Hopp til innhold

Informasjonskløft

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En informasjonskløft er det skillet som finnes mellom to eller flere befolkningsgrupper eller sosiale lag med bakgrunn i at den ene gruppen vet noe den andre gruppen ikke vet, som gir den første gruppen et fortrinn i forhold til den andre. Mediebruk kan forsterke sosiale skiller eller ulikheter mellom grupper – altså skape informasjonskløfter.

Tradisjonelt har informasjonskløftene gått mellom de som har vært utdannede; de som kunne lese, skrive og ta til seg kunnskap og de som ikke har gått grunnleggende skolegang. I vår tid er skillet mellom hvem som kan å bruke internett til å skaffe seg informasjon. Internettet er kanskje den viktigste og stadig mer brukte informasjonskanalen vi har. Og den er stadig under videre utvikling. I denne kløften er det de unge som kommer best ut, mens gamle mennesker ofte ikke har rørt en datamaskin. Informasjonskløfter skapes ofte fordi grupper benytter seg av forskjellig teknologi, språk eller at man benytter seg av forskjellige informasjonkanaler.

Konsekvenser av en langvarig informasjonskløft er at en gruppe av samfunnet blir ekskludert ut av det og ikke får mulighet til å delta i samfunnsdebatten på linje med andre borgere. På mange vis er dette en trussel mot demokratiet. Et velfungerende demokrati er nemlig avhengig av at flest mulig deltar i samfunnsdebatten, slik at man kan få mest mulig riktige beslutninger. For å ha et velfungerende demokrati må flesteparten av medlemmene i demokratiet kunne være med i samfunnsdebatten. For å få til det må alle ha det samme grunnlaget å diskutere på.

Autoritetsdata