Hopp til innhold

Jordal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jordal skole er en ungdomsskole beliggende egentlig på Vålerenga, men også ut mot Jordal idrettsanlegg
Jordal Amfi.
Jordal idrettspark, sett fra nord fra Hedmarksgata mot Vålerenga og Ekebergskrenten. Jordal skole i bakgrunnen og Jordal Amfi utenfor bildekanten til høyre

Jordal, egentlig Jordalen, er et dalsøkk mellom Kampen, Vålerenga og Galgeberg i Oslo, bydel Gamle Oslo. Området ble innlemmet i Oslo ved byutvidelsen i 1878 og var tidligere en del av Nedre Valle gård. I dette dalsøkket rant tidligere Hovinbekken, men denne ble lagt i rør i 1879, umiddelbart etter byutvidelsen, og går nå under området. Bekken hadde gravd ut og avsatt store mengder leire og jordslam langs den tidligere elvebredden, noe som skapte grunnlaget for navnet og teglverket.

Jordal Teglværk ble anlagt her fra 1847 og fram til første verdenskrig var teglverket områdets viktigste industribedrift og leverte byggematerialer til den store byggevirksomheten i hele byen. Rundt teglverket vokste det opp en uregulert småhusbebyggelse for arbeiderne. Denne trehusbebyggelsen, sammen med tilsvarende bebyggelse i nabostrøkene representerte en stor brannfare og var en vesentlig årsak til at disse ble lagt inn under byen og dens murtvang i 1878.

Etter at teglverket ble lagt ned, ble teglverkets tomter i 1930-årene utbygget som nødsarbeid til Jordal idrettsanlegg og resterende bygningsmasse sanert og hovedsakelig parkmessig opparbeidet.

I 1951 ble Jordal Amfi anlagt inn i den store grøften og amfiet som var skapt etter utgravingen av leire til teglverket. Senere har hele idrettsanlegget blitt opprustet, blant annet med kunstgressbane, ytterligere en ishall («Ungdomshallen» fra 1989) og en hall til annen innendørs idrett, i første rekke håndball og kampsport. Området heter nå Jordal idrettspark.

Tidligere verkstedtomter langs Hedmarksgata ble på 1970- og 1980-tallet utbygget til boligstrøk og området fikk i 1999 ungdomsskolen Jordal skole som i tillegg til Vålerenga, Kampen og Galgeberg også har Etterstad og Gamlebyen innenfor skolekretsen.