Irish Transport and General Workers’ Union

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Irish Transport and General Workers Union (ITGWU) var en irsk fagforening. Den ble grunnlagt av James Larkin i 1908 som en generell fagforening. De første medlemmene ble rekruttert blant medlemmer av National Union of Dock Labourers, en Liverpool-basert forening som Larkin hadde blitt ekskludert fra, men det kom raskt til medlemmer fra andre industrier.

ITGWU var sentral i Dublin-lockouten i 1913, og opprettet på grunn av sammenstøt med Royal Irish Constabulary og Dublin Metropolitan Police en egen milits, Irish Citizen Army (ICA). Gjennom militsen var foreningen aktiv under påskeopprøret i 1916. Lederen for ICA, James Connolly, ble henrettet for sin rolle i opprøret.

Da Larkin reiste til USA i 1914 tok Willam X. O'Brien over som leder, og var generalsekretær i mange år.

I 1924 grunnla Larking bror Peter en ny fagforening, Workers' Union of Ireland (WUI). Mange av medlemmene av ITWGU i Dublin knyttet seg til denne, men ITWGU forble den dominerende fagforeningen, spesielt utenfor Dublin. O'Brien og Larkin var bitre personlige fiender, og da Larkin og hans støttespillere kom inn i Labour Party igjen i 1940-årene fikk O'Brien splittet partiet og opprettet National Labour Party. Ytterligere en splittelse kom i 1945, da WUI gikk inn i Irish Trade Union Congress. ITGWU forlot kongressen, og etablerte den konkurrerende Congress of Irish Unions.

Fra 1950-årene foregikk det regelmessige forhandlinger om å slå sammen de to landsforeningene, og i 1990 gikk de sammen og opprettet Services, Industrial, Professional and Technical Union (SIPTU).