Intel i860

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Intel 80860
Mikroprosessor
i860 33 Mhz mikroprosessor
Produsert27. februar 1989; 34 år siden (1989-02-27)
ProdusentIntel
Klokkefrekvens20, 33, 40 og 50 MHz
Prosess1.0 / 0.8 μm CHMOS IV/V
Transistorer2,55 millioner
Databuss64-biter
Adressebuss32-biter
ProsessorsokkelPGA-168, PGA-262
KjerneRISC, VLIW

Intel i860, eller Intel 80860 (kodenavn: N10), var en superskalær RISC-prosessor som ble lansert av Intel den 27. februar 1989. Den var verdens første RISC-prosessor med mer enn 1 million transistorer. Den ble først produsert med 1.0 ɥm CHMOS-IV, og fra 6. juni 1991 med 0.8 ɥm CHMOS-V. Intel i860 ble lansert i hastigheter på 20, 33 og 40 MHz. Den 6. juni 1991 kom det også en utgave på 50 MHz.

Intel i860 ble lansert som en 64-biter mikroprosessor, men var en hybrid mellom 32-biter og 64-biter. Den var også en hybrid mellom RISC og VLIW.

Intel i860 hadde en intern 64-biter grafikkenhet som utførte SIMD-instruksjoner. Denne oppbygningen påvirket SIMD-instruksjonene MMX som ble lansert i Intel Pentium MMX i 1998 og Streaming SIMD Extensions som ble lansert i Pentium III i 1999.

Microsoft hadde i 1989 som intensjon å kjøre operativsystemet Windows NT på Intel i860. Denne planen ble imidlertid forkastet.

Intel i860 ble brukt som mikroprosessor i enkelte superdatamaskiner og arbeidsstasjoner; i noen arbeidsstasjon ble den også brukt som grafikkakselrator. Den ble imidlertid ingen kommersiell suksess. I oktober 1997 begynte Intel å fase ut både Intel i860 og Intel i960 til fordel for RISC-prosessoren StrongARM.

Karakteristika[rediger | rediger kilde]

Intel 80860 XR[rediger | rediger kilde]

Den opprinnelige Intel i860 XR mikroprosessoren i en 33 MHz versjon.
Forstørrelse av halvlederbrikken til Intel i860 XR.
Intel i860 XP var andre generasjon; her i en 50 MHz utgave.
Forstørrelse av halvlederbrikken til Intel i860 XP

Mikroprosessoren ble lansert 27. februar 1989 som en 64-biter mikroprosessor,[1][2] men var i virkeligheten en hybrid mellom en 32-biter og 64-biter mikroprosessor. Dens dataarkitektur var endog en hybrid mellom RISC og VLIW. Den var verdens første RISC-prosessor med mer enn 1 million transistorer,[3] og ble produsert med 1.0 ɥm CHMOS-IV.

Den var sammensatt av 9 komponenter, og hadde følgende karakteristika:[4]

 • Hastigheter på 20, 33 og 40 MHz.
 • En 32-biter RISC-kjerne (ALU) med 32 stk generelle 32-biter registre
 • En 64-biter flyttallsprosessor (FPU) med 16 stk generelle 64-biter registre
 • En flyttallsadderer
 • En flyttalls multiplikator
 • En 64-biter heltalls SIMD grafikkprosessor (VLIW), som benyttet registrene til flyttallsprosessoren
 • Integrert minnehåndterer (MMU)
 • Integrert minnekontroller
 • 4 Kb integrert hurtigminne for instruksjoner, med 64-biter buss (32 biter til heltallsenheten og 32 biter til flyttallsenheten)
 • 8 Kb integrert hurtigminne for data, med 224-biter buss (32-biter til heltallsenheten, 128-biter til flyttallsenheten og 64-biter til minnekontrolleren)
 • 32-biter adressebuss (opptil 4 Gb eksternt minne)
 • 64-biter databuss

Intel i860 var Intels første RISC-prosessor.[1] Den var også Intels første hyperskalære mikroprosessor. Den var treveis hyperskalær og kunne utføre en heltalls- og to flyttallsinstruksjoner samtidig.[1] Alternativt kunne den utføre en heltalls- og to SIMD-instruksjoner samtidig. Ved 40 MHz hadde den derfor en teoretisk ytelse på 40 MIPS og 80 MFLOPS.[1]

Samme år, den 12. september 1989, lanserte Intel mikroprosessoren Intel i960CA som også var en hyperskalær RISC-mikroprosessor. Den var toveis hyperskalær og kunne utføre en heltalls- og en flyttallsinstruksjon samtidig. Intel i960 ble stort sett brukt som mikrokontroller i RAID harddisker, såvel som for laserskrivere og blekkstråleskrivere, mens Intel i860 var konstruert for bruk i superdatamaskiner og arbeidsstasjoner.

Samme år, den 10. april 1989, lanserte også Intel CISC-prosessoren Intel 80486. Mens forgjengeren Intel 80386 hadde støtte for et eksternt hurtigminne, hadde Intel 80486 et integrert hurtigminne på 8 Kb. Dette var delt mellom instruksjoner og data.

Intel i860 gikk et steg videre og hadde to adskilte hurtigminner for henholdsvis instruksjoner og data.

Intel 80860 XP[rediger | rediger kilde]

Den 6. juni 1991 ble andre generasjon lansert, under navnet Intel i860 XP (kodenavn: N11).[5] Den var produsert med 0.8 ɥm CHMOS-V,[6] og bestod av 2,55 millioner transistorer.[6] Den første generasjon av mikroprosessoren ble samtidig retrospektivt omdøpt til Intel i860 XR.

Det nye i andre generasjon var:

 • Hastigheter på 40 og 50 MHz[7]
 • Integrert avbruddshåndterer for flerprosessering[7]
 • Integrert kontroller for nivå-2 (eksternt) hurtigminne[8]
 • Økning av hurtigminne for instruksjoner til 16 Kb[7]
 • Økning av hurtigminne for data til 16 Kb[7]

Instruksjonssettet[rediger | rediger kilde]

Instruksjonssettet var identisk i de to generasjonene.

Instruksjon Mening Merknader
Adds Add Signed Integers
Addu Add Unsigned Integers
And Logical And
Andh Logical And High
Andnot Logical And Not
Andnoth Logical And Not High
Bc Branch on CC
Bc.t Branch on CC.Taken
Bla Branch on LCC and ADD
Bnc Branch on not CC
Bnc.t Branch on not CC, Taken
Br Branch Direct Unconditionally
Bri Branch Indirect Unconditionally
Bte Branch and Test Equal
Btne Branch and Test Not Equal
Call Subroutine Call
Calli Indirect Subroutine Call
Fadd.p Floating-Point Add
Faddp Add With Pixel Merge
Faddz Add With Z Merge
Famov.r Floating-Point Adder Move
Fiadd.w Long-Integer Add
Fisub.w Long-Integer Subtract
Fix.v Floating-Point to Integer Conversion
Fld.y Floating-Point Load
Flush Cache Flush
Fmlow.dd Floating-Point Multiple Low
Fmmov.r Floating-Point Register-Register Move
Fmul.p Floating-Point Multiply
Fnop Floating-Point No Operation
Form Or With Merge Register
Frcp.p Floating-Point Reciprocal
Frsqr.p Floating-Point Reciprocal Square Root
Fst.y Floating-Point Store
Fsub.p Floating-Point Subtract
Ftrunc.v Floating-Point to Integer Conversion
Fxfr Transfer Floating-Point to Integer Register
Fzchkl 32-Bit Z-Buffer Check
Fzchks 16-Bit Z-Buffer Check
I2ap1.p Pipelined F-P Add and Multiply
I2apt.p Pipelined F-P Add and Multiply
I2as1.p Pipelined F-P Subtract and Multiply
I2ast.p Pipelined F-P Subtract and Multiply
I2p1.p Pipelined F-P Add and Multiply
I2pt.p Pipelined F-P Add and Multiply
I2s1.p Pipelined F-P Subtract and Multiply
I2st.p Pipelined F-P Subtract and Multiply
Ia1p2.p Pipelined F-P Add and Multiply
Ia1s2.p Pipelined F-P Subtract and Multiply
Iat1p2.p Pipelined F-P Add and Multiply
Iat1s2.p Pipelined F-P Subtract and Multiply
Intovr Software Trap on Integer Overflow
Ixfr Transfer Integer to Floating-Point Register
Ld.c Load from Control Register
Ld.x Load Integer
Lock Begin Interlocked Bus Sequence
M12apm.p Pipelined F-P Add and Multiply
M12asm.p Pipelined F-P Subtract and Multiply
M12tpa.p Pipelined F-P Add and Multiply
M12tpm.p Pipelined F-P Add and Multiply
M12tsa.p Pipelined F-P Subtract and Multiply
M12tsm.p Pipelined F-P Subtract and Multiply
M12ttpa.p Pipelined F-P Add and Multiply
M12ttsa.p Pipelined F-P Subtract and Multiply
Mi2mp1.p Pipelined F-P Multiply With Add
Mi2mpt.p Pipelined F-P Multiply With Add
Mi2ms1.p Pipelined F-P Multiply With Substract
Mi2mst.p Pipelined F-P Multiply With Substract
Mi2p1.p Pipelined F-P Multiply With Add
Mi2pt.p Pipelined F-P Multiply With Add
Mi2s1.p Pipelined F-P Multiply With Subtract
Mi2st.p Pipelined F-P Multiply With Subtract
Mim1p2.p Pipelined F-P Multiply With Add

Ytelse[rediger | rediger kilde]

Tre stk i860 XP-50 mikroprosessorer på et hovedkort fra Intel's Paragon XP/S superdatamaskin.

Intel i860 levde ikke opp til sin teoretiske ytelse. Mikroprosessoren var konstruert ut fra den filosofi at kompleksiteten legges i kompilatoren, ikke maskinvaren. Dette ble vanskeligere enn antatt. Selv om prosessoren teoretisk kunne yte 80 MFLOPs ved 40 MHz, hadde de fleste kompilatorer problemer med å generere kode som førte til en ytelse på 10 MFLOPs.

Liksom den første SPARC-prosessoren (1985), hadde Intel i860 og i860 XP en 4-trinns «pipe», der instruksjoner ble utført i 4 etapper:

 • Hent en instruksjon fra minnet
 • Dekod instruksjonenen
 • Utfør instruksjonen
 • Skriv resultatet i minnet

Mens én instruksjon hentes, ble en annen dekodet, en tredje utført, mens resultatet fra en fjerde ble returnert til minnet. Bearbeidelsen av 4 instruksjoner samtidig, gjorde det mulig for i860 å utføre en heltallsinstruksjon per klokkepuls. Ved desimaltallsberegninger kunne prosessoren utføre to instruksjoner per klokkepuls.

Slik kunne Intel i860 yte 40 MIPS og 80 MFLOPS ved 40 MHz.

Dette var imidlertid avhengig av at programmerere skrev god kode. Dårlig programmering kunne forsinkelse utførelsen. Assemblerkoden nedenfor, for i860, illustrerer dårlig programmering.

 ld.l 0(r17), r5  ; last inn et tall fra minnet i register 5   
 addu r5, r6, r7  ; adder innholdet i registrene 5 og 6 
           ; og flytt resultatet til register 7
 or r8, r9, r10   ; legg resultatet av r8 OR r9 i register 10
1 2 3 4 5 6 7
HENT DEKOD UTFØR SKRIV
HENT DEKOD UTFØR SKRIV
HENT DEKOD UTFØR SKRIV

I kolonne 4 ovenfor forsinkes utførelsen av to instruksjoner.

 ld.l 0(r17), r5  ; last inn et tall fra minnet i register 5   
 or r8, r9, r10   ; legg resultatet av r8 OR r9 i register 10
 addu r5, r6, r7  ; adder innholdet i registrene 5 og 6 
           ; og flytt resultatet til register 7

Koden ovenfor medfører ingen forsinkelse.

1 2 3 4 5 6
HENT DEKOD UTFØR LES I CACHE SKRIV
HENT DEKOD UTFØR SKRIV
HENT DEKOD UTFØR SKRIV

Et annet problem med i860 var mangelen på en hurtig håndering av kontekst-skifte. Mikroprosessoren hadde flere parallelle pipes (for heltallsenheten og desimaltalls-enhetene), og et avbrudd kunne medføre at samtlige måtte lastes opp på nytt. Slike avbrudd kunne forsinke utførelsen av instruksjoner med mellom 62 og 2000 klokkepulser.

Bruksområder[rediger | rediger kilde]

I begynnelsen ble i860 brukt av et lite antall svært store datamaskiner, deriblant iPSC/860 ved Los Alamos National Laboratory. Etterhvert som kompilatorene ble forbedret, og kunne generere mer optimal kode for mikroprosessoren, var i860 utkonkurrert ytelsesmessig av andre RISC-prosessorer.

I enkelte arbeidsstasjoner ble i860 brukt som grafikk-akselrator. Et eksempel var NeXTdimension, som kjørte en nedskalert versjon av det distribuerte operativsystemet Mach. Et annet eksempel var SGI Onyx Reality Engine 2.

Microsoft hadde i 1989 som intensjon å basere operativsystemet Windows NT på i860-baserte datamaskiner. «N10-operativsystemet», «N-Ten», «NT» og «Dazzle», var interne navn på et operativsystem for i860. Planen ble senere forkastet, og forkortelsen «NT» ble omdøpt fra å bety N-Ten til å bety New Technology.[9]

I slutten av 1990-årene ble både i860 og i960 erstattet av XScale.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d Margulius 1990, side xv
 2. ^ Margulius 1990, side 3
 3. ^ Margulius 1990, side xvii
 4. ^ Margulius 1990, side 8-9
 5. ^ LATimes 1991, 6. juni 1991, side 4
 6. ^ a b Perlmutter 1991, side 3
 7. ^ a b c d Perlmutter 1991, side 5
 8. ^ Perlmutter 1991, side 7
 9. ^ Custer 1992

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]