Influensapandemi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En influensapandemi oppstår når et nytt influensavirus utvikles, som menneskeheten ikke har noe immunitet mot. Dette resulterer i en verdensomspennende epidemi med enorme dødstall og antall smittede. Slike nye virus vil trolig raskt få fotfeste over store deler av jorda på grunn av økt global transport, urbanisering og overbefolkede områder.

Influensautbrudd hos dyr særlig når det skjer samtidig med årlige sesongavhengige influensautbrudd hos mennesker, øker sannsynligheten for en pandemi. Dette fordi viruset som smitter dyr og viruset som smitter mennesker kommer i kontakt med hverandre. De siste årene har verden stått overfor en rekke trusler som kunne ha utviklet seg til pandemier. Det er derfor kun et tidsspørsmål når den neste pandemien vil bryte ut.

Konsekvenser av en influensapandemi[rediger | rediger kilde]

Tidligere pandemier har resultert i flere smittede, økt dødsrate og sosiale forstyrrelser i samfunnet. I løpet av 1900-tallet var det influensapandemien i 1918-1919, den såkalte spanskesyken, som medførte størst skade. Det er anslått at 40-50 millioner mennesker døde på verdensbasis. Nyere epidemiologiske modeller projekterer at en pandemi i dag vil kunne medføre 2 til 7,4 millioner døde på verdensbasis. I juni 2009 ble svineinfluensaen erklært til pandemi av WHO, for første gang etter 1968.

Dersom en influensapandemi skulle oppstå i dag, forventer vi[hvem?] følgende:

  • viruset som forårsaker pandemien vil spres raskt som følge av mye global reisevirksomhet.
  • vaksiner, stoffer som motvirker virus og antibiotika som kan behandle sekundære infeksjoner vil være mangelvare i en periode på opptil flere måneder før den første vaksinen blir tilgjengelig.
  • helsevesenet vil ha mangelfull kapasitet til å behandle og sørge for både influensapasienter og ikke-influensa pasienter.
  • vidtrekkende sykdomsutbrudd medfører en plutselig og muligvis omfattende mangel på personell som kan utføre nødvendige samfunnsoppgaver.

Hvordan kan et nytt pandemisk virus oppdages?[rediger | rediger kilde]

Kontinuerlig global overvåking av influensa er nøkkelen til å tidlig oppdage et virus som kan forårsake en pandemi. Verdens helseorganisasjon WHO har et nettverk med flere enn 120 Nasjonale Influensasentre i flere enn 90 land som overvåker influensaaktiviteten og isolerer influensavirus i alle områder i verden. Disse Nasjonale Influensasentrene melder umiddelbart fra til WHOs Globale Influensaprogram og til et av fem WHO Samarbeidende Sentre, dersom det oppdages et "uvanlig" influensavirus. Å oppdage et uvanlig influensautbrudd tidlig, samt å raskt isolered slike virus som har mulighet til å forårsake pandemi, og umiddelbart varsle WHO via nasjonale myndigheter er en forutsetning for tidsnok og effektive mottiltak.

Forberede for en influensapandemi[rediger | rediger kilde]

Å planlegge for en sjelden hendelse som vil inntreffe en eller annen gang i fremtiden er vanskelig, særlig i møte med begrensede ressurser og andre akutte problemer som må løses. Det er imidlertid to hovedårsaker for hvorfor alle samfunn bør forberede seg til en pandemi:

  • Å forberede det offentlige helsevesenet og dets infrastruktur har øyeblikkelige og varige fordeler, fordi behandlingskapasiteten av alle typer sykdommer bedres.
  • Å forbedre rutinene for koordinering av innsatsen mot pandemi både nasjonalt og internasjonalt bidrar til at verden er bedre forberedt, og kan møte katastrofer og nødsituasjoner mer effektivt.

WHO har utarbeidet en global forberedelsesplan for influensa som klargjør ansvaret både WHO og nasjonale myndigheter har ved utbruddet av en influensapandemi.

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Verdens helseorganisasjon: Epidemic and Pandemic Alert and Response (EPR): [1] Besøkt 27. april 2009.

Se også[rediger | rediger kilde]