Intervju

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Racerføreren Danica Patrick blir intervjuet i 2016

Intervju er en samtale mellom vanligvis en journalist, kalt intervjueren, og en annen person, ofte kalt intervjuobjektet, der journalisten spør objektet om en sak, om personen selv eller personens meninger, altså saksintervju eller portrettintervju. Intervju er også betegnelse på den ferdige teksten, avisartikkelen, radio- eller fjernsynsinnslaget fra en slik samtale. Intervju kan også bety forhør, spørreundersøkelse og jobbintervju. Intervju blir ofte brukt av journalister, forskere, arbeidsgivere og andre i arbeidsdagen.