Item Unique Identification

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

IUID (Item Unique IDentification) er et identifikasjonssystem innført av United States Department of Defense (DoD) for å identifisere gjenstander eller aktiva, og skille dem fra andre lignende elementer. Fysiske elementer skilles fra hverandre ved tildeling av en unik identifikator i form av en unik datastreng, kodet i en strekkode og plassert på elementet. En IUID er bare tildelt ett enkelt element og den bli aldri gjenbrukt. Når en IUID er tilordnet et element, blir den aldri forandret, selv om varen er endret eller re-konstruert. IUID ligner på bruken av personnummer i Norge.

I tilfelle der et vareparti består av enkelte elementer som ikke er individuelt serialisert, eller bulkvarer, kan det tildeles en IUID for hele varepartiet. For eksempel kan en produsent merke en beholder, som inneholder en bestemt mengde av en vare, med en IUID på utsiden. Hele kvantumet blir i dette tilfellet behandlet som ett element ved mottak. I dette tilfellet er IUID ikke lenger nyttig når elementene separeres, og aldri identifiseres enkeltvis.

Til IUID-merking av gjenstander brukes et todimensjonal (2D) Data Matrix-symbol, med data formatert i henhold til angitte standarder. De kodede dataene er identifisert ved bruk av dataidentifikatorer (Data Identifier, DI), anvendelsesidentifikatorer (Application Identifier, AI) eller tekstidentifikatorer (Text Element Identifier, TEI). Hvilken identifikator som brukes, er basert på vanlig industripraksis i organisasjonen som er ansvarlig for serialiseringen. De formaterte dataene kalles en Unik Item Identifier (UII). Data Matrix-symbolet er et maskinleselig presentasjon av UII.

Når DoD krever denne merkingen skal det påføres direkte på overflaten av elementet eller på et skilt eller etikett som festes forsvarlig til elementet. Denne UII er ment å være av permanent karakter og skal ikke endres i elementets levetid.