berlin 237 1939 Wehrmachts ørn 214
Berlin-Suhler-Waffen BSW 1939 WaA26
Berlin-Suhler-Waffen 337 1939 WaA26
Steyr 660 1939 WaA623
Mauser, Obendorf 42 1940 WaA655
JP Sauer 147 1940 WaA37
Erma 27 1940 WaA280
Erma ax 1940 WaA280
Mauser Borsigwalde 243 1940 WaA211,26
Lübeck, Berlin 237 1940 WaA214
Lübeck, Berlin duv 1940 WaA214
Gustloffwerke 337 1940 WaA1
Steyr 660 1940 WaA623
Steyr bnz 1940 WaA623
Mauser, Obendorf byf 1941 WaA655
JP Sauer ce 1941 WaA37/359
Erma ax 1941 WaA280
Mauser, Borsigwalde ar 1941 WaA613/26
Lübeck, Berlin duv 1941 WaA214
Gustloffwerke bcd 1941 WaA18,1,280,749
Steyr bnz 1941 WaA623
Erma/Mauser ax/ar 1941 WaA63,359,26
Mauser Obendorf 42 1940/42 WaA655
Mauser Obendorf byf 1942 WaA655/135
JP Sauer ce 1942 WaA359,37,280
Mauser Borsigwalde ar 1942 WaA26
Lübeck Berlin duv 1942 WaA214
Gustloffwerke bcd 1942 WaA1,18,77,497
Steyr bnz 1942 WaA623,77
Waffen-Werke, Brunn dou 1942 WaA80,18
Gustloffwerke/Mauser bcd/ar 1942 WaA26/497
Mauser Obendorf byf 1943 WaA135
JP Sauer ce 1943 WaA359,280
Mauser Borsigwalde ar 1943 WaA26
Gustloffewerke bcd 943 WaA18,749,1
Steyr bnz 1943 WaA623,77
Brunn dot 1943 WaA63
Waffen-Werke, Brunn dou 1943 WaA80,63
Gustloff/Mauser bcd/ar 1943 WaA26,77
Mauser Obendorf byf 1944 WaA135
JP Sauer ce 1944 WaA37,280
Mauser Borsigwalde ar 44 1944 WaA135
Gustloffewerke bcd 1944 WaA1,18,749
Steyr bnz 1944 WaA77
Steyr bnz 4 WaA77 1944 SS-rune
Steyr bnz 1944 WaA623 or77
Waffen-Werke, Brunn dou 1944 WaA80
Brunn dot 1944 WaA63
Gustloffwerke/Steyr bcd/bnz 1944 WaA77,623,135
Mauser, Obendorf byf 1945 WaA135
Mauser Obendorf svw MB 1945 WaA135
Mauser Obendorf svw 1945 WaA135
Gustloffwerke bcd 1945 WaA749
Steyr bnz 1945 WaA623
Waffen-werke, Brunn dou 45 1945 WaA80

Brukere[rediger | rediger kilde]

Kar98k er en av de mest produserte riflene i verden, og ble brukt av mange nasjoner. Under 2. verdenskrig var K98k standardvåpenet til tyske soldater. Tysklands allierte ble i mange tilfeller forsynt med tyskproduserte Kar 98k. Etter krigen var det store overskuddslagre av tyske våpen. Særlig Soviet hadde store mengder tyske rifler som ble modifisert og delt ut til mange av deres allierte på begynnelsen av den kalde krigen.[1] I landene som hadde vært okkupert, slik som Norge, var det i noen tilfelle også store overskuddslagere som ble brukt i hærene fram til de ble erstattet av automatvåpen. Selv om 2. verdenskrig markerte slutten på sylinderlåsrifler som standard militærvåpen og selvladende våpen overtok, var Kar98k et lett tilgjengelig og billig alternativ brukt av opprørsbevegelser, særlig i Sørøst-Asia helt opp til 1970-årene.

Eksport før krigen[rediger | rediger kilde]

 • Republikken Kina (Taiwan)s flagg Kuomintang-regimet i Kina kjøpte et ukjent antall rifler 1935-38[2]
 • Japans flagg Japan kjøpte 20 000 Kar98k i 1937[3]
 • Portugals flagg Portugal kjøpte Kar98k i flere år før krigen, og konverterte eldre Mauser-rifler i egen arsenal til Kar98k-standard[4]
 • Sveriges flagg Sverige kjøpte 5000 rifler tenkt brukt som lette panservernvåpen i 1939.[5]

Tyskland og deres allierte[rediger | rediger kilde]

Ustasja-soldater med tysk militærutstyr

Bruk av erobrede våpen under krigen[rediger | rediger kilde]

Overskuddsmateriell i Vest-Europa etter krigen[rediger | rediger kilde]

Østtysk grensepatrulje i Berlin, 1961, bevæpnet med Karabiner 98k rifles.
 • Tysklands flaggTyskland etter krigen[8]
 • Danmarks flagg Danmark konverterte rifler til militær konkurranseskyting etter krigen.[12]
 • Frankrikes flagg Frankrike brukte tyskproduserte rifler i den franske okkupasjonssonen i Tyskland[13]
 • Norges flagg Norge hadde betydelige lagre av tysk overskuddsmateriell etter krigen og bruke Kar98k både i originale og konverterte kamringer i etterkrigsårene.[14]
 • Nederlands flagg Nederland hadde som Norge store mengder tysk krigsmateriell etter krigen og bruke Kar 98k i hæren i etterkrigsårene[15]
 • Luxembourgs flagg Luxembourg brukte erobrede tyske rifler i 1945 i storhertugens garde, erstattet av kanadiske Ross-rifler senere samme år.[16]

Sovjetunionens allierte forsynt med overskuddmateriell[rediger | rediger kilde]

Nasjoner i Sørøst-Asia[rediger | rediger kilde]

Andre[rediger | rediger kilde]

 • Tyrkias flagg Tyrkia[15]
 • Israels flagg Både den israelske hæren og Haganah, den paramilitære gruppen hæren sprang ut fra, brukte Kar98k[8]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Philip Peterson, red. (2011). Standard catalog of military firearms : the collector's price and reference guide (6th ed. utg.). Iola, Wisconsin: Gun Digest. s. 168. ISBN 1440214514. Arkivert fra originalen 7. april 2014. Besøkt 3. april 2014. 
 2. ^ Ball, Robert: Mauser Military Rifles of the World Gun Digest Books, 2006[død lenke]
 3. ^ Law, Richard D. (1993). Backbone of the Wehrmacht : the German K98k rifle, 1934-1945 (1993 revidert utg.. utg.). Cobourg, Ontario: Collector Grade Publications. ISBN 0889351392. 
 4. ^ Reynolds, Dan, The Rifles of Portugal 1880-1980, «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 5. oktober 2008. Besøkt 9. september 2008. 
 5. ^ Swedish rifles - Gev m/39 and m/40 gotavapen.se
 6. ^ http://books.google.com/books?id=JZ9cSQNeK9cC&pg=PA216&dq=karabiner+98k#v=onepage&q=karabiner%2098k&f=false
 7. ^ Three Mausers and One Terni
 8. ^ a b c d e f g h Olsen, L: Mauser Bolt Rifles, 3. utgave, F. Brownell and Son, Publisher, side 126
 9. ^ a b Bishop, C. (1998): Guns in Combat. Chartwell Books, Inc. ISBN 0-7858-0844-2.
 10. ^ Axworthy, Mark W.(2002), Axis Slovakia: Hitler's Slavic Wedge 1938-1945, Europa Books Inc., ISBN 1-891227-41-6
 11. ^ McNab, Chris (2002). 20th Century Military Uniforms (2. utg.). Kent: Grange Books. ISBN 1-84013-476-3. 
 12. ^ Ball, Robert W.D. (2011). Mauser military rifles of the world (5. utg.. utg.). Iola, Wisconsin: Krause. s. 128. ISBN 1440215448. 
 13. ^ Robert W.D. Ball, Mauser Military Rifles of the World Arkivert 2014-04-07, hos Wayback Machine., ISBN 1440215448, side 135
 14. ^ Hanevik, Karl Egil (1998). Norske militærgeværer etter 1867. Rena: Hanevik Våpen. s. 371-372. ISBN 82-993143-1-3. 
 15. ^ a b c Brassey's Infantry Weapons of the World, 1950-1975, J.I.H Owen (1975), p. 57
 16. ^ GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG Arkivert 26. januar 2011 hos Wayback Machine.
 17. ^ «Mauser Kar 98k Rifle : North Vietnamese Forces». Australian War Memorial. Besøkt 2. april 2014. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]